Bibliografi:Nordland fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Tørking av fisk på hjell i Lofoten.
Fiskebåter i havna i Svolvær i 1952.
Lastebåten «Ingerto» til kai i Narvik tidlig i 1950-åra.
Statue av kong Haakon VII foran Bodø rådhus i 1961.
To personer på tur ved Svartisen i 1880-åra.
Kong Oscar II med følge poserer foran Torghatten i 1873. Tegning fra boka Hans Majestæt kong Oscar II.'s Reise i Nordland og Finmarken Aar 1873.
 • 6. divisjon, Distriktskommando Nord-Norge 1940-1990 : 50 år. Utg. Distriktskommando Nord-Norge. 1989. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Aira, Harrieth: Samiske kvinner og samfunnsdeltakelse  : en studie av lulesamiske kvinners medborgerskap. Utg. Orkana akademisk. 2023. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Oddmund: Flyttefolk og bofaste : en studie av samisk bosetting i Sør-Troms og Nordre Nordland. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Tromsø, 2002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andersen, Oddmund og Arne Håkon Thomassen (red.): Krig, okkupasjon og flyktninger : fortellinger om krigshistorien i nordre Nordland. Utg. Báhko. 2018. 132 s. ISBN 978-82-7943-077-3.
 • Bergum, Nina: Metalldepoter i Nordland og Troms i tidlig metalltid. Hovedoppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2007.
 • Bratrein, Håvard Dahl: «Fisker, kremmer og proprietær i Nordland». I: Heimen, b. XV, s. 641–648.
 • Dass, Petter: Nordlands Beskrivelse, Som er Helgelands, Saltens, Lofodens, Vesteraalens, Senniens og Tromsens Fogderier, med dets Beliggende, og hvorudi enhvers Næring og Brug bestaaer, saa og Hvad slags Fugle i Luften og svemmende Dyr i Havet sig der opholder, samt om dets Horizont, Elementer og Veyrlig, item om Finderne og Lapperne. Utg. Trykt og tilkiøbs i Kongl. Majestæts privil. Bogtrykkerie. 1763. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket. Ny utg. 1776. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ellingsve, Eli: 1000 ord i nord. Utg. Nordkalottforl. 2012. 145 s. ISBN 9788273801890.
 • Elsvatn, Leif og Thomas Brevik Kjærstad: Sørsamiske stedsnavn i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Utg. Vefsn museumslag. Mosjøen. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fiskaa, Haakon M., Haakon Falck Myckland: Norges bebyggelse : Nordlige seksjon Fylkesbindet for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland fylker. Utg. Norsk faglitteratur. Oslo. 1954. 740 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grenselos i grenseland : samisk og norsk losvirksomhet i Nordre Nordland og Sør-Troms : 1940-1945. Red. Marianne Neerland Soleim ofl. Utg. Orkana akademisk. 2015. 223 s. ISBN 9788281042520.
 • Grimnes, Finn: «Nordland og Petter Dass». I: Norsk kulturhistorie, b. 3. Utg. Cappelen. 1938. S. 139–163.
 • Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen: Samenes historie : fram til 1750. Utg. Cappelen Damm akademisk. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Lars Ivar: The Sami, State Subjugation and Strategic Interaction:Individual mobility within multicultural networks The Institute for Comparative Research in Human Culturer. Novus press . Oslo 2018. (93 sider)
 • Haugen, Jorulf og Olaf Steen: Landbruksskolen : fra prestegård til kultursenter. Utg. Nordland fylkeskommune. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henriksen, Hans J.: "Sameforeninger i første del av 1900-tallet" i NORD-NORGE natur og folk, Universitetsforlaget 1979.
 • Jakobsen, Mikal: Alstahaug kanikgjeld : eller nu Hatfjelddalen, Vefsen, Tjøtta, Alstahaug, Herø, Nesne, Hemnes, Mo sognekald : en historisk statistisk beskrivelse efter originale utrykte og trykte kilder fra de ældste tider indtil MDCCCCXIV (1914). Utg. M. Jakobsen. 1922. 373 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kibsgaard, Ørnulf (red.): I tjeneste for skogen : Nord-Norges Skogsmannsforbund 1912-2012. Utg. Nord-Norges Skogsmannsforbund. 2012. 208 s. ISBN 9788230320907.
 • Lie, Jon Henrik: Væreiere og nessekonger : handelssteder mellom Rørvik og Varanger. Utg. Olympia press. 2008. 352 s. ISBN 978-82-992252-5-0.
 • Nordland i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1933. 75 s. (Jonsok 1933).
 • Nordland skikrets 100 år : 1921-2021. Red. Arnfinn Paus og Lars Nystadbakk. Utg. Nordland skikrets. 2021. 131 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødsten, Leonid: Seint, men godt : Helgeland salgsforening, Salten salgsforening, Nordland skogeierforening : fra begynnelsen til fusjonen, 1948-1998. Utg. Skogeierforeninga Nord. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Simonsen, Povl: Fortidsminner nord for polarsirkelen, Universitetsforlaget 1970. Ny utgave 1991
 • Simonsen, Povl: Middelalderarkeologi mellom Salten og Senja. Utg. Tromsø museum, Universitetsmuseet. 2002. 55 s. ISBN 8271420399. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjølie, Randi: Byggeskikk i Lule, Pite og deler av nordsamisk område : verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger : rapport 2 fra feltarbeid 2001. Utg. Sametinget. 2001. 54 s.
