Bibliografi:Tromsø kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Tromsø på 1800-tallet. Illustrasjon fra boka Hans Majestæt kong Oscar II.'s Reise i Nordland og Finmarken Aar 1873 av J.A. Friis.
Tromsø i 1958.
Reinflokk i Tromsdalen. Illustrasjon fra boka Hans Majestæt kong Oscar II.'s Reise i Nordland og Finmarken Aar 1873 av J.A. Friis.

Byhistorie

 • Birkeland, Hallvard: Fra 70 til 70 000 : Tromsøs historie fra 1794 til 2018 : små og store hendelser som formet byen. Utg. H. Birkeland. 2018. 213 s. ISBN 978-82-997917-8-6.
 • Tromsø gjennom 10.000 år. Utg. Tromsø kommune. 1994-96. ISBN 82-993206-0-7
Bind 1. Anne-Karine Sandmo, Reidar Bertelsen, Ragnhild Høgsæt: Fra boplass til by - opp til 1794. 1994. 400 s. ISBN 82-993206-1-5. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Astri Andresen: Handelsfolk og fiskerbønder. 1794-1900. 1994. 439 s. ISBN 82-993206-2-3. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 3. Pål Christensen, Gunnar Pedersen: Ishavsfolk, arbeidsfolk og fintfolk. 1900-1945. 1995. 584 s. ISBN 82-993206-3-1. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Hallvard Tjelmeland: Fra byfolk og bona til tromsøværing. 1945-1996. 1996. 622 s. ISBN 82-993206-5-8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. Utg. Tell forlag. 1946-1971.
B.1. [ingen tittel] 1946. 776 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. VII, s. 236–238.
B.2. [ingen tittel] 1962. 649 s. Digital versjonNettbiblioteket
B.3. [ingen tittel] 1971. 797 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. XVII, s. 48–50.
 • Ytreberg, Nils A.: Det gamle Tromsø : en kulturhistorisk studie til byens historie før 1850. Hovedoppgave i historie, Oslo 1927.

Bygdebøker m.m.

Bygdebokverk

 • Bjørklund, Nils Erik: Gårder i gamle Tromsøysund kommune. Utg. Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø.
  • Fra Finnvikelv til Futrikelv : gårder og bosetning : til ca. 1960. Utg. 2009. 210 s. ISBN 9788292861042 Digital versjonNettbiblioteket
  • Kvalsund fra Myran til Gåsvær med bl.a. Trondjord og Kvaløyvåg : til ca 1965. 2016. 213 s. ISBN 978-82-92861-10-3
  • Ringvassøy fra Skarsfjord til Røsnes : gårder og bosetning : til ca. 1960. Utg. 2010. 292 s. ISBN 9788292861059. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Bjørklund, Nils Erik og Solbjørg Tønsaas
  • Yttersia I : Laukvik, Skulsfjord, Lyfjord og Bårdsvik : til ca 1960. Utg. 2016. 247 s. ISBN 978-82-92861-11-0
  • Yttersia II : med gårdene Grøtfjord, Tromvik og Vengsøy : til ca 1960. Utg. 2017. 299 s. ISBN 978-82-92861-12-7
  • Yttersia III : med bl.a. gårdene Musvær, Risøy, Melvik, Engvik og Måsvik : til ca 1960. Utg. 2017. 242 s. ISBN 978-82-92861-13-4. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Yttersia IV : Eccernes/Kaldfjord : Bjørnsletta, Vikkernes, Kjosen, Eidet, Sjurnes, Henrikvik, Susannejord : gårder og bosettinger. Utg. 2018. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kulturbilder fra gamle Hillesøy. Utg. Lenvik kommune og Tromsø kommune. 1988.
B.1. Carl Bertheussen: Bygdehistoria. 448 s.
B.2. Jens Solvang: Gårdshistoria. 266 s.
 • Arneberg, Leif ofl.: Under Blåmannen. Bygdehistorie fra Kaldfjordområdet. Utg. Kaldfjord & Eidkjosen bydelsråd, [2008]. 552 s. ISBN 978-82-303-1029-8. Digital versjonNettbiblioteket.

Andre bygdehistoriske bøker

 • Arntzen, Ruth: Fra Nordøyan : Auvær, Bjørnøya, Håja, Hersøya og Røssholmen. Utg. R. Arntzen. 2014. 388 s. ISBN 9788299808989.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norrie, Henrik: Ersfjordbotn i gamle dager : historie og fortellinger fra bygdesamfunnet Ersfjordbotn og bosetningene på yttersia. Utg. [2011]. 155 s. Merknad: Bygger på "Bygdehistorie fra Ersfjordbotn ..." av samme forf., fra 1992. I hovedsak om perioden 1900-1960, basert på intervjuer og samtaler. Også om steder lenger ute i fjorden og på småøyene.
 • Seglsten, Johan: Fra Gavlen - til Kjølva : folk og bosetning på Nord-Senja gjennom 200 år : Hillesøy 1763-1963. Utg. J. Seglsten. 2019. 432 s. ISBN 9788269160505.
 • Straumsbukta : fra Skognes til Hamna. Red. Alvin Andreassen. Utg. Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø. 2011? 260 s. ISBN ISBN : 9788292861066. Merknad: Bygder i gamle Tromsøysund kommune
 • Under Blåmannen : bygdehistorie fra Kaldfjordområdet. Red. Leif Arneberg ofl. Utg. Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd. 2008. 552 s. ISBN 978-82-303-1029-8.

