Forsvarsdepartementet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den gamle departementsbygningen, Myntgata 1 i Oslo

Forsvarsdepartementet er regjeringens departement for sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det ledes av forsvarsministeren, som representerer den politiske ledelsen av Forsvaret. Forsvarssjefen er tilknyttet departementet som dets øverste militære rådgiver.

Departementsbygningen

Forsvarsdepartementets hovedbygning lå i Myntgata 1 i Oslo sentrum fram til 2006, i en bygning reist i 1834 av Michael Smith Arentz, utvidet 186465 av Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno, og som i 1899 ble endret og utvidet og ny fasade av Christian Fürst.

Fra 2006 har departementet vært samlokalisert med Forsvarsstaben ble samlokalisert i det nye bygningskomplekset Forsvarets ledelsesbygg på Akershus festning. Bygningen i Myntgata 1 ble benyttet til andre formål innen forsvaret. Etter hendelsene 22. juli 2011 ble Myntgata 1 igjen tatt i bruk for departementsformål, som en midlertidig ordning, etter at Statsministerens kontor fikk tilhold i Verkstedsbygningen innen Forsvarets ledelsesbygg på festningen.

Historie

Bygging av det nye kontorbygget som inngår i Forsvarets ledelsesbygg i Vedlikeholdsgården på Akershus festning i 2005 (oppført desember 2004 - september 2006). Den gule bygningen er Kommandantens stall fra 1891.
Foto: Stig Rune Pedersen (2005)

Departementet ble opprettet som Departementet for Krigsadministrasjonen i 1814. Året etter ble Departementet for Sjømilitæretaten opprettet. De to ble så slått sammen til Armédepartementet i 1818.

I 1885 ble Armédepartementet slått sammen med Marinedepartementet. Fram til 1930 var det nesten utelukkende militære stillinger ved departementet. Sivilavdelingen ble så grunnlagt i 1930, og man fikk en blanding av militært og sivilt ansatte. Denne blandingen har vedvart, men andelen militære har gått ned.

I det okkuperte Norge under andre verdenskrig ble Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet nedlagt. Forsvarsdepartementets oppgaver ble overført til Innenriksdepartementet (et departement som ikke eksisterte før 1940, det ble opprettet under den tyske okkupasjon ved forordning av 25. september 1940 og bortfalt ved frigjøringen). Londonregjeringen opererte med et eksildepartement for militære saker. Deler av den militære virksomheten ble da overført til Forsvarets Overkommando.

Etter krigens slutt ble det utviklet en ny struktur. Departementet fikk hovedansvaret for Norges samarbeid med NATO. I 2002 ble Forsvarets Overkommando nedlagt og erstattet med Forsvarsstaben, som er en mindre stab tilknyttet departementet.

Forsvarets forskningsinstitutt ble opprettet i 1946 og er direkte underlagt Forsvarsdepartementet.