Bibliografi:Vefsn kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Ballangen · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Tjeldsund · Træna · Tysfjord · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Barn i Nord-Norge forteller : [Mosjøen, Henningsvær, Tromsø, Masi]. Utg. Universitetet i Tromsø. 1982. 56 s. Merknad: Ottar nr 1 (1982). Digital versjonNettbiblioteket
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Vefsn 1686-1780. Utg. S. Edvardsen. 1998. 223 s.
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Vefsn 1780/1810. Utg. S. Edvardsen. 1999. 190 s.
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Vefsn 1811-1845. Utg. S. Edvardsen. 2000. 212 s.
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Vefsn 1846/1880. Utg. S. Edvardsen. 2002. 155 s.
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Vefsn 1881/1920. Utg. S. Edvardsen. 2003. 159 s.
 • Grønli, Anne: «Bibliografi over Oddvar Grønlis forfatterskap» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Haugli, Bodil: I Olaus Olsens fotefar : fra Mosjøen til Narvik. Utg. B. haugli. 2013. 139 s. ISBN 9788230323380. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jacobsen, Kjell og Kjell M. Øksendal: Fru Haugans hotel. Hotellet og byen. 2008. 80 s. ISBN 978-82-303-1183-7.
 • Jacobsen, Kjell og Kåre Nyland: Vefsn sykehus 100 år : 1902-2002. 2002. 58 s. ISBN 82-996502-0-8.
 • Jacobsen, Kjell og Kristian Halse: Venstre i Vefsn : 125 år. Utg. Vefsn Venstre. 2009. 71 s. ISBN 978-82-303-1320-6.
 • Leirfjord bygdebok. Utg. Leirfjord bygdeboknemnd. [1983]-
  • B.1: Kari Støren Binns, Ragnhild Høgsæt: Bygdehistorie til ca. 1700. 1985. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 1: Jenssen, Øyvind: Helgelandsmålet i Leirfjord. Språk og språkkultur der Vefsn og Rana møter Øyan. [1983]. 168 s.
 • Lundestad, Halvard: Ordsamling frå Vefsn. Utg. Vefsn museum. 2004. 207 s. Dokumentet er del av serien Småskrift (Vefsn museum), nr. 9.
 • Skorpen, Knut: Gardshistorie for Vefsn : g.nr. 1-32 med fjordbygdene, Vefsndalen og Eiterådalen
 • Svare, Reidar: Far etter fedrane : folkeminne innsamla i Vefsn. Utg. Vefsn historielag. 1950. 213 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Solheim, Svale i Heimen, b. VIII, s. 527–528.
 • Svare, Reidar: Gamle stadnamn i Vefsn : omtale og tydingar. Mosjøen. 1964. 87 s.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XIV, s. 44–45.
 • Svare, Reidar: Sett og sagt : far etter fedrane. II. Mosjøen 1967. 145 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Hallan, Nils i Heimen, b. XIV, s. 318–320.
 • Svare, Reidar: Vefsn sparebank gjennom hundre år : 1860 – 1960. Utg. Sparebanken. 1959. 183 s.
  • Melding: Hazeland, Arnold J. i Heimen, b. XII, s. 142–144.
 • Vefsn bygdebok. Utg. Vefsn kommune. 1970-
  • Bind 1: Bjarne Svare, Ivar M. Edvardsen: Vefsnbygdene fram til 1830. Plantelivet i Vefsnbygdene. 1974. 468 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Hallan, Nils i Heimen, b. XVII, s. 103–105.
  • Bind 2: Kjell Jacobsen, Arne Grønlie: Overgangstid. Vefsnbygdene ca. 1820-1900. Geologien i Vefsnbygden. [1975?]. 521 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Hallan, Nils i Heimen, b. XVII, s. 431–433.
  • Bind 3: Kjell Jacobsen, Fredrik Gaustad, Kjell M. Øksendal: Fra århundreskiftet til frigjøringsvåren. Vefsnbygdene ca. 1900-1945. Arkeologien i Vefsnbygdene. Målføret i Vefsnbygdene. 1977. 523 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 1: Svare, Reidar: Skulestellet i Vefsn fram til 1900. Lærar-, klokkar- og prestebiografiar. 1970. 218 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XV, s. 555–556.
  • Særbind 2: Reidar Svare, Arnt Bakke: Frå gamal tid. Tru og tradisjon. Folkemusikken i Vefsn. 1973. 445 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Hodne, Bjarne i Heimen, b. XVI, s. 674–676.
  • Særbind 3a: Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48». Utg. 1990. ISBN 82-990173-5-1. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 3b: Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Grane : g.nr. 49-64, 202, 203». Utgitt 1995. ISBN 82-990173-9-4.Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 3c: Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Grane : g.nr. 65-84». Utg. 1999. ISBN 82-993989-0-8. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 3d: :Smørvik, Per: «Register til Gardshistorie for Grane : Personnamnregister - Stadnamnregister». Utgitt 2011. ISBN 978-82-993989-5-4. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 4: Arne Berg, Dag Nilsen: Byggjeskikken i Vefsn-bygdene. Byggeskikken i Mosjøen ca. 1860-1940. 1988. 181 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 5: Smørvik, Per: Sakregister for bind I-II-III, med henvisninger også til særbind I-II-III. 1990. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 6a: Jacobsen, Kjell: G.nr. 1–2, 38–47, 80–82. 2001. 548 s. ISBN 82–993989–2–4. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 6b: Kjell Jacobsen og Leif Elsvatn: Gardshistorie for Hattfjelldal : g.nr 68-79, 83-87. 2008. 378 s. ISBN 978-82-993989-4-7. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 6c: Elsvatn, Leif: Gardshistorie for Hattfjelldal : G.nr 3-11, 29-37. 2013. 408 s. ISBN 978-82-993989-8-5. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 6d: Elsvatn, Leif: Gardshistorie for Hattfjelldal: Gnr. 48–67. Utg. 2016. ISBN 978-82-690478-0-6.
  • Særbind 6e: Elsvatn, Leif: Gardshistorie for Hattfjelldal: gnr. 12-28 og reindriftsområdet Børgefjell. Utg. 2019. 432 s. ISBN 978-82-690478-3-7. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Særbind 7a: Andresen, Espen: Gardshistorie for Vefsn. G.nr. 162-185 og 216-217. 2006. 557 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 7b: Skorpen, Knut: Gardshistorie for Vefsn : gnr. 149-150, 186-201 med Ner-Drevja, Søfting og Skaland. 2014. 608 s. ISBN 978-82-990173-6-7. Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 8a: Skorpen, Knut: Gardshistorie for Vefsn : gnr. 1-32 med fjordbygdene, Vefsndalen og Eiterådalen. 2012. 608 s. ISBN 978-82-993989-6-1. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Særbind 8b: Skorpen, Knut: Gardshistorie for Vefsn : gnr. 33, 86-109 med Austerbygda, Bjørnådalen, Mo, Dolstad og Hals.. 2017. 719 s. ISBN 978-82-690-478-1-3.
 • Vefsn skyttersamlag 100 år : 1907-2007. Redaktører: Oskar Fagervik og Svein G. Jakobsen. Utg. Vefsn skyttersamlag. 2008. 125 s. ISBN 978-82-303-1142-4.
 • Øksendal, Kjell M.: Båtar og båtbygging i Vefsn før og no. Utg. Norsk skogbruksmuseum. 2003. 30 s. Særtrykk av: Skogbruk, jakt og fiske / Norsk skogbruksmuseum, 1965-1966.
 • Østerud, Nils Erik og Bjørn Storheil: Amerikabrev fra Vefsn. Utg. Vefsn slektshistorielag. [Mosjøen]. 2009. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver 1907-

