Agder og Telemark bispedømme

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Herefoss kirke fra 1865 i Vest-Nedenes prosti.
Foto: Siri Johannessen (2016).

Agder og Telemark bispedømme (til og med 2005 Agder bispedømme) hadde frem til 1918 navnet Kristiansands stift. Bispedømmet omfatter i dag begge Agder-fylkene og Telemark. Bispedømmet har sete i Kristiansand og består av 12 prostier, 67 prestegjeld og 147 menigheter. I bispedømmet var det pr. 1. januar 2003, 347.324 medlemmer i Den norske kirke.

Opprinnelig (fra 831 til 1103) var Norge en “misjonsmark” som organisatorisk lå under erkebiskopen av Reims i Frankrike. Frem til 1152 lå så landet under Lund i Sverige. I 1152/53 ble erkebispesetet i Nidaros (Trondheim) opprettet.

Allerede før landet fikk egen erkebiskop var det opprettet tre bispedømmer (1070) med bispeseter i Alpsa, Biargina og Nithirosa, det vil si i Oslo, Bjørgvin (Bergen) og Nidaros. Etter hvert ble det fem, blant disse Stavanger som ble opprettet en gang mellom 1122 og 1128.

Stavanger bispedømme dekket områder som tidligere hadde tilhørt Bjørgvin og strakte seg fra Haugesund til Gjernestangen mellom Risør og Kragerø, senere til Eidanger.

I 1682 gav så kongen ordre om at biskop og stiftamtmann skulle flytte fra Stavanger til Kristiansand. Bispedømmet dekket samme geografiske området som før, men fikk nytt navn: Christiansands stift.

Stavanger bispedømme ble opprettet på nytt i 1925 og områdene fra fylkesgrensen mellom Vest-Agder og Rogaland og vestover ble ført tilbake til Stavanger.

Prostier

Prostiene i bispedømmet er:

Biskoper

Kilder