Bibliografi:Troms fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

 • Alm, Ellen Jeanette og Rune Blix Hagen: Europas hekseprosesser og trolldomsforfølgelsene i Troms. Utg. Trondarnes Distriktsmuseum. 2002. 39 s. ISBN 8291451079. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andersen, Oddmund: Flyttefolk og bofaste : en studie av samisk bosetting i Sør-Troms og Nordre Nordland. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Tromsø, 2002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Arntzen, Marie Sofie Strifeldt: Bilder på stein : en studie av helleristninger på flyttblokker i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2007.
 • Astøingan. Årbok. Gratangen, Ibestad, Skånland. Utg. Astøingan, 1999-. ISSN 1502-1653
 • Bergum, Nina: Metalldepoter i Nordland og Troms i tidlig metalltid. Hovedoppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2007.
 • Bernhoft, Johan Christopher: Troms infanteriregiment nr. 16. Utg. 1933. 16 s. Særtrykk av: Norsk militært tidsskrift.
 • Brøgger, A.W.: Nord-Norges bosetningshistorie : en oversikt. Utg. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. 1931. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dahl, Rolv og Harald Sveian: Ka dokker mein førr stein! : geologi, landskap og ressurser i Troms. Utg. Norges geologiske undersøkelse. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Digre, Kari: Soldater i ingenmannsland : fragmenter av hva som skjedde 1944-1945 i Finnmark og Nord-Troms. Utg. K. Digre. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dragøy, Trond: Nordnorske dialektord med tyding. Utg. Forlaget Halleys. 2006. 210 s. (1. utg. 2001). ISBN 8291254184. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eidnes, Hans: Troms ungdomsfylking : 50-årsskrift (1905-1955). Utg. Hans Eidnes. 1955. 166 s.
 • Elstad, Ingunn: Tvangsevakueringa : Finnmark og Nord-Troms 1944 - bakgrunn, gjennomføring og overleving. Utg. Orkana akademisk. 2020. 542 s. ISBN 9788281044425.
 • Engelstad, Eivind S.: Arkeologiske undersøkelser i Troms og Finnmark sommeren 1925. Utg. Tromsø museum. 1926. 38 s.
  • Melding: Omang, Reidar i Heimen, b. II, s. 78–79.
 • Eriksen, Hilmar: Tromsø amtsskole : 1876-1926 : femtiårsskrift. Utg. Tromsø amtsskole. 1926. 77 s.
 • Fjærvoll, Karl: Korndyrkinga i Troms fylke i 1700-åra med tilknyting til nyare tid (Sennien og Tromsen Fogderi). utg. Nordland boktrykkeri. 1965. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fjærvoll, Karl: Statens forsøksgard Holt : forsøksstasjon for jorbruket i Troms og Finnmark gjennom 25 år, 1923-1948. Utg. 1948. 108 s.
 • Frisvold, Erland: Tromsø stifts forsvar blir til. Utg. 1954. 47 s. Merknad: Særtrykk av Norsk Militært Tidsskrift.
 • Grenselos i grenseland : samisk og norsk losvirksomhet i Nordre Nordland og Sør-Troms : 1940-1945. Red. Marianne Neerland Soleim ofl. Utg. Orkana akademisk. 2015. 223 s. ISBN 9788281042520.
