Bibliografi:Harstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Astafjord · Senja
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • A/S Vestlandske Petroleumscompagnis Almanak for 1929:Hålogaland-utgaven, Utgit av det norske universitet, ALMANAKFORLAGET, Oslo 1928
 • Bangstad, Alfred, Rolf Sjursen og T(ollef) Bertelsen: Harstad Mandskor 1913-1923: Jubileumsnummer, Aas & Peterssens Boktrykkeri, Harstad U. Å. (1925)
 • Bergersen, Ingeborg Steinholt: «Glimt fra Finnmarksskolen og -leiren» i Kirkebladet for Harstad nr. 2 2014
 • Bjørkenes, Bergjlot Holte og Margareth Jensen: Folk og slekt i gamle Trondenes. Bind I Familiekatalog.
 • Bjørkenes, Bergjlot Holte og Margareth Jensen: Folk og slekt i gamle Trondenes. Bind II Personregister.
 • Borgersen, Ingeborg Steinholt: «Glimt fra Finnmarksskolen og -leiren» i Kirkebladet for Harstad nr. 2 2014
 • Bruun, Ola: Alfred Eriksen : En pioner i nordnorsk musikkliv, Harstad 1983. 131 s
 • Bruun, Ola: Med tro på egne krefter : Harstad Sparebank 75 år, Harstad 2001. 112 s
 • Bruun, Ola, Karl Erik Harr og Rolf Solsvik (red): Lufta i Harstad : Harstadfolk ser tilbake, Harstad 2001. 192 s.
 • Bruun, Ola, Jim Myrstad (ill.): Bylandskap Harstad 100 år 2004, Harstad 2004. 111 s
 • Bygdnes, Frode: Harstad faglige historie : Harstad Faglige Samorganisasjon, Harstad 1994. 80 s
 • Bygdnes, Frode: X-35: En veteranbuss ser tilbake, Harstad 2014
 • Dragland, Konrad: Peter Christian Aronsen Lunde 1852-1941, Lundenes 1991
 • Det Norske Totalavholdsselskap: D. N. T.s årsmelding 1949-51, (Landsmøte i Stavanger i 1949 og Harstad 1951), Det Norske Totalavholdsselskap, Oslo 1951
 • Eidberg, Peder A.: Harstad Baptistmenighet 100 år, Harstad 2004
 • Eide, Ole Egil: «Trondenes kirke», hefte nr 7 i serien Trondarnes Distriktsmuseums Skriftserie, Harstad 2005
 • Eidnes, Asbjørn: Trondenes kjerke : «den Kircke har noget at sige», Harstad 1993
 • Eidnes, Asbjørn: Trondeneshalvøya i historia, Harstad 1995
 • Eidnes, Asbjørn: Trondarnes Distriktsmuseums Skriftserie. 1995-. ISBN 82-9145-06-0
 • Eidnes, Asbjørn: Sagt og skrive gjennom mange år : 16.juli 1921 -2001, Harstad 2001. 120 s
 • Eidnes, Torgeir: «Trondenes kirke : et stilhistorisk oversyn», Svorkmo 1971 (Særtrykk av Håløygminne 1971, hefte 3).
 • Ekroll, Øystein; Morten Stige og Jiri Havran, : «Middelalder i Stein» bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
 • Gjone, Erling: Trondenes kirke restaurert, 1950.
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Kulturbyen Harstad. Historiske streif i det lokale kulturliv. Utg. Harstad kommune, 1993. 40 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Da byen var Harstad og resten var avsides - Oppvekst i Harstad i 1950-åra. 1996
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Da byen var Harstad og resten var avsides - del II - Oppvekst i Harstad i 1950-åra. 1997
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Da byen var Harstad og resten var avsides - del III - Nye streiftog i Harstadmiljø i 1950-åra
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Mamma - skolen ligger på ei kai" - Historien om Høgskolen i Harstad. 2008
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Harstad Mandskor - «Program för Harstad Mandskors besök i Gamlaklarleby 31/5 – 1/6 -62», Gamlakarleby (Finland)u.å. (1962)
 • Heide, Bendiks: Sandtorg kommune. Historisk oversyn : 1. juli 1926 - 31. desember 1963, Harstad U.Å.
 • Heide, Bendiks: Harstad Samvirkelag 50 år : 1921-1971, Harstad 1971. 23 s
 • Heide, Bendiks: Handel i Fauskevåg : Fauskevåg Samvirkelag 25 år 1947-1972, Harstad U.Å.
 • Heide, Bendiks: Fauskevåg Samvirkelag, Harstad U.Å. (1972) 23 s.
 • Heide, Knut: «Post og ekspedisjon på Lundenes» i Fjerde Sagt og gjort, Lundenes 2010
 • Hoffmann, Karl-Heinz: Am Eismeer verschollen: Erinnerungen aus der Haftzeit in faschistischen Straffangenlagern in Nordnorwegen, Dietz Verlag Berlin 1988.
 • Hovland, Torkel: 6.divisjonsbyen Harstad midt i Nord-Norge, U.Å.
