Vågen Kooperative Kvinneforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Logoen til Norges Kooperative Kvinneforbund, stiftet i 1910
Foto: Ukjent
Kvitbrygga i Vika. Her ble Samvirkelaget i Vika startet opp i 1945
Foto: Gunnar Reppen 2008

Vågen Kooperative Kvinneforening ble stiftet i februar 1948. Da kvinneforeninga under Trondenes Samvirkelag ble stiftet i 1948 brukte de samme navn som samvirkelaget de var en del av. Vaagen samvirkelag som startet opp i 1945 hadde da endra navn til Trondenes Samvirkelag. Det var altså gått tre år siden Samvirkelaget ble etablert på «Kvitbrygga i Vika». Dessverre har vi ikke funnet noe nedskrevet materiale som stammer direkte fra foreningens virksomhet. De eneste tilgjengelige skriftlige kilder fant vi i protokollene etter Harstad Kooperative Kvindeforening, og to setninger i beretningen fra Trondenes Samvirkelag for året 1948.

Med bistand fra Harstad

I møteprotokollen for Harstad Kooperative Kvindeforening er det bokført at «(...)to fremmede damer fra Vaagen Samvirkelag som var kommet for anledningen og håpet selv og faa i stand kvindeforening». Disse «fremmede damer» var invitert til å overvære harstadforeningens årsmøte 1. februar 1949. Da de kooperative kvinner i Harstad avviklet neste medlemsmøte; hos fru Alvilde Jørgensen på Seljestad den 1. mars 1949, refererte foreningens nestformann Jenny Pedersen fra besøket i «Vaagen Samvirkelags Kvinneforening». Sammen med foreningens formann, fru Agnes Johansen som hadde holdt foredrag om hvordan harstadforeningen arbeidet, var også nestformann Alvilde Jørgensen og flere styremedlemmer fra Harstad Samvirkelag. Ut fra dette kan vi altså si at Trondenes Samvirkelags Kvinneforening, som den etter hvert ble hetende, må ha vært stiftet en dag i februar 1949. Men så har vi beretningen fra Trondenes Samvirkelag for 1948 som sier at Trondenes kooperative kvinneforening ble stiftet i 1948. I den samme beretninga går det fram at foreningen hadde 21 medlemmer ved starten, samtidig som det føyes til at «men der er plass til flere». Ut fra dette er det vel mest sannsynlig at foreninga i Vika søkte bistand fra sine mer organisatorisk erfarne medsøstre i Harstad for å få «mer vind i seilene». Og fra protokollen til harstad-damene fant vi da også gode prov på at de var villige til å samhandle med kollegene som var knytta til samvirkelaget i Vika.

Aktiv forening

Da Troms Kooperative Distriktsforening holdt sitt årsmøte på Trondarnes Folkehøgskole 4. september 1949 var Trondenes Samvirkelag representert ved lagets styreformann og formannen for kvinneforeningen, Judith Pedersen. Samme år fikk kvinneforeningen mye skryt gjennom samvirkelagets beretning for å arbeide godt, og for ha fått mange nye medlemmer. Distriktsforeningen hadde årsmøte på folkehøgskolen i 1954 også, men da ble samvirklaget i Vika representert med to menn. Og da årsmøtet med alle sine 80 deltakere skulle bevertes på Oldersletta, var det Trondenes kooperative Kvinneforening som sørget for det – og i henhold til beretningene skjedde det til alles tilfredshet: Rømmegrøten smakte fortreffelig.

Dårlig kildemateriale

Da det ikke har lykkes å finne noen skriftlige kilder etter foreningen, kan vi heller ikke fastslå med sikkerhet hvor lenge foreningen eksisterte. Men ett er sikkert: Foreningen eksisterte ikke per august 1957. Det vet vi ut fra at det var da frk Rigmor Jensen kom fra Gryllefjord i Senja via en stilling som kaféhjelp på Sortland og starta som ekspeditrise ved Trondenes Samvirkelag. Hun ville til storbyen for å friste lykken. Fra 40-årsberetningen til Norges Kooperative Kvinneforbund og årsberetningen til Trondenes Samvirkelag for 1948, vet vi at det var fru Judith Pedersen i Kaltdalen som ledet Trondenes kooperative kvinneforening i det som enda var en del av Trondenes kommune.

Flere kvinneforeninger i Troms

Det var mange Samvirkelag i regionen som gjorde som folket i Vika, og starta egne kvinneforeninger. Blant annet kjenner vi til at Fauskevåg Samvirkelag skal ha hatt dette i tankene, men der ble det ikke gjort noe med saken. I Grovfjord, der Astafjord Samvirkelag ble etablert samme året som i Vika kom det heller aldri noen kvinneforening, men på Innlandet ble Bardu Kooperative Kvinneforening etablert så seint som i 1959.


Kilder

  • Trondenes Samvirkelags beretninger fra 1946 tom 1954. - se kjeldearkiv: [1]
  • Harstad Kooperative Kvindeforening: Protokoll for 13. februar 1945 – 11. januar 1966.
  • Norges Kooperative Kvinneforbund: 40 års beretning : Samt beretninger og regnskaper for 1948 og 1949, Oslo 1950

Samtaler med