Telemark Historie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Telemark Historie er årsskriftet til Telemark Historielag. Årsskriftet blei fyrste gong utgitt i 1980.

Artiklar i Telemark Historie

Lista over artiklane i Telemark Historie er sortert etter nummeret på årbøkene, men kan sorterast etter andre kriteriar ved å trykke i den øvste kolonna.

Forfattar Tittel på artikkel Årboknummer Spesialtema Årstal
Nils Johan Stoa Prosessen mot Eline Klokkers. Rettergangen i en trolldomsak på 1620-tallet Nr. 1 1980
Ingebjørg Olsnes Moen Om ætti av Aasmund Vinje Nr. 1 1980
Håkon Finstad Thranittene i Kragerødistriktet Nr. 1 1980
Aanund Olsnes Vinstre klovnar. Om partistridane i Telemark i 1880-åra Nr. 1 1980
Knut Gamlekaas På sokkeleisten med åfaen og flotarhake. Um floting i Tokke med tverræar frå 1850 til 1960 Nr. 1 1980
C. F. Moe Gråtenmoen – ekserserplass i Telemark Nr. 1 1980
Jon Birkenes Skiensgruppa; dens opppkomst og arbeid fra april til august 1940 Nr. 1 1980
Roar Løken Hvorfor fikk ikke Hitler atombomben? Nr. 1 1980
Egil Mikkelsen Aktuell Telemarksforskning: Steinaldejordbruk i Telemark Nr. 1 1980
Siri Myrvold Skien – utvikling fra markedsplass til by i det 12. og 13. århundre Nr. 2 1981
Harald Holfeldt Roscer Hvem var Myllarguten? Nr. 2 1981
Bjørn Sandberg Kragerøs gamle brannsprøyter Nr. 2 1981
Ragnhild Ørbeck Hjukse Stakk og liv Nr. 2 1981
Olav Solberg To viser i tradisjon – Ole G. Grønvolds jetervise og Emigranten Nr. 2 1981
Alf Mostue Den kommunale eksport av arbeidsledig ungdom til Kanada Nr. 2 1981
Anne Merete Knudsen Nye roser i gammel stil – gamle roser i ny stil Nr. 2 1981
Finn Rønning Registrering av faste kulturminner i Telemark Nr. 2 1981
Aanund Olsnes Lokalhistorie frå Telemark 1980 Nr. 2 1981
Øystein Rian Er Telemark en høvelig enhet for regionalhistorie slik som Vestfold? Nr. 3 1982
Anders A. Svalestuen Reisevilkår for Telemarksemigrantene i seilskutetida Nr. 3 1982
Inger Sandberg Henriette Homann. En ukjent kunstner fra Kragerø og hennes miljø Nr. 3 1982
Stian Henneseid Sentrale ætter i det gamle Bøherad. Ein ættehistorisk studie Nr. 3 1982
Tor Gardåsen Arkitekt Heinrich Karsten og hans virke i Skien og omegn Nr. 3 1982
Helge Ytterhus Peder Pedersen Soelvold – Moment til ei historisk revurdering Nr. 3 1982
Nils Johan Stoa Befolkningen i Bratsberg amt 1769 – 1801 Nr. 3 1982
Håkon Liveland Jeg er en bolle stor og grom… Bollerim i Telemark Nr. 4 1983
Gust Grunde Sætra Lønnskamp eller utbytting? Embetsmann og bonde i Telemark i strid om embedsmennenes inntekter 1783 – 1798 Nr. 4 1983
Øystein Rian En romantisk Telemarkreise i 1788. Jakob Mumsens reiseskildring oversatt og kommentert Nr. 4 1983
C. S. Schilbred Engelskmenn i Norge i 1890-årene. En reiseberetning med pussige innslag Nr. 4 1983
etter Rikard Berge ved Olav Kvålen Då huslyden Landstad kom til Telemark. Om far til salmediktaren M. B. Landstad, kjempekaren og presten Hans Landstad Nr. 4 1983
Aanund Olsnes Eit ukjent diplom frå Vest Telemark Nr. 4 1983
Claus Krag Gårdsnavn og kontraster Nr. 4 1983
Nils Johan Stoa Statsalmeningen i Øvre Telemark. Høyfjells kommisjonens kjennelse, 8. 4. 1934 Nr. 4 1983
Hans-Olav Johnsen Notodden by 70 år. Gamle fotografier presentert Nr. 4 1983
Kristian Lunder Notodden Nr. 4 1983
Annelise Jantzen De salige folchs gangklæder, senge och linklæder och videre Nr. 4 1983
C. S. Schilbred Vi gjør slektsundersøkelse Nr. 4 1983
Aanund Olsnes Fyll og bråk i kyrkja. Eit problem i Vest-Telemarks kulturhistorie frå 1700-talet Nr. 5 1984
Bjørn Sandberg Salve Nilsens Hædersdåd og virkningene i det romantiske Norge. Nr. 5 1984
Ellen Schrumpf Om opprettelsen av Kvindernes Læseforening i 1898 og annen lokal kvinneorganisering Nr. 5 1984
Bjarne Rogan Pengeskyss og friskyss, tingskyss og transportskyss. Den eldre reguleringen av skyssvesenet i Telemark Nr. 5 1984
Håkon Liveland Borgestua fra Gjerpen – en kulturhistorisk perle Nr. 5 1984
Øystein Rian Det store spillet om skogene Telemark i 1720-30-årene Nr. 5 1984
Jan Anders Timberlid Utmarka i jordbruksøkonomien i Øvre Telemark i perioden 1865 – 1970 Nr. 5 1984
Halvor Sem Lifjell i farene tider. Gamle bilete presentert Nr. 5 1984
Tor Kjetil Gardåsen Knut fotografen. Litt om Knut Berdal – ein av dei fyrste som fotografera i Vest Telemark Nr. 5 1984
Håkon Finstad Svensker i Telemark og Kragerø. Med særlig vekt på innvandringen ca. 1865 – 1900 Nr. 5 1984
Erik Tøndervold Fra Peder Claussøn Friss til Tokkeutbyggingen Nr. 5 1984
Hans-Olav Johnsen EDB i lokalhistorien Nr. 5 1984
Halvor Tjønn Da industrien tok til i Telemark Nr. 6 1985
Bjørn Ivar Berg og Fred Steinar Nordrum Bergverk i Telemark. Del 1 : Malmgruver Nr. 6 1985
Hans Olav Bærland Hendrich Bech og Holden Werk Nr. 6 1985
Bjørn Ivar Berg Telemark og Kongsberg Sølvverk Nr. 6 1985
Claus Krag Da Bratsberg amt ble Telemark fylke Nr. 6 1985
Inger Sandberg De kunne blitt i sin hverdag. De måtte gå. De var kalt. Om familien Reichelt i Kragerø Nr. 6 1985
Øyvind Tveitereid Gulliksen John Lie og Amerika Nr. 6 1985
Arvid Køhler Edward Amundsen – en norsk misjonær, språkforsker og oppdagelsereisende (1873 – 1928) Nr. 6 1985
Øystein Rian Da Skien var Norges hovedstad. Om herredagene i 1619 Nr. 6 1985
Tor O. Sanden Frå dagleg- og arbeidslivet i Vrådal slik eg minnes det Nr. 6 1985
Halvor Landsverk Korleis den norske folkekunsten i Nordiska Museet gjekk tapt for sine kjerneområder i Noreg Nr. 6 1985
Dagfinn Skre Utgravinga av Bø gamle kyrkje. Forord Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
Jørgen H. Jensenius Byggeprosess Stolpekirken i Bø Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
Kolbjørn Skaare Om myntene i Bø gamle kirke Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
Karin Knoph Generasjoners kirkegang Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
Bernt C. Lange Et nyfunnet pilgrimsmerke gjenkjent på kirkeklokke Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
Bernt C. Lange Salvebeholder (Chrismatorium) Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
E. Schia Skofunnet i Bø kirke Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
Per Holck Skjelettmateriale fra Bø gamle kirke Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
