Bibliografi:Salten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Aarsæther, Ragnhild: Bosettinga i Salten fjerding, Salten len, fra høymiddelalderen til ca. 1660. Hovedoppgave i historie, Tromsø 1975.
 • Andersson, Knut: Salten skogindustri A/S 1959-66. En studie i industrireising i distriktet. Historie, Universitetet i Bergen 1995.
 • Berg, Gunnar: Ka du attlet på? : ord og uttrykk fra Bodø og Salten - med en liten forklaring. Akademisk forlag. 1999. 64 s. ISBN 82-7868-025-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Gunnar: Ka du åssja me? : ord og uttrykk fra Bodø og Salten : med en liten forklaring. Utg. Akademisk forlag. 2001. 80 s. ISBN 82-7868-035-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Gunnar: Ka du sei te gått? : flere ord og uttrykk fra Bodø og Salten - med en liten forklaring. Utg. Akademisk forlag. 2007. 72 s. ISBN 82-7868-052-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Gustav: A/L Nord-Salten kraftlag gjennom 25 år : (1946-1971.). Utg. 1971. 52 s.
 • Brekke, Olga: Saltendialekten : en grammatikk. Utg. Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd. 2000. 237 s. ISBN 82-990740-8-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Børresen, Dag Ingemar: "Friskt blod, varme hjerter og dristige hjerner". Norges Kommunistiske Parti i Helgeland og Salten distrikt - med tyngdepunkt på Mo i Rana 1945-1960. Historie, NTNU 1997.
 • Dahlmo, Knut Erik: Interkommunalt renovasjonssamarbeid i Salten - plikt eller privilegium? Politisk teori/offentlig politikk, Universitetet i Tromsø 1995.
 • Danielsen, Marit: Salten : en lokalhistorisk bibliografi. Statens bibliotekskole, Oslo, 1975.
 • Edvardsen, Tom André: Den preboreale og boreale steinalder i Nord-Salten : en analyse av gjenstander fra utvalgte lokaliteter. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø, 2010.
 • Engen, Arnfinn: Kyrkjegods og proprietærgods i Salten : trekk ved jordeigedomsutviklinga i Salten på 1800-talet. Utg. Nordland distriktshøgskole. 1977. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engen, Arnfinn: «Kyrkjegods og proprietærgods i Salten. Trekk ved jordeigedomsutviklinga i Salten på 1800-talet». I: Heimen, b. XVII, s. 549–559.
 • Fortellinger fra samenes liv i Salten. Red. Camilla Høiby Kristensen og Gry Helen Sivertsen. Utg. [Kunnskapssenteret i Gildeskål]. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjennem Salten. Utg. Salten dampskibsselskab. 1937. 15 s.
 • Gjerdåker, Brynjulv: «Brotsverk og straff i Salten fogderi på 1790-talet». I: Heimen, b. XXVII, s. 174–180.
 • Grimstad, Lisa og Tommy Edvardsen: Møsbrømlefsa : ekte "sailtenkost". Utg. Nordnes Camp & Bygdesenter AS. 2018. 19 s. ISBN 978-82-303-3917-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagen, Knut O. ofl: Krigsminner : Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Steigen. Utg. Krigsminnegruppa i Indre og Nordre Salten. 1995?. 83 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Lars Ivar: Samiske rettigheter til jord på 1600-tallet : "finnejorder" i Sør-Troms = Sami title to land in the 17th century : "Finnejorder" in Southern Troms; Norway. Utg. Novus. 1986. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Synnøve-Marie: Fra Gudbrandsdal til Salten. Et bidrag til studiet av innenlandske langdistanseflyttinger på 1800-tallet. Hovedoppgave i historie, Oslo 1979. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauglid, Martinius A.: Mellom Fosna og Komsa. En preboreal "avslagsredskapskultur" i Salten, Nordland. Magistergradsavhandling, arkeologi, Universitetet i Tromsø 1993.
 • Heltne, Gunnar: Folk og boplasser : ei slekts- og gårdshistorie tilknytta Mattisjord i Håkvikdalen - med Dalbu-familien i sentrum. Utg. G. Heltne. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hestvik, Finn: Rekrutteringen til Nasjonal Samling under okkupasjonen 1940-45. En analyse av rekrutteringen til NS i Salten under okkupasjonen. Hovedoppgave i historie, Bergen 1972.
 • Hjelbak, Gerh.: 40-aarsberetning om avholdsarbeidet i Nordland for D.N.T. (Nordlands kr eds 1882-1895; Haalogalands kreds 1895-1904 og Salten fylke 1904-1922). Utg. Det norske totalavholdsselskap Salten fylke. 1922. 64 s.
 • Hjelmseth, Wenche: Friluftsliv og turisme i Saltfjell-Svartisområdet. Utg. Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. 1981. 120 bl. ISBN 8255402780
 • Hovda, Per: «Salten – Salta». I: Heimen, b. X, s. 415–416.
 • Hutchinson, Alan: Skifteprotokoller som kilde til studier av materielle kår. En kildekritikk med utgangspunkt i en undersøkelse av skifter fra Salten Fogderi på 1700-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1992.
 • Hveding, Johan: «Salten – Salta». I: Heimen, b. X, s. 411–415.
 • Høgsæt, Gun.: 10 års beretning 1925-1935, 28. januar. Utg. Salten krets av Norsk speidergutt-forbund. 1935. 38 s.
 • Jacobsen, Bjørn Barth og Inge Strand: Kraft og politikk : i lys av Salten kraftsamband. Utg. Odds interbok. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Vidar Arvid: Forbrukerkooperasjonen i indre Salten før 1920. Historie, Tromsø 1982.