Samisk kultur og historie

 • Bang-Hansen, Lauritz: Johannes Nilssøn Skaar : bondegutten fra Hardanger : "sami bisma - samenes biskop". Utg. Sami Varas. 1967. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Beskrivelse af Tromsø Amt. Efter de i Anledning af Ordningen af Forholdet mellem Flytlapperne og de Fastboende i Aarene 1869, 1870 og 1872 udførte Krokeringer m. m. Utg. Den geografiske Opmaaling, 1874. 156, LXXXV s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berg, Emil (red.): Ramfjorden : samisk historie og samtid i Ramfjordområdet. Utg. Ramfjordforlaget. 1991? 120 s. ISBN 8299233208. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dahl, Helge: Samisk og kvensk ved Trondenes og Tromsø seminar 1826-1906 : et avsnitt av norsk skolehistorie. Magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo, 1953.
 • Lokalhistoriehefte. Utg. Pedagogisk senter i Tromsø : Tromsø lærerhøgskole. 1994.
 • Minde, Gunn-Tove: Dáza láhkkài [sic] - på norsk vis : en kartlegging av helse- og sosialtjenesten i Tromsø kommune - om den styrker eller svekker samiske brukeres forskjellige hjelpebehov. Utg. Høgskolen i Finnmark, avdeling for nærings- og sosialfag. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Romsa : samisk kultur i Tromsø-området : rapport fra samisk markering under Tromsø bys 200 års jubileum juni 1994 : sámi kulturbeaivvit Romssaguovllus geassemánus 1994. Red. Hans Ragnar Mathisen og Hans Tømmerik. Utg. Kevi Pro Da. 1996. 96 s. ISBN 8290482108. Digital versjonNettbiblioteket

Kirkehistorie

 • Berger, Even Annanias og Ole D. Mjøs: Den hvitmalte kirke. Utg. Cronjäeger Forl. og Finnkroken kirkeforening. 2000. 80 s.
 • Elverhøy kirke 1803-2003. Red. Bengt Norbakken og Roald E. Kristiansen. Utg. Elverhøy menighetsråd. 2003. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Filadelfiamenigheten Tromsø 1934-1994 : 60 år : 60 års jubileum. Utg. Filadelfiamenigheten Tromsø. 1994. 8 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jakobsen, Odd: Kirkeliv og vekkelse. Studier omkring framvoksteren av frimenigheter i Tromsø-Trondenes-området fra midten av det 19. årh. Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Trondheim 1981.
 • Larsen, Rolf Inge: En salig røre : en undersøkelse av hvorfor vekkelsen i Tromsø på midten av 1800-tallet ble splittet i tre grupper. Mastergradsoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2005.
 • Nytt orgel i Ishavskatedralen 2005. Red. Kjell Skog ofl. Utg. Tromsøysund menighetsråd. 2005. 34 s.
 • Olsen, Torbjørn: Den katolske kirke i Nord-Norge : 1931-2006 : under MSF-overhyrder i 75 år. Utg. Tromsø stift, Den katolske kirke i Nord-Norge. 2007. 83 s. ISBN 9788230309704.
 • Olsen, Torgeir: Jubileumshefte for Ullsfjord kirke 150 år : 1862-2012. Utg. Ullsfjord menighetsråd. 2012. 38 s.
 • Rotvold, Gunn-Hilde: Forpliktende frivillighet. En studie av det frivillige fellesskapet i Tromsø bymisjon. Samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1995.
 • Stiansen, P.: Tromsø Baptistmenighet i 50 aar : 1870 - 1920, Tromsø 1920.
 • Undheim, Dag Harald: Tromsø Indremisjon 125 år. Utg. 1983. 104 s.

Skolehistorie

 • Brekke, Mary: Tolærersystem og tolærersamarbeid. En studie av lærersamarbeid innenfor tolærersystemet belyst med et materiale fra Tromsø kommune. Hovedoppgave i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1985.
 • Hansen, Leif-Harry: Breivikingan : 50 år med Nord-Troms yrkesskole, Tromsø yrkesskole og Breivika videregående skole¨. Utg. Breivika videregående skole. 2000. 224 s.
 • Harbitz, Georg Prahl: Kongsbakken gjennom 150 år : 1832/1833-1983. Utg. G.P. Harbitz. 1983. 158 s. ISBN 8299097703. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø amtsskole i Lyngen eller Solhov Ungdomsskole i tiden fra 1912 til 1940. En undersøkelse av skolens forhold til og betydning for det distrikt den virket i - Nord Troms. Hovedoppgave i pedagogikk, Oslo 1973.
 • Karlsen, Gustav E.: "Vår folkeskole er oss kjær" : Rekvik skole - 1916-1975-2016 : om etablering og nedlegging av fastskole i kyst-Norge. Utg. Rekvik velforening. 2016. 192 s. ISBN 978-82-303-3268-9.
 • Rønningsbakk, Lisbet: Samarbeidet mellom skole og hjem i Tromsø kommunes grunnskole. Hovedoppgave i pedagogikk/skoleforskning, Universitetet i Tromsø 1998.

Høyere utdanning

 • Brekke, Mary og Svein Smaaskjær: Lærerutdanninga i Tromsø : seminarium, lærerskole, høgskole. Utg. Høgskolen i Troms. Avdelig for lærerutdanning. 1999. 240 s. ISBN 8273890279. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, Helge: Tromsø offentlige lærerskole i 150 år : 1826-1976. Utg. Tromsø offentlige lærerskole. 1976. 192 s.
 • Evensen, Birgit: Fra sykehusloftet til MH-bygget : sykepleierutdanningens historie i Tromsø. Utg. Eureka. 2003. 238 s. ISBN 8273890554. Digital versjonNettbiblioteket
 • Larsen, Reidulv og Steinar Berger: Nordlysobservatoriet - historie og erindringer. Utg. Universitetet i Tromsø, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 2000. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tønsberg, Einar og Peter Benum: Komiteen for de vitenskapelige institusjoner i Tromsø : 1928-1953. Utg. 1953. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Universitetet i Tromsø. Utg. Andersson & Skjånes. 1966. 104 s.
 • Vegard, L.: Nordlysobservatoriet og de dermed tilknyttede institusjoners tilblivelse og virksomhet : Tale ved 25-års jubileet i Tromsø den 30.juli 1955. Utg. 1961. 18 s.
 • Wiik, Christian: Tromsø-seminarister : biografiske oplysninger om seminarister som er dimittert fra (Trondenes og) Tromsø seminar 1829-1879. 1948. Digital versjonNettbiblioteket

