Kåfjord kommune

Kåfjord kommune (nordsamisk Gáivuona suohkan, kvensk Kaivuonon komuuni) ligger rundt Kåfjorden i Troms og Finnmark fylke (før 2020 i Troms). Her ligger de to tettstedene Manndalen og Birtavarre, i tillegg til kommunesenteret Olderdalen. Kommunenen har slik navnegivningen antyder en sammensatt befolkning: her snakker man både norsk, samisk og kvensk, og her arrangeres hvert år den internasjonale urfolksfestivalen Riđđu Riđđu.

Kåfjord kommune
1940 Kafjord komm.png
Basisdata
Kommunenummer 5426
Fylke Troms og Finnmark
Kommunesenter Olderdalen
Areal 1030.89  km²
Areal land 991.24  km²
Areal vann 39.65  km²
Folketall 2 132 (2018)
Målform Bokmål
Nettside Nettside

Kilder

Videre lesing

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!