 • Gulbrandsen, Gudmund: En grenseoppgang for snart 200 år siden : rettsvesenets behandling i året 1806 - og den 15 dager lange fysiske oppgang og påvisning av grensen mellom Senjen og Tromsø fogderi fra Malangen til svenskegrensen. Utg. G. Gulbrandsen. 1997. 36 s.
 • Guttormsen, Helge: Menneske og miljø. En bibliografi for Årboka for Nord-Troms de 20 første år; 1975-1994. Utg. Nord-Troms historielag. 1995. 120 s.
 • Hage, Ingebjørg: Som fugl føniks av asken? Gjenreisingshus i Nord-Troms og Finnmark. Utg. Ad notam Gyldendal, 1999. 400 s. ISBN 82-417-1045-3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen: Samenes historie : fram til 1750. Utg. Cappelen Damm akademisk. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Lars Ivar: Samiske rettigheter til jord på 1600-tallet : "finnejorder" i Sør-Troms. Utg. Novus. 1986. 177 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Lars Ivar: The Sami, State Subjugation and Strategic Interaction:Individual mobility within multicultural networks The Institute for Comparative Research in Human Culturer. Novus press . Oslo 2018. (93 sider)
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996. ISBN 8299410207. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Sigurd Winther: Vervarslinga for Nord-Norge 50 år : festskrift utgitt i anledning av 50-års jubileet 1. februar 1970. Utg. 1970. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Heimdal, Inger (red.): "Vi hadde utedo og vedskjå" : om barneår i Troms i perioden 1910-1940. Utg. Troms historielag. 2012. 151 s. ISBN 978-82-999113-0-6.
 • Henriksen, Hans J.: "Sameforeninger i første del av 1900-tallet" i NORD-NORGE natur og folk, Universitetsforlaget 1979
 • Johansen, Elisabeth: Brent land. Utg. Orkana. 2013. 210 s. ISBN 9788281042339.
 • Karlsen, Malvin: Troms Røde Kors, Aas & Søns boktrykkeri, Harstad 1982
 • Karlsøy og verden utenfor : kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder : festskrift til professor Håvard Dahl Bratrein på 70-årsdagen 13.02.2003. Red. Ernst Høgtun ofl. Utg. Tromsø museum, Universitetsmuseet. 2003. 285 s. ISBN 8271420429. Merknad: Tromsø museums skrifter ; 30. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kibsgaard, Ørnulf (red.): I tjeneste for skogen : Nord-Norges Skogsmannsforbund 1912-2012. Utg. Nord-Norges Skogsmannsforbund. 2012. 208 s. ISBN 9788230320907.
 • Kristiansen, Eivind H.: Fra fembøring til stortråler : fiske, fangst og forlis : menn og skuter. Utg. E.H. Kristiansen. 3. oppl. 2000. 208 s. ISBN 8299201217. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kulturminneforvaltningens organisering og oppgaveløsning : en undersøkelse i Hedmark, Rogaland og Troms. Utg. Agenda utredning & utvikling. 2000. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lappalainen, Tarja: Fra finske skoger til ishavet : Ruijafinnenes historie og fortellinger. Utg. Migrationsinstitutet. 2011. 304 s. ISBN