Andre offentlige institusjoner

 • Bie, Frode: Sykehus - fra institusjon til bedrift? En studie av prøvesykehusprosjektet ved Regionsykehuset i Tromsø 1987-1989. Hovedoppgave i organisasjonsteori, Universitetet i Tromsø 1992.
 • Bratteng, Kari: Fra kløveren til griffen og pingvinen : Kløvertun gjennom 30 år : et jubileumsskrift. Utg. Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Sigurd Winther: Vervarslinga for Nord-Norge 50 år : festskrift utgitt i anledning av 50-års jubileet 1. februar 1970. Utg. 1970. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johnsen, Jan Inge: Utbyggingen av nytt regionsykehus i Tromsø. Styring og koordinering i et løst koplet system. Hovedoppgave i organisasjonsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1994.
 • Nordgård, Eva: Kulde & mørke : et offentlig bad i Tromsø. Hovedoppgave - Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, 2005.
 • Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø museum. Utg. Tromsø museum, 1954-. ISSN 0030-6703
 • Qvigstad, Just og O. Nicolaissen: Tromsø museum i 50 aar : beretning om virksomheten i aarene 1872-1922. Utg. Tromsø museum. 1924. 22 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Schneider, J. Sparre: Tromsø Museums nye Bygning. Utg. 1897. 13 s. Merknad: Særtrykk av: Tromsø Museums Aarshefter ; 19.
 • Tromsø museums nybygg. Utg. Tromsø museum. 1939? 35 s.
 • Tromsø politihus : bygget er oppført i 1961 som fylkesbygg og ombygget til politihus i 1996. Utg. Statsbygg. 1996. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vervarslinga for Nord-Norge 25 år : festskrift utgitt i anledning av 25-års jubileet 1. februar 1945. Utg. 1946? 74 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Øia, Tormod: Et forargelsens hus : en evaluering av Ungdommens hus i Tromsø. Utg. Kirke- og kulturdepartementet, Ungdoms- og idrettsavdelingen. 1990. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Øvergård, Arvid: Fra idé til suksess : historien om Tromsø telemetristasjon i perioden 1967-2002. Utg. Kongsberg Satellite Services. 2016. 71 s. ISBN 978-82-690378-0-7.

Musikkhistorie

Nord-Norges Sangerforbund samlet til sitt 4. forbundsstevne i 1922, her fra konsert på Alfheim.
 • Brose, Ole Kristian: Tromsø-jazzen : en dokumentasjon i tekst og bilder. Utg. O.K. Brose. 1986.
 • Hirsti, Eva: Sør-Tromsøya skolekorps 1960-2010 : festskrift til 50-årsjubileet lørdag 2. oktober 2010. Utg. Sør-Tromsøya skolekorps. 2010. 19 s.

Idrettshistorie

 • Bockelie, Thorleif Aug.: Tromsø turnforening : en oversigt over dens virke fra 29. april 1862-29. april 1922. Utg. 1923.
 • IL Blåmann : 50 år med idrettsglede : historien om Kvaløyas eldste idrettslag. Red. Vidar Lorentsen. Utg. IL Blåmann. 2009. 134 s.
 • T.I.L. 1920-1980 : 60 år. Red. Roald Gustavsen ofl. 1980. 23 s.
 • Tromsø idrettslag gjennom 25 år : 1920 - 15. sept. - 1945. Utg. Tromsø idrettslag. 1946. 156 s.
 • Tromsø klatreklubb 30 år. Red. Margrete Allern Brose ofl. Utg. Tromsø klatreklubb. 2007. 64 s. ISBN 9788299438810.

Fagforeninger og politikk

 • Løken, Rolf: Tromsø haandverk- og industriforening gjennem 75 aar : festskrift utgit av foreningen i anledning av dens 75 aars jubilæum 1849-1924. Utg. Tromsø håndverk- og industriforening. 1924. 63 s.
 • Svendsen, Oddvar: Kommunistene og fagbevegelsen. Norges Kommunistiske Parti og dets arbeid i fagbevegelsen i Tromsø i tida 1945-1965. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1993.
 • Tangen, Kari Nerdrum: Tromsø led av L.K.S.F. Medlemmenes arbeid for å oppnå stemmerett for kvinner i årene 1900-1913. Hovedoppgave i historie, Tromsø 1977.