 • Holst, Kristian: Kristian Holst AS: En bedriftshistorikk fra 1863 til i dag, 2010
 • Høgetveit Berg, Sigrun: «Alterskåpa på Trondenes fortel» i UiTs kunnskapsmagasin nr. 2 - 2012.
 • Isachsen, Harald og Kristian Holst: Motstandsvilje - Jeg skal gjøre mitt for Norge, Harstad 2016 173 s. ISBN 978-82-998024-7-5
 • Karlsen, Malvin: Håndverk i Harstad: Harstad Håndverk- og Industriforening 1902-1977, Harstad UÅ (1977)
 • Karlsen, Malvin: Harstad og deromkring, Harstad 1993.
 • Karlsen, Malvin: Harstad : En by blir til, Harstad 2009. 109 s.
 • «Kirkerestaurering», Oslo 1957 – i serien Byggekunst 1957:4
 • Kristiansen, Gunnar E.: Hospitalskipet Viking - Kanonbåten som ble fredsskip. 140 s. Utgitt av Sør-Troms Museum 2009.
 • Kristiansen, Gunnar E.: Harstad Mandskor 1913 - 100 år - 2013, Harstad U.Å. (2017).
 • Lange, Bernt C.: «Memelia – ikke Maria», Hjørring 1977. (Særtrykk fra Vendsyssel nu og da)
 • Liepe, Lena: «Medieval stone churches of Northern Norway : the interpretation of architecture as a historical process», Tromsø (UB) 2001 (Del av serien Ravnetrykk)
 • Lillegaard, Leif B.: Fra kamp til seier - S/L Nord-Norges Salgslag 1938-1988, Mosjøen 1988
 • Lindbäck-Larsen, Odd: Veien til katastrofen: 1941:tilbakeblikk fra en fengselscelle. 1973: Veimerker i dag, Norges Forsvarsforening, Aschehoug 1973
 • Lysaker, Trygve: Trondenes bygdebok. Utg. Trondenes bygdeboknemnd. 1956-58.
Gårdshistorie for Sandtorg herred. 1956. 417 s.
Gårdshistorie for Skånland herred. 1956. 345 s.
Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad. 1956. 597 s.
Trondenes sogns historie. 1958. 565 s.
 • Lysaker, Trygve: «En gåtefull periode i nord-norsk historie», Svorkmo 1971 (Særtrykk av Håløygminne 1971, hefte 3).
 • Marstrander, P.: Trondenes kirke, Harstad 1916.
 • Marthinussen, Sverre, Kaare Nilsen, Fridtjof Kristoffersen, Sigbjørn Birkeland og Arne Markussen: Harstad Mandskor 1913 – 1988: Historikk frem til 75-årsjubileumet i 1988, Harstad 1997
 • Methi, Hans: Trondenes Sparebank 75 år 1863 - 8. juni - 1938, Dreyers grafiske anstalt, Stavanger 1938
 • Nilsen, Arne: Med Trondenes Bondelag gjennom 100 år 1900-2000. Utgitt av Trondenes Bondelag 2000.
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 20 års beretning, Oslo 1930
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 25 års beretning, Oslo 1935
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 40 års beretning, Oslo 1950
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 50 års beretning 1910 1960, Oslo 1960
 • Norman, Bendiks: Normanslekta 1675-1881 - 206 år på Handelsstedet Ytre Elgsnes (Raten). Harstad 2011.
 • Olsen, Andreas: Kasfjord etter 1900, Tromsø 2006. 282 s. ISBN: 978-82-997711-0-8.
 • Olsen, Andreas: Kasfjord - folk og forhold mellom 1850 og 1900. 2001. 226 s.
 • Osen, Ragnhild og Marcus Einarson Osen: Sandsøy under krigsårene 1940-1945, utgitt av Sjømilitære Samfunds Forlag, 1998. 56 sider.
 • Pettersen, Magnar: Trondenes Prosti 1870-1890 Byggingen av Sandtorg kirke 1891-1933, Harstad 1996 80 s.
 • Referat fra Tromsø stifts kooperative fællesmøte avholdt i Tromsø den 20/4 1908. Tromsø : Nordlys boktrykkeri 1908
 • Reppen, Gunnar: Trykkerier og aviser i Harstad i medierevolusjonens tidsalder, Harstad 2007. Format 22x28 cm, 184 sider.
 • Reppen, Gunnar: Harstad under krig og diktatur, Harstad 2016. Format 22x28 cm, 145 sider.
 • Reppen, Gunnar: Harstadhistorien. Fra nød til velstand 1904-1964, Harstad 2018. Format 22x28 cm, 174 sider.
 • Rauset, Solbjørg: Samvirkelaget – forening og forretning : Forbrukerkooperasjonen i mellomkrigstiden. Hovedfagsoppgave i etnologi, Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo våren 1999.
 • Rønning, Haakon: De som bygde byen - Mennesker jeg husker og kjente, Harstad 1990
 • Rønning. Haakon, Roger Riise og Leif Sig. Reginiussen: Harstad Turlag. Jubileumsbok 1925-1985. 200 s.
