Oddernes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oddernes er en tidligere, selvstendig kommune som omkranset Kristiansand i øst, nord og vest fra 1838 til 1964. Oddernes omfattet også Randesund fra 1838 til 1894.

Ved lov av 14. juni 1921 ble ca. 2,75 km² av Lund i Oddernes overført til Kristiansand og ble en ny bydel.

Fra 1. januar 1965 ble resten av Oddernes slått sammen med Kristiansand i likhet med kommunene Randesund og Tveit. På dette tidspunktet hadde Oddernes et areal på 103 km².

Bydelene Flekkerøy, Voie, Møvig, Vågsbygd, Slettheia, Hellemyr, Fjellro, Lund, Sødal, Kongsgård, Gimlekollen, Stray, Mosby og Justnes i Kristiansand tilhørte alle Oddernes.

Navnet Oddernes eller Utrunes er utledet fra «neset med oter». Kommunenavnet er altså hentet fra neset mellom Otra og Topdalsfjorden. I dag finnes en rekke nyere navn i dette området. Flere av disse kom til omkring 1790, f. eks. Freyasdal, Valhalla, og Lovisenlund.

Gamle dokumenter forklarer hvilke områder det egentlige Oddernes omfatter på denne måten: «Gaarden Møklestue, tillagt Naboeiendommene Ellesie og Odde, omfattet hele den østlige og sydlige delen av det egentlige Oddernes, og fikk Navnet Oddernæs Kongsgaard. (Kongsgaardens Opførelse paabegyndtes i 1635 efter Anmodning fra daværende Lensherre Palle Rosenkrantz ...)»

På forskjellige steder i Oddernes er det funnet spor av mennesker helt tilbake til eldre jernalder, gjennom vikingetida og frem til tidlig middelalder.

Oddernes kirke sett fra sørøst.
Foto: Dag Bertelsen, 2011

Ved Oddernes kirke, en stenkirke fra omkring 1150, finnes en runestein fra vikingetida med to innskrifter. Den eldste og «opprinnelige» står på den ene av steinens flatsider. Runene er store, men utydelige. Innskriften er denne: AYINTR * KARÞI * KIRKIU * ÞESA * Dette er tolket slik: Eyvind gjorde kirken denne. Den andre innskriften, på steinens ene kant, er yngre og lengre. Runene tyder på at arbeidet er utført omkring 1030 til 1050. Innskrifter er: KOSUNR * OLAVS * HINS * HALA * A OÞALI * SINU. Tolkningen er: gudsønn Olavs den hellige på odelen sin.

Arkivkilder om Oddernes

De kommunale arkivkildene for Oddernes kommune finnes i dag tilgjengelig hos Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Dette inkluderer protokoller fra f.eks. kommunestyre, fattigstyre og skolestyre og arkiver med blant annet personopplysninger i form av klientarkiver, skatteprotokoller, men også skoleprotokoller.