ISBN 9789525889130. Merknad: Originaltittel: Ruijansuomalaisten elämää - historiaa ja tarinoita jäämeren rannalta.

 • Larsen, Roald: Hjerter som slår, Arktisk Forlag, Tromsø 2006
 • Lillegaard, Leif B.: Fra kamp til seier: S/L Nord-Norges Salgslag 1938-1988, Mosjøen 1988
 • Mellem, Reidun: Innsyn i kvensk historie språk og kultur : seminarrapport Tromsø mars 2002. Utg. Norske kveners forbund. 2003. 204 s. ISBN 8299330858. Merknad: Foredrag fra et seminar om kvensk historie og statlig politikk overfor kvenene, Universitetet i Tromsø, 15.-16. mars 2002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mellem, Reidun: Norsk flyktningebarn i Sverige 1944-45. Utg. Nord-Troms historielag, 2010. 114 s. ISBN 978-82-994638-8-1
 • Møistad, Inger Marie: Kjønn i jernaldergraver : en analyse av kjønn i jernaldergraver fra Nordland og Troms.

Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2010.

 • Nilsen, Gørill, Sundelin, Rune (red.): Kulturmøter i Nord-Troms. Jubileumsbok for Nord-Troms museum 1978-2003. Utg. Nord-Troms museum, 2004. 193 s. ISBN 82-991454-6-5
 • Nilsen, Mary Strøm og Kåre Strøm: Han vet hvor du bor : opplevelser fra Nord-Norgestiden - i krigsår og fredsår. Utg. M.S. Nilsen. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordnorsk kirkekunst : håndbok til utstillingen på Tromsø museum. Utg. Tromsø museum - Universitetsmuseet. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norges kooperative landsforening – styreprotokoll 4. mai 1908. Beroende i Riksarkivet
 • Olsen, Per Kristian: Jevnet med jorden : brenningen av Finnmark og Nord-Troms 1944. Utg. Aschehoug. 330 s. ISBN 978-82-03-29553-9.
 • Otterbech, Jens: Kulturværdier hos Norges finner, Aschehoug & Co, Kristiania 1920
 • Pedersen, James: Tromsø amts dampskibsselskab 1867-1917. Utg. 1917. 114 s.
 • Petersen, Th.: Bygdeborger i det nordenfjelske Norge. Særtrykk av: Viking, 6(1942). 48 s.
 • Petterson, Arvid: Fortiet fortid. Tragedien Norge aldri forsto. Tvangsevakuering og overvintring i Nord-Troms og Finnmark 1944-1945. Utg. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, 2008. 383 s. ISBN 978-82-997554-1-2
 • Qvigstad, Just: De lappiske stedsnavn i Troms fylke. Utg. Aschehoug. 1935. 162 s. Serie: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B: Skrifter nr 28. Digital versjonNettbiblioteket
 • Qvigstad, Just: Just Qvigstads lappiske ordbok fra Ibestad, Lenvik og Ofoten : Tillegg fra Gratangen. Utg. Skániid girjie. 2008. 72 s. ISBN 9788291973258. Digital versjonNettbiblioteket
 • Qvigstad, Just: Kunavn i Troms fylke før og nu. Utg. J. Qvigstad. 1923. 8 s.
 • Rygh, Oluf: Norske Gaardnavne : Oplysninger samlede til brug ved Matrikelens Revision : 17 : Tromsø Amt. Utg. 1970. 228 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Schanche, Kjersti: Samiske kulturminner langs 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest : resultater av feltarbeid uført 2010, 2011 og 2012. Utg. Sámediggi. 2014. 164 s.
 • Simonsen, Povl: Fiskerbonden i Nord-Troms 1300-1700 : belyst ved tuftegravninger. Utg. Tromsø museum. 1980. 315 s. ISBN 8290366027 Digital versjonNettbiblioteket
 • Simonsen, Povl: Fortidsminner nord for polarsirkelen, Universitetsforlaget 1970. Ny utgave 1991.
 • Simonsen, Povl: Middelalderarkeologi mellom Salten og Senja. Utg. Tromsø museum, Universitetsmuseet. 2002. 55 s. ISBN 8271420399. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skogheim, Jan Kjetil: Ord og uttrykk fra Troms. Utg. J.K. Skogheim. 2018. 116 s. ISBN 978-82-998813-5-7.
 • Solberg, Paul: Melding fra Troms landbruksskole : 25-års melding. Utg. Troms landbruksskole. 1939. 66 s.
 • Sommerseth, Ingrid: Den samiske kulturhistoria i Mauken-Blåtind. Utg. Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen. 2001. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sommerseth, Ingrid: Villreinfangst og tamreindrift i indre Troms : belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923. Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Tromsø, 2009.
