Bibliografi:Tromsø kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter


Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Arneberg, Leif ofl.: Under Blåmannen. Bygdehistorie fra Kaldfjordområdet. Utg. Kaldfjord & Eidkjosen bydelsråd, [2008]. 552 s. ISBN 978-82-303-1029-8
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Jeg ruller! : en kjøretur gjennom Tromsøs bilhistorie. Utg. Nordtrade Assurance. 2005-
B.1. [ingen tittel] 2005. 413 s. ISBN 82-997246-0-0.
B.2. Historisk kjøretur. 2011. 609 s. ISBN 978-82-997246-1-6.
 • Beskrivelse af Tromsø Amt. Efter de i Anledning af Ordningen af Forholdet mellem Flytlapperne og de Fastboende i Aarene 1869, 1870 og 1872 udførte Krokeringer m. m. Utg. Den geografiske Opmaaling, 1874. 156, LXXXV s. Digital utgaveNettbiblioteket
B.1. Hotel du Nord : Tromsø bys utelivshistorie 1794-1849. 2008. 461 s. ISBN 978-82-997917-1-7.
B.2. Knipplers restaurant : 1850 til 1899. 2011. 426 s. ISBN 978-82-997917-2-4.
 • Eilertsen, Roar: Billeder fra gamle Tromsø. Utg. Tromsø bymuseum, 1978. 191 s.
 • Eilertsen, Roar: Tromsø-boka. Årbok for Tromsø. Utg. R.E. 1981-82.
 • Hallstensen, Jan: Tromsø by. Et kort sammendrag av byens historie. Utg. Pedagogisk senter, 1994. 36 s.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Hildring. Fortellinger fra området som utgjorde Hillesøy kommune. Red. Bjarnhild Vevik ofl. Utg. Hillesøyforeninga. 2007. 192 s. ISBN 978-82-997641-0-0.
 • Kulturbilder fra gamle Hillesøy. Utg. Lenvik kommune og Tromsø kommune. 1988.
B.1. Carl Bertheussen: Bygdehistoria. 448 s.
B.2. Jens Solvang: Gårdshistoria. 266 s.
 • Norrie, Henrik: Ersfjordbotn i gamle dager : historie og fortellinger fra bygdesamfunnet Ersfjordbotn og bosetningene på yttersia. Utg. [2011]. 155 s. Merknad: Bygger på "Bygdehistorie fra Ersfjordbotn ..." av samme forf., fra 1992. I hovedsak om perioden 1900-1960, basert på intervjuer og samtaler. Også om steder lenger ute i fjorden og på småøyene.
 • Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø museum. Utg. Tromsø museum, 1954-. ISSN 0030-6703
 • Skancke, Markus: Sjøtræfningen paa Tromsø den 2den august 1812 og andre Tromsø-Minder fra Begyndelsen af forrige Aarhundrede op til Sextiaarene. Utg. Holmboe, 1910. 65 s.
 • Stiansen, P.: Tromsø Baptistmenighet i 50 aar:1870 - 1920, Tromsø 1920
 • Thorvaldsen, Gunnar: «Befolkningsutvikling i Tromsø 1866 til 1900». I: Heimen, b. XXI, s. 95–106.
Bind 1. Anne-Karine Sandmo, Reidar Bertelsen, Ragnhild Høgsæt: Fra boplass til by - opp til 1794. 1994. 400 s. ISBN 82-993206-1-5
Bind 2. Astri Andresen: Handelsfolk og fiskerbønder. 1794-1900. 1994. 439 s. ISBN 82-993206-2-3
Bind 3. Pål Christensen, Gunnar Pedersen: Ishavsfolk, arbeidsfolk og fintfolk. 1900-1945. 1995. 584 s. ISBN 82-993206-3-1. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 4. Halvard Tjelmeland: Fra byfolk og bona til tromsøværing. 1945-1996. 1996. 622 s. ISBN 82-993206-5-8
 • Tromsø-minner. Utg. Tromsø bymuseum. 1981-84.
 • Under Blåmannen. Bygdehistorie fra Kaldfjordområdet. Red. Leif Arneberg ofl. Utg. Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd. 2008. 552 s. ISBN 978-82-303-1029-8.
 • Wiik, Christian: Tromsø-seminarister:Biografiske oplysninger om seminarister som er dimittert fra (Trondenes og) Tromsø seminar 1829-1879, Oslo 1948
 • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. Utg. Tell forlag. 1946-1971.
B.1. [ingen tittel] 1946. 776 s. Digital utgaveNettbiblioteket
Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. VII, s. 236–238.
B.2. [ingen tittel] 1962. 649 s.
B.3. [ingen tittel] 1971. 797 s.
Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. XVII, s. 48–50.

