Bibliografi:Tromsø kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter


Lokalhistorisk litteratur

 • Arneberg, Leif ofl.: Under Blåmannen. Bygdehistorie fra Kaldfjordområdet. Utg. Kaldfjord & Eidkjosen bydelsråd, [2008]. 552 s. ISBN 978-82-303-1029-8
 • Arntzen, Ruth: Fra Nordøyan : Auvær, Bjørnøya, Håja, Hersøya og Røssholmen. Utg. R. Arntzen. 2014. 388 s. ISBN 9788299808989.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Jeg ruller! : en kjøretur gjennom Tromsøs bilhistorie. Utg. Nordtrade Assurance. 2005-
B.1. [ingen tittel] 2005. 413 s. ISBN 82-997246-0-0.
B.2. Historisk kjøretur. 2011. 609 s. ISBN 978-82-997246-1-6.
 • Bang-Hansen, Lauritz: Johannes Nilssøn Skaar : bondegutten fra Hardanger : "sami bisma - samenes biskop". Utg. Sami Varas. 1967. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Barn i Nord-Norge forteller : [Mosjøen, Henningsvær, Tromsø, Masi]. Utg. Universitetet i Tromsø. 1982. 56 s. Merknad: Ottar nr 1 (1982). Digital versjonNettbiblioteket
 • Bendixen, Trond: Nedlagte bruk på Kvaløya i Tromsø kommune - nedleggingsårsaker, ressurser og framtidsutsikter. Hovedoppgave. NLH 1976 Fag: NLH
 • Berg, Emil (red.): Ramfjorden : samisk historie og samtid i Ramfjordområdet. Utg. Ramfjordforlaget. 1991? 120 s. ISBN 8299233208. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berger, Even Annanias og Ole D. Mjøs: Den hvitmalte kirke. Utg. Cronjäeger Forl. og Finnkroken kirkeforening. 2000. 80 s.
 • Berger, Johan Adam: Slekten Berger fra Finnkroken 1786-1956 : med tillegg om: Slekten fra Berger i Rendalen, Wiesener-slekten, gården og stedet Finnkroken, Armauer-slekten og handelsmann Johan Adam Armauer. Utg. 1957. 102 s.
 • Beskrivelse af Tromsø Amt. Efter de i Anledning af Ordningen af Forholdet mellem Flytlapperne og de Fastboende i Aarene 1869, 1870 og 1872 udførte Krokeringer m. m. Utg. Den geografiske Opmaaling, 1874. 156, LXXXV s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bie, Frode: Sykehus - fra institusjon til bedrift? En studie av prøvesykehusprosjektet ved Regionsykehuset i Tromsø 1987-1989. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Organisasjonsteori. Kommune: Tromsø
 • Birkeland, Hallvard: Tromsø bys utelivshistorie. [2008]- ISBN 978-82-997917-0-0.
B.1. Hotel du Nord : Tromsø bys utelivshistorie 1794-1849. 2008. 461 s. ISBN 978-82-997917-1-7.
B.2. Knipplers restaurant : 1850 til 1899. 2011. 426 s. ISBN 978-82-997917-2-4.
 • Blix, Arnoldus Schytte: Arktisk forening Tromsø : 1947-1987. Utg. A. Schytte Blix. 1987. 67 s. ISBN 8299165601.
 • Bockelie, Thorleif Aug.: Tromsø turnforening : en oversigt over dens virke fra 29. april 1862-29. april 1922. Utg. 1923.
 • Brekke, Mary og Svein Smaaskjær: Lærerutdanninga i Tromsø : seminarium, lærerskole, høgskole. Utg. Høgskolen i Troms. Avdelig fro lærerutdanning. 1999. 240 s. ISBN 8273890279. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brekke, Mary: Tolærersystem og tolærersamarbeid. En studie av lærersamarbeid innenfor tolærersystemet belyst med et materiale fra Tromsø kommune. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1985. Fag: Pedagogikk. Kommune: Tromsø
 • Brose, Ole Kristian: Tromsø-jazzen : en dokumentasjon i tekst og bilder. Utg. O.K. Brose. 1986.
 • Dahl, Gunvald: G. Dahl rørleggerforretning 50 år : 23. mai 1905 - 23. mai 1955. Utg. D. Dahl (Rørleggerforretning). 1955. 16 s.