Lag og foreninger

Tromsø sanitetsforenings feriekoloni. Fotografi fra boka Norske kvinners sanitetsforening (1930).
 • 16 seuraavaa vuotta : Tromssan ruijansuomalainen yhdistys = De neste seksten åra : Norskfinsk forening i Tromsø 1998-2013 = De neste seksten åra : Norskfinsk forening i Tromsø 1998-2013. Utg. Norskfinsk forening i Tromsø. 2017. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blix, Arnoldus Schytte: Arktisk forening Tromsø : 1947-1987. Utg. A. S. Blix. 1987. 67 s. ISBN 8299165601.
 • Blix, Arnoldus Schytte: Arktisk forening Tromsø 1947-2017. Utg. A. S. Blix. 2017. 98 s. ISBN 978-82-996604-1-9.
 • Bondeungdomslaget i Tromsø : 100-års jubileumsskrift : 1914-2014. Red. Sidsel Lilleng ofl. Utg. Bondeungdomslaget i Tromsø. 2013. 215 s. ISBN 9788230324325.
 • Borud, Svend: Kapitelfrimureri i midnattsolens land : veien til Tromsø provincialloge : 1983-2004. Utg. Tromsø provincialloge. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Buvik, Anne L.: Hundeliv og hundefolk i Tromsø : Tromsø hundeklubb 1967-2017. Utg. Tromsø hundeklubb. 2016. 82 s. ISBN 978-82-690627-0-0.
 • Eilertsen, Bjarne: Sannheten skal frigjøre dere : jubileumsberetning St. Johanneslogen Stella Polaris : 1919-2019. Utg. St. Johanneslogen Stella Polaris. 2019. 231 s. ISBN 9788230341735.
 • Fiske- og fangstgruppen 50 år : 1934-1984. Utg. Norsk sjømannsforbund, Tromsø avdeling. 1984. 74 s.
 • Kamp, kultur, konsert : Studentsamfunnet gjennom 50 år. Magnus B. Andersson ofl. Utg. UiT Norges arktiske universitet. 2017. 161 s. ISBN 978-82-91378-43-5.
 • Lottlaget Kaffistova åt bondeungdomslaget i Tromsø 75 år : 1916-1991. Utg. Bondeungdomslaget i Tromsø, Kaffistova. 1991? 30 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Olsen, Alf: Norsk sjømannsforbund. Avd. Tromsø. Fisker og fangstgruppen. 40 år : 1934-1974. Utg. Norsk sjømannsforbund. Avd.Tromsø. Fisker og fangstgruppen. 1974.
 • 'Veiviser i polarmørket : St. Johannslogen Stella Polaris : jubileumsbok 2009. Red. Terje Helsingeng og Bjarne Eilertsen. Utg. St. Johs. Logen Stella Polaris. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.

Nærings- og bedriftshistorie

NKLs lokaler i Tromsø i 1856.
Foto: Lie-Svendsen/Nasjonalbiblioteket.
Hvalflensing i Tromsøsund i 1961.
 • Arnesen, Kjell: Fra lokalhistorien : Arnesen & Georgsen (1889-1935) : konsul Samuel Arnesen (1859-1935). Utg. K. Arnesen. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Jeg ruller! : en kjøretur gjennom Tromsøs bilhistorie. Utg. Nordtrade Assurance. 2005-
B.1. [ingen tittel] 2005. 413 s. ISBN 82-997246-0-0.
B.2. Historisk kjøretur. 2011. 609 s. ISBN 978-82-997246-1-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakland, Thor Cebastian: From oil lamps to lasers- : Thor's saga. Utg. T.C. Bakland. 2011?. 175 s.
 • Birkeland, Hallvard: Fra dasskjører til herskapskusk : Tromsøs vognmannshistorie 1828-1979. Utg. H. Birkeland. 2016?. 116 s.
 • Birkeland, Hallvard: Tromsø bys utelivshistorie. [2008]- ISBN 978-82-997917-0-0.
  • B.1. Hotel du Nord : Tromsø bys utelivshistorie 1794-1849. 2008. 461 s. ISBN 978-82-997917-1-7. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.2. Knipplers restaurant : 1850 til 1899. 2011. 426 s. ISBN 978-82-997917-2-4.
  • B.3. Kafé Røde Rotte : 1900 til 1949. 2013. 366 s. ISBN 9788299791724.
 • Dahl, Gunvald: G. Dahl rørleggerforretning 50 år : 23. mai 1905 - 23. mai 1955. Utg. D. Dahl (Rørleggerforretning). 1955. 16 s.
 • Dæhlin, L. Robsahm: Tromsø sparebank gjennem hundre år : 1836-1936. Utg. Tromsø sparebank. 1936. 133 s.
 • Frederiksen, Freder: A/S Fiskernes bank 1949-1974 : Kystens bank 25 år. Utg. 1974. 24 bl.
 • Grotnes, Martin (red.): Sykehusapoteket i Tromsø : 10-årsjubileum 1991-2001. Utg. Sykehusapoteket i Tromsø. 2002?. 10 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Harbitz, Georg Prahl: Fra Longyearbyen til Rosenkrantz gate : Tromsø Sparebank gjennom 150 år. Utg. Tromsø sparebank. 1986. 247 s.
 • Leiråmo, Arnt: Jordbruk og fiske i ytre Kvaløy : kombinasjonsformer. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt. 1968. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lie, Merete: Kvinner i fiskeindustrien. (Tromsø.) Hovedoppgave i etnografi, Oslo 1975.
 • Robertsen, Odd Smith: Byggende bedrift jubilerer. Utg. Ric. Bjørn. 1972. 42 s.
 • Robertsen, Odd Smith: For arbeidsliv og folkelykke : Tromsøsundets sparebank gjennom 75 år. Utg. Team foto Scandia. 1979. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, Sverre S.: Tromsø skibsverft : en oversikt i anledning verftets 90-årige beståen : 1848-1938. Utg. Tromsø skibsverft. 1938. 40 s.
 • Sørensen, Sverre S.: Tromsø Skipsverft 1848 - 1948. Utg. Tromsø Skipsverft. 1948. 71 s.
 • Talcott, Dudley Vaill: A/S "Norkap II" av Tromsø. Utg. Gyldendal. 1937. 218 s. Merknad: Om skipper Isak Isaksen, Tromsø. Digital versjonNettbiblioteket
 • A/S Tromsø margarinfabrikk : 50. driftsår : beretning og regnskap : 1957. Utg. Tromsø margarinfabrikk. 1958. 27 s.