 • Skogheim, Dag: Klassekamp under nordlysflammer : nord-norske arbeidere i kamp 1889-1918 : en dokumentarisk beretning. Utg. Pax forlag. 1973. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skoglund, Ivar (red.): Ofotenbilder fra en svunnen tid. Utg. Ravnebilder. 2012-2017.
  • [B.1]:Fotograf Charles Ravn : ofotbilder fra en svunnen tid. Utg. 2012. 81 s. ISBN 9788299898706. Merknad: Ballangen, Narvik.
  • [B.2]: På kryss og tvers med fotograf Charles Ravn. Utg. 2013. 82 s. ISBN 9788299898713. Merknad: Harstad, Narvik, Rendalen.
  • [B.3]: Dypdykk i Charles Ravns fotoarkiv. Utg. 2015. 82 s. ISBN 9788299898737. Digital versjonNettbiblioteket Merknad: Ballangen.
  • [B.4]: Det beste fra Charles Ravns fotoarkiv. Utg. 2017. 78 s. ISBN 978-82-998987-4-4. Merknad: Harstad.
 • Steen, Finn: Gapskratt i nord : originaler, anekdoter og utnavn fra Helgeland til Tromsø. Utg. Øksnes Rotary. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storjord, Thorbjørn: Samene i Nord-Salten : lulesamisk historie og kultur. Utg. Th. Blaasværs forlag. 8290537522. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sveum, Tor: Bibliografi over eldre nordnorsk topografisk litteratur. Utg. Universitetsbiblioteket i Tromsø, avd. Tromsø Museum. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sånn blei no livet-: 16 samer om sine liv . Red. Asbjørg Skåden og Emma Margret Skåden. Utg. Skániid girjie. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ydstebø, Palle: Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge 1880-1920 : trusler, strategi og militær planlegging. Utg. Institutt for forsvarsstudier. 2001. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Årbok. Utg. Nordland fylkesmuseum. 1979-1982/83

Hovedoppgaver

 • Aasmoe, Gunnhild: Etnopolitikk og forvaltningsorganisasjon. Skoletilbudet for samiske barn i Nordland. Universitetet i Tromsø 1988. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning.
 • Berg, Bård A.: "Myndighetenes behandling av konflikten mellom reindriftssamer og bønder i Nordland, Trøndelag og det søndenfjeldske på 1880- og 1890-tallet". En undersøkelse med utgangspunkt i forarbeider og innsamlinger fra Lappekommisjonene av 1889 og 1892. Universitetet i Tromsø 1990. Fag: Historie.
 • Brakstad, Ragnhild Oddrun Ekren: Studentrekruttering og geografisk bakgrunn. En analyse av rekrutteringen til universiteter og distriktshøgskoler fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Universitetet i Trondheim 1988. Fag: Geografi.
 • Breivik, Bjørg: Fokus på framti'a - en studie av avisa Nordlands Framtid. Universitetet i Tromsø 1995. Fag: Organisasjonsteori.
 • Coldevin, Axel: Befolkningsforhold og økonomiske forhold i Nordland 1500-1800. Oslo 1925 Fag: Historie.
 • Distad, Noralv: Fordelingsprosessar i vanskeleg avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtalar mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane. Bergen 1985 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Drevland, Ivar Amund: Lokalstyret i okkupasjonsårene 1941-1945. Et studium av den kommunale nyordningen av 1. januar 1941 slik den ble gjennomført i Nordland fylke. Bergen 1970 Fag: Historie
 • Elgvin, Lilly-Anne Østtveit: Plante på hjemlig jord. En studie av L.L. Læstadius' liv og virke blant samene, med vekt på utformingen av hans forkynnelse. Norsk lærerakademi (Bergen) 1991. Fag: Kristendomskunnskap.
 • Eriksen, Torunn: Skillingsviser. En analyse av folkelige viser, basert på samlinger av skillingstrykk fra Nord-Norge. Universitetet i Tromsø 1986. Fag: Nordisk.
 • Førde, Tor: Utvikling og læring i Nordland. En studie i kolonialisme. Oslo 1980 Fag: Pedagogikk
 • Gabrielsen, Toril: Kirkeoppkomsten i Nord-Norge. En analyse av årsak og beliggenhet til tidlige kirker i området mellom Bodø og Tromsø. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Arkeologi.
 • Hansen, Kjell Håkon: Utviklingen av den moderne norske småhvalfangsten ca. 1930-1945. En studie med utgangspunkt i Nordland fylke. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Historie.
 • Hellstad, Victoria: "Nordlendinger uønsket" : en studie av nordnorsk identitet i møte med Oslo. Masteroppgave i kulturhistorie - Universitetet i Oslo, 2010. E-bok.