 • Dahl, Helge: Samisk og kvensk ved Trondenes og Tromsø seminar 1826-1906 : et avsnitt av norsk skolehistorie. Magistergradsavhandling - Universitetet i Oslo, 1953.
 • Dahl, Helge: Tromsø offentlige lærerskole i 150 år : 1826-1976. Utg. Tromsø offentlige lærerskole. 1976. 192 s.
 • Dahl-Hannsen, Hans-P.: Hålogaland teater - mellom politikk og administrative reformer. En analyse av overgangen fra allmøte til teatersjef. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1994. Fag: Organisasjonsteori. Kommune: Tromsø
 • Dæhlin, L. Robsahm: Tromsø sparebank gjennem hundre år : 1836-1936. Utg. Tromsø sparebank. 1936. 133 s.
 • Eilertsen, Randi: Den tvetydige radikalisme. Litteraturkritikken i "Nordlys" 1920-1940. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1987. Fag: Nordisk. Kommune: Tromsø
 • Eilertsen, Roar: Billeder fra gamle Tromsø. Utg. Tromsø bymuseum, 1978. 191 s.
 • Eilertsen, Roar: Tromsø-boka. Årbok for Tromsø. Utg. R.E. 1981-82.
 • Eliassen, Lill Berger: Berger-slekten, Finnkroken : oppdatert etterslektsregister for Even Andersen Berger og Anna Fredrikke Rhøring Wiesener's oldebarn og deres etterkommere gjennom deres datter Andrea Mathilde Berger, gift med Johan Andreas Jetmundsen Ulle. Utg. L.B. Eliassen. 1990. 14 bl.
 • Eliassen, Lill Berger: Berger-slekten, Finnkroken : oppdatert etterslektsregister for Even Andersen Berger og Anna Fredrikke Rhøring Wiesener's oldebarn og deres etterkommere gjennom deres sønn Even Ananias Berger, gift 1. gang med Serine Johanne Siversen, 2. gang med Martha Maria Brose. Utg. L.B. Eliassen. 1990. 16 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Elverhøy kirke 1803-2003. Red. Bengt Norbakken og Roald E. Kristiansen. Utg. Elverhøy menighetsråd. 2003. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Evensen, Birgit: Fra sykehusloftet til MH-bygget : sykepleierutdanningens historie i Tromsø. Utg. Eureka. 2003. 238 s. ISBN 8273890554. Digital versjonNettbiblioteket
 • Filadelfiamenigheten Tromsø 1934-1994 : 60 år : 60 års jubileum. Utg. Filadelfiamenigheten Tromsø. 1994. 8 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fiske- og fangstgruppen 50 år : 1934-1984. Utg. Norsk sjømannsforbund, Tromsø avdeling. 1984. 74 s.
 • Folketelling Tromsø 1801 og 1875 : utgitt ved 200-års jubiléet for Tromsø by. Utg. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø. 1994. 118, 295 s. ISBN 8276634028. Digital versjonNettbiblioteket
 • Forklaringer på bostedsløshet. Red. Evelyn Dyb ofl. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2013. 234 s. NIBR-rapport ; prosjektnr. 3021. ISBN 9788270719891. Merknad: Bergen, Drammen, Haram, Oslo, Sandnes, Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by, med skattetakster og branntakster. Utg. 1932. 106 s.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster : eiendomstakstene bygger på den alminnelige taksering i 1938, ajourført etter tinglysingsdagboken og nye årlige takster til 1/7-43. utg. 1946. 110 s.
 • Fossen, Ole Einar: Hvor elastisk er etterspørselen etter kollektivtransport i 6 norske byer? En empirisk analyse av byene Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand og Drammen for årene 1986-99. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Samfunnsøkonomi. Kommune: Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand, Drammen
 • Frederiksen, Freder: A/S Fiskernes bank 1949-1974 : Kystens bank 25 år. Utg. 1974. 24 bl.
 • Grotnes, Martin (red.): Sykehusapoteket i Tromsø : 10-årsjubileum 1991-2001. Utg. Sykehusapoteket i Tromsø. 2002?. 10 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gårder i gamle Tromsøysund kommune. Utg. Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø.
