Hardinglaget (Oslo)

Hardinglaget var eit av innflyttarlaga i Oslo, skipa i 1914 på initiativ frå stortingsmann Nils Nilsson Skaar og generalsekretær i Venstre, Magnus Hydle. Skaar vart den fyrste formannen. Under fyrste verdenskrig danna innflyttarar frå fem vestlandsdistrikt kvar sine bygdelag i hovudstaden. Alle desse var tilslutta Oslo Fylkeslag av Noregs Ungdomslag.

Ingebjørg Ljones, opphaveleg frå Ulvik, var eit aktivt medlem i mange år.

Kjeder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!