Hjelp:Pekersider

Bergvegen eller Bergveien finnes i mange kommuner. Her er pekersida.

En pekerside er en liste med lenker til artikler som inneholder samme navn (flertydige titler) eller navn som kan forveksles.

Pekersiden tilsvarer se-også-henvisningene i bibliotekkataloger. En henvisning fra en alternativ tittel som ikke skal brukes til den tittelen som skal brukes (se-henvisning), kalles i wikisammenheng en omdirigeringsside.

Hvordan opprette en pekerside?

  1. En pekerside oppretter du på samme måte som du oppretter en vanlig artikkel.
  2. Bruk den flertydige tittelen (uten tilføyelser) som artikkelnavn for pekersiden, for eksempel:
  3. Skriv "Artikkelnavn kan vise til:" eller lignende. Se eksemplene over.
  4. Lag liste over sidene det skal pekes til, der hele tittelen på artikkel kommer tydelig fram.
  5. Legg inn pekersidemalen nederst i artikkelen. Denne forklarer hva slags side dette er og legger samtidig inn kategorien Pekere.

Hvordan henvise til en pekerside fra en artikkel?

Når vi kjenner til at en artikkel har flertydig tittel, bør vi henvise til pekersiden for andre betydninger. Til dette kan vi bruke malen for andre betydninger, som vi legger helt øverst i artikkelen, se for eksempel Karl Johans gate. I redigeringsvinduet ser det slik ut: {{andre betydninger|Karl Johans gate}}.