Iver Schonhowd En barnegrav fra Bø Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
James E. Knirk Runeinnskriftene i Bø gamle kirke Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
Ola Storsletten Takstolene i Bø gamle kirke Nr. 7 Bø gamle kyrkje 1986
Odd Sandaaker Tredjung og storsokn. Kviteseid – kyrkja i eldste tid Nr. 7 1986
Ingebjørg Kasin Sandsdalen Zacharias Skancke og samtida hans Nr. 7 1986
Bjørn Ivar Berg og Fred Steinar Nordrum Bergverk i Telemark. Del 2 : Industrielle Mineraler Nr. 7 1986
Ove Lunde Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark Nr. 7 1986
Ellen Schrumpf Barnearbeid og barnearbeidere ved Ulefoss Sagbruk, ca. 1840 – 1900 Nr. 7 1986
Ingebjørg Sjøtveit Gjente, kone og mor i Tinn 1940 – 1945 Nr. 7 1986
Øystein T. Gulliksen Amerikabrev i Telemark Nr. 8 1987
Marion J. Nelson, norsk sammendrag Telelaget i USA Amercan Woodcarvers from Telemark Nr. 8 1987
Lorna Andeson Jon Norstog – telemarking, norskdomsforkjempar, bladmann og diktar i det norske Amerika Nr. 8 1987
Arne Sunde I sporene Sondre Norheim Nr. 8 1987
Ragnhild Hagen Telemark Historielag og 150-årsminne for den første utvandringa fra fylket til Amerika Nr. 8 1987
Knut Kjeldstadli Mange måter å te seg på – arbeiderkulturer i Telemark Nr. 8 1987
Håkon Finstad Slik bodde de fleste. Litt om arbeiderboliger og boligstandard i Kragerø omkring midten av forrige århundre Nr. 8 1987
Øistein Rian Sagbruk og bergverk Telemark før industrialiseringen. Trekk ved næringstruktur og arbeidsforhold Nr. 8 1987
Helge Næs Søkelys på sivile motstandsorganisasjoner i Telemark under okkupasjonen 1940 – 1945 Nr. 8 1987
Reimund Kvideland Rikard Berge – samlaren og forskaren Nr. 9 Rikard Berge 1988
Olav Solberg Litteratur- og kultursyn hos Rikard Berge Nr. 9 Rikard Berge 1988
Kristin Lyhmann Rikard Berges fortellerinteriører – et bidrag til norsk teaterhistorie Nr. 9 Rikard Berge 1988
Haakon Liveland Museumspioneren Rikard Berge Nr. 9 Rikard Berge 1988
Halvor Landsverk Rikard Berge som museumsmann Nr. 9 Rikard Berge 1988
Magne Myhren Språk og ord som emne hjå Rikard Berge Nr. 9 Rikard Berge 1988
Reimund Kvideland Rikard Berges forfattarskap. Ein selektiv bibliografi Nr. 9 Rikard Berge 1988
Bjarne Karsten Nenseter Harald Kihle – det skjulte Telemarks maler. Nr. 9 1988
Alf Mostue Mylarguten – ektefødt eller uektefødt? Nr. 9 1988
Claus Krag Gjensyn med Hallvard Gråtopp Nr. 9 1988
Øystein Rian Selvmord i Telemark i 1690-årene Nr. 9 1988
Ellen Schrumpf Industristedet Ulefoss Nr. 9 1988
Johan L. Aasland Johan L. Aaslands dagbok notater Nr. 9 1988
Olav Skaalen Jon Norstog – præriediktaren frå Byrtegrend i Mo Nr. 9 1988
Ørnulf Hodne Hva minneopgavene kan fortelle om skolelivet i Telemark i gamle dager Nr. 10 1989
Ellen Schrumpf Bruksskolen på Ulefoss Nr. 10 1989
Knut Jordheim De siste skulle bli de første. En historisk oversikt over rekruttering til lærerutdanningen i Telemark Nr. 10 1989
Kai A. Køhler Det lavere skolevesen i Kragerø før 1739 Nr. 10 1989
Gudrun Hovde Gvåle Knut Gislesen (1801 – 1860) Nr. 10 1989
Inger Andersen Kise Skolestiler av Gunnar Knudsen Nr. 10 1989
Øivind Tveitereid Gulliksen Synodepresten som kulturarbeider: Andres Halvorsen Eikjarud Wisconsin og Brooklyn, 1890 – 1921 Nr. 10 1989
Brynjulf Alver Rikard Berge som eventyrgranskar Nr. 10 1989
Paul Huitfeldt-Kaas Det var en finsk-svensk offiser som oppdaget øvre Telemark Nr. 10 1989
Claus Krag Vestmar som landskapsnavn Nr. 10 1989
Gerhard Hedlund Lindgrensmedene – et håndverksdynasti på Ulefoss Nr. 10 1989
Bjørn Bering SUKP – hva er det? Et 60-års minne og et kapittel i Skiens politiske historie Nr. 10 1989
Ove Lunde Intervju med arbeideren og organisasjonsmannen Thoralf Hanæs Nr. 10 1989
Hallgrim Høydal Alf Mostue. Lokalhistorikaren som har sett spor etter seg i rikshistoria Nr. 10 1989
Egil Christophersen Tysk sikkerhets- og etterretningsvirksomhet i Telemark og Vestfold under krigen Nr. 11 Om krigen i Norge 1990
Inger Andersen Kise Initiativtakeren. Intervju med Finn Stenberg Andersen Nr. 11 Om krigen i Norge 1990
Jon Birkenes Milorg i Telemark – med vekt på nedre deler av fylket Nr. 11 Om krigen i Norge 1990
Ingvar Skobba Nasjonal Samling i Porsgrunn Nr. 11 Om krigen i Norge 1990
Gudrun Cappelen Noen av mine krigsopplevelser Nr. 11 Om krigen i Norge 1990
Ove Lunde I tysk fangenskap. Intervju med Ingvald Gauslaa Nr. 11 Om krigen i Norge 1990
Jostein Nerbøvik Fram Bondemand, fram! Venstre og bonderørsla 1865 – 1920 Skisser og streiftog Nr. 11 1990
Irmelin Martens Å bu oppunder fjell. Fjellbygder i Telemark før Svartedauen Nr. 11 1990
Olav Solberg Ridderen i hjorteham – ein mellomalderballade frå Solum Nr. 11 1990
Olav Bø Olea Crøger. Tale ved avduking av minnesmerke i Heddal 20. august 1989 Nr. 11 1990
Leif Hefre Prolog ved minnesmerke over Olea Crøger Nr. 11 1990
Knut Tveit Utrydding av analfabetisme. Når lærte telemarkingane å lese og skrive Nr. 11 1990
Knut Flotten Kongeriket Vestmar Nr. 11 1990
Øystein Rian Det levande 1700- tals mennesket Engelbrekt Micaelsen Resen Mandt: Historisk Beskrivelse over Øvre Telemarken. Ved Olav Solberg Nr. 11 Bokmelding 1990
Øyvind T. Gulliksen M. B. Landstads korrespondanse Hans Th. Landstad: M. B. Landstad på nært hold belyst med familiebrev Nr. 11 Bokmelding 1990
Øivind T. Gulliksen Sagn fra Telemarks natur Ø. Hodne: Jutulhogg og riddersprang. Nr. 11 Bokmelding 1990
Øyvind T. Gulliksen Peder Pedersen Soelvold 1799 – 1847 Nr. 11 Bokmelding 1990
Vetle Vislie Telemarki Nr. 12 Om Telemark i landets kunst- og kulturhistorie 1991
Jan Kokkin Telemark i norsk malerkunst Nr. 12 Om Telemark i landets kunst- og kulturhistorie 1991
Inger Sandberg Kunstnerliv i Kragerø fra gullalder til i dag Nr. 12 Om Telemark i landets kunst- og kulturhistorie 1991
Nina Hovda Johannesen Erik Werenskiolds Bondebegravelse Nr. 12 Om Telemark i landets kunst- og kulturhistorie 1991
Øivind T. Gulliksen Et brev fra Teodor Kittilsen Nr. 12 Om Telemark i landets kunst- og kulturhistorie 1991
Olav Solberg Landstad og folkevisene Nr. 12 Om Telemark i landets kunst- og kulturhistorie 1991
Agnes Buen Garnås Mitt arbeid med tradisjonsstoff etter M. B. Landstad Nr. 12 Om Telemark i landets kunst- og kulturhistorie 1991