  • Bjørklund, Nils Erik: Fra Finnvikelv til Futrikelv : gårder og bosetning : til ca. 1960. Utg. 2009. 210 s. ISBN 9788292861042 Digital versjonNettbiblioteket
  • Bjørklund, Nils Erik: Kvalsund fra Myran til Gåsvær med bl.a. Trondjord og Kvaløyvåg : til ca 1965. 2016. 213 s. ISBN 978-82-92861-10-3
  • Bjørklund, Nils Erik og Solbjørg Tønsaas: Ringvassøy fra Skarsfjord til Røsnes : gårder og bosetning : til ca. 1960. Utg. 2010. 292 s. ISBN 9788292861059. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bjørklund, Nils Erik: Yttersia I : Laukvik, Skulsfjord, Lyfjord og Bårdsvik : til ca 1960. Utg. 2016. 247 s. ISBN 978-82-92861-11-0
  • Bjørklund, Nils Erik: Yttersia II : med gårdene Grøtfjord, Tromvik og Vengsøy : til ca 1960. Utg. 2017. 299 s. ISBN 978-82-92861-12-7
 • Hallstensen, Jan: Tromsø by. Et kort sammendrag av byens historie. Utg. Pedagogisk senter, 1994. 36 s.
 • Hansen, Astrid Heide og Odd Magnus Heide Hansen: Æ ist ikkje! : ord og uttrykk som blei brukt og til dels ennå brukes i Tromsø med en liten forklaring. Utg. Akademisk fagforlag. 1999. 64 s. ISBN 8278680248. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Leif-Harry: Breivikingan : 50 år med Nord-Troms yrkesskole, Tromsø yrkesskole og Breivika videregående skole¨. Utg. Breivika videregående skole. 2000. 224 s.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Hansen, Sigurd Winther: Vervarslinga for Nord-Norge 50 år : festskrift utgitt i anledning av 50-års jubileet 1. februar 1970. Utg. 1970. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Tore: Deltagelse i en planleggingsprosess. En studie av generalplanleggingen i Tromsø kommune. Hovedoppgave. Oslo 1972 Fag: Statsvitenskap
 • Harbitz, Georg Prahl: Fra Longyearbyen til Rosenkrantz gate : Tromsø Sparebank gjennom 150 år. Utg. Tromsø sparebank. 1986. 247 s.
 • Harbitz, Georg Prahl: Kongsbakken gjennom 150 år : 1832/1833-1983. Utg. G.P. Harbitz. 1983. 158 s. ISBN 8299097703. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haug, Rune Nygård: Frihet under tvang - en organisasjonsteoretisk analyse av en reorganiseringsprosess ved Universitetet i Tromsø. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1995. Fag: Organisasjonsteori. Kommune: Tromsø
 • Haugstveit, Nils: Generalplan for Tromsø : et planleggingsredskap og en samarbeidsmetode : et sammendrag av hovedrapportene. Utg. Norsk institutt for by- og regionsforskning. 1972. 28 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hegstad, Sveinulf: Tromsø bysamfunn. Sosial lagdeling, boliger og boforhold 1900-1920. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Historie. Kommune: Tromsø
 • Helland, Amund: Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over ... : 19 D. 2 : Tromsø amt Tromsø by og herrederne. Utg. 1899. 390 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hildring. Fortellinger fra området som utgjorde Hillesøy kommune. Red. Bjarnhild Vevik ofl. Utg. Hillesøyforeninga. 2007. 192 s. ISBN 978-82-997641-0-0.
 • Hildrum, Hege: Det er bedre å være alene enn i dårlig selskap. En studie av grupperelasjoner og individuelle livsløp blant iranske flyktninger i Tromsø. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Tromsø
 • Høyer, Johannes: Teater for folket. Hålogaland teater i 1970-åra. Institusjon, estetikk og politikk. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1983. Fag: Nordisk. Kommune: Tromsø
 • Innstilling om mulighetene for høgre undervisning og utvidet forskning i Tromsø : avgitt av en komité oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet 9. august 1963 ; innstillingen avgitt den 5. januar 1965. Utg. Kirke- og undervisningsdepartementet. 1965. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jakobsen, Odd: Kirkeliv og vekkelse. Studier omkring framvoksteren av frimenigheter i Tromsø-Trondenes-området fra midten av det 19. årh. Hovedoppgave. Trondheim 1981 Fag: Kristendomskunnskap
 • Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø amtsskole i Lyngen eller Solhov Ungdomsskole i tiden fra 1912 til 1940. En undersøkelse av skolens forhold til og betydning for det distrikt den virket i - Nord Troms. Hovedoppgave. Oslo 1973. Fag: Pedagogikk
 • Johansen, Hans E.: Endreslekta : fra Holmbukt i Ullsfjord og dens kognatiske sidegreiner tillikemed et resymé over de mest kjente slekter som er inngiftet i den.. Utg. H.E. Johansen. 1968. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johnsen, Jan Inge: Utbyggingen av nytt regionsykehus i Tromsø. Styring og koordinering i et løst koplet system. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1994. Fag: Organisasjonsvitenskap. Kommune: Tromsø
 • Jønsson, Magne: "Nordlys" i 75 år. Utg. 1976. 208 s.