Medier

 • Eilertsen, Randi: Den tvetydige radikalisme. Litteraturkritikken i "Nordlys" 1920-1940. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Tromsø 1987.
 • Jønsson, Magne: "Nordlys" i 75 år. Utg. 1976. 208 s.
 • Lamark, Helge: Presentasjon av kommunestoff i "Nordlys" : gjennomgang av artikler fra 1909 til 1979. Hovedoppgave - Norges journalisthøgskole, 1980. Digital versjonNettbiblioteket
 • Molin, Karl Reinholdt: Tromsø Tidende : 1838-1857. Utg. 1950?. 15 s.
 • Spjelkavik, Ingun Elde: Hvordan har ja- og nei bevegelsene [sic!] og andre aktører brukt "Tromsø" og "Nordlys" for å løfte frem sin politikk? : hvordan har mediene ivaretatt idealet om en kritisk, uavhengig presse? Masteroppgave i offentlig politikk og ledelse, Høgskolen i Agder, 2007.

Sosiale forhold

 • Bendixen, Trond: Nedlagte bruk på Kvaløya i Tromsø kommune - nedleggingsårsaker, ressurser og framtidsutsikter. Hovedoppgave, NLH 1976.
 • Bratsvedal, Ine Rolseth: Islam i Tromsø : en begynnelse på en historie. Masteroppgave i religionsvitenskap - Universitetet i Tromsø, 2013.
 • Hegstad, Sveinulf: Tromsø bysamfunn. Sosial lagdeling, boliger og boforhold 1900-1920. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1993.
 • Hildrum, Hege: Det er bedre å være alene enn i dårlig selskap. En studie av grupperelasjoner og individuelle livsløp blant iranske flyktninger i Tromsø. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Tromsø 1991.
 • Karlsen, Trond Inge: Visjoner om den gode by. Boligpolitikk og byplanlegging i Tromsø 1910-1960. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1999.
 • Ropjukwat, Tom: Norskopplæring for voksne innvandrere - en undersøkelse om norskopplæringen til voksne innvandrere fra Thailand i Båtsfjord kommune og Tromsø by. Mastergradsoppgave i nordisk språkvitenskap. Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Universitetet i Tromsø, 2013. Digital utgave.
 • Sleipnes, Jorunn: Kriminalitet i Tromsø 1891-1897. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1984.
 • Svendsen, Thorleif Sverre: Amerikafeber i ishavsbyen. Emigrasjon fra Tromsø til Amerika 1860-1925. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1997.
 • Sørlie, Kjetil: Bosetting og flytting i Tromsø og Harstad. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1999. 71 s. ISBN 8270711683. Merknad: Prosjektnavn: Befolkningsutvikling i Troms. Digital versjonNettbiblioteket
 • Thorvaldsen, Gunnar: «Befolkningsutvikling i Tromsø 1866 til 1900». I: Heimen, b. XXI, s. 95–106.

Krig og forsvar

Krigsminnesmerket på Rambergan i 1958, et år etter avdukinga.
 • Andresen, Ørnulf Wikstrand: Lyktes Nasjonal Samlings kommuneprosjekt? : Nasjonal Samling, tysk okkupasjonsmakt og norske nazifiserte institusjoners nyordning av kommunal forvaltning i Hamar, Fredrikstad og Tromsø 1940-1945. Utg. UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 2020. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jørgensen, Helle: Norske kvinner og tyske soldater. En undersøkelse av kvinner fra Alta, Tromsø og Lenvik som var sammen med tyske soldater under Andre verdenskrig. Hovedoppgave i historie, Tromsø 2006. Digital utgave.
 • Moe, Nils Harald: Krisemat og erstatningsvare : husmorens problemer, matvarekrisen og historier fra 1940-1945, samt 159 oppskrifter og gode råd under krig. Utg. Victus. 2002. 157 s. ISBN 8292405003. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilsen, Synnøve Judith: Oldemor forteller: De vant, så de bestemmer : fortelling fra krigen i Norge 1940-1942. Utg. Kolofon. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Synnøve Judith: Oldemor forteller: Huff, noen bør jage dem hjem! : fortelling fra krigen i Norge 1943-1945. Utg. Kolofon. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Synnøve Judith: Oldemor forteller: Nå må vi bli lovlydige igjen : 1945 - etterpå. Utg. Kolofon. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skancke, Markus: Sjøtræfningen paa Tromsø den 2den august 1812 og andre Tromsø-Minder fra Begyndelsen af forrige Aarhundrede op til Sextiaarene. Utg. Holmboe, 1910. 65 s.
 • Tørjesen, Finn: Marinebyen Tromsø : september 1939-juni 1940. Utg. Sjømilitære Samfund ved Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. 2005. 44 s.

Språk

 • Hansen, Astrid Heide og Odd Magnus Heide Hansen: Æ ist ikkje! : ord og uttrykk som blei brukt og til dels ennå brukes i Tromsø med en liten forklaring. Utg. Akademisk fagforlag. 1999. 64 s. ISBN 8278680248. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Odd Magnus Heide: På hi sia : ord og uttrykk fra Tromsø - med en liten forklaring. Utg. Akademisk fagforl. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skilbred, Tonje: Finnes det en sammenheng mellom holdning til egen dialekt og holdning til dialekt i tv og radio? : en sosiolingvistisk analyse av tromsøværingers og porsgrunnsfolks forhold til egen dialekt og til dialekt i tv og radio. Masteroppgave i nordisk språkvitenskap - Universitetet i Tromsø, 2005.

