Forbrukersamvirket NORD

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Forbrukersamvirket NORDs mange avdelinger
Forbrukersamvirket NORD startet ut med slike «samleannonser» for sine avdelinger

Forbrukersamvirket NORD ble vedtatt opprettet i representantskapsmøte i Tromsø Samvirkelag den 8. desember 1992. Den nye organisasjonsplanen kom i virksomhet fra 1. januar 1993. En ny æra startet i forbrukersamvirket i Nord-Norge. Plutselig var dette blitt en tilnærmet geografisk helhet, men noe manglet enda for at man kunne si det: Midt-Troms var ikke med og i Indre Troms Samvirkelag hadde man sin egen modell.

Ny giv i kooperasjonen

Fra før hadde Lyngen Samvirkelag, Storfjord Samvirkelag og Balsfjord Samvirkelag sluttet å eksistere som selvstendige samvirkelag. De var avdelinger underlagt Tromsø Samvirkelag. Fra 1. januar 1993 kom også Storslett Samvirkelag med i dette fellesskapet. Malangen Samvirkelag ble fusjonert med Tromsø Samvirkelag den 1. januar 1995.

Medlemsøkning så det forslo fikk man først da Harstad Samvirkelag sluttet seg til Forbrukersamvirket NORD fra 1. januar 1994, der hadde da allerede Skånland Samvirkelag og Kvæfjord Samvirkelag gått inn i Harstad-laget. Med ett slag økte medlemsmassen med om lag 1000. Det ble 70 flere blant de ansatte fordelt på tre Prixbutikker, en Megabutikk og en Cubusbutikk. På Forbrukersamvirket NORDs årsmøte ble det bevilget en million kroner til et kurs- og fritidssenter for personalet, som ble etablert i Malangen Samvirkelags tidligere lokaler i Meistervik. Dessuten bevilget man en million til bokprosjektet som denne artikkelen har brukt som kilde.

Kilde

  • Hansen: Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996