 • Simensen, Sigurd: Harstad gjennom femti år 1903-1953. Utg. Harstad kommune. 1953. 237 s.
 • Simonsen, Povl og Karl Erik Harr: Trondenes kirke, Harstad 1980
 • Slekta vår. Utg. Slektshistorisk forening i Harstad. 1993-.
 • Status utarbeidet av styret i Reidar Kaarbøs konkursbo, Harstad 1927
 • Stornes, Gregus J.: Harstad Røde Kors 75 år 1916 + 1991
 • Sørvoll, Johs: Liv og virke i 100 år : Harstad Håndverkerforening 1902-2002, Harstad 2007. 144 s
 • Trondarnes Distriktsmuseum: Harstad gjennom 90 år : (1904-1994), Harstad 1994. 48 s
 • Trondarnes Distriktsmuseum: Trondenes kirke:Fra 1200-tallet eller fra senmiddelalderen?, Harstad 2005 29 s.
 • Trondenes kirke, Harstad 1952.
 • Werd, Guido de: «Meister Arnt auf den Lofoten : eine bedeutendes niederrheinisches Kunstwerk in Norwegen», Kleve 1974. Særtrykk av Kalender für das Klever Land 1974
 • Waale Nilsen, Marie: Harstad Arbeiderkvinnelag gjennom 57 år, Harstad 1992

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Aamodt, Ane: Den treffer meg hjemme. En sosiologisk undersøkelse av forholdet mellom regional litteratur og identitet i Molde og Harstad. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Sosiologi. Kommune: Molde [Merknad: Harstad: se også Molde]
 • Bertelsen, Reidar: Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen. Bergen 1973 Fag: Arkeologi
 • Brøndbo, Kari: Hvordan opplever pårørende til eldre med demens sin situasjon, og hvilket forhold har de til hjelpeapparatet? En sosiologisk undersøkelse i Harstad kommune. Universitetet i Tromsø 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Harstad
 • Enger, Marit Bull: Kvinnene i Trondenes : en analyse og tolkning av høgalterskapet i Trondenes kirke, Hovedoppgave i kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø 2005
 • Handegård, Inger og Svinddal, Anne: Trondenes ved Harstad I og II. Del I: Historikk og registreringer. Del II: Planlegging og kart. NLH 1982 Fag: Landskapsarkitektur
 • Jensen, Åge K.: Omstillingskrav og forventningssvikt. En studie av tre skipsverft i Harstad-regionen og deres tilpasninger til oljevirksomheten. Universitetet i Tromsø 1988. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune: Harstad
 • Olsrud, Inger-Marie: Bilder i landskap. Bergmalingene på Kjeøya i Harstad. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Arkeologi. Kommune: Harstad
 • Pettersen, Magnar: Harstad fra strandsted til by 1870-1904. Oslo 1978 Fag: Historie
 • Pramli, Marthe Cecilie: Kulturminner i Harstad: mellom forskning, forvaltning og befolkning. Delundersøkelse under NFR-prosjektet "Vernet av faste kulturminner i skjæringen mellom tradisjon og modernitet". Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Arkeologi. Kommune: Harstad
 • Ramsvik, Bente: Navn i 100 år. En studie av for-navnsskikker i Harstad på 1900-tallet. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Nordisk. Kommune: Harstad
 • Salen, Håvard Haraldsønn: Sandbøyser i nordnorsk modernisering: Fraktebøndenes kultur og strategier, Norges arktiske universitet 2014 Fag: Historie. Kommuner: Kvæfjord og Harstad
 • Solheim, Kari Harham: Trondenes kirke i middelalderen. En kunsthistorisk analyse. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Harstad
 • Sørgård, Inge: Trondenes kirke i skjæringspunktet mellom øst og vest: Var Trondenes kirke befestet i middelalderen?, Masteroppgave i arkeologi, UiTØ, våren 2005
 • Vesterkjær, Siri Schrøder: Hus og plan i Harstad. Byggings- og reguleringshistorie 1893-1920 med vekt på sosial struktur. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune: Harstad

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (2386 HARSTAD)
Prost Simon Kildals "Pro Memoria" om Trondenes kjerke i 1810. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 58, nr 3 (1977). S. 573-584. Red. Asbjørn Eidnes, Trygve Lysaker.
 • Jordebok - kyrkje/diplom (2387 HARSTAD)
Trondenes jordebok. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 35, nr 1 (1954). S. 145-183. Red. Didrik Arup Seip. Merknad: Samling av 4 dokument: 3 udaterte (1 før 1350, 2 etter), 1 frå 1400.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2388 HARSTAD)
Beskrivelse over Jordbrugene i Trondenæs Herred og Forslag til Skyldlægningi Henhold til Lov om Revision af Matrikulen af 6te Juni 1863. 1869. 11 s.
 • Søknad - embete (2389 HARSTAD)
Trondenes kall - et ettertraktet embete. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 32, nr 2 (1951). S. 355-363. Red. Trygve Lysaker. Merknad: Anders Dass til Alstahaug søkjer på sonens vegne embetet i Trondenes 1735.

Eksterne lenker