 • Jørgensen, Helle: Norske kvinner og tyske soldater. En undersøkelse av kvinner fra Alta, Tromsø og Lenvik som var sammen med tyske soldater under Andre verdenskrig. Hovedoppgave. Tromsø 2006. Fag: Historie. Nettdokument
 • Karlsen, Trond Inge: Visjoner om den gode by. Boligpolitikk og byplanlegging i Tromsø 1910-1960. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Historie. Kommune: Tromsø
 • Kjenn din kommune : Tromsøysund kommune. Utg. Arbeidernes opplysningsforbund. 1959. 47 s.
 • Kongsbakk, Elisabet Helena: Landskap som ressurs i en nordnorsk bykommune. Hovedtrekk i landskapsutviklingen, dagens tilstand og utfordringer i den framtidige forvaltningen av landskapet i Tromsø. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Tromsø
 • Knutsen, Nils M.: Nordens Paris : vandringer i Tromsøs muntre liv og historie. Utg. Angelica forlag. 1996. 160 s. ISBN 8299401607. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kristensen, Kåre og Odd Magnus Heide Hansen: Tilbakeblikk. Utg. 2000. Akademisk fagforlag. 205 s. ISBN 8278680299. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kulturbilder fra gamle Hillesøy. Utg. Lenvik kommune og Tromsø kommune. 1988.
B.1. Carl Bertheussen: Bygdehistoria. 448 s.
B.2. Jens Solvang: Gårdshistoria. 266 s.
 • Lamark, Helge: Presentasjon av kommunestoff i "Nordlys" : gjennomgang av artikler fra 1909 til 1979. Hovedoppgave - Norges journalisthøgskole, 1980. Digital versjonNettbiblioteket
 • Langen, Ole Ragnar: Kontaktavstand og kontakthyppighet - studium av reisevaner i Tromsø-regionen. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Geografi
 • Larsen, Reidulv og Steinar Berger: Nordlysobservatoriet - historie og erindringer. Utg. Universitetet i Tromsø, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 2000. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Leiråmo, Arnt: Jordbruk og fiske i ytre Kvaløy : kombinasjonsformer. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt. 1968. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lie, Merete: Kvinner i fiskeindustrien. (Tromsø.) Hovedoppgave. Oslo 1975 Fag: Etnografi
 • Lockert, Einar Alfred: Fra gjennombrudd til konsolidering. Stortingsvalget i Tromsø amt og Tromsø by 1906. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Historie
 • Lokalhistoriehefte. Utg. Pedagogisk senter i Tromsø : Tromsø lærerhøgskole. 1994.
 • Lottlaget Kaffistova åt bondeungdomslaget i Tromsø 75 år : 1916-1991. Utg. Bondeungdomslaget i Tromsø, Kaffistova. 1991? 30 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Løken, Rolf: Tromsø haandverk- og industriforening gjennem 75 aar : festskrift utgit av foreningen i anledning av dens 75 aars jubilæum 1849-1924. Utg. Tromsø håndverk- og industriforening. 1924. 63 s.
 • Moe, Nils Harald: Krisemat og erstatningsvare : husmorens problemer, matvarekrisen og historier fra 1940-1945, samt 159 oppskrifter og gode råd under krig. Utg. Victus. 2002. 157 s. ISBN 8292405003. Digital versjonNettbiblioteket
 • Molin, Karl Reinholdt: Tromsø Tidende : 1838-1857. Utg. 1950?. 15 s.
