Jonas Vellesen

Jonas Vellesen (fødd 1842 i Bjerkreim, død 1915) var lærar og lærebokforfattar.

Han tok eksamen frå Holt seminar i 1865 og var lærar og klokkar i Enebakk frå 1866.

Av lærebøkene han gav ut, kan ein nemne Den fyrste boka aat barnet (1890), Norsk grammatik (1891), Norigs soga (1896) og Norsk abc (1899).

Kjelder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!