Hestebråten (Øvre Eiker, 178/7)

Hestebråten er en eiendom under Sørlie i Bingen. Den har i 2019 en størrelse på 566 mål jord og 563 er produktiv skog. Skogen starter ved Gleinebekken og ligger i retning mot Sørliåsen/Plassåsen.[1]Eiendommen fikk ved utskillingen bnr. 7 og 2 mark 38 øre i skyld.

Hestebråten
Utskilt: Fra 178/3
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 178
Bnr: 7

Eiere og bruker av gården

1913: Haldor Varlo og Nils Grefstad

Som eier av bnr. 3 skiller Marie Kolsrud ut eiendommen i 1913 og utsteder samme år skjøte til Haldor Varlo og Nils Grefstad for kr. 16.500,-.[2]

1913-1931: Johan Rakkestad og Ole Hoen

Skjøte i 1913 fra Haldor Varlo og Nils Grefstad til Johan Rakkestad og Ole Hoen for kr. 18.900,-.[3]

1931-1947: Johan Rakkestad og Borger Hoen

Skjøte i 1931 fra Ole Borgersen Hoens og hustrus bo til Borger Hoen på boets ½ part av d.e. for kr. 6.750,-.[4]

Fra 1947: Dagny Rakkestad og Borger Hoen

Skjøte i 1947 fra Lina Rakkestad, som er enke etter Johan Rakkestad, til datter Dagny Rakkestad på ½ part av d.e. for kr. 8.000,-.[5]

Matrikkel 1950: Dagny Rakkestad og Borger Hoen, skyld 2, 38 mark/øre.

Skyldsetting

Delingsforretning

Bygslingskontrakt

Andre tinglysninger

Kilder

Referanser