Persaunet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Persaunet, som lå i gamle Strinda (nå Trondheim), er en forlengst forsvunnet gård som er nevnt første gang i 1590.

I 1647 var borgermester Laurits Bastiansen Stabell eier av gården. Etter at lagmann Peter Drejer overtok gården på begynnelsen av 1700-tallet var den i et sambruk med eierne av Rønningen gård i godt over 100 år. I 1822 ble en del av det opprinnelige Persaunet tilbakeført fra Rønningen og igjen et eget bruk. Da kjøpte kaptein (senere major) Christian Schjødt Stibolt stedet, som han hadde til han solgte videre i 1840. Etter noen flere eiere kom overrettssakfører Sverre O. Klingenberg og hans kone Hilda inn som eiere av gården i 1874. Den skulle forbli i deres eie lenge, og ble overdratt til sønnen siv.ing. Sverre S. Klingenberg i 1912.

Eiendommen ble kjøpt av kommunen i 1916 og året etter ble det besluttet å anvende hovedbygningen på gården til pleiehjem for eldre. Det ble påbygd med en etasje. Det var plass til 20 personer. Senere i 1923 ble det besluttet og bygge et større sykehjem med tuberkulose avdeling på eiendommen. Den gamle gården ble da revet. Det var etter datidens skala et stort sykehjem for Strinda som ble innviet 30 des. 1925. Strinda sykehus ble nedlagt i 1991 og tatt over av Persaunet bo- og servicesenter med adresse i Persaunvegen 54. Beliggenheten er rett opp for det tidligere militæranlegget på Persaunet.

Litteratur og kilder