Utenriksdepartementet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Utenriksdepartementet har sine kontorer i Victoria terrasse med hovedinngang fra 7. juni plass.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Utenriksdepartementet (UD) ble opprettet 7. juni 1905, samme dag som unionen med Sverige ble oppløst. Det ble i regjeringsresolusjon samme dag besluttet at Handelsdepartementets utenriksavdeling fra 15. juni samme år skulle bli eget departement. Første sjef ble statsminister Jørgen Løvland som hadde vært norsk statsminister i Stockholm siden 11. mars 1905. Han tiltrådte da Handelsdepartementets utenriksavdeling som statsråd fra 15. juni. 1. desember 1905 ble Utenriksdepartementet formelt opprettet, med Løvland som utenriksminister.

Den statsråd som forestår Utenriksdepartementet, blir kalt utenriksminister. Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister.

Departementets ansvarsområder er Norges forhold til fremmede land og internasjonale organisasjoner, utenrikshandel, kulturelt samkvem med utlandet og Norges forhold til utviklingslandene. UD administrerer også Kongehuset, ordens- og dekorasjonsspørsmål og flaggspørsmål.

Norge kunne umiddelbart etter opprettelsen likevel ikke sende ut diplomater, eller på andre måter opptre som en utenrikspolitisk aktør, før landet var anerkjent internasjonalt som en selvstendig stat. Anerkjennelsen avhang på sin side av en formell og reell sanksjon fra kong Oscar II. Inntil denne kom 26. oktober 1905 skulle norske utenriksinteresser fortsatt ivaretas av svenske ambassader og konsulat. Det første landet Norge hadde diplomatiske forbindelser med, var USA.

I 1922 slo man sammen de diplomatiske og konsulære delene av utenrikstjenesten, noe man allerede hadde begynt med i andre europeiske land på denne tiden. Samme år ble det også etablert en egen rekrutteringsordning for utenrikstjenesten, basert på et årlig opptak av aspiranter. Denne aspirantordningen finner sted også i dag.

Da Norge ble okkupert under andre verdenskrig, flyttet Utenriksdepartementet sine kontorer til London og returnerte først til norsk jord 1. juli 1945 etter nesten fem år i eksil.

Kilder