Bygdebøker under arbeid

 • Det er planlagt 4 bind i Jeg ruller! : en kjøretur gjennom Tromsøs bilhistorie 4 bind i Tromsø bys utelivshistorie. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.


Hovedoppgaver 1907-

 • Bendixen, Trond: Nedlagte bruk på Kvaløya i Tromsø kommune - nedleggingsårsaker, ressurser og framtidsutsikter. NLH 1976 Fag: NLH
 • Bie, Frode: Sykehus - fra institusjon til bedrift? En studie av prøvesykehusprosjektet ved Regionsykehuset i Tromsø 1987-1989. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Organisasjonsteori. Kommune: Tromsø
 • Brekke, Mary: Tolærersystem og tolærersamarbeid. En studie av lærersamarbeid innenfor tolærersystemet belyst med et materiale fra Tromsø kommune. Universitetet i Oslo 1985. Fag: Pedagogikk. Kommune: Tromsø
 • Dahl, Helge: Samisk og kvensk ved Trondenes og Tromsø seminar 1826-1906 : et avsnitt av norsk skolehistorie. Magistergradsavhandling - Universitetet i Oslo, 1953.
 • Dahl-Hannsen, Hans-P.: Hålogaland teater - mellom politikk og administrative reformer. En analyse av overgangen fra allmøte til teatersjef. Universitetet i Tromsø 1994. Fag: Organisasjonsteori. Kommune: Tromsø
 • Eilertsen, Randi: Den tvetydige radikalisme. Litteraturkritikken i "Nordlys" 1920-1940. Universitetet i Tromsø 1987. Fag: Nordisk. Kommune: Tromsø
 • Fossen, Ole Einar: Hvor elastisk er etterspørselen etter kollektivtransport i 6 norske byer? En empirisk analyse av byene Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand og Drammen for årene 1986-99. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Samfunnsøkonomi. Kommune: Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand, Drammen
 • Hansen, Tore: Deltagelse i en planleggingsprosess. En studie av generalplanleggingen i Tromsø kommune. Oslo 1972 Fag: Statsvitenskap
 • Haug, Rune Nygård: Frihet under tvang - en organisasjonsteoretisk analyse av en reorganiseringsprosess ved Universitetet i Tromsø. Universitetet i Tromsø 1995. Fag: Organisasjonsteori. Kommune: Tromsø
 • Hegstad, Sveinulf: Tromsø bysamfunn. Sosial lagdeling, boliger og boforhold 1900-1920. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Historie. Kommune: Tromsø
 • Hildrum, Hege: Det er bedre å være alene enn i dårlig selskap. En studie av grupperelasjoner og individuelle livsløp blant iranske flyktninger i Tromsø. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Tromsø
 • Høyer, Johannes: Teater for folket. Hålogaland teater i 1970-åra. Institusjon, estetikk og politikk. Universitetet i Tromsø 1983. Fag: Nordisk. Kommune: Tromsø
 • Jakobsen, Odd: Kirkeliv og vekkelse. Studier omkring framvoksteren av frimenigheter i Tromsø-Trondenes-området fra midten av det 19. årh. Trondheim 1981 Fag: Kristendomskunnskap
 • Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø amtsskole i Lyngen eller Solhov Ungdomsskole i tiden fra 1912 til 1940. En undersøkelse av skolens forhold til og betydning for det distrikt den virket i - Nord Troms. Oslo 1973 Fag: Pedagogikk
 • Johnsen, Jan Inge: Utbyggingen av nytt regionsykehus i Tromsø. Styring og koordinering i et løst koplet system. Universitetet i Tromsø 1994. Fag: Organisasjonsvitenskap. Kommune: Tromsø
 • Jørgensen, Helle: Norske kvinner og tyske soldater. En undersøkelse av kvinner fra Alta, Tromsø og Lenvik somvar sammen med tyske soldater under Andre verdenskrig. Tromsø 2006. Fag: Historie. Nettdokument
 • Karlsen, Trond Inge: Visjoner om den gode by. Boligpolitikk og byplanlegging i Tromsø 1910-1960. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Historie. Kommune: Tromsø
 • Kongsakk, Elisabet Helena: Landskap som ressurs i en nordnorsk bykommune. Hovedtrekk i landskapsutviklingen, dagens tilstand og utfordringer i den framtidige forvaltningen av landskapet i Tromsø. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Tromsø
 • Langen, Ole Ragnar: Kontaktavstand og kontakthyppighet - studium av reisevaner i Tromsø-regionen. Oslo 1974 Fag: Geografi
 • Lie, Merete: Kvinner i fiskeindustrien. (Tromsø.) Oslo 1975 Fag: Etnografi
 • Lockert, Einar Alfred: Fra gjennombrudd til konsolidering. Stortingsvalget i Tromsø amt og Tromsø by 1906. Oslo 1974 Fag: Historie
 • Ropjukwat, Tom: Norskopplæring for voksne innvandrere - en undersøkelse om norskopplæringen til voksne innvandrere fra Thailand i Båtsfjord kommune og Tromsø by. Mastergradsoppgave i nordisk språkvitenskap. Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Universitetet i Tromsø, 2013. Digital utgave
