Indre Troms Samvirkelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
«Blåbygget» i Bardu, slik det fortonte seg i 1996.

Indre Troms Samvirkelag ble etablert 1. januar 1963 og kom i gang på foranledning av Norges Kooperative Landsforenings aksjon for å få færre, større og mer konkurransedyktige samvirkelag. Aksjonen startet med NKLs kongress i Narvik 1960, som fikk som første store resultat at de fleste samvirkelagene i Troms innland slo seg sammen. Et forehavende som snart viste seg å bli den suksessen man håpet på – både i NKLs høyere organer, så vel som på «Innlandet». Omsetningen økte ikke bare suksessivt, den spratt i været. Med salg av ferdighus, biler og andre kapitalvarer ble ITS snart et av de store flaggskipene innen forbrukerkooperasjonen i Norge.

Fortuneiendommen i Bardu, slik den fortonte seg fra 1963 til 1975.

Utvidet kontaktflate

Det ble disponent Erling Johansen i Bardu Samvirkelag som fikk tilbudet og som «lot det stå til». Han og andre gode kooperatører hadde da fått med seg Maalselv Kooperative Handelslag, Mellembygdens Kooperative Handelslag, Øverbygd Samvirkelag, Andselv Samvirkelag, Salangen Samvirkelag og Sjøvegan Samvirkelag inn under samme tak: Indre Troms Samvirkelag.

En organisasjon i vekst hadde behov for å få ut informasjon. Indre Troms ble fra starten redigert av Ole Jakob Løvhaug

Fra 1965 fikk laget sitt eget medlemsblad. Indre Troms ble redigert av Ole Jakob Løvhaug. I 1967 fikk laget egen husavdeling,Systemhus – der Forsvaret ble en av de største kundene, årlig ble det solgt fra 20 til 40 boliger. Da byggevareavdelingen på Andslimoen ble etablert i 1978, organiserte man også ei Systemhusavdeling der. I 1968 ble det startet egen rørleggeravdeling som opprinnelig skulle støtte opp om Systemhusavdelingene. På det meste har det vært tilsatt 12 rørleggere i ITS, seinere ble denne virksomheten innskrenket til salg av rørleggerutstyr.

Domus

DomusSetermoen ble åpna 23. november 1972, og siste nytt i varepresentasjon ble dagligdags for dølene. ITS´ egen bakeriavdeling ble nedlagt da Bardu Industribygg sitt anlegg sto ferdig på Moegga i 1975. Gomanbakeriet AS ble etablert i industribygget, og ITS kjøpte sine bakervarer der. Men tida var vel gått i fra Samvirkebakeristrukturen. Bakeriet ble solgt, og seinere lagt ned.

Ny medlem og ny virksomhet med enda en ny organisasjonsplan

Bøndernes Kooperative Handelslag søkte, og gikk inn i Indre Troms Samvirkelag i 1982. Samme året gikk ITS inn i bilbransjen ved at de fikk forhandlerretten for NISSAN og startet verksted og bensinstasjon under navnet Indre Troms Auto AS (ITA) den 9. august 1982 i lokalene til Th. Eilertsens Bilforretning på Setermoen med 20 ansatte og ei stipulert omsetning på 20 millioner kroner. Fra 1987 gikk ITS inn i et samarbeid med øvrige bilforhandlere om salg av brukte biler i Troms Bilmarked AS. I 1995 vedtok styret i ITS å gå sammen med ITA og Forbrukersamvirket NORD i Tromsø, for å starte nytt firma i Tromsø, Troms Auto AS. Dette firmaet ble tyngende for alle parter, og ble solgt i 1997. Men også ITA ble avviklet etter 19 års drift, den 18. januar 2001.

Bensin

ITS' Shell-stasjon ble nedlagt i 2000, blant annet på grunn av veimyndighetenes reguleringer. Da var Esso-pumpene på Andselv stanset i 1960, på Bakkehaug i 1982, og i Øverbygd og på Karlstad i 1994. Konkurransen tilsa at virksomheten med salg av petroleum ble overlatt til det private marked. Unntaket som bekreftet regelen var at Statoilstasjonene på Setermoen og Heggelia ble overtatt av ITS – etter at ITA var nedlagt.

NKLs direktør Nygård sto for den offisielle åpninga av varehuset i «ødemarka» Setermoen i 1972.
Shell-stasjonen på Setermoen var S-lagets første servicestasjon.
Organisasjonen utvides stadig. Denne skissen gjaldt 1979/1980
Ruth Almdahl. Hovedtillitsvalgt ved ITS i 22 år.
Terje Nilssen, disponent ved ITS fra 1982 til 1996.

Kilde