 • Nesheim, Asbjørn: An ancient type of sledge in Ullsfjord, Northern Norway. Utg. 1956. Særtrykk av: Arctica (Studia ethnographica Upsalensia ; 11), s. 45-56.
 • Norrie, Henrik: Ersfjordbotn i gamle dager : historie og fortellinger fra bygdesamfunnet Ersfjordbotn og bosetningene på yttersia. Utg. [2011]. 155 s. Merknad: Bygger på "Bygdehistorie fra Ersfjordbotn ..." av samme forf., fra 1992. I hovedsak om perioden 1900-1960, basert på intervjuer og samtaler. Også om steder lenger ute i fjorden og på småøyene.
 • Olsen, Alf: Norsk sjømannsforbund. Avd.Tromsø. Fisker og fangstgruppen. 40 år : 1934-1974. Utg. Norsk sjømannsforbund. Avd.Tromsø. Fisker og fangstgruppen. 1974.
 • Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø museum. Utg. Tromsø museum, 1954-. ISSN 0030-6703
 • Pettersen, Erling C.: Rosin-stilken : glimt fra liv og virke. Utg. E.C. Pettersen. 1988. 92 s.
 • Qvigstad, Just og O. Nicolaissen: Tromsø museum i 50 aar : beretning om virksomheten i aarene 1872-1922. Utg. Tromsø museum. 1924. 22 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Robertsen, Odd Smith: Byggende bedrift jubilerer. Utg. Ric. Bjørn. 1972. 42 s.
 • Robertsen, Odd Smith: For arbeidsliv og folkelykke : Tromsøsundets sparebank gjennom 75 år. Utg. Team foto Scandia. 1979. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Romsa : samisk kultur i Tromsø-området : rapport fra samisk markering under Tromsø bys 200 års jubileum juni 1994 : sámi kulturbeaivvit Romssaguovllus geassemánus 1994. Red. Hans Ragnar Mathisen og Hans Tømmerik. Utg. Kevi Pro Da. 1996. 96 s. ISBN 8290482108. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ropjukwat, Tom: Norskopplæring for voksne innvandrere - en undersøkelse om norskopplæringen til voksne innvandrere fra Thailand i Båtsfjord kommune og Tromsø by. Mastergradsoppgave i nordisk språkvitenskap. Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Universitetet i Tromsø, 2013. Digital utgave
 • Rotvold, Gunn-Hilde: Forpliktende frivillighet. En studie av det frivillige fellesskapet i Tromsø bymisjon. Universitetet i Tromsø 1995. Fag: Samfunnsvitenskap. Kommune: Tromsø
 • Rønningsbakk, Lisbet: Samarbeidet mellom skole og hjem i Tromsø kommunes grunnskole. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Pedagogikk/skoleforskning. Kommune: Tromsø
 • Schneider, J. Sparre: Tromsø Museums nye Bygning. Utg. 1897. 13 s. Merknad: Særtrykk av: Tromsø Museums Aarshefter ; 19.
 • Skancke, Markus: Sjøtræfningen paa Tromsø den 2den august 1812 og andre Tromsø-Minder fra Begyndelsen af forrige Aarhundrede op til Sextiaarene. Utg. Holmboe, 1910. 65 s.
 • Sleipnes, Jorunn: Kriminalitet i Tromsø 1891-1897. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1984. Fag: Historie. Kommune: Tromsø
 • Stiansen, P.: Tromsø Baptistmenighet i 50 aar : 1870 - 1920, Tromsø 1920.
 • Strand, Arvid og Bjørn Moen: Lokal samordning - finnes den? : studier av forsøk på lokal areal- og transportplanlegging i tre regioner. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2000. 366 s. ISBN 8270712582. Merknad: Tromsø, Jæren og Hamar. Digital versjonNettbiblioteket
 • Svendsen, Oddvar: Kommunistene og fagbevegelsen. Norges Kommunistiske Parti og dets arbeid i fagbevegelsen i Tromsø i tida 1945-1965. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Historie. Kommune: Tromsø
 • Svendsen, Thorleif Sverre: Amerikafeber i ishavsbyen. Emigrasjon fra Tromsø til Amerika 1860-1925. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1997. Fag: Historie. Kommune: Tromsø
 • Sætran, Morten: Autonomi eller departementsstyring - beslutningsprosessen omkring utformingen av styringsstrukturen ved Universitetet i Tromsø 1983-1984. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1989. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune: Tromsø
 • Sørensen, Sverre S.: Tromsø skibsverft : en oversikt i anledning verftets 90-årige beståen : 1848-1938. Utg. Tromsø skibsverft. 1938. 40 s.
