Terje Nilssen

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Nilssen, Terje)
Hopp til navigering Hopp til søk
Terje Nilssen satt i ledelsen for Indre Troms Samvirkelag i nær 27 år. Det kan være forskjellig folk forbinder med ham, men mange vil nok se ham som disponenten som ikke la ned noen av avdelingene - andre vil se ham som den iderike og konstruktivt arbeidende direktør - atter andre ser ham som prototypen på en god samvirkelagsbestyrer.
Foto: Johannes Irgens

Terje Nilssen er en pensjonert «samvirkelagsbestyrer», født 15. desember 1929Ranem i Målselv kommune. Gift med Petra (1927) i 1953. Datteren Torunn ble født 1966. Han tok utdannelse innen bedriftsøkonomi og revisjon og var både kasserer og revisor innen han ble driftsleder og disponent i Indre Troms Samvirkelag. Hans samfunnsengasjement må sies å være i overkant av gjennomsnittet – også mens han ledet konsortiet ITS sammen med 200 medarbeidere som hadde en omsetning på en halv milliard. Idrettslag, Rotaryklubben, fritidslivet og familien har alle nytt godt av mannen med det store og mangesidige engasjementet. I kooperasjonen han har lagt ned 33 registrerte årsverk. Hvor mange reelle årsverk det er blitt vet han neppe sjøl heller. Det tar tid å bygge virksomhet, også sammen med andre i «det store kooperativet». I hans tid ble ITS både bilforhandler, og bolighusbygger.

Utdanning

Første skritt etter folkeskolen var eksamen fra realskolen på Kjellmoen i Målselv. Utdannelsen innen bedriftsøkonomi og revisjon ble i stor grad gjort via korrespondanseundervisning. Status som registrert revisor.

Yrkeskarriere

Startet som handelsbetjent ved Mellembygd Samvirkelag, før han etter diverse korrespondansekurs ble bokholder ved Målselv Meieri i tre år. Derfra gikk turen til AS Bardufoss Kraftlag hvor han var i 10 år. Så, fra 1964 tjente han Indre Troms Samvirkelag hvor han gikk gradene; seks år som revisor, 12 år som driftsleder før han tok de neste 15 åra som disponent.

Mangesidig virksomhet

Disponent Terje Nilssen tok fatt i den ene store oppgaven etter den andre, og den som nok både voldte mest innsats og glede var arbeidet med samvirkets satsing på boliger og byggevarebutikker. Først kom utvidelsen av byggevarehuset på Moegga, og da lokalene der Indre Troms Samvirkelags byggevarehus på Andslimoen brant falt også dette inn under den nye disponentens arbeidsfelt. Etter ei stund engasjerte og orienterte han seg i bilomsetning, Indre Troms Auto kom opp og stå. De mange oppgaver ledet til et samvirkelag med grunnmuren godt planta i det jordsmonnet det var runnet av, og betegnende nok for den samfunnsengasjerte bestyrer med overblikk over helhet, ble ikke en eneste avdeling lagt ned mens han satt i disponentstolen for innlandets forbrukerkooperatører som sysselsatte 200 og hadde en omsetning på om lag 500 millioner.

Bedriftsleder og kooperatør

Kildene beskriver Terje Nilssen som en engasjert mann med stor arbeidskapasitet, men man kan også se ham som samvirkebestyreren som tok et tak og inspirerte sine medarbeidere til innsats for kooperasjonen, bygda og samfunnet. Og han sto på, kanskje mer som en engasjert medlem som ville lagets beste, det ble som en livsstil for ham. Ferdighuskjeden Nordbohus som ble til NORBO NORGE AL og kooperasjonens byggevarekjede fikk også del i Nilssens store kapasitet, både som organisator og styreleder.

Samfunnsengasjement

Terje Nilssen sitt engasjement stoppet ikke når han gikk heim fra arbeid. Samfunnsengasjert som han har vært hele livet har det ført ham inn i et vell av fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og de mer partipolitisk orienterte saker for Senterpartiet i kommunen.

 • Formann i Målselv kulturvernnemnd
 • Formann i Bardu friluftsnemnd
 • Formann i Bardu ligningsnemnd
 • Medlem av Midt Troms ligningsnemnd
 • Leder i brukerutvalget i NAV 2009.

Fritidsaktiviteter

Friluftslivet har alltid vært en god avkobling og batterilader for den hardt arbeidende. Men interessen for å gå i fjell og vidder, på jakt eller bare det å gå, samt gjøre unna noen mil på ski, fikk han så å si i gave av sine foreldre. Hans interesse for egen slekt ble også «trigget» av det arbeid som hans far gjorde med sine aner. Sammen med «onkelbarnet» Inger-Johanne Myre har han laget tre slektshefter. Og i 2003, 2005 og 2006 var han med som slektstreffarrangør.

Organisasjonsengasjement

Kulturhistorikeren

 • I 1963, mens han var leder for Målselv Kulturvernnemnd, var han en av drivkreftene til organiseringen av museet på Fossmo i Målselv
 • Skriver artikler til Jul i Bardu og Målselvdalen
 • Samvirkelagene i Indre Troms : 100 år i forbrukernes tjeneste, Bardu 2006
 • Med hesteskyss langs veien : om veier og skysstasjoner i deler av Midt-Troms, sammen med Inger Heimdal, Bardu Historielag 2008
 • Arbeider med mange andre kulturhistoriske saker.
 • Arbeider med registrering av bilder nye og gamle, egne og andres
 • Deleier og driver av foreldregården Ranem i Målselv

Utmerkelser

Kilder

 • Informasjon innhentet fra familien – januar 2010
 • Finbakken, Jostein: «Terje Nilssen – disponent i ITS 1982-96» i Nilssen, Terje: Samvirkelagene i Indre Troms : 100 år i forbrukernes tjeneste. 2006
 • Nilsen, Terje: Samvirkelagene i Indre Troms : 100 år i forbrukernes tjeneste, Bardu 2006