Slektshistorie

 • Berger, Johan Adam: Slekten Berger fra Finnkroken 1786-1956 : med tillegg om: Slekten fra Berger i Rendalen, Wiesener-slekten, gården og stedet Finnkroken, Armauer-slekten og handelsmann Johan Adam Armauer. Utg. 1957. 102 s.
 • Eliassen, Lill Berger: Berger-slekten, Finnkroken : oppdatert etterslektsregister for Even Andersen Berger og Anna Fredrikke Rhøring Wiesener's oldebarn og deres etterkommere gjennom deres datter Andrea Mathilde Berger, gift med Johan Andreas Jetmundsen Ulle. Utg. L.B. Eliassen. 1990. 14 bl.
 • Eliassen, Lill Berger: Berger-slekten, Finnkroken : oppdatert etterslektsregister for Even Andersen Berger og Anna Fredrikke Rhøring Wiesener's oldebarn og deres etterkommere gjennom deres sønn Even Ananias Berger, gift 1. gang med Serine Johanne Siversen, 2. gang med Martha Maria Brose. Utg. L.B. Eliassen. 1990. 16 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Hans E.: Endreslekta : fra Holmbukt i Ullsfjord og dens kognatiske sidegreiner tillikemed et resymé over de mest kjente slekter som er inngiftet i den.. Utg. H.E. Johansen. 1968. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nøstvik, Solfrid og Svein Nøstvik: Nilssen-slekta fra Svarvaren : slektshistorie i tekst og bilder. Utg. Solfrid og Svein Nøstvik. 2020. 296 s. Merknad: Etterkommere etter Nikoline Johanne Henriksdatter (1872-1939) og Johan Fredrik Nilssen (1869-1956).

Personhistorie – biografi, memoarer, mm.

Fjellheisen til Storsteinen i 1961.
 • Arntzen, Ruth: Adresse: 9127 Rekvik : Rekvik 1965-1974 - slik jeg husker det. Utg. R. Arntzen. 2007. 318 s.
 • Barn i Nord-Norge forteller : [Mosjøen, Henningsvær, Tromsø, Masi]. Utg. Universitetet i Tromsø. 1982. 56 s. Merknad: Ottar nr 1 (1982). Digital versjonNettbiblioteket
 • Brox, Hans S.: I synsranda : fortellinger og bilder fra området som utgjorde Hillesøy kommune. Utg. Hillesøyforeninga. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eilertsen, Roar: Billeder fra gamle Tromsø. Utg. Tromsø bymuseum, 1978. 191 s.
 • Erindring : fortellinger fra området som utgjør Hillesøy kommune. Red. Hans S. Brox. Utg. Hillesøyforeninga. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Jonny: Min ungdoms paradis : minner fra 1960- og 1970-tallets Tromsø. Utg. Snøstjerna forlag. 2016. 118 s. ISBN 9788269053401.
 • Hansen, Jonny: Nordens paradis : Tromsø-historier gjennom 225 år. Utg. Snøstjerna. 2017. ISBN 9788269053418.
 • Hansen, Jonny: Paradis for folk og troll : Tromsø-historier gjennom 225 år. Utg. Snøstjerna forlag. 2018. 160 s. ISBN 9788269053432.
 • Richardsen, Magnar: Fra "steinalder" til data-alder : oppvekst og levekår i perioden 1943-1965 . fra Ramfjords vestre side, via "Nordpolen" og ekvator, tilbake til nordnorsk liv : en selvopplevd beretning. Utg. Kjosli forl. 2017. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vorren, Tore O.: Karl Pettersen : ildsjel og banebryter. Utg. Universitetet i Tromsø. 1992. 47 s. Merknad: Ottar nr 3(1992). Digital versjonNettbiblioteket

Diverse

 • Dahl-Hannsen, Hans-P.: Hålogaland teater - mellom politikk og administrative reformer. En analyse av overgangen fra allmøte til teatersjef. Hovedoppgave i organisasjonsteori, Universitetet i Tromsø 1994.
 • Dammann, Åse: Gamle hus da og nå : status for SEFRAK-registrerte bygninger : Tromsø kommune, Troms fylke 2011. 3. omdrev. Utg. NIKU. 2012. 72 s.
 • Danielsen, Therese: Glimt av et fortidig kystlandskap : en landskapsarkeologisk analyse av jernaldergårdsanlegget på Tussøya i Troms. Mastergradsoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø, 2005,
 • Eilertsen, Roar: Tromsø-boka. Årbok for Tromsø. Utg. R.E. 1981-82.
 • Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Tromsø kommune, Troms 2010. Utg. NIKU. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grytås, Gunnar: Agnfast solidaritet : Fiskernes agnforsyning gjennom 75 år. Utg. Fiskernes agnforsyning. 2017. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hallstensen, Jan: Tromsø by. Et kort sammendrag av byens historie. Utg. Pedagogisk senter, 1994. 36 s.
 • Hildring. Fortellinger fra området som utgjorde Hillesøy kommune. Red. Bjarnhild Vevik ofl. Utg. Hillesøyforeninga. 2007. 192 s. ISBN 978-82-997641-0-0.
 • Holm-Olsen, Inger Marie: Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Tromsø kommune, Troms 2005. Utg. NIKU. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høyer, Johannes: Teater for folket. Hålogaland teater i 1970-åra. Institusjon, estetikk og politikk. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Tromsø 1983.
 • Johannessen, Odd Harald: Maursundgodset 1806-1858 : brukere, husmenn og inderster. Utg. Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjenn din kommune : Tromsøysund kommune. Utg. Arbeidernes opplysningsforbund. 1959. 47 s.
 • Knutsen, Nils M.: Nordens Paris : vandringer i Tromsøs muntre liv og historie. Utg. Angelica forlag. 1996. 160 s. ISBN 8299401607. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kristensen, Kåre og Odd Magnus Heide Hansen: Tilbakeblikk. Utg. 2000. Akademisk fagforlag. 205 s. ISBN 8278680299. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kvinnelige pionerer fra nord: Sara Fabricius - Ragnhild Kaarbø - Pauline Hall. Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø 1997
 • Lockert, Einar Alfred: Fra gjennombrudd til konsolidering. Stortingsvalget i Tromsø amt og Tromsø by 1906. Hovedoppgave i historie, Oslo 1974.
 • Nesheim, Asbjørn: An ancient type of sledge in Ullsfjord, Northern Norway. Utg. 1956. Særtrykk av: Arctica (Studia ethnographica Upsalensia ; 11), s. 45-56.
 • Pettersen, Erling C.: Rosin-stilken : glimt fra liv og virke. Utg. E.C. Pettersen. 1988. 92 s.
 • Ramberg, Bjørn: Kirkeværet på Sandøya i Tromsø : stedets kulturelle og økonomiske kontekst i senmiddelalder og tidlig nytid. Hovedoppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2005.
 • Thompson, Mariellen F.: Yeah! For a colorful community: cross-cultural contact and attitudes among students in a student housing complex. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Tromsø 1991.
 • Ti år med HT : Hålogaland teater 1971-1981 : artikler, bilder, dikt, intervjuer, melodier og visetekster med melodier. Red. Anton Fjeldstad ofl. 1981. 140 s. ISBN 8290303475. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tromsø. Utg. T. Høegh bok- og papirhandel. 1926. 26 s. Merknad: Bybilder med bildetekster.
 • Tromsø-minner. Utg. Tromsø bymuseum. 1981-84.
 • Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms : rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. Red. Ragnhild H. Neergaard ofl. Utg. Tromsø museum - Universitetsmuseet. 2016. 216 s. Merknad: Serie: Tromura : Tromsø museums rapportserie, nr.: nr. 45.
 • Utdrag av Tromsø og omegns sjøfartshistorie : med biografier over kjente tromsøskippere : ved Tromsø skipperforenings 50-aarsjubileum 1929. Utg. Tromsø skipperforening. 1929. 88 s.

