Vefsn bygdebok

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Vefsn bygdebok utgis av Vefsn bygdeboknemnd,[1] og bind I ble utgitt i 1974. Bygdeboka omfatter området som tidligere var Vefsn sokn og fjerding, nå kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Vefsn kommune tok initiativet til dette arbeidet på slutten av 1960-tallet, og fra 1977 av samarbeider alle tre kommunene om utgivelsene.

Vefsn Bygdeboknemnd leder arbeidet, og nemnda har gjennom årene sørget for at artiklene ble skrevet av gode fagfolk både innen historiefaget og andre fagområder. Frem til sommeren 2008 var Kjell Jacobsen bygdebokredaktør, han ble etterfulgt av Espen Andresen og siden Knut Skorpen.

Frem til 2014 har totalt tre generelle bind og fjorten særbind blitt utgitt. I bindene finnes artikler om ulike tema som for eksempel bygdenes målfører, gardshistorie og byggeskikk. Artiklene varierer i geografisk og tidsmessig omfang.

Bind I og II av de tre generelle bindene behandler alle de tre kommunene, mens bind III omfatter hovedsakelig Vefsn og Grane.

Bygdebøkene

Svare, Bjarne: «Vefsnbygdene fram til 1830».
Edvardsen, Ivar M.: «Plantelivet i Vefsnbygdene».
Jacobsen, Kjell: «Overgangstid: Vefsnbygdene ca 1820-1900».
Grønlie, Arne. «Geologien i Vefsnbygdene».
Jacobsen, Kjell: «Fra århundreskiftet til frigjøringsvåren: Vefsnbygdene ca 1900-1945».
Gaustad, Fredrik: «Arkeologien i Vefsnbygdene».
Øksendal, Kjell M: «Målføret i Vefsnbygdene».

Særbindene

  • Særbind 1: Utgitt 1970
Svare, Reidar: «Skulestellet i Vefsn fram til 1900».
Svare, Reidar: «Frå gamal tid: tru og tradisjon».
Bakke, Arnt: «Folkemusikken i Vefsn».
Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48».Digital utgave
Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Grane : g.nr. 49-64, 202, 203».
Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Grane : g.nr. 65-84».
Smørvik, Per: «Register til Gardshistorie for Grane : Personnamnregister - Stadnamnregister».Digital utgav
Berg, Arne: «Byggjeskikken i Vefsnbygdene».
Nilsen, Dag: «Byggeskikken i Mosjøen : ca 1860-1940».
Smørvik, Per: «Saksregister for b. 1,2,3 : med henvisninger også til særb. 1,2,4». Digital utgåve
Jacobsen, Kjell: «Gardshistorie for Hattfjelldal : G.nr 1-2, 38-47, 80-82».
Jacobsen, Kjell og Elsvatn, Leif: «Gardshistorie for Hattfjelldal : G.nr. 68-79, 83-87»
Elsvatn, Leif: «Gardshistorie for Hattfjelldal : Gnr. 3-11, 29-37»
Elsvatn, Leif: «Gardshistorie for Hattfjelldal: Gnr. 48–67»
Espen Andresen: «Gardshistorie for Vefsn : g.nr. 162-185 og 216-217».
Knut Skorpen: «Gardshistorie for Vefsn : gnr. 149-150, 186-201 med Ner-Drevja, Søfting og Skaland».
Knut Skorpen: «Gardshistorie for Vefsn : gnr. 1-32 med fjordbygdene, Vefsndalen og Eiterådalen».[2]
Knut Skorpen: «Gardshistorie for Vefsn : gnr. 33, 86-109 med Austerbygda, Bjørnådalen, Mo, Dolstad og Hals».
  • Oversikt over Gardshistorie for Grane, Hattfjelldal og Vefsn - med kart over matrikkelgardene i kommunene (2. utg. 2013) ISBN 82-993989-9-2


Noter

  1. Bind I, II og III og særbind I og II er utgitt av Vefsn kommune, seinere utgivelser av Vefsn bygdeboknemnd, ei interkommunal nemnd med representanter fra de samarbeidende kommunene.
  2. her for å endre) Vefsn kommune