Bibliografi:Meløy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Luftfoto over Glomfjord i 1958.
Glomfjord, utsikt over Glomfjorden i 1958. Både tettsted og fjord har sannsynligvis navn av pitesamisk rot - rett øst for tettstedet ligger fjellområdet Glomfjellet/Klubmávárre.
Gardsarbeid foran Svartisen i 1880-åra, sannsynligvis i nærheta av Storglomvatnet/Stuorraklubmájávvre.
Mennesket og maktene, Svartisen i 1880-åra.
Utsikt over Grønøy i 1880-åra.
 • Brattland, Sigurd: Fra industristed til ødemark. Utg. Meløy historielag ; [Værøy] : Lofotboka. 1994. 134 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybvik, Amandus: Fra Juvika til Vesterålen : en meløyfjerding forteller. Utg. Meløy historielag. 1986. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ellingsen, Harry: Bosetninga i Meløy fjerding. Fra høgmiddelalderen til ca. 1660. Hovedoppgave i historie, Tromsø 1979.
 • Engamo, Per Arne: «Sørbygdens Avholdslag 100 år» i Meløy Den stille fjerding. Meløy historielag 1995
 • Fiva, Eirik: Glomfjording eller Meløyfjæring? Glomfjord: Fabrikkby 1949 - kommunalt ansvar 1983. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap, Tromsø 1984. 167 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fiva, Eirik, Marit Hernes: Glomfjord : ensidig industristed, mangfoldig bedriftsutvalg. Utg. Nordland distriktshøgskole. 1983. 65 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjessing, Gutorm: Risvik-kniven : en nord-norsk steinskulptur. Utg. I kommission hos F. Bruns bokhandel. Trondheim. 1934. s. 4-18. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hernes, Marit, Eirik Fiva: Fra revolusjonsånd til samarbeidskraft : Haugvik industriarbeiderforening, Glomfjord, avd. 69, Norsk kjemisk industriarbeiderforbund : HIAF 1913-1988. Utg. Nordlands Framtid. 1988. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoel, Elsy: Lokalbibliografi for Meløy kommune. Hovedoppgave ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1992.
 • Høiseth, Heidi: Meløygården, Nordland. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1991.
 • Iversen, Trine Grønn (red.): Distriktslegen forteller : utdrag fra medisinalberetninger fra Lurøy og Rødøy legedistrikt i perioden 1855-1925. Utg. Meløy bygdemuseum. 2003. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Trine Grønn: Legeblikk på lekfolk : medisinalberetninger 1855-1900 fra Lurøy, legedistrikt, med Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna. Utg. Hertervig akademisk. 2011. 270 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jektvik, Åse Jorun: Dialekten i Nordre Meløy. En synkron analyse av lydverket og deler av formverket. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1982.
 • Johannessen, Silja K.: Amalie Johanne Olea og Lyder Bang Ellingsen : deres slekt og liv i Meløy. Utg. S.K. Johannessen. 2011. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsskrift : Ole Torrissen & sønner's virke de siste 50 år. Utg. [Ole Torrissen & sønner]. Bodø. 1994. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Jan Inge, Dagfinn Kolberg: Folk på Glomfjellet : Glomfjord jeger- og fiskerforenings 75-årige historie 1930-2005. Utg. Meløy historielag. 2006. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lamark, Svein: Halsa : et sildefiskermiljø : rederstrategier, mannskapskarrierer og bedriftsinterne organisasjonsforhold i ringnotflåten. Utg. Nordland distriktshøgskole. 1983. 33 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Bernt: Kort resymé av Glomfjords historie i tiden 1900-1950. Utg. Norsk Hydro, Glomfjord fabrikker. 14 s. 1982. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meløy bygdebok. Utg. Meløy bygdeboknemnd. 1965-
  • Bind 1: Hazeland, Arnold J.: Meløy på Helgeland. Del I: Benkestok-ene og deres etterslekt i Meløy. 1965. 254 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Sandnes, Jørn i Heimen, b. XIII, s. 475–476.
  • Særbind 2: Farup, Else: Trekk fra Glomfjords historie. 1977. 167 s. ISBN 8290030851. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myrvang, Anfinn: Johan og havet : fra Johan Meløysunds fiskerliv. Utg. Johan Meløysunds barn v/ Einar Helge Meløysund. 2020. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myrvang, Anfinn: Med saltvann i blodet : fra Sørheims fiskerivirksomhet gjennom 50 år. Utg. Selvåg senior. 2005. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myrvang, Anfinn: Med Svartisen som nabo : blant turister og godtfolk på Fondal gård. Utg. Meløy historielag. 2000. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myrvang, Anfinn (red.): -men Nordtun lever : fra skole til diakoni 1952 - 2002. Utg. Nordtun opptreningssenter. 2002. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nannestad, Fredrik: Jernsakens løsning : Grong, Glomfjord, Sjursøya. Utg. Det norske arbeiderpartis forlag. 1936. 37 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Osa, Kornelius: «Fra gamle protokoller: Sørbygdens Totalavholdsforening» i Meløy Den stille fjerding.
 • Pinsemenigheten Sion, Neverdal : jubileumsskrift : med tilbakeblikk på 60-års evangelisk virksomhet i Meløy og omegn. Utg. Pinsemenigheten Sion. 1990. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skauen, Irene: Graver i tid og rom. Et eksempel fra jernalder i Meløy kommune, Nordland. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo 1996.
 • Sørgård, Rolf: Du må'kje snakk - så håjll kjæft'n : ord og vendinger fra meløyfjerdingenes dagligtale. Utg. Meløy historielag. 2003. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørgård, Rolf: Gamle bolighus paa Melø(y) - 1996 : fra 1700-tallet til utgangen av 1800-tallet. Utg. R. Sørgård. 1996. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torsvik, Unnni: Fore kirke og menighet 1909-2009. Fore og Meløy menighetsråd. 2009. 255 s. ISBN 978-82-998069-0-9.
 • Torsvik, Unni: Meløy kommunale elektrisitetsverk 50 år : 1938-1988. Utg. Meløy historielag. Meløy. 1988. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ulsnæs, Edmund: HIAF i 100 : Glomfjord i omstilling : Haugvik industriarbeiderforening 100 år, 1913-2013. Utg. Mediehuset Meløy. 2014. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (2337 MELØY)
På hvalfangst i Antarktis sesongene 1929/30. Dagbok for Edvard Ørnes. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 12 (1981). S. 132-146.
 • Dagbok (2338 MELØY)
Hvalfangst i Sydishavet 1928-1929. Edvard Ørnes skriver dagbok. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 13 (1982). S. 50-60.

Aviser