 • Hesjedal, Anders: Helleristninger som tegn og tekst. En analyse av veideristningene i Nordland og Troms. Universitetet i Tromsø 1990. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling).
 • Hoff, Ludwig: Garn og line. Striden om disse redskaper i Nordland i 17. og 18. århundre. Oslo 1950 Fag: Historie
 • Holberg, Eirin: Klokkebegerkulturens symboler. Senneolitikum i Rogaland og Nordland sør for polarsirkelen. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Arkeologi.
 • Holm, Mathilde K.: Det demokratiske kulturprosjekt. En lesning av Skulpturlandskap Nordland som kulturell formidlingsprosess. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Massekommunikasjon.
 • Hovet, Solveig Johnsen: Sammen om omsorg. En studie av samarbeidsrelasjoner mellom Den Norske Kreftforening sitt omsorgssenter i Nordland og det offentlige. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Sosiologi.
 • Kaalvik, Tor: Arbeidet for Nordlandsbanen 1872 - 1928. Trondheim 1972 Fag: Historie
 • Kiil, Alf: Nordlandshandelen i det 17. hundreåret. Oslo 1933 Fag: Historie
 • Knaplund, Håkon: Stortingsvalget i landkommunene i Nordland fylke i 1921. Årsakene til Venstres kraftige tilbakegang ved valget. Oslo 1965 Fag: Historie
 • Ledaal, Helge: Høyre i Nordland 1920-1930. Et organisatorisk og politisk studium av Høyre lokalt i 1920-årene. Bergen 1981 Fag: Historie
 • Møistad, Inger Marie: Kjønn i jernaldergraver : en analyse av kjønn i jernaldergraver fra Nordland og Troms. Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2010. E-bok
 • Reiersen, Marit: Mat i yngre jernalder og middelalder. Mattilberedning og måltid langs kysten av nordre Nordland og Troms. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Arkeologi.
 • Rinnan, Otto: Den faglige organisering av fiskerne i Nordland. Med særlig henblikk på Nordland Fylkes Fiskarlag, dets framvekst og virksomhet. Oslo 1947 Fag: Historie
 • Rønning, Wenche: Grunnskolen og nytt inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner. En studie av situasjonen i grunnskolen i et utvalg kommuner i Nordland fylke etter innføring av Nytt Inntektssystem. Universitetet i Tromsø 1994. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning.
 • Sandvin, Lisbeth Morlandstø: Fra olavsmesse til festspill. En studie av kulturarrangementet Nordland musikkfestuke fra 1980-1992. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Massekommunikasjon.
 • Stenvik, Lars: Stadgårder - et forsøk på arkeologisk datering av navneklasser. (Vestfold, Hordaland og Nordland). Bergen 1979 Fag: Arkeologi
 • Storjord, Thorbjørn: Nordlandske fiskebåter og nordlandsk fiskebruk. Terminologi fra Tysfjord. Oslo 1951 Fag: Norsk??
 • Vandraas, Hanne Flørenes: Enige og tro til Dovre faller? : en historisk undersøkelse av de politiske hendelsene i Nordland i 1814-1815. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2008. E-bok
 • Westgård, Eli: Innføring av fjelloven og tilkjennelse av allmenningsrettigheter i Nordland fylke. Konsekvenser og muligheter, ressursfordelingsmessig og forvaltningsmessig. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Jordskifte.
 • Ødegaard, Leif Arnold: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. En undersøkelse omkring tjenerhold i ulike sosiale lag av folket fra Romsdal til og med Finnmark fogderi. Basert på skattemanntallet 1711. Bergen 1975. Fag: Historie
 • Østerdal, Hanne: Matvareberedskapen i Nordland. Analysert med hjelp av en lineær programmeringsmodell. Landbruksøkonomi, NLH 1984.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kjeldesamling (2276 NORD-NORGE)
Nordnorske samlinger. Utg. Etnografisk museum. 1938-47. 8 b. Red. Martha Brock Utne m.fl.
 • Kongeskøyte (2277 NORD-NORGE)
Joakim Irgens Schiøde paa Nordlandene Ampte "siuff Fougderier til Eyendomb". Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 4 (1973). S. 47-49. Red. Axel Coldevin. Merknad: Frå 1666.
 • Lensrekneskap (2278 NORD-NORGE)
Lensregnskapet 1567 for Troms og Nordland. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. B.4 (1933-36) s. 33-40, 65-70, 376-385, 447-454, 473-478, 488-496; b.5 (1937-40) s. 96-102, 156-159, 192, 205-208, 286-288, 393-398, 428-429, 445-450. Red. E.W. Orholt
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (2280 NORDLAND)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Nordlands amt/Nordland fylke. 1838-.
 • Brev (2281 NORDLAND)
Året 1814 i Nordland. En kildehistorisk undersøkelse. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 4 (1973). S. 110-123. Red. Ole P. Forsgren. Merknad: 3 brev frå amtmann Elster 1814.

Aviser