Kristian Vilhelm Koren Schjelderup (1853–1913)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup.
Foto: Ukjent, hentet fra Norges gejstlighed (1906)

Kristian Vilhelm Koren Schjelderup (født 26. oktober 1853 i Ullensaker, død 23. oktober 1913) var teolog med virke som prest i Moss, Kristiansand, Dybvåg og Oddernes, før han fra 1908 til sin død var biskop i Kristiansand stift.

Familie

Kristian Vilhelm Koren Schjelderup - gjerne kalt bare Vilhelm Schjelderup - var sønn av sogneprest Peter Wilhelm Schjelderup (1816–1881) og Dorothea Marie Lysholm (1832-1869), og var gift med Henriette ("Hendy") Nicoline, født Hassel (1855-1922). De fikk seks barn, blant dem den senere biskop i Hamar, Kristian Schjelderup (1894-1980), og psykologi-professor Harald Krabbe Schjelderup (1895-1974). Datteren Hendy (1887-1967) var gift med sogneprest Knut Mollestad (1885–1957).

Liv og virke

Vilhelm Schjelderup tok examen artium som privatist i 1870, etter å ha fulgt undervisning på Trondheim latinskole og på Molde skole, samt fått privatundervisning av cand. theol. Gustav Jensen.

Schjelderup ble cand.theol. i 1875 og tok praktisk-teologisk eksamen året etter. Han var personellkapellan i Moss fra 1876 til 1880, da han ble kallskapellan ved domkirkens menighet i Kristiansand. Han innehadde denne stillingen til 1890, da han ble utnevnt til sogneprest i Dypvåg. Schjelderup var i Dypvåg til han i 1903 ble utnevnt til sogneprest i Oddernes ved Kristiansand.

I 1908 etterfulgte han Gunvald Thorkildsen (1845-1908) som biskop i Kristiansand stift (tilsvarende dagens bispedømmer Stavanger og Agder og Telemark), et embete han hadde til sin død i 1913.

Schjelderup døde etter et illebefinnende på prekestolen under innvielsen av Sviland kapell i dagens Sandnes kommune. Hans etterfølger var Bernt Støylen (1858-1937).

Ettermæle

Kristian Vilhelm Koren Schjelderup er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I en redaksjonell, usignert nekrolog i Stavanger Aftenblad 23. oktober 1913, samme dag som han døde, ble Vilhelm Schjelderup omtalt slik (utdrag):

Biskop Schjelderup var en kundskapsrik teolog og en stor tænker. Som prædikant stod han meget høit og nød stor tillid i de menigheter, hvor han virket. ... Han var en sindig, forsigtig mand i al sin færd. Dette kom ogsaa tilsyne i hans stilling til de kirkepolitiske spørsmål, Han hadde sympati for den frie folkekirke, men steilte over de vidtgaaende planer om med én gang at skille kirken helt fra staten. Han kjæmpet paa stiftsmøterne for større selvstændighet for lokalmenigheterne og en raadgivende kirkeforsamling, som skulde høres, før statsmagterne vedtok forandringer paa det kirkelige omraade.

Vilhelm Schjelderup er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Biskop er benyttet på gravminnet.

Kilder

  • Stavanger Aftenblad 23. oktober 1913: omtale av Schjelderups dødsfall tidligere samme dag, og nekrolog over ham (usignert).
  • Norges gejstlighed. Christiania : Hanche, 1906. Digital versjonNettbiblioteket
  • Studenterne fra 1870 : udgivet i anledning af deres 25 aars studenterjubilæum. Christiania, 1895. Digital versjonNettbiblioteket

Eksterne lenker