Innherredsferja a/s

Innherredsferja a/s var et rederiInnherred, som drev ferjetrafikk i Levanger, Inderøy, Mosvik og Verran kommuner.

Faksimile fra Adresseavisen 24. mai 1957; utsnitt av omtale av etableringen av Innherredsferja a/s.

Selskapet ble stiftet 10. mai 1957, og den første ferja kom i drift 1. februar 1958.

Fra 1958 til 1964 gikk én ferje mellom anløpsstedene Levanger, HokstadYtterøy, Vangshylla i Inderøy, Kjerringvik i Mosvik og Venneshamn i Verran. Fra 1964 til 1991 var det to separate ruter; en for Levanger-Hokstad, og en for Vangshylla-Kjerringvik. Fra 1991 ble det siste sambandet erstattet av Skarnsundbrua.

Fosen Trafikklag kjøpte 30% av selskapet i 2002, og overtok hele selskapet i 2005.

Litteratur

  • 50 år med Innherredsferja a/s. Skriftstyre: Rune Langfjæran, Hans Hov. Levanger, 2008
  • M.O. Haugen: «Mosvik anno 1966 – et overgangsår». I: Årbok for Nord-Trøndelag 2016, side 185-194