 • Soot-Ryen, T.: Egg- og dunvær i Troms fylke : med tillegg om kobbeveider. Utg. Tromsø museum. 1941. 112 s. Serie: Troms museums årshefter. Naturhistorisk avdeling. Vol. 62 (1939) nr 1. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stangnes, Helge: Kjøss meg på måndag - så har du heile vekka fri : gamle ord, ordtak og regler frå Senja, Sør-Troms og Midt-Troms. Utg. Nordkalott-forlag og Sør-Senja bygde- og historielag. 2000. 132 s. ISBN 8273801829.
  • Steen, Finn: Gapskratt i nord : originaler, anekdoter og utnavn fra Helgeland til Tromsø. Utg. Øksnes Rotary. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stensrud, Gøran: Steinråstoffet i eldre steinalder i Troms : symbolsk kommunikasjon eller optimal funksjon? Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2007.
 • Svendsen, Oddvar: Et felles gode : kraft og samfunn i Troms gjennom hundre år : 1898-1998. Utg. Troms kraft. 1998. 592 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svestad, Asgeir og Stine Barlindhaug: Samiske kirkegårder : registrering av automatisk freda samiske kirkegårder i Nord Troms og Finnmark. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2003. 15 s. ISBN 8281010134. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sveum, Tor: Bibliografi over eldre nordnorsk topografisk litteratur. Utg. Universitetsbiblioteket i Tromsø, avd. Tromsø Museum. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thomæsøn, V. M.: Fra gamle Dage : Sorenskriver V.M. Thomæsøns Erklæring til Kancelliet om Afhjælpelsen af den sørgelige moralske og økonomiske Tilstand i Tromsø Fogderi 1748. Utg, 1903. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Thorvaldsen, Gunnar: Migrasjon i Troms i annen halvdel av 1800-tallet : en kvantitativ analyse av folketellingene 1865, 1875 og 1900. Doktorgradsavhandling. Utg. Universitetet i Tromsø, Registreringssentral for historiske data. 1995.
 • Troms. Red. Tormod Krokmyrdal ofl. Utg. Norges bondelag. 1956. 109 s. (Jonsok 1956).
 • Troms filatelistklubb : 8. november ; 1927-1942. Utg. Norbye. 1942. 38 s.
 • Troms skogselskap gjennom 50 år : 5. juni 1900 - 5. juni 1950. Utg. Troms skogselskap. 1951. 29 s.
 • Trædal, Vidar: Kirkesteder og kirkebygninger i Troms og Finnmark før 1800. Utg. Universitetet i Tromsø, Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur og litteratur. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vervarslinga for Nord-Norge 25 år : festskrift utgitt i anledning av 25-års jubileet 1. februar 1945. Utg. 1946? 74 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Walkeapää, Lars J.: Könkämävuoma-samernas renflyttningar till Norge. Om sommarbosãttningar i Troms fylke på 1900-talet. Utg. Tromsø museum. 2009.346 s. ISBN 82-7142-048-8 (Tromsø museums skrifter ; XXXI). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Westrheim, Harry: Landet de brente : tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944. Utg. NKLs forlag ; Tiden. 1982. 230 s. ISBN 8210023128. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wiig, Alf: Feltprest Alf Wiig's dagbok 15. april - 7. juni 1940. Utg. 1940. 62 s. Stensil.
 • Wiik, Christian: Tromsø-seminarister : biografiske oplysninger om seminarister som er dimittert fra (Trondenes og) Tromsø seminar 1829-1879, Oslo 1948
 • Ydstebø, Palle: Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge 1880-1920 : trusler, strategi og militær planlegging. Utg. Institutt for forsvarsstudier. 2001. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ytreberg, N. A.: Russehandelen i Troms : en brekkstang for frihandelen av 1789. S. 481-513. Særtrykk av "Historisk tidsskrift", B. 32, del 2, 1942.

