Bibliografi:Nordreisa kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

  • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
  • Hauge, Tore og Hauglid, Anders Ole: De brente våre hjem. Krig – brenning – nytt håp. En bildefortelling. Utg. Nord-Troms museum, 1995. 413 s. ISBN 82-991454-1-4. Digital versjonNettbiblioteket. – Ny utg. 2014.
  • Imerslund, Bente: Finske stedsnavn i Nordreisa. Utg. Nordreisa kommune. 1993. 208 s.
    • Melding: Olsen, Venke Åsheim i Heimen, b. XXXI, s. 268–272.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

  • Digre, Kari: Fem dramatiske år, Nordreisa 1940-1945. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Historie. Kommune: Nordreisa
  • Nilsen, Hilde: Koffer dæm sir det? Spørresetninger i nordreisadialekten. Universitetet i Tromsø 1996. Fag: Nordisk. Kommune: Nordreisa
  • Nyheim, Vidar: Kommunesammenslåing og skolestruktur. En økonomisk konsekvensanalyse for kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Kåfjord [Merknad: Skjervøy: se også Kåfjord, Nordreisa: se også Kåfjord, Kvænangen: se også Kåfjord.]