Danielsens Båtbyggeri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Danielsens Båtbygeri, Harstad
Foto: Sør-Troms Museum

Danielsens Båtbyggeri i Harstad ble startet av Mikal Danielsen i 1927 og nedlagt i 1983.

Mikal Simon Danielsen, født 1882 i Grovfjord, død 1955, reiste til Mosjøen og begynte i båtbyggerlære hos Nils Skandfer. Etter fire år i lære dro han først til Ibestad og startet båtbyggeri, senere (1912?), dro han til Finnsnes der han anla båtbyggeri med slipp og verksted. En bror, Dalberg, fortsatte denne virksomheten da Mikal forlot Finnsnes. Han ble etterfulgt av sønnen Arne som drev Finnsnes-bedriften videre til han døde. Fra Finnsnes dro Mikal til Drammen i 1918. Der hadde en annen og yngre bror, Martin, som både var båtbygger og konstruktør, startet snekkerverksted og båtbyggeri. Mikal Danielsen reiste tilbake til Nord-Norge i 1927 og startet Danielsens Båtbyggeri i Harstad.

Bedriften var personlig firma frem til 1938. Fra da av fortsatte det som et rent familieaksjeselskap. Aksjene var i første omgang fordelt mellom ektefellene Mikal og Ingeborg Marie (f. 1880) og sønnene Konrad (f. 1900) og Kaare (f. [[1915, d. 2005). Disse utgjorde også bedriftens styre. Fra 1948 gikk også broren Rolf (f. 1925) inn som aksjonær. Da faren døde i 1955, overtok Kaare som disponent, og Rolf ble etter hvert med i ledelsen. Konrad jobbet i bedriften frem til 1968 mens Kaare og Rolf fortsatte bedriften ble innstilt i 1983.

Ingeborg Danielsen spilte en sentral rolle fra starten og frem til 1946. Hun holdt tjenestepiker og kokte og serverte middag i sitt eget hjem til familien og opptil 7-8 mann utenom. I 1946 bygde bedriften en arbeiderbolig med kjøkken og spisemesse og ansatte kokke som laget mat til opptil 30 mann. Det var nødvendig for å kunne bruke arbeidsfolk som ukependlet fra Grovfjord, Sandstrand og øyene utenfor Harstad.

Konrad hadde lært faget ved å jobbe sammen med sin far fra han var gutt, og han var med fra første stund da båtbyggeriet ble startet i Harstad. Kaare gikk inn i bedriften så snart han var ferdig med skolen, men gikk i båtbyggerlære i to år hos Bjarne Aas i Fredrikstad og Anc A/S i Arendal. Han lærte også båtbygging av sin onkel Martin. Rolf lærte maskinfag ved Skiensfjorden tekniske fagskole og gikk gradvis inn i bedriften fra han var gutt. Fra 1945 var han med i bedriften for fullt med unntak av skolegang og noe praksis, først ved Haukebø og Pedersen i Harstad og dernest som maskinist på fiskebåter og sildesnurpere.

Fra 1960-tallet ble det etter hvert klart at bygging av trebåter ikke lenger hadde fremtiden for seg, og den store slippen ble solgt til KMV i 1968. Verkstedet fortsatte imidlertid å bruke slippen. Da havnestyret i Harstad i 1978 tilbød bedriften flytting til Bergsvågen for å frigi bedriftens område til havneutbygging, avslo Kaare Danielsen tilbudet.

Etter noen år med underskudd, valgte brødrene Danielsen å innstille bedriften i 1983. Kaare var da 67 år, og gikk over på pensjon.

Minner fra bedriften

Verkstedet hadde to større slipper, den ene vises godt på bildet og vendte mot Gangsås, den andre vendte mot det som nå (2013) er Norsk Stål. Da kommunen begynte å fylle, hevet sjøbunnen seg såpass at det ble problemer med å ta opp og sette ut båter fra denne slippen. I 1961 hadde verkstedet mye arbeid med utskifting av motorer fra de gamle tosylindrede motorene (Bolinder, Union mm.) til hurtiggående motorer. På «dreieverkstedet», var det bl.a. en stor dreiebenk med reimdrift og en vanlig lastebil-gearkasse. Det var også en operativ smie der, og smeden var en viktig person. Rolv Danielsen var den som tegnet og konstruerte ting, mens Kaare var mere praktisk anlagt. Timelønna den gangen var 11 kroner, og det var godt betalt for meg som kom rett fra yrkesskolen til verkstedet, husker Wolfgang Bauer fra sin tid i bedriften.

Kilder

  • Steinnes, Kristian: Ved egne krefter. Harstad 2003
  • Gulowsen, Jon: Nord-norsk for egen maskin.