Hallvard I av Hamar

Hallvard var biskop av Hamar fra 1221 til 1231.

Ifølge Håkon Håkonssons saga var det Hallvard som forhandla fram et forlik med Sigurd Ribbung etter slaget på Stange i mars 1225.

I 1226 var han med på bispevigselen av Orm av Oslo, Arne av Bjørgvin, Askell av Stavanger og Simon av Man og Sudrøyene.

Kilder