Håkon Liveland Skien Musæum (1891 – 1910) – et hundreårsminne for Telemarks første museum Nr. 12 1991
Øystein Rian Den gråtende kapellan fra Gjerpen. En skjebne fra 1600-tallet Nr. 12 1991
Inger Nøstberg Kirkegården under prestegårdsjordet i Heddal. En avklaring på dateringsproblemet Nr. 12 1991
Bergit Telnes Christian 3. sitt bergverk i Vest- Telemark 1538 – 1549. Nr. 12 1991
Svein Aas Pedersen Sagbruket på Ulefoss og bøndene i Vinje 1735 – 45 Nr. 12 1991
Odd Helleberg Jordbok for Telemark frå omlag 1615 Nr. 12 1991
Torbjørn Aaseter Fra Killingkaaven i Valebø til Syd-Dakota prærie Nr. 12 1991
Jarle Setre og Haakon Liveland Olav Grimdalen. Nr. 12 1991
Helge Mæland Fagforeningspioner fra Siljan 100 år Nr. 12 1991
Torkjell Tande Minner fra Telemarksbenken på Stortinget 1950 – 70 Nr. 12 1991
Ove Lunde Av omlag 150 medlemmer i ungdomslaget var 149 arbeidsløse. Intervju med Anne Melfald (1918 – 1987) Nr. 12 1991
Øyvind T. Gulliksen Folkekunst med røtter Telemark Marion J. Nelson: Three Landsverk:The Art of an Immigrant Family, Norwegian – American Museum, Decora, Iowa, 1990 Nr. 12 Bokomtale 1991
Presten Søren S. Urberg – et barn av sin tid Nr. 12 Bokomtale 1991
Kai Køler Øyvind T. Gulliksen: En synodeprest blir teksthistorie. Søren S. Urberg i Wiscosin, 1893-1930, Telemarks distriktshøgskole skrift 136. Nr. 12 Bokomtale 1991
Vibeke Mohr Kanaljubileet 1992 – med historisk tilbakeblikk Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Jørgen Moe, Dag Solstad, Odd Børretzen Kanalviser: Vassdrag og kanalen i norsk litteratur Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Oddvar Bjørvik Verneplan for kanalen og kanalmuseumsplanene Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Nils Johan Stoa Telemarkskanalens arkiv: En historisk gullgruve Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Vidar Edvardsen Bygninger og anlegg langs kanalen Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Thor-Inge Rødseth Gamle kanalkart Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Nina Hovda Johannesen August Cappelens telemarksbilder Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Tor Kjetil Gardåsen Livet på telemarksbåtene Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Parti fra Løveid Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Svein Aas Pedersen Bandak-Norsjøvassdraget og trelasthandelen ca 1550 – 1800 Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Arvid Høgvoll Kanalen og jernbaneplanene Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Per Bernt Tufte Holla og Ulefoss omkring Kanaltida Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
John Holskar Nilsen Samtaler med båt- og kanalfolk Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Berit Sandodden Kvinnearbeid på D/S Viktoria i slutten av 1930-åra Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Arne Johan Gjemundsen Kampen mellom bønder og tømmerhandlere om åpningen av Vrangfoss på 1700- og 1800-tallet Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Fra Halvor Smukkestads Bildesamling Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Minner fra Vrangfoss: Randine Stenersen Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Fra Bjarne Lias fotosamling Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Dag-Erik Arnesen, John Haugen og Asle Kregnes Bandak-kanalen gjennom Flåbygd Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Johan Antohn Schulze Stadnamn frå ei strekkje langs med Skien-Bandak kanalen Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Ove Lunde Fløterkonflikten i Bandak-kanalen Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Erik Tøndervold Hogga kraftverk Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Nils Sandsodden Minner frå båttrafikken ved Bergstå brygge Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Kronprins Olav med båten til Spjotsodd Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Kåre Flom Kanalen og vegtrafikken Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Bydressen på Bergstå Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Tom Stenklev Telemarkskanalen og vannveien Vråliosen/Treungen Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Siri Myrvoll Brynesteinshandelen på Telemarkskanalene i tidlig middelalder Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Håkon Livland Brynesteinene og kanalen fra 1890 Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Brita Lodberg-Holm Årnes brygge Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Anne Volltveit Kaasa Postdama på Aarnes brygge: Gunhild Aasland Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Dagbok etter Ole O. Arud : Maskinist på D/S Nordsjø Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Hans Ol Sauar Liv og røre på Kaasa brygge i gamle dagar Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Hans Myrkås Lyktetenneren i Sauarelva i gamle dager Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Ole Thor Ripegutu Kolahuset: Et sentrum i bygda Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Olav R. Flathus Farvollen Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Notodden akterutseilt i 1920-åra Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Øyvind T. Gulliksen Utvandringa og kanalveien Nr. 13 Kanalen 100 år - Jubileet 1992 1992
