Hjeld Brænderi

Hjeld Brænderi, i dagligtale kalt Hjellsbrenneriet, var ett av de seks andelsbrenneriene på Toten. Det ble grunnlagt i 1866. Hjeld Brænderi ligger i Totenvika, der også de fleste andelseierne kom fra. Brenneriet ble nedlagt på slutten av 1950-tallet og gikk inn i det nyetablerte Toten brenneriLena. Brenneribygningen på Hjell står fortsatt, som den best bevarte i sitt slag på Toten. Den har gjennomgått ei omfattende restaurering på 2000-tallet.

Hjellsbrenneriet, slik det så ut midt på 1900-tallet.
Foto: Totens bygdebok I

Bakgrunn

Brenneriet ble bygd på tomt fra garden Hjell, derav navnet. Alt i 1855 hadde vikværingene tenkt å etablere et brenneri, men den gangen ble det ikke realisert. En viktig årsak var at tilgangen på poteter var for dårlig. Midt på 1860-tallet hadde derimot potetdyrkinga grepet mer om seg, og en regna også med å få poteter fra andre bygdelag enn Totenvika, blant annet Stange, Feiring og Helgøya.

Kilder og litteratur