Heim sokn

Heim sokn er eit av Den norske kyrkje sine sokn. Det ligg under Hemne kyrkjelege fellesråd, som er i Orkdal prosti i Nidaros bispedøme. Tidlegare var det ein del av Hemne prestegjeld.

Soknekyrkja i Heim vart innvia i 1884.
Foto: Olve Utne (2010)

Soknekyrkja er Heim kyrkje, som vart innvigd i 1884.

Kjelder