Ellen Scrumpf Kvinner og menns arbeid på Porsgrunns porselensfabrik ved århundreskiftet Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Lene Elisabeth Walle Kvinnene på saltverket på Langøya 1602 – 1611 Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Kjell Woje Kvinnene på Ødegårdens verk Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Hallgrim Høydal Fra tømmerstokk til silkeskrud. Kunstsilkefabrikken A/S – ein kvinnearbeidsplass Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Haakon Liveland Laurdals Uldspinneri Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Ole Lunde Ved Lårdals ullspinneri i 50 år. Intervju med Signe Kvålo Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Agnes Ova Barndom ved Vrangfoss Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Aase Straume Kvinnearbeid og opplæring for kvinner på Søve Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Aase Straume Dengang kvinnelige bankfunksjonærer var en sjeldenhet Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Gunhild Nordbø Dagleg liv under krigen Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Roy Olsen Portrett fra midten av 1970 – tallet Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Anne Volltveit Kåsa og Øyvind T. Gulliksen Om stulsliv i Sauherad. Frå ei minnebok etter Anna Volltveit Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Bjarne Lia Kvinneportrett Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Birgit Gjernes Barndom i Telemark Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Ingebjørg Vaagen Johanne Nylend. Tradisjonsbærer for 100 år siden Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Bjarne Karsten Nenseter Johanna Bugge Berge Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Agnes Buen Garnås Kvedarv. Frå møte med kvedartradisjon i Telemark Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Jorunn Veiteberg Opprør i tre: Kunsthandverkaren Liv Mildrid Gjernes Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Nils Sandodden Soga om Sigrid Torsdotter Kleivestaul Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Anne Aune Ugifte kvinner med uekte barn i Nedre Telemark på 1700-tallet Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Bernt T. Oftestad Landstad i kirkehistorie Nr. 14 Kvinner i Telemark 1993
Christian Nordberg-Sculz Jarand Rønjom som kirkebygger Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Tore Brantenberg Arbiderboliger i Telemark Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Hallgrim Høydal Grønnebyen Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Ove Lunde Arbeiderboliger på Åmdals Verk Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Tor Kjetil Gardåsen Borgestad: Arbeidernes byggeskikk og boligforhold i et patriarkalsk industrisamfunn Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Knut Kjeldstadlid Eksempelet Rjukan – et ensidig industristed Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Tom Nilsen Da kanadafeberen herja i Jernbanegata: Om boligforhold og utvandring fra Rjukan på 1920-tallet Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Truls Aslaksby Skiensfjordklassisismen Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Siri Myrvoll Byggeskikk og uskikk i Kragerø og Skien Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Jean Aase Withs boder i Kragerø Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Torstein Kiil Stråholmen: Hus og mennesker Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Kjell Åsen Klevstaul og Malines Hotell: Dei kvite Jugend-smila i Tveitsund Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Atle Halsøy Folkestadbyen i Fyresdal: En landsby Telemark Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Britt Wiedswang Hotel Dalen: Et Soria Moria? Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Helge Jacobsen fortalt til Sissel Lassen Croftholmen Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Steinar Bjelland Tankar kring bygningsmiljøet i Åmot og Åbø i Vinje Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Øystein Kostveit Gardsjord Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Ulf Røvik-Larsen Ulefos Hovedgård og Nils Aal Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Finn Rønning Folk og hus ved Oterholtbrua i Bø Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Sigrid Bø Gvarv sentrum: 1970-talls reguleringsframlegg og kulturmiljø Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Britta Lodberg-Holm Lanna og Gamlegata: To bevaringsverdige bygningsmiljøer i Midt-Telemark. Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Finn Christiansen Hva verner vi av bygninger i Telemark – og hvorfor? Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Siri Dahlback Arkitekt Wilhelm Swensen Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Sigurd Skau Dilsdalen Feriekoloni: Et Wilhelm Swensen-hus Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Bildekavalkade Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Else M. Skau Arkitekt Jens Per Jensen Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Else M. Skau Fortidsminneforeningen Nr. 15 Bygningshistorie 1994
Ådel Gjøstein Blom Draumkvedet: M.B. Landstads oppskrift etter Maren Ramskeid Nr. 16 Draumkvedet 1995
Molte Moe Draumkvædet: Færden til dødsriket Nr. 16 Draumkvedet 1995
Olav Bø Det vi veit og det vi ikkje veit om Draumkvædet Nr. 16 Draumkvedet 1995
Dagne Groven Myhren Katedral eller stavkirke: Genredrøfting og tro i Draumkvedet Nr. 16 Draumkvedet 1995
Bengt R. Jonsson Nogot om Draumkvædet Nr. 16 Draumkvedet 1995
Magne Myhren Draumkvædet: Fylledrøs, stevsamling eller folkevise Nr. 16 Draumkvedet 1995
Michael Barnes Draumkvædet revisitet Nr. 16 Draumkvedet 1995
Peter Fjågesund Draumkvedet og Europa: Visjonsdiktningen som litterær sjanger. Nr. 16 Draumkvedet 1995
Eivind Luthen Draumkvedet som pilgrimsepos Nr. 16 Draumkvedet 1995
Geir Hellemo Visjonære forbilder for Draumkvedet Nr. 16 Draumkvedet 1995
Olav Solberg Der kende eg atte Gullmor mi: Jomfru Maria i Draumkvedet Nr. 16 Draumkvedet 1995
Miluse Jurickova Draumkvedet sett med tsjekkiske øyer Nr. 16 Draumkvedet 1995
Anne Lise Knoff Mitt arbeid med Draumkvædet: Fra ide til illustrasjon Nr. 16 Draumkvedet 1995
Sigmund Lystrup Kunstnaren i Olav Åstesons fotefar Nr. 16 Draumkvedet 1995
Dagne Groven Myhren Draumkvedet i kveding og kunstmusikk Nr. 16 Draumkvedet 1995
Jon Haukaas Om opphavet til ordet uteksti i Draumkvedet. Nr. 16 Draumkvedet 1995
Sigrid Aksnes Stykket Draumkvedet – ein brukssalme frå Vest-Telemark: Georg Johannesens Drumkvedet 1993 Nr. 16 Draumkvedet 1995
Litteratur og kirke Nr. 16 Draumkvedet 1995
Maren-Sofie Røstvig Motiver på vandring: Renessansen-emblemene i Bø gamle kirke Nr. 16 Draumkvedet 1995
Kristian Grimstvedt – bibelordbokens far. Nr. 16 Draumkvedet 1995
Skal eg ønskje noko godt for et menneskje, må det vere gleda å skrive eit godt vers. Nr. 16 Draumkvedet 1995
Ove Lunde Intervju med Halvor J. Sandsdalen. Nr. 16 Draumkvedet 1995
Knut Jordheim Knut Tjomsland og Telemark Kyrkjeakademi. Nr. 16 Draumkvedet 1995