 • Sørensen, Sverre S.: Tromsø Skipsverft 1848 - 1948. Utg. Tromsø Skipsverft. 1948. 71 s.
 • Sørlie, Kjetil: Bosetting og flytting i Tromsø og Harstad. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1999. 71 s. ISBN 8270711683. Merknad: Prosjektnavn: Befolkningsutvikling i Troms. Digital versjonNettbiblioteket
 • Talcott, Dudley Vaill: A/S "Norkap II" av Tromsø. Utg. Gyldendal. 1937. 218 s. Merknad: Om skipper Isak Isaksen, Tromsø. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tangen, Kari Nerdrum: Tromsø led av L.K.S.F. Medlemmenes arbeid for å oppnå stemmerett for kvinner i årene 1900-1913. Hovedoppgave. Tromsø 1977 Fag: Historie
 • Thompson, Mariellen F.: Yeah! For a colorful community: cross-cultural contact and attitudes among students in a student housing complex. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Sosiologi. Kommune: Tromsø
 • Thorvaldsen, Gunnar: «Befolkningsutvikling i Tromsø 1866 til 1900». I: Heimen, b. XXI, s. 95–106.
 • T.I.L. 1920-1980 : 60 år. Red. Roald Gustavsen ofl. 1980. 23 s.
 • Ti år med HT : Hålogaland teater 1971-1981 : artikler, bilder, dikt, intervjuer, melodier og visetekster med melodier. Red. Anton Fjeldstad ofl. 1981. 140 s. ISBN 8290303475. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tromsø. Utg. T. Høegh bok- og papirhandel. 1926. 26 s. Merknad: Bybilder med bildetekster.
 • Tromsø gjennom 10.000 år. Utg. Tromsø kommune. 1994-96. ISBN 82-993206-0-7
Bind 1. Anne-Karine Sandmo, Reidar Bertelsen, Ragnhild Høgsæt: Fra boplass til by - opp til 1794. 1994. 400 s. ISBN 82-993206-1-5. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Astri Andresen: Handelsfolk og fiskerbønder. 1794-1900. 1994. 439 s. ISBN 82-993206-2-3. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 3. Pål Christensen, Gunnar Pedersen: Ishavsfolk, arbeidsfolk og fintfolk. 1900-1945. 1995. 584 s. ISBN 82-993206-3-1. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Halvard Tjelmeland: Fra byfolk og bona til tromsøværing. 1945-1996. 1996. 622 s. ISBN 82-993206-5-8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tromsø idrettslag gjennom 25 år : 1920 - 15. sept. - 1945. Utg. Tromsø idrettslag. 1946. 156 s.
 • A/S Tromsø margarinfabrikk : 50. driftsår : beretning og regnskap : 1957. Utg. Tromsø margarinfabrikk. 1958. 27 s.
 • Tromsø-minner. Utg. Tromsø bymuseum. 1981-84.
 • Tromsø museums nybygg. Utg. Tromsø museum. 1939? 35 s.
 • Tromsø politihus : bygget er oppført i 1961 som fylkesbygg og ombygget til politihus i 1996. Utg. Statsbygg. 1996. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tønsberg, Einar og Peter Benum: Komiteen for de vitenskapelige institusjoner i Tromsø : 1928-1953. Utg. 1953. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Under Blåmannen : bygdehistorie fra Kaldfjordområdet. Red. Leif Arneberg ofl. Utg. Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd. 2008. 552 s. ISBN 978-82-303-1029-8.
 • Undheim, Dag Harald: Tromsø Indremisjon 125 år. Utg. 1983. 104 s.
 • Universitetet i Tromsø. Utg. Andersson & Skjånes. 1966. 104 s.
 • Utdrag av Tromsø og omegns sjøfartshistorie : med biografier over kjente tromsøskippere : ved Tromsø skipperforenings 50-aarsjubileum 1929. Utg. Tromsø skipperforening. 1929. 88 s.
