Vefsn bygdebok

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vefsn bygdebok utgis av Vefsn bygdeboknemnd,[1] og bind I ble utgitt i 1974. Bygdeboka omfatter området som tidligere var Vefsn sokn og fjerding, nå kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Vefsn kommune tok initiativet til dette arbeidet på slutten av 1960-tallet, og fra 1977 av samarbeider alle tre kommunene om utgivelsene.

Vefsn Bygdeboknemnd leder arbeidet, og nemnda har gjennom årene sørget for at artiklene ble skrevet av gode fagfolk både innen historiefaget og andre fagområder. Frem til sommeren 2008 var Kjell Jacobsen bygdebokredaktør, han ble etterfulgt av Espen Andresen og siden Knut Skorpen.

Frem til 2014 har totalt tre generelle bind og fjorten særbind blitt utgitt. I bindene finnes artikler om ulike tema som for eksempel bygdenes målfører, gardshistorie og byggeskikk. Artiklene varierer i geografisk og tidsmessig omfang.

Bind I og II av de tre generelle bindene behandler alle de tre kommunene, mens bind III omfatter hovedsakelig Vefsn og Grane.

Bygdebøkene

Svare, Bjarne: «Vefsnbygdene fram til 1830».
Edvardsen, Ivar M.: «Plantelivet i Vefsnbygdene».
Jacobsen, Kjell: «Overgangstid: Vefsnbygdene ca 1820-1900».
Grønlie, Arne. «Geologien i Vefsnbygdene».
Jacobsen, Kjell: «Fra århundreskiftet til frigjøringsvåren: Vefsnbygdene ca 1900-1945».
Gaustad, Fredrik: «Arkeologien i Vefsnbygdene».
Øksendal, Kjell M: «Målføret i Vefsnbygdene».

Særbindene

Svare, Reidar: «Skulestellet i Vefsn fram til 1900».
Svare, Reidar: «Frå gamal tid: tru og tradisjon».
Bakke, Arnt: «Folkemusikken i Vefsn».
Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48».
  • Særbind 3b: Utgitt 1995. ISBN 82-990173-9-4
Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Grane : g.nr. 49-64, 202, 203». Digital versjonNettbiblioteket
  • Særbind 3c: Utgitt 1999.ISBN 82-993989-0-8
Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Grane : g.nr. 65-84». Digital versjonNettbiblioteket
Smørvik, Per: «Register til Gardshistorie for Grane : Personnamnregister - Stadnamnregister».Digitalisert utgåve
Berg, Arne: «Byggjeskikken i Vefsnbygdene».
Nilsen, Dag: «Byggeskikken i Mosjøen : ca 1860-1940».
Smørvik, Per: «Saksregister for bind I-II-III : med henvisninger også til særbind I-II-IV».
Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Hattfjelldal : G.nr 1-2, 38-47, 80-82».
Jacobsen, Kjell og Elsvatn, Leif: «Gardshistorie for Hattfjelldal : G.nr. 68-79, 83-87»
Elsvatn, Leif: «Gardshistorie for Hattfjelldal : Gnr. 3-11, 29-37»
  • Særbind 6d: Utgitt 2016. ISBN 978-82-690478-0-6.
Elsvatn, Leif: «Gardshistorie for Hattfjelldal: Gnr. 48–67»
  • Særbind 6e: Utgitt 2019. ISBN 978-82-690478-3-7.
Elsvatn, Leif: «Gardshistorie for Hattfjelldal: Gnr. 12–28 og Reindriftsområdet Børgefjell». Med Per Smørvik: «Register til Gardshistorie for Hattfjelldal».
Espen Andresen: «Gardshistorie for Vefsn : g.nr. 162-185 og 216-217».
Knut Skorpen: «Gardshistorie for Vefsn : gnr. 149-150, 186-201 med Ner-Drevja, Søfting og Skaland».
Knut Skorpen: «Gardshistorie for Vefsn : gnr. 1-32 med fjordbygdene, Vefsndalen og Eiterådalen».
  • Særbind 8b: Utgitt 2017. ISBN 978-82-690478-1-3
Knut Skorpen: «Gardshistorie for Vefsn : gnr. 33, 86-109 med Austerbygda, Bjørnådalen, Mo, Dolstad og Hals».
  • Særbind 8c: Utgitt 2020. ISBN 978-82-690478-4-4
Knut Skorpen: «Gardshistorie for Vefsn : 84, 85, 110 – 137 : Frå Kulstadsjøen til Marka og Herringen».
  • Oversikt over Gardshistorie for Grane, Hattfjelldal og Vefsn - med kart over matrikkelgardene i kommunene (2. utg. 2013) ISBN 82-993989-9-2

Ekstern lenke

Noter

  1. Bind I, II og III og særbind I og II er utgitt av Vefsn kommune, seinere utgivelser av Vefsn bygdeboknemnd, ei interkommunal nemnd med representanter fra de samarbeidende kommunene.