Ove Lunde Thranittbevegelsen i Bratsberg Amt Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Forord Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Innledning Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Kragerø Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Helle Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Kjølebrønd Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Kiil Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Kammerfos Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Langø Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Aldersfordeling blant medlemmer av arbeiderforeningene i Sannidal Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Vestre Bamle Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Langesund Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Statelle Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Brevik Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Porsgrund Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Skien Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Bolvik Jernverk Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Bø Hovedsogn Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Arbeiderforeninger ellers Midt-Telemark Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Thranittbevegelsen og Øvre Telemark Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Drangedal Arbeiderforening Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Oppsummering Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Kilder Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Bilag 1: Underskriverne på petisjonene fra arbeiderforeningene i Telemark (Bratsberg Amt) Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Bilag 2: Politiets og lensmennenes fortegnelse over medlemmene i arbeiderforeningene i Telemark (Bratsberg Amt) Nr. 17 De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Aanund Olsnes Telemark-kåseri ved middagsbordet under Hifo-seminaret i Bø Nr. 18 1997
Snorre Øverbø Pennens patrioter. Litt om den historisk-topografiske literaturen fra Telemark på 1700-tallet Nr. 18 1997
Edith Marie Nygaard De romanske steinkirkene i Telemark Nr. 18 1997
Herleik Baklid Dei er ikkje mista på vanleg måte (…) Om myntfunna i Bø gamle kyrkje Nr. 18 1997
Jarle Setre Den store mannedauden og Telemark Nr. 18 1997
Sigvald Hasund Ljåsmiiing i Tinn Nr. 18 1997
Kanaldirektør Røyem Hestejernbane Skien – Skotfoss – Nordsjø Nr. 18 1997
Ellen Schrumpf Porselensfabrikkens barn. Porselensproduksjon og barnearbeid i Porsgrunn fra 1887 til 1910 Nr. 18 1997
Eivind Lande Kraft og konsesjon. Norsk Hydro etablering av storindustri på Rjukan og Notodden Nr. 18 1997
Steinar Wickstrøm Arbeidsledighet i Porsgrunn i mellomkrigstiden. Nr. 18 1997
Anne Haugen Wang Startvanskar for Hjartdal Sparebank Nr. 18 1997
Odd Vidar Rui Folkehøgskulen i Telemark i 1870-åra. Pionerar og kulturstrid Nr. 18 1997
Roger Normann Vardens første kvinnelege redaktør Nr. 18 1997
Ove Lunde Ordfører og stortingsmann Egil O. Liane Nr. 18 1997
Tormod Bynke Grenland, halvdelen av Telemark Nr. 18 1997
Tormod Bynke Skilting av kulturminner i Bamble Nr. 18 1997
Då embedsmenn og kjøpmenn gjorde revolusjon i Telemark. Ny storfelt og spennande Bratsberg historie. Nr. 18 Bokomtale 1997
Aanund Olsnes Øystein Rian: Bratsberg på 1600-tallet. Stat og samfunn i symbiose og konflikt Nr. 18 Bokomtale 1997
Olav Solberg Ny bok om Draumkvedet. Benkt R. Jonsen: Om Draumkvedet och dess dateringer Nr. 18 Bokomtale 1997
Hallgrim Høydal Alf Mostue 1911 – 1998. Ein lokal rikshistorikar. Nr. 19 1998
intervju ved Alf Mostue A. Helgesen. En pioner i Notoddens arbeiderbevegelse. Nr. 19 1998
Odd Bjørge Telemark off. landsgymnas Nr. 19 1998
Ingvar Skobba Landsgymnas for bondesøner med «næme og hug til boki» Nr. 19 1998
Gunhild Solberg Lindbekk Sentrale tema i Ingebjørg Mælandsmos forfattarskap. Nr. 19 1998
Hallgrim Høydal Heddal på 1700- og 1800-talet Nr. 19 1998
Kristian Hanto Ivar Aasen i Telemark Nr. 19 1998
Tom Nilsen Kommuneutvandringa til Canada i 1920-åra Nr. 19 1998
Aanund Olsnes Kyrkje- og kristenliv i bygdebøkene frå Telemark. Nr. 19 1998
Olav Rovde Langskallar og kortskallar i Telemark. Nr. 19 1998
Anne Haugen Wagn Hjartdals første USA-emigrant. Nr. 19 1998
Arne T. Aabø Gunhild Olavsdtr Brottestø – fatigjenta frå Telemark som vart gardkjerring i Rogaland. Nr. 19 1998
Herleik Baklid «…deghi nest effther Tarallmesse daghen». Om datofesting av tre diplomer fra Numedal og Øvre Telemark Nr. 19 1998
intervju ved Ove Lunde Skolepolitikeren Einar M. Johansen (1914 – 1995) Nr. 19 1998
Knut Aukrust Kirken som det hellige sted i lys av folkelige tradisjoner og nyere praksis. Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Herleik Baklid «Inn ho stig med heilag’ Fakter». Trekk fra det folkereligiøse liv i Telemark. Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Bjørn Sandvik Folkekyrkje i krig og fred – om barndomsår i Vinje Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Nils-Tore Andersen Blant barn og unge i «medgangstider» – minner fra Langesundsfjordens Indremisjonsselskap Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Tor Edvin Dahl Aage Samuelsen og den rette streken. Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Karin Moe Om kvinner i kristenlivet i Telemark, før og no. Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Ørnulf Hodne Kirkelig organisasjonsliv og lokal fritidskultur – døme frå Seljord, Vinje og Notodden. Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Øyvind T. Gulliksen Ulefoss bedehus Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Torbjørn Aamaas Misjonssambandet og Kvitsund linedelte ungdomsskole – eller då Forsøksrådet starta privatskule i Kviteseid Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Kjell Åsen «Mit fulde Glas og Sangens raske Toner». Litt om då soknepresten i Nissedal opponerte mot prost og biskop i 1840. Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Sigvald Tveit Utkast til hymnologisk historie for Telemark Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Knut Jordheim Ingebjørg til Sillejord – og hennes bidrag til Norske Salmebok. Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Innlegg fra Kristin Bakken og Aanund Olsnes Debatt: Om kirkehistorie i bygdebøkene i Telemark Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