Hovedoppgaver

 • Barlindhaug, Stine: Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? En analyse av lokaliseringsfaktorer i tidlig eldre steinalder i Troms. Arkeologi, Universitetet i Tromsø 1996.
 • Berg, Ivar Mikal: Detaljhandelmønster, tilgjengelighet og økonomisk vekst. Spredning og konsentrasjon i Troms fylke. Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 1986.
 • Bjørkli, Rigmor: Paradigmeskifte i fylkesplanlegginga? En studie av fylkesplanlegginga i Troms. Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 1989.
 • Bjørklund, Ivar: Kvæn - Same - Norsk; En sosialantropologisk analyse av "De tre stammers møte". Sosialantropologi, Tromsø 1978.
 • Bårnes, Vibeke B.: Dølakultur og delkultur. Kontinuitet og endring hos ei østnorsk innvandrerbefolkning i Indre Troms. Sosialantropologi, Universitetet i Tromsø 1991.
 • Chruickshank, Marit: Det kreative rom. En analyse av byggeskikk i Nord-Troms 1400-1700. Arkeologi, Universitetet i Tromsø 1992.
 • Domaas, Turid: Fusjon av sparebanker - utslettelse eller utvidelse? Studie av en fusjonsforhandlingsprosess i sparebankvesenet i Troms. Organisasjonsteori, Universitetet i Tromsø 1988.
 • Elgvin, Lilly-Anne Østtveit: Plante på hjemlig jord. En studie av L.L. Læstadius' liv og virke blant samene, med vekt på utformingen av hans forkynnelse. Kristendomskunnskap, Norsk lærerakademi (Bergen) 1991.
 • Eng, Vidar: Holdninger i Troms til regjeringens krigspolitikk 9. april til 9. juni 1940. Historie, Universitetet i Tromsø 2007. Digital utgave.
 • Eriksen, Torunn: Skillingsviser. En analyse av folkelige viser, basert på samlinger av skillingstrykk fra Nord-Norge. Nordisk, Universitetet i Tromsø 1986. Kommune:
 • Fikkan, Roar, Arne Johan Johnsen: Samarbeidets evangelium. En evaluering av EBU i Troms. Sosiologi, Universitetet i Oslo 1994.
 • Fredriksen, Tor Magne: Yrkesdeltakelsens regionale mønster i Midt- og Sør-Troms. Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 1985.
 • Fosnes, Wilhelm: Evakueringen av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944. Planlegging og gjennomføring. Historie, Oslo 1974.
 • Furu, Harald: Troms Kringkasting A/S. Historie, Tromsø 1977.
 • Hauglid, Anders Ole: Gjenreisinga av Finnmark og Nord-Troms 1945-1948-1952. Historie, Tromsø 1975.
 • Haukedal, Geir: Den kvenske innvandring til Nord-Troms og Vest-Finnmark 1700-1865. Historie, Bergen 1980.
 • Henriksen, Jørn Erik: Hellegropene: fornminner fra en funntom periode. Arkeologi, Universitetet i Tromsø 1995. [Merknad: Finnmark og Troms]. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hesjedal, Anders: Helleristninger som tegn og tekst. En analyse av veideristningene i Nordland og Troms. Magistergradsavhandling i arkeologi, Universitetet i Tromsø 1990.
 • Kristiansen, Peter: Forvaltning av statsallmenninger i Troms fylke: Statskog SF eller fjellstyreordningen? Planfag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Kvien, Steffen: Turismens betydning for sysselsetting og inntekt i Troms fylke. Sosialøkonomi, Universitetet i Tromsø 1994.
 • L'Orange, Olav: Plan, administrasjon og politikk. Gjenreisingen av Finnmark og Nord-Troms 1944-1949. Historie, Oslo 1975.
 • Myrstad, Anne: Skogens sønner. Et kjønnet perspektiv på elgjakta i Indre Troms. Sosialantropologi, Universitetet i Tromsø 1999.
 • Nergaard, Liv Oddveig: Allmennhetens rettigheter og adgang til småviltjakt og innlandsfiske i Troms. Jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1986.
 • Nygård, Ronald: Militæranlegg og lokalsamfunn. Om bakgrunnen for og konsekvensene av militær etablering i Indre Troms. Geografi, Bergen 1979.
 • Pedersen, Gunnar: Militær motstand i Troms fylke 1940-1945. Historie, Oslo 1979.
 • Presthus, Svein Otto: Vegbygging i Troms 1949-1959. Planar, oppfølging og grunngjeving. Historie, Tromsø 1979.
 • Reiersen, Marit: Mat i yngre jernalder og middelalder. Mattilberedning og måltid langs kysten av nordre Nordland og Troms. Arkeologi, Universitetet i Tromsø 1999.
 • Reymert, Per Kyrre: Arkeologi og etnisitet, en studie i etnisitet og gravskikk i Nord-Troms og Finnmark. Arkeologi, Tromsø 1980.
 • Røvik, Kjell Arne: Administrativ nydannelse i et sterkt strukturert system. En studie av fylkeskommunal tiltaksorganisering i Troms fra 1974 til 1981. Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 1982.
 • Storaas, Birger: Jordbruket i Troms. Ressurser og utviklingen i lys av norsk jordbrukspolitikk i etterkrigstida. Allsidig jordbruk, Norges landbrukshøgskole 1987.
 • Storeng, Bjørnar: Helsetjenestens organisasjonsutforming. En studie av fylkeshelsetjenesten i Troms. Organisasjonsteori, Universitetet i Tromsø 1987.
 • Zachariassen, Ketil: Da staten kom til Nord-Troms. Økonomisk modernisering i fire Nord-Tromskommunar i eit innanfrå- og utanfråperspektiv. Historie, Universitetet i Tromsø 1998.
 • Ødegaard, Leif Arnold: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. En undersøkelse omkring tjenerhold i ulike sosiale lag av folket fra Romsdal til og med Finnmark fogderi. Basert på skattemanntallet 1711. Historie, Bergen 1975.
 • Ånensen, Magne: Styrer eller styres skolestyret? En undersøkelse av arbeidet i 6 skolestyrer i Troms våren 1985, med henblikk på å studere innflytelsesstrukturen i forholdet mellom skolesjef og skolestyre. Pedagogikk/skoleforskning, Universitetet i Tromsø 1987.

