Bibliografi:Kåfjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Olderdalen i 1950.
Olderdalen i 1950.
Olderdalen i 1952.
 • Aira, Harrieth: Samisk distriktspolitikk i kommunalpolitiske kontekster. Utg. NORUT. 1995. 91 s. merknad: Bygger på forfatterens hovedoppgave Samiske kommuner - pådrivere eller tilretteleggere for samisk distriktspolitikk? En studie av variasjon i oppslutning om Samisk utviklingsfond i tre kommuner. fra 1994. (Skånland, Kåfjord og Tysfjord). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Antonsen, Lene: Duodjegirji Ivgogáktái : Arbeidsbok for Lyngenkofta. Utg. Gáivuona NSR/Kåfjord Sameforening. 1997. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivik, Cathrine, Lene Antonsen: Mearrasámi eallin Ivgus : Miessegietti mearrasámi dállu. Utg. Gáivuona suohkan. 2004. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivik, Cathrine, Lene Antonsen: Miessegietti mearrasámi dállu. Utg. Gáivuona suohkan [Kåfjord kommune]. 1997. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Digre, Kari: Tretti år for hjembygda : om husflid i Manndalen og Manndalen husflidslag stiftet 24. mai 1966. Utg. M.M. Trollvik. 1996. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fors, Gry og Ragnhild Enoksen: Vår folkedrakt : sjøsamiske klestradisjoner. Utg. Sámi instituhtta Davvi girji. 1991. 126 s. ISBN 8273741117. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerde, Arild og Jens Halvdan Mosli: Samiske næringers plass i samfunnsplanlegginga. Utg.Sámi instituhtta. 2985. 160 s. Merknad: Rapport fra et RFSP-prosjekt". Serie: Dieđut 1985:5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hauge, Tore: 'De brente våre hjem : krig - brenning - nytt håp : en bildefortelling. Utg. Nord-Troms museum. 1995. 413 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lervoll, Frode: Kirkehistorikk fra Kåfjord menighet. Fra tida da Thomas Von Westen reiste Finne Capellet i 1722 og fram til 80-års markeringen av Kåfjord som egen kommune i 2010. Utg. Kvæfjord menighet, 2010. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Logje, Per A.: Nállojiekŋa buollašis : fearánat dološ ja otná boazodoalus. Utg. Davvi girji. Kárašjohka. 2010. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lyngstad, Torleif: Birtavarre gruber 1898-1919 : i ord og bilder. Utg. Parelius forlag. Birtavarre. 2019. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lyngstad, Torleif: Raus!! Schnell!! Sis-Gáivuona eváhkko 1944-45. Utg. Gáivuona suohkan Sámi oahpahusráđđi, 1999. 77 s. ISBN 82-91047-95-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Jan, Harry Solhaug: Manndalen/Olmmáivággi : regulering, opprør, gjenreisning og samespørsmål : 1945-1950. Utg. Alpha. Haugesund. 2010. 181 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Henrik: Davvi álbmogiid guovddáš = : Senter for nordlige folk = Center of Northern Peoples. Utg. Senter for nordlige folk. 2013. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Paul, Asle Høgmo: Sápmi slår tilbake : samiske revitaliserings- og moderniseringsprosser i siste generasjon. Utg. ČálliidLágádus. 2012. 324 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Robertsen, Borghild Hansine: Den Gud vil bevare, er uten all fare : : et liv fylt av nåde og takknemlighet. Utg. Cassiopeia. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rognli, Gjert: Várit leat seammát : jávkamin mearrasámi kultuvrra govat = Men fjellan e de samme : fotografier fra en utdøende kystkultur. Utg. ČálliidLágádus. 2013. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rundberg, Øyvind: Stuora Ivgu : (Ivgu - Gáivuotna - Omasvuotna) : oahpaheaddje- ja oahppigihpa bargobihtáiguin. Utg. Gáivuona suohkan. 1999. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rygg, Magnar, Signe Slettvold (red.): Mellom himmel og jord. Utg. Kåfjord kulturstyre i samarbeid med Kåfjord skolestyre. Kåfjord. 1985. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Salamonsen, Inge: Slekta etter Ane Lovise Mosedatter [i.e. Mosesdatter] og Elias Eliassen fra gården Nordmannvik i Kåfjord kommune. Utg. I. Salamonsen. 1993. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schanche, Kjersti: Samiske kulturminner langs 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest : resultater av feltarbeid uført 2010, 2011 og 2012. Utg. Sámediggi. Karasjok. 2014. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schjøtt, Turid Blytt: «Bosetning og erverv i Manndalen», i Polmak og Manndalen : to samebygder. Utg. Hovedkommisjon: Tanum. Oslo. 1958. 67, 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjølie, Randi: Samisk byggeskikk. Utg. Program for forskning om kulturminnevern, Norges forskningsråd. 1995. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slettvold, Signe, Magnar Rygg (red.): Arbeidsdager på sjøen : fortellinger fra fisket i gamle dager. Utg. Kåfjord kulturstyre. 1986. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solhaug, Harry: Manndals-affæren 1925 : en dokumentarisk beretning om bygdeopprøret mot myndighetene : avsluttes med offentlige rettsdokumenter. Utg. [s.n.]. S.l.. 2014. 75 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thomassen, Ole Andreas: Lappenes forhold. Utg. Sámi giellaguovddáš, Gáivuona suohkan. Gáivuona. 1999. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vokes, Frank M.: The copper deposits of the Birtavarre district, Troms, Northern Norway. Utg. I kommisjon hos H. Aschehoug. 1957. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wisløff, Dag S.: Kirkejubileum 1722-1972 : "Finne Capellet" i Kåfjorden 250 år : et mineskrift over de kirkehus som er reist i Kåfjord sokn. Utg. [s.n.]. 1972. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver

 • Berg, Dagunn Onsaker: Ungdom og yrkesmuligheter i Kåfjord kommune. Landbruksøkonomi, NLH 1993.
 • Hansen, Lene: Liten storm på kysten. Samisk identitet mellom en lokal og internasjonal arena. Pedagogikk, Universitetet i Tromsø 2007.
 • Johansen, Åse Mette: "Velkommen te' våres Norge" : en kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord. Nordisk språkvitskap, Universitetet i Tromsø 2007. Ny utg. Novus, 2009. 233 s. ISBN 978-82-7099-517-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lervoll, Anita: "Vi e små, men vi e mange". Oppdagelsen av egen samisk fortid blant "Riddu Riđđu generasjonen" i Gàivuotna-Kåfjord. Pedagogikk, Universitetet i Tromsø 2007.
 • Weigård, Jarle: Grenser for administrasjon? : forholdet mellom byråkrati og demokrati i kommunal forvaltning i lys av det nye inntektssystemet. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1989.

Eksterne ressurser

 • Gáisi er et nettsted med tekst og bilder fra samiske stedsnavn i Kåfjord.