 • Rotvold, Gunn-Hilde: Forpliktende frivillighet. En studie av det frivillige fellesskapet i Tromsø bymisjon. Universitetet i Tromsø 1995. Fag: Samfunnsvitenskap. Kommune: Tromsø
 • Rønningsbakk, Lisbet: Samarbeidet mellom skole og hjem i Tromsø kommunes grunnskole. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Pedagogikk/skoleforskning. Kommune: Tromsø
 • Sleipnes, Jorunn: Kriminalitet i Tromsø 1891-1897. Universitetet i Tromsø 1984. Fag: Historie. Kommune: Tromsø
 • Svendsen, Oddvar: Kommunistene og fagbevegelsen. Norges Kommunistiske Parti og dets arbeid i fagbevegelsen i Tromsø i tida 1945-1965. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Historie. Kommune: Tromsø
 • Svendsen, Thorleif Sverre: Amerikafeber i ishavsbyen. Emigrasjon fra Tromsø til Amerika 1860-1925. Universitetet i Tromsø 1997. Fag: Historie. Kommune: Tromsø
 • Sætran, Morten: Autonomi eller departementsstyring - beslutningsprosessen omkring utformingen av styringsstrukturen ved Universitetet i Tromsø 1983-1984. Universitetet i Tromsø 1989. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune: Tromsø
 • Tangen, Kari Nerdrum: Tromsø led av L.K.S.F. Medlemmenes arbeid for å oppnå stemmerett for kvinner i årene 1900-1913. Tromsø 1977 Fag: Historie
 • Thompson, Mariellen F.: Yeah! For a colorful community: cross-cultural contact and attitudes among students in a student housing complex. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Sosiologi. Kommune: Tromsø
 • Ytreberg, Nils A.: Det gamle Tromsø. En kulturhistorisk studie til byens historie før 1850. Oslo 1927 Fag: Historie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Anna Norberg (søster)?, Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: trangboddhet, Hverdagsliv, Helse og sykdom, sykestell, sykediett,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Nærmiljø, Familieforhold, russiske forhold,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, nervefeber, Nærmiljø,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, Helse og sykdom,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Zacharias Martin Taftezon, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Helse og sykdom, Nærmiljø, nansenfeiring, turisme, hurtigruten, Kommunikasjon,
 • År: 0110 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: kjoletøy, Familieforhold, hatt, meslinger, Helse og sykdom, barnepass,
 • År: 25 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, pass, russiske forhold,
 • År: 18610930 Fra: (mor) , Tromsø, Troms Til: Martin , USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, barnedødsfall, Religiøsitet, norgesbesøk, Familieforhold,
 • År: 1884 Fra: Mina Haugan (søster), Tromsø, Troms Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold,
 • År: 1885 Fra: Mina Haugan (søster), Tromsø, Troms ? Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Religiøsitet, oppbyggelse, dødsfall, ekteskap,
 • År: 18910624 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Martin Taftezon, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, influensa, difteri, skarlagensfeber, Familieforhold
 • År: 18910710 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: aviser, Amerikanske forhold, 17. mai, Familieforhold, sjømann, feriebolig, turisme, Værforhold, vinter, midnattsol, Alderdom,
 • År: 18921201 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: fødselsdag, presanger, mørketid, flytting, Nærmiljø, Familieforhold,
 • År: 18930130 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, julefeiring, religiøse grupper, Nærmiljø, Familieforhold,
 • År: 18930223 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: aldershjem, Alderdom, Nærmiljø, dødsfall, Religiøsitet, Familieforhold, Amerikanske forhold, russiske forhold,
 • År: 18931002 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Politikk, Nærmiljø, kirke, Religiøsitet, Helse og sykdom, tæring, russiske forhold,
 • År: 18931114 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Alderdom, Amerikanske forhold, Religiøsitet, Hverdagsliv, teselskap, russiske forhold, Helse og sykdom, tæring,
 • År: 18940302 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, Religiøsitet, kirkegang, påskefest, dødsfall, enketilværelse, Helse og sykdom, influensa, ungdomstid, tegnetimer, friluftsliv, Nærmiljø, ridderutnevnelse, sanatorium,