Avhandling til graden philosophiae doctor Ph.d.

 • Sommerseth, Ingrid: Villreinfangst og tamreindrift i Indre Troms : belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923. Arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø 2009.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kjeldesamling (2276 NORD-NORGE)
  • Nordnorske samlinger. Utg. Etnografisk museum. 1938-47. 8 b. Red. Martha Brock Utne m.fl.
   • B.1: Utne, Martha Brock:Finnmark omkring 1700 : aktstykker og oversikter. 1 : To jordebøker fra 1694. Utg. Etnografisk museum. 1932. Digital versjonNettbiblioteket.
   • B.2:Finnmark omkring 1700 : aktstykker og oversikter. 2 : Topografika 1683-1717. Utg. Etnografisk museum. 1934. Digital versjonNettbiblioteket.
   • B.2.2: Solberg, O.:Finnmark omkring 1700. Bind 2.2 : Lilienskiolds Speculum Boreale. Utg. Etnografisk Museum. 1942. Digital versjonNettbiblioteket.
   • B.2.3: Solberg, O.:Finnmark omkring 1700. Bind 2 3 : Lilienskiolds Speculum Boreale. Utg. Etnografisk Museum. 1942. Digital versjonNettbiblioteket.
   • B.2.4:Finnmark omkring 1700 : Bind 2 4 : Lilienskiolds Speculum Boreale. Utg. Etnografisk Museum. 1943. Digital versjonNettbiblioteket.
   • B.3: Solberg, O.:Finnmark omkring 1700 : aktstykker og oversikter. 3 : Lindenow-kommisjonen 1685. Utg. Etnografisk museum. 1935. Digital versjonNettbiblioteket.
   • B.4: Solberg, O.:Finnmark omkring 1700 : aktstykker og oversikter. 4 : Henrich Adelaer i Finnmark 1690. Utg. Etnografisk museum. 1938. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (2376 TROMS)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Troms amt/fylke. 1838-.
 • Haugianardokument (2377 TROMS)
Forhør i saken mot Hans Nielsen Hauge avholdt i Tromsø 1807 (dokumenter innkommet til Statsarkivet i Trondhjem i august 1925, - ...). Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 7 (1926) nr 2/3 s. 177202, nr 4 s. 245256; årg. 8 (1927) nr 1/2 s. 299317.
 • Kongeskøyte (2378 TROMS)
Udtog af Tromsø Fogderiets Pantebog betræffende Johan Hwids skiøde på det saakaldede Baron de Pettersens jordegods i Tromsen m.v. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 35 (1954) nr 2 s. 235)240, nr 3 s. 258264; årg. 37 (1956) nr 4 s. 594-598. Merknad: Frå 1761.
 • Manntal 1701 (2379 TROMS)
Mandtal ofuer aldt det Mandskab Som I Tromsoe fougderie er og findissz Anno 1702. Utg./ I: Tromsø-boka. Årbok for Tromsø. 1981. S. 35-45. Red. Roar Eilertsen.Digital versjonNettbiblioteket.

Aviser

Eksterne lenker