En engel åpenbarer seg ved badstua i Sjoåsen. Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Øyvind T. Gulliksen Rikard Berges stipend for 1998 til Ivar T. Dahl. Nr. 20 Kristenlivet i Telemark - mangfold og motsetninger 1999
Andres A. Svalestuen Emigrasjonen fra Tinn, 1837 – 1907 Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Anstein Nes Amerikabrev til Nissedal, 1848 – 1871 Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Anne Haugen Wagn Johan Ibsen og hans amerikareise. Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Leif Skoje Ole Andrewson. Husmanssgut og pionerprest. Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Dag Rorgemoen Utvandringa til Amerika fra Lårdal og Rauland prestegjeld. Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Jim Skree Bygone Days in a Telemark Settlement in Minnesota. Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Orm Øverland Jon Norstog. «Spørgsmaalstegnet i norsk-amerikansk litteratur»? Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Arnt Edvin Håtveit Utvandringa til Amerika frå Sauherad. Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Gene Estensen John Johnson, Private 15th Wisconsin Regiment. Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Øyvind T. Gulliksen Ruiplassen i Eidsborg sett fra Minneapolis. Carl W. Schevenius. Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Helge Ottesen Til USA i telemarkingenes fotspor. Nr. 21 Utvandring til Amerika 2000
Bjørn Slettan Lekmannsrørsle på Agder på 1800-tallet Nr. 22 Kystkultur 2001
Berit Eide Johnsen Han sad i prisonen. Sjøfolk fra Agder i engelsk fangenskap 1807-1814 Nr. 22 Kystkultur 2001
Ulf Hamran Byggeskikken fra Kragerø til Flekkefjord Nr. 22 Kystkultur 2001
Sølvi Sogner Vandringsmønster Norge-Nederland ca. 1500 til 1800 Nr. 22 Kystkultur 2001
Håkon Finstad Kappseilasen ved Jomfruland 1873 Nr. 22 Kystkultur 2001
bibliografi Håkon Finstad (1927-1999) Nr. 22 Kystkultur 2001
intervjuet Ove Lunde Håkon Finstad Nr. 22 Kystkultur 2001
Tor Kjetil Gardåsen Tyske hærkystbatterier på telemarkkysten Nr. 22 Kystkultur 2001
Gunnar Oland Fjellvannet var ettertraktet til fiske og jakt i steinalderen Nr. 22 Kystkultur 2001
Harald Berntsen Noen hovedtrekk av fagbevegelsens historie i Telemark Nr. 22 Kystkultur 2001
Tor Kjetil Gardåsen Sol, sommer, funkis Nr. 22 Kystkultur 2001
Jean Aase … fra den ene bryggen til andre … Lystgårder i Kragerø Nr. 22 Kystkultur 2001
Botolv Helleland Ferdsle på Hardangervidda Nr. 23 Hardangervidda 2002
Anna Helene Tobiassen Driftekyr på Hardangervidda – ressursutnyttelse og økonomisk system i perioden ca.1850 til 1920 Nr. 23 Hardangervidda 2002
Jan Anders Timberlid Utnyttinga av Hardangervidda til fòr- og beiteføremål Nr. 23 Hardangervidda 2002
Birger Kjelingtveit Handel og ferdsel på Hardangervidda frå dei eldste tider Nr. 23 Hardangervidda 2002
Johan Vaa Marginal busetnad i Rauland og Vinje på 1700-talet og frametter Nr. 23 Hardangervidda 2002
Johan Vaa Dyregraver på Hardangervidda Nr. 23 Hardangervidda 2002
Kjell Bitustøyl Slåttemusikk rundt vidda – nokre slåttar med tilknytning til Hardangervidda og områda opp imot Nr. 23 Hardangervidda 2002
Paul Huitfeldt Carpelans reise til Vestfjorddalen i 1820 Nr. 23 Hardangervidda 2002
Halvor Sigurdsen Manntallene 1664-1665 for nedre Telemark- som ættehistorisk tilfang Nr. 23 Hardangervidda 2002
Øyvind T. Gulliksen Utvandrere fra Telemark skriver brev til hverandre i Midtvesten Nr. 23 Hardangervidda 2002
Ove Lunde Intervju med Arne Åsland (1909-1997) Nr. 23 Hardangervidda 2002
Hans Petter Schjønsby Hva kan vi lære av 400 år med offentlig helsevesen? Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Velle Espeland Svartebøker frå Telemark Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Mirjam Håndlykken «Det begynte med Radensygehuset på Aase-Backe» Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Asbjørn Storesund «Virksomhed til Sundhedstilstandens fremme» eller «Anstalt- og Spektakelmageri» – Sunnhetsloven av 1860 og forebyggende helsearbeid i Telemark 1860-1900 Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Sigrun Hvalvik Elever modtages til oplærelse i sykepleien – Om sykepleierutdanningens framvekst i Telemark Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Øivind Larsen Arbeidsmedisinen i Norge – problematisk utvikling? Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Arne-Birger Knapskog Hvordan har vi det egentlig i dag? Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Tor Gardåsen Naturlegemetodens gjenoppdagelse – ett av det 19.århundres store fremskritt Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Anne Haugen Wagn Sturla Schie – fortellinger fra et langt liv som lege Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Ove Lunde Elna Lindskog (1908-1992) – fra tjenestepike til lokalpolitiker Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Torbjørn Wahlstrøm Nikolai Kielland-Torkildsen. Telemarks første forretningsbanksjef Nr. 24 Fra svartebok til fastlege 2003
Anna Tranberg Lønnskrav og lønnspress. Konflikter mellom allmue og prest i Vest-Telemark på 1600- og 1700-tallet Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Øystein Rian Motstanden mot fremmed herredømme. Telemarkingene slik historien skapte dem Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Olav SOlavberg Når etterforskningsdokument blir forteljingar. Om provsbrev frå seinmellomalderen Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Magne Myhren Rikard Berge – folkekulturgranskar og måldyrkar Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Knut Kjelstadli Finnes faktisk en radikal Telemark-tradisjon? Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Øyvind Gulliksen Aasmund O. Vinjes tankar om det typiske ved Telemark Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Folk og fe Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Klima og karaktertrekk Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Matskikk og språk Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Bonde og prest Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Ove Lunde Olav Imsrud (1915-2002) Nr. 25 Telemark Historielag 25 år: Den stridbare Telemarkingen 2004