 • Vegard, L.: Nordlysobservatoriet og de dermed tilknyttede institusjoners tilblivelse og virksomhet : Tale ved 25-års jubileet i Tromsø den 30.juli 1955. Utg. 1961. 18 s.
 • Vervarslinga for Nord-Norge 25 år : festskrift utgitt i anledning av 25-års jubileet 1. februar 1945. Utg. 1946? 74 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vorren, Tore O.: Karl Pettersen : ildsjel og banebryter. Utg. Universitetet i Tromsø. 1992. 47 s. Merknad: Ottar nr 3(1992). Digital versjonNettbiblioteket
 • Vorren, Ørnulv: Museum og universitet : jubileumsskrift til Tromsø museum 1872-1972. Utg. Universitetsforlaget. 1972. 223 s. ISBN 8200093085. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wiik, Christian: Tromsø-seminarister : biografiske oplysninger om seminarister som er dimittert fra (Trondenes og) Tromsø seminar 1829-1879. 1948. Digital versjonNettbiblioteket

With, Nanna: Underveis. Utg. Dreyer. Oslo. 1954. Digital versjonNettbiblioteket.

 • Ytreberg, Nils A.: Det gamle Tromsø : en kulturhistorisk studie til byens historie før 1850. Hovedoppgave. Oslo 1927 Fag: Historie
 • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. Utg. Tell forlag. 1946-1971.
B.1. [ingen tittel] 1946. 776 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. VII, s. 236–238.
B.2. [ingen tittel] 1962. 649 s. Digital versjonNettbiblioteket
B.3. [ingen tittel] 1971. 797 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. XVII, s. 48–50.
 • Øia, Tormod: Et forargelsens hus : en evaluering av Ungdommens hus i Tromsø. Utg. Kirke- og kulturdepartementet, Ungdoms- og idrettsavdelingen. 1990. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Anna Norberg (søster)?, Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: trangboddhet, Hverdagsliv, Helse og sykdom, sykestell, sykediett,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Nærmiljø, Familieforhold, russiske forhold,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, nervefeber, Nærmiljø,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, Helse og sykdom,
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Zacharias Martin Taftezon, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Helse og sykdom, Nærmiljø, nansenfeiring, turisme, hurtigruten, Kommunikasjon,
 • År: 0110 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: kjoletøy, Familieforhold, hatt, meslinger, Helse og sykdom, barnepass,
 • År: 25 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, pass, russiske forhold,
 • År: 18610930 Fra: (mor) , Tromsø, Troms Til: Martin , USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, barnedødsfall, Religiøsitet, norgesbesøk, Familieforhold,
 • År: 1884 Fra: Mina Haugan (søster), Tromsø, Troms Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold,
 • År: 1885 Fra: Mina Haugan (søster), Tromsø, Troms ? Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Familieforhold, Religiøsitet, oppbyggelse, dødsfall, ekteskap,
 • År: 18910624 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Martin Taftezon, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, influensa, difteri, skarlagensfeber, Familieforhold
 • År: 18910710 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: aviser, Amerikanske forhold, 17. mai, Familieforhold, sjømann, feriebolig, turisme, Værforhold, vinter, midnattsol, Alderdom,
 • År: 18921201 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: fødselsdag, presanger, mørketid, flytting, Nærmiljø, Familieforhold,
 • År: 18930130 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, julefeiring, religiøse grupper, Nærmiljø, Familieforhold,
 • År: 18930223 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: aldershjem, Alderdom, Nærmiljø, dødsfall, Religiøsitet, Familieforhold, Amerikanske forhold, russiske forhold,
 • År: 18931002 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Politikk, Nærmiljø, kirke, Religiøsitet, Helse og sykdom, tæring, russiske forhold,
 • År: 18931114 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Alderdom, Amerikanske forhold, Religiøsitet, Hverdagsliv, teselskap, russiske forhold, Helse og sykdom, tæring,
 • År: 18940302 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, Religiøsitet, kirkegang, påskefest, dødsfall, enketilværelse, Helse og sykdom, influensa, ungdomstid, tegnetimer, friluftsliv, Nærmiljø, ridderutnevnelse, sanatorium,
 • År: 18940425 Fra: Anna Norberg f. Taftezon (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, russiske forhold, Hverdagsliv, familiemiddag, Nærmiljø, dødsfall, Helse og sykdom, influensa, lungebetennelse, foreldreløse barn, huskjøp, Religiøsitet,
