Forsvarets befalsskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forsvarets befalsskole ligger på Sessvollmoen i Ullensaker, og ble opprettet 7. januar 2019 og samlet all grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret. Den erstattet de tidligere befalskolene tilknyttet det enkelte våpen innen Forsvaret, da disse var tilpasset den tidligere ordningen med enhetsbefal.

Skolen er underlagt Forsvarets høgskole og utdanner sersjanter og kvartermestere til Forsvaret, og kvalifiserer til ansettelse som spesialistbefal. Skolen gir en gjennomgående, ensartet befalsopplæring, og det kjøres også kurs andre steder, som på Haakonsvern i Bergen.

Også de 3-årige CyberingeniørskolenJørstadmoen og Språk- og etterretningsskolen i Lutvann leir i Oslo som også er underlagt Forsvarets høgskole, utdanner spesialistbefal. Dette som henholdsvis ingeniører i elektrofag med fordypning telematikk, og som etterreningsspesialister ved Etterretningstjenesten, Forsvarets spesialstyrker eller Etterretningsbataljonen.

Elevene kan ikke lenger søke opptak på befalsskolen og ta denne som en del av førstegangstjenesten, men må ha fast tilsetting i Forsvaret og minst to års tjeneste som vervet spesialister før det kan søkes fra avdelingen om opptak på befalsskolen.

Tidligere kunneden enkelte søke selv og i Sjøforsvaret var det tilstrekkelig med avtjent førstegangstjeneste, i Hæren måtte man ha minimum et års ansettelse som vervet utover førstegangstjenesten, mens i Luftforsvaret var det krav om to år. Disse kravene er altså blitt skjerpet.

I Hæren kan personell med kortere tjenestetid, men som har relevant høyere utdanning eller fagbrev, unntas fra dette kravet. Det kan for eksempel være sykepleiere, mekanikere og annet teknisk personell.

Den grunnleggende befalsutdanningen varer i tolv uker, og det holdes tre kurs i året med rundt 70 elever i hvert kull. Elevene fra de ulike våpengrenene blir blandet i klassene.

Elevene kommer inn som vervede spesialister i de ulike korporalgradene de hadde ved opptak og beholder lønn fra hjemmeavdelingen. Etter endt skole blir de kvalifisert som sersjant/kvartermester (OR 5) etter fullført utdanning. De får imidlertid ikke automatisk opprykk til sersjant/kvartermester, men når hjemmeavdelingen tilsetter vedkommende i en slik stilling. Det er ikke knyttet plikttjeneste til utdanningen, og den kvalifiserer til videregående befalsutdannelse.

Kilder


Koordinater: 60.2357° N 11.1432° Ø