Nils Ivar Agøy Folkeavstemningen 13. august 1905 – hva var den og hva var den ikke? Nr. 26 Telemark 1905 2005
Ingvar Skobba Telemarkinger på Gråtenmoen og på grensevakt Nr. 26 Telemark 1905 2005
Olav Rovde Kvifor stod tanken om republikk så sterkt i Telemark? Nr. 26 Telemark 1905 2005
Halvor Kleppen Gjermund Grivi og den republikanske agitasjonen i Telemark 1905. Nr. 26 Telemark 1905 2005
Statsråd Gunnar Knudsens foredrag i Skien like før avstemningen om republikk eller kongedømme den 12. og 13. november Nr. 26 Telemark 1905 2005
Referat fra Varden Nr. 26 Telemark 1905 2005
Ellen Schrumpf Porsgrunn anno 1905 Nr. 26 Telemark 1905 2005
Knut Kjelstadli Svensker i Telemark Nr. 26 Telemark 1905 2005
Hallgrim Høydal Bygda blir industriby. Etableringa av Tinfos Papirfabrikk og dei ringverknadene det fekk Nr. 26 Telemark 1905 2005
Poesi med patos fra 1905 Nr. 26 Telemark 1905 2005
Odd Vidar Rui Kongedøme eller republikk? Viggo Ullmann og 1945 Nr. 26 Telemark 1905 2005
Olav Tveito «Bannstrålen» frå Vinje. Om runeristane Sigurd Jarlsson og Halvard Grenske Nr. 26 Telemark 1905 2005
Olav SOlavberg Henrik Ibsen og norsk folkediktning Nr. 27 Telemark - ein diktarheim 2006
foredrag Tron Øgrim Ibsen og Telemark Nr. 27 Telemark - ein diktarheim 2006
Odd-Martin Mæland Tarjei Vesaas og Telemark i topografisk perspektiv Nr. 27 Telemark - ein diktarheim 2006
Leif Mæhle Poetisk tenking og poetisk visjon Nr. 27 Telemark - ein diktarheim 2006
Olav Nordstoga Aasmund Vinje i heimegrendi Nr. 27 Telemark - ein diktarheim 2006
Øyvind T. Gulliksen Telemarkslitteraturen i Midtvesten. Med Jon Norstog som døme. Nr. 27 Telemark - ein diktarheim 2006
Geirr Wiggen Dei dialektologiske arbeida åt Johan Anthon Schulze. Ein bibliografi med stutt innleiing om mannen og hovuddrag i arbeidet hans. Nr. 27 Telemark - ein diktarheim 2006
Halvor Kleppen Striden om Telemark – eit skiminne Nr. 27 Telemark - ein diktarheim 2006
Jan Eivind Myhre Den nye syntesen – et rammeverk for byhistorie Nr. 28 Byer i Telemark 2007
Siri Myrvoll Skien – møteplassen ved Bryggevannet Nr. 28 Byer i Telemark 2007
Ellen Schrumpf Fra seilskuteby til industriby: Sosiale og kulturelle endringer i Porsgrunn mellom 1870 og 1920 Nr. 28 Byer i Telemark 2007
Knut Kjelstadli Rjukan – et moderne eventyr Nr. 28 Byer i Telemark 2007
Ole G. Moseng Skjulte historier og sammenhenger over alt: Om Porsgrunns tidlige historie og lokalsamfunnet som analytisk enhet Nr. 28 Byer i Telemark 2007
Arne Flaatten Sjørøvere i Sekkekilen Nr. 28 Byer i Telemark 2007
Rune Arenfeldt Berg Telemark og Louis Moe Nr. 28 Byer i Telemark 2007
ved Ove Lunde Intervju med Arne Karlsen Nr. 28 Byer i Telemark 2007
Olav Rovde Skal vi skrive Telemarks historie? Nr. 28 Byer i Telemark 2007
Helge Mæland Arbeidernes Idrettshistorie i Telemark Nr. 29 Idrettshistorie m.m. 2008
Einar Stoltenberg Ski og skiløyping i gamal tid Nr. 29 Idrettshistorie m.m. 2008
Halvor Kleppen Organisert skiløping i Telemark før Norges Skiforbund Nr. 29 Idrettshistorie m.m. 2008
Kjell Bitustøyl Samane og skikunsten Nr. 29 Idrettshistorie m.m. 2008
Ingvar Skobba Lokal nazifisering av idrettslag i Telemark – fire eksempel Nr. 29 Idrettshistorie m.m. 2008
Ingvar Skobba Idrett som forsvarsvåpen mot okkupantane og deira følgjesveinar Nr. 29 Idrettshistorie m.m. 2008
Alexander Bugge, med kommentarer Claus Kragh Navnet Telemark og Grenland Nr. 29 2008
Ingvar Skobba Om Telemark folkehøgskule i Kviteseid som blei frontkjemparskule frå 1943 til 1945 og om rassiaene Vest-Telemark det siste krigsåret Nr. 29 2008
Gunnar Aasbø Herre i krise og kamp Nr. 29 2008
Gunnar Aasbø Hvordan mellomkrigskrisa herjet med et lite lokalsamfunn i Bamble Nr. 29 2008
Tom Nilsen Det røde bibliotek Nr. 29 2008
Bjørn Rudborg Hans Reynolds – Grønlandsaktivist og poet Nr. 29 2008
Johannes Crøger En simpel, kort og paa Erfaring grundet Underviisning om Potatos-Avling Nr. 29 2008
Kristian Nygård Amtsskolane i Telemark Nr. 29 2008
Ola Svein Stugu Jon Skeie: Storindustriens havneby, Porsgrunns historie, bd. III Nr. 29 Bokmelding 2008
Tor Kjetil Gardåsen Øystein Morten: Stavkyrkja i Eidsborg: ein biografi Nr. 29 Bokmelding 2008
Johan Vaa Langs Kvenna - før og no Nr. 30 Bok 2009
Aanund Olsnes Noko om Telemarks historie Nr. 31 Samferdsel 2010
Ingvar Skobba Samferdsel og vegutbygging i Telemark på 1800-talet: Damp og gamp Nr. 31 Samferdsel 2010
Ole Bjørn Ulsnæs Det kunne blitt en grusvei Nr. 31 Samferdsel 2010
Åsulv Edland Haukelivegen Nr. 31 Samferdsel 2010
Ragnvald Christenson Telemarkskanalen – Haukelivegen Nr. 31 Samferdsel 2010
Arvid Løhre Postbilruten Bø – Ytre Vinje Nr. 31 Samferdsel 2010
Gunnar E. Norby Vegminner fra Telemark – Fra sti til europaveg Nr. 31 Samferdsel 2010
Helge Mæland Skogarbeiderkonflikten i Slemdal i 1910 – Hundre år siden Treschow-arbeidernes første kamp Nr. 31 Samferdsel 2010
Arnulf Rafgaard og Tor Kjetil Gardåsen Et telemarksmuseum blir til. Skiens Museum og Fylkesmuseet for Telemark og Grenland de første årene Nr. 32 Telemark på museum 2011
Aasmund Beier-Fangen Porsgrunns hvite gull Nr. 32 Telemark på museum 2011
Lene E.Walle Telemark museum – i går, i dag, i morgon Nr. 32 Telemark på museum 2011
Jean Aase og Per G. Norseng Berg – Kragerø Museum fra fremtid til fortid Nr. 32 Telemark på museum 2011
Knut Kjeldstadli Vår kulturarv Nr. 32 Telemark på museum 2011
Saphinaz-Amal Naguib Kulturelt mangfold i kulturhistoriske museer: utfordringer og fallgruver Nr. 32 Telemark på museum 2011
Torill Thømt Egen gruppe beslag på dører i Telemark – Numedal og Hallingdal Nr. 32 Telemark på museum 2011
innledning ved Herleik Baklid Aasmund Norgaard og følgebrevet hans i døpefonten i Brunkeberg kirke Nr. 32 Telemark på museum 2011
Gunnar Bolstad Ole Bjørnsen – Telemarks første ordentlige stortingsbonde Nr. 32 Telemark på museum 2011
Helge Mæland Elevenes tiår. Porsgrunn gymnas 1960-1970 Nr. 32 Telemark på museum 2011