 • År: 18940625 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet,
 • År: 18941116 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Nærmiljø, Amerikanske forhold, dødsfall, testamente, Familieforhold, russiske forhold, Helse og sykdom, Religiøsitet, sykehusopphold, sykeleie,
 • År: 18950402 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Helse og sykdom, russiske forhold, dødsfall, foto, testamente, Nærmiljø, påske,
 • År: 18951119 Fra: Anna (søster) + Richard (nevø) Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, styrmannseksamen, bybrann, Nærmiljø, Helse og sykdom, tæring, dødsfall, Helg og høytid, dåp, navigasjonseksamen,
 • År: 18960204 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: mørketid, Religiøsitet, styrmann, Familieforhold, musikalitet, Helg og høytid, julefeiring, russiske forhold,
 • År: 18960208 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Familieforhold, styrmannseksamen, fløytespilling, Nærmiljø, dødsfall,
 • År: 18960503 Fra: Hans Martin Aage Norberg (grandnevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: eksamen, karakter, styrmann, australia, gårdsarbeid,
 • År: 18961016 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, apotekerlærling, konfirmasjon, Helg og høytid, russiske forhold,
 • År: 18970220 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, fødselsdag, russiske forhold, dødsfall, enketilværelse, Nærmiljø,
 • År: 18970220 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, dødsfall, Helse og sykdom, influensa, lungebetennelse,
 • År: 18970623 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Amerikanske forhold, Nærmiljø, russiske forhold,
 • År: 18980512 Fra: Anna Norberg (søster), Tromsø, Troms? Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Familieforhold, spansk-amerikansk krig, foto, russiske forhold,
 • År: 18981125 Fra: Gudrun Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, skøyter, silketøy, Værforhold, storm, skipsulykker, latinskole,
 • År: 18981125 Fra: Richard Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, slag, Alderdom,
 • År: 18981209 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Familieforhold, slag, Alderdom, fødselsdagsfeiring,dødsfrykt, tjenestepiker, russiske forhold, skolegang,
 • År: 18990502 Fra: Dina? Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, svaksynt, Helse og sykdom, influensa, brevlesing, sykeleie, Religiøsitet, helg og høytid, begravelse,
 • År: 19000912 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektsfølelse, Amerikanske forhold, Familieforhold, Kvinnekår, sosial omgang, gullårer, sjøfart, styrmann, sølvbryllup, sparepenger, apoteker, middelskole, Nærmiljø,
 • År: 19011205 Fra: Dina Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, flytteønske, Familieforhold, konfirmasjon, Helg og høytid, fødsel, russiske forhold,
 • År: 19021010 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Alderdom, Amerikanske forhold, Værforhold, styrmann, apotekereksamen, middelskoleeksamen, konfirmasjon, Nærmiljø, slag, dødsfall, Økonomiske kår, lån, russiske forhold,
 • År: 19041118 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: slekt, Værforhold, teknisk skole, Familieforhold, jordskjelv, styrmann, apoteker, arbeidsløshet, lærerinneutdannelse, konfirmasjon, Helg og høytid, Nærmiljø, dødsfall, sporvognsulykke, bymiljø, gatelys,
 • År: 19050520 Fra: Richard Norberg (nevø), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, skolegang, styrmann,
 • År: 19050828 Fra: Aasta Anna Martha Norberg (grandniese), Tromsø, Troms Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: skoleferie, eksamen, Familieforhold, trening, voksfigurer, Helse og sykdom, blindhet,
 • År: 19051230 Fra: Aasta Norberg, Tromsø, Troms Til: Bernhardine , USA Eier: NAHA,
Stikkord: kongefamilien, kroning, husdyr, julepresanger, håndarbeid,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1900 (2411 TROMSØ)
Folketellinga Tromsø 1900. Jubileumsutgave. [1978 - ]. 214, 82, 76 s. Utg. Registreringssentral for historiske data (RHD).
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2412 TROMSØ)
Beskrivelse over Jordbrugene i Tromsøsundets Herred og Forslag til Skyldlægning.... 1866. 11 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2413 TROMSØ)
Beskrivelse over Jordbrugene i Hillesø Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. [6] s.

Aviser

Eksterne lenker