 • År: 18940425 Fra: Anna Norberg f. Taftezon (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, russiske forhold, Hverdagsliv, familiemiddag, Nærmiljø, dødsfall, Helse og sykdom, influensa, lungebetennelse, foreldreløse barn, huskjøp, Religiøsitet,
 • År: 18940625 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet,
 • År: 18941116 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Nærmiljø, Amerikanske forhold, dødsfall, testamente, Familieforhold, russiske forhold, Helse og sykdom, Religiøsitet, sykehusopphold, sykeleie,
 • År: 18950402 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Helse og sykdom, russiske forhold, dødsfall, foto, testamente, Nærmiljø, påske,
 • År: 18951119 Fra: Anna (søster) + Richard (nevø) Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, styrmannseksamen, bybrann, Nærmiljø, Helse og sykdom, tæring, dødsfall, Helg og høytid, dåp, navigasjonseksamen,
 • År: 18960204 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: mørketid, Religiøsitet, styrmann, Familieforhold, musikalitet, Helg og høytid, julefeiring, russiske forhold,
 • År: 18960208 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Familieforhold, styrmannseksamen, fløytespilling, Nærmiljø, dødsfall,
 • År: 18960503 Fra: Hans Martin Aage Norberg (grandnevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: eksamen, karakter, styrmann, australia, gårdsarbeid,
 • År: 18961016 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, apotekerlærling, konfirmasjon, Helg og høytid, russiske forhold,
 • År: 18970220 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, fødselsdag, russiske forhold, dødsfall, enketilværelse, Nærmiljø,
 • År: 18970220 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, dødsfall, Helse og sykdom, influensa, lungebetennelse,
 • År: 18970623 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Amerikanske forhold, Nærmiljø, russiske forhold,
 • År: 18980512 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Familieforhold, spansk-amerikansk krig, foto, russiske forhold,
 • År: 18981125 Fra: Gudrun Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, skøyter, silketøy, Værforhold, storm, skipsulykker, latinskole,
 • År: 18981125 Fra: Richard Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, slag, Alderdom,
 • År: 18981209 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Familieforhold, slag, Alderdom, fødselsdagsfeiring,dødsfrykt, tjenestepiker, russiske forhold, skolegang,
 • År: 18990502 Fra: Dina? Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, svaksynt, Helse og sykdom, influensa, brevlesing, sykeleie, Religiøsitet, helg og høytid, begravelse,
 • År: 19000912 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektsfølelse, Amerikanske forhold, Familieforhold, Kvinnekår, sosial omgang, gullårer, sjøfart, styrmann, sølvbryllup, sparepenger, apoteker, middelskole, Nærmiljø,
 • År: 19011205 Fra: Dina Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, flytteønske, Familieforhold, konfirmasjon, Helg og høytid, fødsel, russiske forhold,
 • År: 19021010 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Alderdom, Amerikanske forhold, Værforhold, styrmann, apotekereksamen, middelskoleeksamen, konfirmasjon, Nærmiljø, slag, dødsfall, Økonomiske kår, lån, russiske forhold,
 • År: 19041118 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: slekt, Værforhold, teknisk skole, Familieforhold, jordskjelv, styrmann, apoteker, arbeidsløshet, lærerinneutdannelse, konfirmasjon, Helg og høytid, Nærmiljø, dødsfall, sporvognsulykke, bymiljø, gatelys,
 • År: 19050520 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, skolegang, styrmann,
 • År: 19050828 Fra: Aasta Anna Martha Norberg (grandniese), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: skoleferie, eksamen, Familieforhold, trening, voksfigurer, Helse og sykdom, blindhet,
 • År: 19051230 Fra: Aasta Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: kongefamilien, kroning, husdyr, julepresanger, håndarbeid,


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1900 (2411 TROMSØ)
Folketellinga Tromsø 1900. Jubileumsutgave. [1978 - ]. 214, 82, 76 s. Utg. Registreringssentral for historiske data (RHD).
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2412 TROMSØ)
Beskrivelse over Jordbrugene i Tromsøsundets Herred og Forslag til Skyldlægning.... 1866. 11 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2413 TROMSØ)
Beskrivelse over Jordbrugene i Hillesø Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. [6] s.

Aviser

Eksterne lenker