 • Andersen, Frode: Krise i mellomkrigstid? Mosjøen og Vefsn i 1920-åra. Trondheim 1977 Fag: Historie
 • Harstad, Werner: Skjeva. Et elvelandskap i Mosjøen. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Vefsn
 • Høydal, Harald: Lokalklima og arealplanlegging. Universitetet i Trondheim 1987. Fag: Geografi. Kommune: Vefsn [Merknad: Omhandler Mosjøen.]
 • Kolsvik, Terje: Småviltjakt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Grane [Merknad: Vefsn: se også Grane, Hattfjelldal: se også Grane]
 • Landvik, Tordis: Teater og identitet. Tre lokalhistoriske spill i Vefsn og deres identitetsdannende funksjon. NTNU 1998. Fag: Drama. Kommune: Vefsn
 • Lundestad, Halvard: Navn fra inn- og utmark til fire matrikkelgarder i Vefsn. Trondheim 1975 Fag: Nordisk
 • Markussen, Astri Karin: Navn og næring. Stedsnavn knyttet til primærnæringer i Vikdalen, Hundålvatnet, Hundålvassdalen, Høynesdalen og Digermulen i Vefsn kommune på Helgeland. NTNU 1997. Fag: Nordisk. Kommune: Vefsn
 • Nikolaisen, Brith Johanne: Musikkbyen Mosjøen 1900-1980. Særtrekk og utvikling - en historisk oversiktsstudie. NTNU 1998. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Vefsn
 • Sjåvik, Per: Utviklingstendenser i Vefsnmålet. Trondheim 1984 Fag: Nordisk
 • Svartvasmo, Gunnvor: Verbalbøygninga i Vefsnmålet. Oslo 1952 Fag: Norsk??
 • Øksendal, Kjell M.: Fonemikken i Vefsnmålet. Undersøking av uttrykkssystemet i ein Helgelandsdialekt. Trondheim 1970 Fag: Nordisk??

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1884 Fra: Othilie ? (søster), Vefsn, Nordland Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, engelsk syke, legebesøk, Emigrasjon, amerikareise, Værforhold,
 • År: 1884 Fra: Ole Johnsen (svoger), Vefsn, Nordland Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise,
 • År: 1890 Fra: E. Sund, Vefsn, Nordland Til: Ole Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, tuberkulose, medisinerstudier, amerikareise,
 • År: 1893 Fra: E. Sund, Vefsn, Nordland Til: Ole Ryan, Stanwood, Washington, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Helse og sykdom, bronkitt, amerikareise, unionsspørsmål, partipolitikk, uår, prisstigning, skatt, sagbruk, sølvverk, Emigrasjon, Politikk, Årsvekst og avling,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (2358 VEFSN)
Optægnelser paa Veir og andre merkelige Ting med særligt Hensyn til Tverbeklie. Utg. Helgeland historielag. 1979. 54 s. (Småskrifter nr 5). Merknad: Frå 1801-88. Skrive av Ole Nilsen Dyrhaug 1801-38, resten av Johannes Jacobsen Tverbeklie.
 • Eigedomsdokument - markegang (2359 VEFSN)
En grensegang i Drevja 1698. Utg. Hålogaland ungdomslag. I: Jul på Helgeland. 1983. S. 44-47. Red. Kjell Jacobsen.
 • Femårsmelding - lensmann (2360 VEFSN)
Lensmann C.M. Havigs 5-årsberetning om tilstanden i Vefsn 1861-1865. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 8 (1977). S. 44-53. Red. Kjell Jacobsen.

Aviser