Forsvaret

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
General Eirik Johan Kristoffersen, forsvarssjef fra 2020, her fotografert på Akershus festning 8. mai 2023 i anledning den årlige markeringen av frigjøringen/veterandagen.
Foto: Stig Rune Pedersen

Forsvaret er fellesbetegnelsen på land-, sjø og luftstridskreftene i Norge. Dette innbefatter Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet med tilhørende institusjoner. Dets hovedoppgave er forsvar av norsk territorium, om nødvendig også gjennom militære operasjoner i utlandet. Forsvaret kan også bistå politi og redningstjenesten i kritiske situasjoner.

Forsvaret er en etat under Forsvarsdepartementet med forsvarsministeren som politisk leder, og ledes av forsvarssjefen som er etatssjef og forsvarsministerens nærmeste militære rådgiver.

Norges forsvar er basert på allmenn verneplikt. Rundt 8000 unge kvinner og menn avtjener hvert år førstegangstjeneste i Forsvaret.

Forsvaret er utviklet og anvendes innenfor rammen av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Organisasjon

Forsvarets forskningsinstitutt er også direkte underlagt departementet og er ikke en del av Forsvarets organisasjon.

Forsvarets organisasjon er under stadig endring, siden august 2018 da Forsvarets høgskole ble utvidet til å omfatte all befals- og offisersutdanning i Forsvaret, har organisasjonen vært som følger:

Kilder