Ingvar Skobba Farande folk og turistar Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Sigrun Margit Lie Brattekås Dalen Hotel som vegkryss og senter for reiseliv og turisme Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Kjell Bitustøyl Den tidlege turismen på Hardangervidda – nokre episodar Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Trond Aasland I Kong Chulalongkorns kjølvann gjennom Telemark Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Kjell Ivar Brynsrud Friluftsliv gjennom 125 år – med retning mot framtida Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Tor K. Gardåsen Ferieliv i kragerøskjærgården – avslapning og nytelse eller sosialt meningsladet teater Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Jørgen Hae Kampen om territoriet Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Thorstein Vale Telemark har sin middelalderhistorie Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Nanna Løkka Kommentar til påstanden om at Olav den hellige er født på Lindheim gård på Gvarv i Telemark Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Ole Bjørn Darrud Sagnet om Olav den helliges fødsel på Lindheim Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Ole Bjørn Darrud Ideologi og historie Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Claus Krag Thorstein Vale: Det gamle Grenland – Olav den helliges fødested Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Thorstein Vale Svar til Claus Krags anmeldelse av min bok: Det gamle Grenland – Olav den helliges fødested Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Claus Krag Replikk til Thorstein Vale Nr. 33 Turisme og kvar Olav den heilage vart fødd 2012
Aanund Olsnes Noko om festing på 1700-talet Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Ingvar Skobba Danseplassar og ungdomskultur Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
«Den verdensgud man kranser» Et glimt fra avholdsbevegelsens kultur Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Olav Rovde Telemark som fråhaldsregion Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Marianne Solberg Selskapskultur og drikkeskikk i Porsgrunnsmiljøet ca 1750 – 1820 Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Olav SOlavberg Med Knut og Bendik på dansemoro – Festkultur i Vest-Telemark i gamle dagar Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Åsta Østmoe Kostveit Drikkekar av tre, bruk og symbol Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Heidi Strum Dansebandfestivaler i Telemark – et folkelig festritual Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Tor Bruun Alkoholens historie, fra skapelsen til fortapelsen Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Sigrunn Lie Brattekås Napoleon med sin hæl Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Audun Dybdahl Bjørnevåk 22. mai – en merkelig merkedag Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Åsta Østmoe Kostveit Fire stolar i Fyresdal Nr. 34 Festkultur og drikkeskikkar i Telemark 2013
Ellen Schrumpf Familien Aall – i Porsgrunn og på Ulefoss. Byggeskikk og livsformer Nr. 35 1814 2014
Telemarkingar på Riksforsamlinga og i regjeringa 1814 Nr. 35 1814 2014
Arild Stubhaug Jacob Aall (1773-1844), oppvekst og familie i Porsgrunn Nr. 35 1814 2014
Gunnar Bolstad Jørgen Aall – et speil av sin tid Nr. 35 1814 2014
Marianne Solberg Niels Aall og 1814: Englandsferdendagar Nr. 35 1814 2014
Kirsten Tangen Slekten Aalls arkiv på Ulefos Hovedgaard Nr. 35 1814 2014
Nils Ivar Agøy Tellebøndernes Følelser Bratsberg i og omkring 1814 Nr. 35 1814 2014
Aanund Olsnes Rimbrev til Talleiv Huvestad på Eidsvoll 1814 Nr. 35 1814 2014
Herleik Baklid Valgprosessen og valgmennene i Bratsberg amt til det første overordentlige Storting 1814 Nr. 35 1814 2014
Olav SOlavberg Valet på valmenn i Bøherad 1814 Nr. 35 1814 2014
Ingvar Skobba To frå Sauherad som var på Eidsvoll Nr. 35 1814 2014
Olav Rovde Jubileumsfeiring for hundre år sidan Nr. 35 1814 2014
Tore Pryser Omtale av artikkelsamlingen Med påhalden penn? Nr. 35 1814 2014
Haavard T. Gjestland Herøya – et industristed blir til Nr. 36 2015
Trond Aasland Et industrieventyr Nr. 36 2015
Ingvar Skobba Da elektrisiteten kom til Midt-Telemark Nr. 36 2015
Ingrid Brustad Viser, overfall og ubesindige ord i en rettsstrid fra 1815 Nr. 36 2015
Eirik Brazier Fra menneske til soldat. Knut Werswick og første verdenskrig, 1914-1918 Nr. 36 2015
Egil Morland Henrik Aubert Seips forkynning og kyrkjekampen i Skien Nr. 36 2015
Helge Mæland Eidanger idrettslag 100 år Nr. 36 2015
Bjørn Ivar Berg Moisesberg i Fyresdal – et bergverk fra 1540-åra Nr. 37 2016
Ingulv Burvald Et tidlig pyrometallurgisk senter på Herre i Bamble – Fra kobberkis til daler Nr. 37 2016
Kjell Woje Arbeidermiljøet ved Ødegårdens Verk 1874 – 1901 Nr. 37 2016
Gunnar Brekke Amundsen Søve gruver – Frå mislukka tysk prosjekt til statsstyrt gruvedrift Nr. 37 2016
Aslaug Haugetuft Sletta Alma Karoline Wrålid – Ei tøff dame forut for si tid Nr. 37 2016
Helge Mæland Kalksteinproduksjonen i Grenland Nr. 37 2016
Ellen Schrumpf Industrifylket Telemark – Fra jern og plank til tremasse og porselen Nr. 37 2016
Per Halvor Vale To foregangsmenn fra Valebø Nr. 37 2016
Hans Cappelen Odd og pil Nr. 37 2016
Øystein Rian En driftig mann i arbeid og rus – Ole Blom: Dagbøker og brev 1809–1846 Nr. 37 Bokmelding 2016
Hans Fredrik Dahl Vidkun Quisling – fra Telemarks bygder til Russlands sletter Nr. 38 NS i Telemark 2017
Olav Rovde Den nasjonalsosialistiske rørsla i bygd og by i Telemark før andre verdskrig Nr. 38 NS i Telemark 2017
Ingvar Skobba NS i byer og bygder 1940–1945 Nr. 38 NS i Telemark 2017
Ingvar Skobba Da Nasjonal Samling sin fylkesførar i Telemark Olav Dalen frå Kviteseid sette opp ei «gisselliste» over motstandarar av Nasjonal Samling Nr. 38 NS i Telemark 2017
Kjetil Braut Simonsen Antisemittisme i Telemark i ord og gjerning Nr. 38 NS i Telemark 2017
Helge Mæland Et mysterium at det kunne gå: Porsgrunn høgre skole under andre verdskrig Nr. 38 NS i Telemark 2017
Sunniva Anlaug Klevar Sørby Steinar Klevar: Hvem var han egentlig? Nr. 38 NS i Telemark 2017
Synne Asprusten Quislings gyngehest – om kollektivt ubehag på museum Nr. 38 NS i Telemark 2017
Per Terje Norheim «Ved Ungdoms Tiid Du agtelse af Ældre vandt» Nr. 38 NS i Telemark 2017

Kjelder