 • Kjerpeseth, Isak: Mellom bølgetoppene : en kulturhistorisk studie av fiskeværene Bliksvær og Givær. Masteroppgave i historie - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2008.
 • Kristensen, Camilla Høiby og Gry Helen Sivertsen: Fortellinger fra samenes liv i Salten. Utg. Kunnskapssenteret i Gildeskål. 2003. 39 s.
 • Larsen, Helge O.: Samfunnsforhold i Rødøy og Salten-regionen : noen utviklingstrekk ved bosetting og næringsliv : stoffsamling utarbeidet til bruk ved skolene i Rødøy. Utg. 1977. 82 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lorentzen, Solfrid ofl.: Minnebok : gamle fotografier fra Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Skjerstad. Utg. Kultursekretariatet for Ytre Salten. 1992. 94 s. ISBN 82-992519-0-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Limstrand, Kirsten: Brev fra Brooklyn 1923-1940 : utvandring fra Salten. Utg. Orkana. 2019. 309 s. ISBN 9788281043565.
 • Martinussen, Marita: Samhold, sunnhet, skiidrett : en studie av arbeideridretten i Salten : 1928-1940. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 2004.
 • Mehus, Monika og Trosten, Mari: Lokal organisering av medlemmene i Meieriet Nord. En medlemsundersøkelse i Salangen, Salten og Steigen. Landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Mikkelsen, Anne Kalstad: Natur og mennesker i det pitesamiske området. Masteroppgave i kultur og profesjon - Universitetet i Tromsø, 2013.
 • Minnebok : gamle fotografier fra Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Skjerstad. Utg. Kultursekretariatet for Ytre Salten. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mo, Ragnvald: Eventyr og segner, barnerim, ordtak og gåter : folkeminne frå Salten. II. Utg. Norsk Folkeminnelag. 1944. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mo, Ragnvald: Gard og bygd. Utg. Universitetsforlaget. 1972. 174 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Bondevik, Kjell i Heimen, b. XVI, s. 159–160.
 • Mo, Ragnvald: Soge og minne : folkeminne frå Salten III. Utg. Norli. 1952. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Bø, Olav i Heimen, b. IX, s. 511.
 • Nesje, Rolv: Utmarksfolket : om samer i Salten og nyryddingsplasser i Gildeskål på 1700- og 1800-tallet. Utg. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nord-Salten sameforening : 10-årsjubileum : 1979-1989 = Nuortta-Sálto sámij sijdda. Red. Anders Nystø ofl. Utg. Nord-Salten sameforening. 1989. 22 s.
 • Olsen, Georg V. (red.): 50-års jubileum : NAF, Avdeling Nordre Salten : 1936-1986. Utg. NAF, Avd. Nordre Salten. 1986. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rødsten, Leonid: Seint, men godt : Helgeland salgsforening, Salten salgsforening, Nordland skogeierforening : fra begynnelsen til fusjonen, 1948-1998. Utg. Skogeierforeninga Nord. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Salten reiselivslag : 20-års jubileum. Utg. Salten reiselivslag. 1980. 28 s.
 • Saltens skogselskap : 1905 - gjennem 25 år - 1950. Utg. Saltens skogselskap. 1931. 56 s.
 • Salten tjenestemannslag 1949-1959, 1. april. Utg. 1959. 19 s.
 • Saltfjellet - Svartisen : dokumenterte naturverdier, kulturhistoriske verdier og interesser knyttet til friluftsliv og reindrift. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sivertsen, Toril: Mary Josefine Hellfrid Skavhaug, av "bjørneslekt", fra Saltstruamen til ødemarka. Utg. Sussi H. Gabrielsens forlag. 2020. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skifter i Salten : 13500 skifter fra Salten og Ofoten 1713-1877. Utg. DIS Salten slektshistorielag. 2000. 1 cd.
 • Storjord, Thorbjørn: Samene i Nord-Salten : lulesamisk historie og kultur. Utg. Th. Blaasværs forlag. 8290537522. Digital versjonNettbiblioteket
 • Storli, Inger: Håløyghøvdinger : om grunnlaget for og vedlikeholdet av høvdingmakt i jernalderen, med vekt på Sør-Salten. Hovedoppgave i arkeologi, Tromsø 1985.
 • Storli, Inger: Stallo"-boplassene : et tolkningsforslag basert på undersøkelser i Lønsdalen, Saltfjellet. Utg. Institutt for samfunnsvitenskap. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storli, Inger: "Stallo"-boplassene : spor etter de første fjellsamer?. Utg. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strøm, Johan-Arnt og Bjørn Ivar Strøm: Saltens-båter II : gammel og ny tid møtes. Utg. Klart budskap. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.

Svanberg, Erling: Salten bilruter A/S : 1937-1962. Utg. 1962. 101 s.

 • Trondsen, Hans: Arbeidsfolkets saga : erindringer fra arbeiderrørsla i Fauske og Salten. Utg. Arbeiderbevegelsens historielag. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Utheim, Johan: Hva vet vi om Saltens historie?. 1959. Særtrykk av: Nordlandspostens lørdagstillegg, 98(1959).
 • Utskrift av skifteutlodningsprotokollen for Salten sorenskriverembede [angående Erasmus B. Kjerschow Zahls dødsbo]. Utg. 1936. 21 s.
 • Westrheim, Sonja: Registrering av faste kulturminner i Valnesvassdraget. Utg. 1981. 52 s.

Aviser