Hjelp:Titler på artikler

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Hjelp:Flertydige titler»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Titlene på artikler i Lokalhistoriewiki bør være:

 • korte og presise.
 • følge normert/offisiell rettskriving.
 • verdinøytrale.
 • lokalt forankra.

Titlene er et av de viktigste redskapene for å finne fram. Det må være lett å forstå hva artikkelen handler om, og vi må unngå sammenblanding mellom steder, personer og annet med samme navn. Derfor må vi ha noen kjøreregler om hvordan titler skal være.

Hjelpemidler

Omdirigeringer

Omdirigeringer kan brukes når noe har flere navn som er i vanlig bruk. For eksempel sender Legevakta (Oslo) leseren direkte videre til Oslo kommunale legevakt som er det formelle navnet.

Pekersider

I wikien kan vi også bruke pekersider for flertydige navn. Ei pekerside ramser opp personer, steder eller annet som har like navn, slik at leserne kan plukke fra lista. Se for eksempel Storgata.

Kjøreregler for tittelvalg

Det er en stor utfordring at mange personer har hatt samme navn og at mange steds-, gate- og gårdsnavn går igjen i ulike deler av landet. Derfor må vi sørge for at tittelen på artikkelen er presis nok. Dette gjelder også om det foreløpig ikke fins noen artikkel i wikien om en navnesøster eller om den andre av to gårder som deler navn. Lenker som legges inn kan nemlig fort komme til å vise til feil person eller gård.

Under finner du en rekke eksempler på hvordan titler bør bygges opp. Det vil alltid finnes unntak, som kan være forklart nærmere på andre hjelpesider. Disse finner du lenker til:

Gård og hjem

 • Du finner det offisielle navnet i Sentralt stedsnavnsregister.
 • Legge gjerne inn omdirigeringer fra uoffisielle navn.
 • Ved sammensatte gårdsnavn, som Nordre Berg, Søndre Berg osv. skal beskrivende/plasserende ledd (himmelretning, størrelse osv.) i de aller fleste tilfeller plasseres først - selv om matrikkelen noen ganger av historiske årsaker har f.eks. Berg nordre og Berg søndre.
Type Løsning Eksempel
Matrikkelgård Gårdsnavn (Kommunenavn gnr. x) Horne (Stange gnr. 211)
Gårdsbruk, småbruk Bruksnavn (Kommunenavn gnr. x/x) Botnsveen (Stange gnr. 262/8)
Husmannsplasser Plassnavn under bruksnavn (Kommunenavn gnr. x/x) Bekkelund under Austad (Stange gnr. 147/1)
Boliger uten veiadresse Bolignavn (Kommunenavn gnr. x/x) Aaslie (Vestre Toten gnr. 63/11)
Boliger med veiadresse Adresse (Kommunenavn) Belglii 18 (Bykle)

Steder

Type Løsning Eksempel
Tettsted, bygd, grend Stedsnavn (Kommunenavn)

Stedsnavn (forklaring)

Espa (Stange)

Vestby (tettsted)

Strøk Stedsnavn (kommunenavn)

Stedsnavn (forklaring og Kommunenavn)

Kampen (Oslo)

Fjell (boligstrøk i Nordre Follo)

Veg/gate/plass Vegnavn (Kommunenavn)

Vegnavn (forklaring og Kommunenavn)

Aalls gate (Kongsberg)

Andholmen (vei i Sandefjord)

Andre typer områder Egennavn (Kommunenavn)

Egennavn (forklaring)

Egennavn (område)

Kilsfjorden (Kragerø)

Hustadvika (havstykke)

Vestfjorden (Oslofjorden)

Personer

 • Personens fulle navn i offisiell form (i nyere tid) eller normert form (tidligere tider). Se Hjelp:Normalisering av personnavn.
 • Fordi så mange mennesker har hatt like navn, anbefaler vi på det sterkeste at man alltid har med leveår eller annen identifikator, se tabellen under.
 • Kunstnernavn/alias/kortform av navnet når det er mest naturlig. Se for eksempel: Cora Sandel (1880–1974).
 • Ved navneendringer: Navnet personen er best kjent under, eller sist brukte navn (for eksempel navn ved dødsfallet).
Type Løsning Eksempel
Kjente levetid Fullt navn (født–død) Elen Amundsdatter (1804–1869)
Delvis kjent levetid
Fullt navn (f./d. årstall) Mathias Mathiasen Abel (f. 1652)

Peder Alfsen (d. 1663)

Ukjent levetid, men nevnt i et gitt år Fullt navn (n. årstall) Alv Amundsson (n. 1478)
Ukjent levetid Fullt navn (forklaring) O.E. Olsen (fotograf)

Foretak og institusjoner

 • Foretakets navn uten selskapsform (for eksempel AS).
 • Legg gjerne inn omdirigering fra alternative (for eksempel historiske) skriveformer, eller foretaksnavnet med selskapsform.
Type Løsning Eksempel
Unikt navn Foretakets navn Braathens SAFE
Gjenbrukte navn Foretakets navn (årstall) Verdens Gang (1868–1923)
Generiske navn Foretakets navn (Kommunenavn) Fotomagasinet (Bergen)
Personnavn som foretaksnavn Foretakets navn (foretak) E. Birkeland (foretak)
Lokal avdeling av større foretak Foretakets navn med stedsledd Kiwi Billingstad
Institusjoner Institusjonens navn

institusjonens navn (Kommunenavn)

Kristiansund sykehus

St. Elisabeths hospital (Trondheim)