With, Nanna: Underveis. Utg. Dreyer. Oslo. 1954. Digital versjonNettbiblioteket.

Kildeutgivelser

 • Folketelling Tromsø 1801 og 1875 : utgitt ved 200-års jubiléet for Tromsø by. Utg. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø. 1994. 118, 295 s. ISBN 8276634028. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by, med skattetakster og branntakster. Utg. 1932. 106 s.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster : eiendomstakstene bygger på den alminnelige taksering i 1938, ajourført etter tinglysingsdagboken og nye årlige takster til 1/7-43. utg. 1946. 110 s.

Administrativt

 • Forklaringer på bostedsløshet. Red. Evelyn Dyb ofl. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2013. 234 s. NIBR-rapport ; prosjektnr. 3021. ISBN 9788270719891. Merknad: Bergen, Drammen, Haram, Oslo, Sandnes, Tromsø.
 • Fossen, Ole Einar: Hvor elastisk er etterspørselen etter kollektivtransport i 6 norske byer? En empirisk analyse av byene Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand og Drammen for årene 1986-99. Hovedoppgave i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 2000.
 • Hansen, Tore: Deltagelse i en planleggingsprosess. En studie av generalplanleggingen i Tromsø kommune. Hovedoppgave i statsvitenskap, Oslo 1972.
 • Haug, Rune Nygård: Frihet under tvang - en organisasjonsteoretisk analyse av en reorganiseringsprosess ved Universitetet i Tromsø. Hovedoppgave i organisasjonsteori, Universitetet i Tromsø 1995.
 • Haugstveit, Nils: Generalplan for Tromsø : et planleggingsredskap og en samarbeidsmetode : et sammendrag av hovedrapportene. Utg. Norsk institutt for by- og regionsforskning. 1972. 28 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Innstilling om mulighetene for høgre undervisning og utvidet forskning i Tromsø : avgitt av en komité oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet 9. august 1963 ; innstillingen avgitt den 5. januar 1965. Utg. Kirke- og undervisningsdepartementet. 1965. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kongsbakk, Elisabet Helena: Landskap som ressurs i en nordnorsk bykommune. Hovedtrekk i landskapsutviklingen, dagens tilstand og utfordringer i den framtidige forvaltningen av landskapet i Tromsø. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Langen, Ole Ragnar: Kontaktavstand og kontakthyppighet - studium av reisevaner i Tromsø-regionen. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1974.
 • Olsen, Anneli Brannfjell: Mestring skaper vekst : en studie av ledelse i Tromsø kommune. Mastergradsoppgave i samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø, 2005.
 • Strand, Arvid og Bjørn Moen: Lokal samordning - finnes den? : studier av forsøk på lokal areal- og transportplanlegging i tre regioner. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2000. 366 s. ISBN 8270712582. Merknad: Tromsø, Jæren og Hamar. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sætran, Morten: Autonomi eller departementsstyring - beslutningsprosessen omkring utformingen av styringsstrukturen ved Universitetet i Tromsø 1983-1984. Hovedoppgave i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 1989.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Anna Norberg (søster)?, Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: trangboddhet, Hverdagsliv, Helse og sykdom, sykestell, sykediett,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Nærmiljø, Familieforhold, russiske forhold,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, nervefeber, Nærmiljø,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, Helse og sykdom,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Zacharias Martin Taftezon, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Helse og sykdom, Nærmiljø, nansenfeiring, turisme, hurtigruten, Kommunikasjon,
 • År: 0110 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: kjoletøy, Familieforhold, hatt, meslinger, Helse og sykdom, barnepass,
 • År: 25 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, pass, russiske forhold,
 • År: 18610930 Fra: (mor) , Tromsø, Troms Til: Martin , USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, barnedødsfall, Religiøsitet, norgesbesøk, Familieforhold,
 • År: 1884 Fra: Mina Haugan (søster), Tromsø, Troms Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold,
 • År: 1885 Fra: Mina Haugan (søster), Tromsø, Troms ? Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Religiøsitet, oppbyggelse, dødsfall, ekteskap,
 • År: 18910624 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Martin Taftezon, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, influensa, difteri, skarlagensfeber, Familieforhold
 • År: 18910710 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: aviser, Amerikanske forhold, 17. mai, Familieforhold, sjømann, feriebolig, turisme, Værforhold, vinter, midnattsol, Alderdom,
 • År: 18921201 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: fødselsdag, presanger, mørketid, flytting, Nærmiljø, Familieforhold,
 • År: 18930130 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, julefeiring, religiøse grupper, Nærmiljø, Familieforhold,
