Holt kommune

Holt kommune i Aust-Agder ble oppretta i 1838 ut fra Holt prestegjeld, som da kun besto av Holt sokn. I 1960 ble kommunen innlemma i Tvedestrand sammen med Dypvåg kommune.

Kilder