Bardu Kooperative Kvinneforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Logoen til Norges Kooperative Kvinneforbund, stiftet i 1910
Foto: Ukjent

Bardu Kooperative Kvinneforening ble stiftet 13. mars 1959. Foreningen som i alle fall holdt det gående til i desember 1968, fikk 32 medlemmer i løpet av sitt første driftsår. Det skulle imidlertid ikke gå så mange år før ledelsen i NKL sentralt så med misbilligende øyne på at kvinnene engasjerte seg i separate foreninger. Den siste opptegnelsen fra foreningen skal ha vært i 1968.

Støtteforening for Bardu Samvirkelag

Bardu kooperative Handelslag som ble stiftet i 1906 meldte seg snart inn i Norges Kooperative Landsforening og fikk etter hvert mange avleggere i bygda. Kvinneforeningene knyttet opp mot NKL, Norges Kooperative Kvinneforbund ble stiftet i 1910, men i Bardu kom ikke kvinneforeningen i gang før i 1959. Den kooperative idé var godt forankret i bygda,og da kvinnene også ville engasjere seg ble dette godt mottatt både i samvirkelagets styre og ute blant lagets medlemmer. I løpet av første året foreningen var i drift samlet den 32 medlemmer, og sendte en representant på et forbrukerkurs i regi av distriktsforeningen. Foreningens første formann ble Brynhild Fagertun som i tillegg til å være småbrukerkone også var engasjert i Norske Kvinners Sanitetsforening og en lokal misjonsforening.

Aktiviteter

Ved at foreningen var knyttet opp mot det kooperative kvinneforbundet nøt den godt av de mange aktiviseringstilbud som forbundet sentralt sendte ut til sine medlemmer. Blant de beste tiltakene derfra var medlemsbladet og små reklamefoldere vedlagt vareprøver som ofte ble benyttet som lotterigevinster slik at foreningen fikk et bredere økonomisk fundament enn det kontingenten kunne gi.

Det ble lagt stor vekt på å styrking av det sosiale nettverk, som foreningen ga god anledning til å utbygge. Våren 1961 arrangerte foreningen tur til Altevatn, og på møtene ble det gjerne holdt foredrag og vist film med tilknytningspunkt til forbrukerkooperasjonen.

Foreningen deltok gjerne på årsmøtene til Troms Kooperative Distriktslag og i 1965 var de også representert på Kvinneforbundets landsmøte i Bergen. Dessuten tok foreningen en skitur inn Krogstadskaret.

Sosialt engasjement

Banklinebåten «Peder Vinje» ble brukket ned av brottsjø under fiske på Hjelmsøykappbanken 13. november 1961. De fleste av de 14 som omkom var fra Dyrøy som ikke er mer enn om lag 45 km fra Bardu. Over hele landsdelen ble det iverksatt innsamlingsaksjoner til støtte for de etterlatte, og Bardu Kooperative Kvinneforening fikk da inn kr. 1.200,- som ble kanalisert til rette vedkommende.

I alle år, så lenge foreningen eksisterte ble det holdt julefest for eldre, siste gang skal ha vært jula 1968.

Slutten

Den endelige slutten for Bardu Kooperative Kvinneforening ble statuert på NKLs kongress i 1971 som vedtok å legge ned Norges Kooperative Kvinneforbund. Men Bardu samvirkelags beretninger tyder på at det var slutt allerede i 1969, da den siste opptegnelsen var at foreningen hadde invitert til julefest for eldre i desember 1968.

Kilder