Michael Smith Arentz (1794–1853)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gamle ridehus (1827–1828)
Foto: Vidar Iversen (2014).
Arméens depot (1828-1832) fasade mot Kirkegata.
Foto: Mahlum (2007).
Monogram til kong Karl III Johan, i Sverige Carl XIV Johan som monogrammet sier, over inngangsportalen på Arméens depot.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Laboratoriekjøkkenet (1836)
Foto: Mahlum (2007).

Michael Smith Arentz (født 16. juni 1794 i Stavanger, død 5. september 1853 i Christiania) var ingeniøroffiser og arkitekt.

Bakgrunn

Arentz var født i Stavanger som sønn av major Severin Arentz og Martha Dorothea Bull. Han ble dansk landkadett i 1807 og tok militær høyskoleeksamen i 1810.

Da Norge ble avstått fra Danmark til Sverige i 1814, søkte han avskjed fra det danske ingeniørregimentet og gikk over i Det norske ingeniørkorps, fra 1818 Den kongelige norske ingeniørbrigade. I 1818 ble han utnevnt til kaptein i ingeniørbrigaden og i 1848 til major.

Han ble gift i Christiania med Dorothea Marie Rosenberg (1799 - 1883).

I 1822 ble han utnevnt til ridder av Sverdordenen.

Virke som arkitekt

Det er noe usikkert hvilke bygninger Arentz har tegnet, men det er svært sannsynlig at han sto bak en rekke store militære bygninger, hovedsakelig utført i enkel klassisisme. Særlig er det bygninger fra ham på Akershus festning hvor han tjenestegjorde som ingeniør, og beliggende i kvartalet Kongens gate/Myntgata/Kirkegata og parkområdet mot Festningsplassen. Bygningene er av en så høy kvalitet at de også har vært tilskrevet Heinrich August Grosch.

Arbeider

Artikler

  • «Kort Beskrivelse over Exerceer- og Ridehuset i Christiania», Norsk Militært Tidsskrift, 1834, s. 214–216
  • «Om Vandværket i Christiania og nogle dermed i Forbindelse staaende Indredninger», Morgenbladet, 4. desember 1843
  • «Om Brændemagaziners Opprettelse i Christiania», Morgenbladet, 13. april 1853

Kilder