Holum kirke

Holum kirke er sognekirke i Holum sogn i Mandal prosti (Agder og Telemark bispedømme). Kirken ligger på Holum vest for Mandalselva i Mandal kommune, Vest-Agder. Den nåværende kirken ble innviet av biskop Munch 4. september 1825, men Holums historie som kirkested begynte flere hundre år før dette. At stedet ble brukt som kirkested ble første gang nevnt i en skriftlig kilde i 1307,[2] og senere angis av Oluf Rygh at kirken ligger på den tidligere setegården Holmegårds grunn.[3] Ved inngangen til kirkegården og kirken står fremdeles en sten med et hull der en lenke kunne tres gjennom, slik at steinen kunne brukes som gapestokk.

Holum kirke
VA Mandal, Holum kirke, nord 2013-01-09 aW.jpg
Holum kirke fra nord
Foto: Siri Johannessen (2013).
Sted: Holum, Mandal
Byggeår: 1825
Endringer: 2011, nytt sakristi
Sitteplasser: 480[1]
Annen informasjon: Vernestatus: automatisk listeført (1650-1850)

Det er uvisst hvor lenge Holum har vært kirkested. I den første skriftlige kilden fra 1307 nevnes en stavkirke, men det er godt mulig at den hadde stått der en stund. En enkel tjærebredd langkirke tjente bygda fra 1500-tallet av, men ønsket om en større og finere kirke gjorde seg etterhvert gjeldende. Da det på 1820-tallet ble vedtatt å bygge ny kirke, ble et par av bygdas gode snekkere sendt til kirken på Valle i Vigeland for å måle opp denne. Når oversikten over de nødvendige materialene var klar ble kostnadene fordelt på alle innbyggerne i sognet, bøndene måtte betale etter gårdsstørrelsen og husmenn og andre uten fast eiendom skulle betale etter evne. Skogeiere måtte levere tømmer, mens andre kjørte frem sten til grunnmurene og kirkegårdsmuren. De som ikke kunne bidra slik, fikk i oppdrag å kjøpe inn ting som trengtes til bygget.

Holum kirke og gapestokken.
Foto: Siri Johannessen (2013).

Kirken og dens inventar

Dagens (2013) kirke er en laftet korskirke med tårn og tegldekket tak bygget etter modell av Valle kirkeVigeland som ble bygget i 1790-årene. Fra den forrige kirken på stedet ble flere objekt en del av den nye, for eksempel en messinglysekrone fra 1648, kirkeskipet «Norske Løve» fra 1720, utskårne benkedører ble gjenbrukt i sideskipene, og to 1500-tallsportretter av prest Thomas Janssøn (1556) og et portrett av en ung pike fra 1599. Disse portrettene er blant de eldste bevarte maleriene i Norge. Kirken har to klokker, den eldste ble støpt i Kristiansand i 1767 av Jacob Rendtler.

Gottfried Hendtzschel malte seksten portretter på galleriets brystning, femten av dem forestiller profeter fra det gamle testamentet mens det sekstende viser Christian IV (med dødsåret 1648 angitt). Han antas dessuten å være kunstneren bak alterbildet som fremstiller korsfestelsen.

Først i 1930 fikk kirken et orgel, dette ble i 1992 byttet ut med et nederlandskbygget etter en pengeinnsamling.

Referanser og kilder

Eksterne lenker