Hemne sokn

Hemne sokn er eit av Den norske kyrkje sine sokn. Det ligg under Hemne kyrkjelege fellesråd, som er i Orkdal prosti i Nidaros bispedøme. Tidlegare var det hovudsokn i Hemne prestegjeld.

Soknekyrkja er den åttekanta Hemne kyrkje.
Foto: Olve Utne (2010)

Soknekyrkja er Hemne kyrkje.

Kjelder