Hammeren kraftverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 31. mai 2012 kl. 13:42 av Stigrp (Samtale | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk
Hammeren kraftverk ligger i Maridalen i Oslo. Bildet viser kraftstasjonsbygningen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Strømmen fra Hammeren kraftverk ble opprinnelig ført til Ankerløkka sekundærstasjon i Oslo, som ligger mellom Hausmanns gate og Akerselva.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Hammeren kraftverk ligger ved Hammeren i Maridalen i Oslo, nordvest for Maridalsvannet. Det er Norges eldste vannkraftverk i drift.

Kraftstasjonsbygningen, der kraften produseres (begrepet ”kraftverk” betegner hele anlegget, inkludert dam, rørgater og ledninger), ligger der Skjærsjøelva har sitt utløp i Maridalsvannet. Vannet føres til kraftstasjonen i rør fra Skjærsjødammen og utnytter et fall mellom de to vannene på ca. 100 meter.

Kraftverket ble satt i drift i år 1900, og var Kristianias første vannkraftverk. Da hadde byen i åtte år hatt kommunal elektrisitetsforsyning fra et utilstrekkelig kullfyrt dampkraftverk i Rosenkrantz gate. Kraften som ble produsert ved Hammeren ble opprinnelig ført til Ankerløkka sekundærstasjon i det sentrale Oslo for videre distribusjon. Kraftverket hadde ved oppstarten seks aggregater på til sammen 2,5 MW. Disse ble i 1927 erstattet av ett aggregat på 5 MW.

Hammeren kraftverk er i fortsatt i drift. Midlere årsproduksjon er 16 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 800 husstander. Det er altså et lite kraftverk.

Strømmen sendes i dag til Korsvoll transformatorstasjon for distribusjon. En del av mastene som går ut fra kraftverket er fra 1920-tallet, og således blant de eldste i landet som er i bruk. De er imidlertid ikke originale for Hammeren, de var opprinnelig del av en annen ledning, fra Aker Elektrisistetsverk, som omkranset hovedstaden på 1920-tallet. Mellom 1965 og 1968 ble mastene gjenbrukt på en del av ledningen ut fra Hammeren da disse skulle skiftes ut. Ledningen ut fra Hammeren er del av prosjektet Kraftoverføringens kulturminner.

Kilder og referanser