 • År: 18930223 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: aldershjem, Alderdom, Nærmiljø, dødsfall, Religiøsitet, Familieforhold, Amerikanske forhold, russiske forhold,
 • År: 18931002 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Politikk, Nærmiljø, kirke, Religiøsitet, Helse og sykdom, tæring, russiske forhold,
 • År: 18931114 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Alderdom, Amerikanske forhold, Religiøsitet, Hverdagsliv, teselskap, russiske forhold, Helse og sykdom, tæring,
 • År: 18940302 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, Religiøsitet, kirkegang, påskefest, dødsfall, enketilværelse, Helse og sykdom, influensa, ungdomstid, tegnetimer, friluftsliv, Nærmiljø, ridderutnevnelse, sanatorium,
 • År: 18940425 Fra: Anna Norberg f. Taftezon (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, russiske forhold, Hverdagsliv, familiemiddag, Nærmiljø, dødsfall, Helse og sykdom, influensa, lungebetennelse, foreldreløse barn, huskjøp, Religiøsitet,
 • År: 18940625 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet,
 • År: 18941116 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Nærmiljø, Amerikanske forhold, dødsfall, testamente, Familieforhold, russiske forhold, Helse og sykdom, Religiøsitet, sykehusopphold, sykeleie,
 • År: 18950402 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Helse og sykdom, russiske forhold, dødsfall, foto, testamente, Nærmiljø, påske,
 • År: 18951119 Fra: Anna (søster) + Richard (nevø) Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, styrmannseksamen, bybrann, Nærmiljø, Helse og sykdom, tæring, dødsfall, Helg og høytid, dåp, navigasjonseksamen,
 • År: 18960204 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: mørketid, Religiøsitet, styrmann, Familieforhold, musikalitet, Helg og høytid, julefeiring, russiske forhold,
 • År: 18960208 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Familieforhold, styrmannseksamen, fløytespilling, Nærmiljø, dødsfall,
 • År: 18960503 Fra: Hans Martin Aage Norberg (grandnevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: eksamen, karakter, styrmann, australia, gårdsarbeid,
 • År: 18961016 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, apotekerlærling, konfirmasjon, Helg og høytid, russiske forhold,
 • År: 18970220 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, fødselsdag, russiske forhold, dødsfall, enketilværelse, Nærmiljø,
 • År: 18970220 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, dødsfall, Helse og sykdom, influensa, lungebetennelse,
 • År: 18970623 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Amerikanske forhold, Nærmiljø, russiske forhold,
 • År: 18980512 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Familieforhold, spansk-amerikansk krig, foto, russiske forhold,
 • År: 18981125 Fra: Gudrun Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, skøyter, silketøy, Værforhold, storm, skipsulykker, latinskole,
 • År: 18981125 Fra: Richard Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, slag, Alderdom,
 • År: 18981209 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Familieforhold, slag, Alderdom, fødselsdagsfeiring,dødsfrykt, tjenestepiker, russiske forhold, skolegang,
 • År: 18990502 Fra: Dina? Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, svaksynt, Helse og sykdom, influensa, brevlesing, sykeleie, Religiøsitet, helg og høytid, begravelse,
 • År: 19000912 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektsfølelse, Amerikanske forhold, Familieforhold, Kvinnekår, sosial omgang, gullårer, sjøfart, styrmann, sølvbryllup, sparepenger, apoteker, middelskole, Nærmiljø,
 • År: 19011205 Fra: Dina Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, flytteønske, Familieforhold, konfirmasjon, Helg og høytid, fødsel, russiske forhold,
 • År: 19021010 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Alderdom, Amerikanske forhold, Værforhold, styrmann, apotekereksamen, middelskoleeksamen, konfirmasjon, Nærmiljø, slag, dødsfall, Økonomiske kår, lån, russiske forhold,
 • År: 19041118 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: slekt, Værforhold, teknisk skole, Familieforhold, jordskjelv, styrmann, apoteker, arbeidsløshet, lærerinneutdannelse, konfirmasjon, Helg og høytid, Nærmiljø, dødsfall, sporvognsulykke, bymiljø, gatelys,
 • År: 19050520 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, skolegang, styrmann,
 • År: 19050828 Fra: Aasta Anna Martha Norberg (grandniese), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: skoleferie, eksamen, Familieforhold, trening, voksfigurer, Helse og sykdom, blindhet,
 • År: 19051230 Fra: Aasta Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: kongefamilien, kroning, husdyr, julepresanger, håndarbeid,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1900 (2411 TROMSØ)
Folketellinga Tromsø 1900. Jubileumsutgave. [1978 - ]. 214, 82, 76 s. Utg. Registreringssentral for historiske data (RHD).
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2412 TROMSØ)
Beskrivelse over Jordbrugene i Tromsøsundets Herred og Forslag til Skyldlægning.... 1866. 11 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2413 TROMSØ)
Beskrivelse over Jordbrugene i Hillesø Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. [6] s.

Aviser

Eksterne lenker