Bibliografi:Hattfjelldal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Reinsdyr ved fjellstua ved Krutvatnet (Kruvhtegenjaevrie).
Krutådalen ved Røssvatnet (Reevhtse) i slutten av 1940-åra.
Hattfjelldal gamle og nye kirke i 1870. Gamlekirka (til venstre) ble revet i 1874, nyekirka (til høyre) ble innviet i 1869.
Hattfjelldal kirke og gamle prestegard i 1883.
Grenseløst landskap mellom Hattfjelldal (Aarborte) og Tärnaby (Dearna) kommuner: Utsikt fra Krutådalen mot Atoklimpen (Aatoeklibpie) i slutten av 1940-åra.
 • Bugge, Otto: Susendalen 1827-1927 : utg. i anledning 100-aarsfesten for Susendalens bebyggelse 17.7.1927. 1927. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bugge, Toril: Drag frå eit blandingsmål - Susendalsmålet. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1976.
 • Elsvatn, Leif: Etnisitet og agrarnæring i Hattfjelldal 1850-1940. Masteroppgave i historie, Universitetet i Tromsø 2007.
 • Elsvatn, Leif: Sameskolen midt i Norge : Gaske-Nøørjen saemienskovle, Sameskolen for Midt-Norge 1951-2001. Utg. Skolen. 2001. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fagerbakken, J. M. Ingebrigtsen: Bidrag til finnenes bygdehistorie og etnografi. 1 : Hatfjelldalens finner. 1934. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haga, Arna: Kvarts, rein og fangstfolk under Okstindan. Brudd eller kontinuitet i bruken av fjellet ca 1800 f. Kr. - 800 e. Kr. Hovedoppgave i arkeologi, NTNU 1997.
 • Hansen, Guttorm: Fjellets lasso rundt mitt hjerte : om vandringer, dyr og folk i Børgefjell og andre namdalske fjelltrakter. Utg. Aschehoug. 1979. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hattfjelldal kommune hundre år : 1862–1962. Ved ei nemnd. Mosjøen. 1962. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Lysaker, Trygve i Heimen, b. 246–247.
 • Ivarrud, Henning: En analyse og vurdering av forholdene og problemene i et av våre utkantstrøk. Hovedoppgave ved Norges landbrukshøgskole 1970.
 • Jacobsen, Kjell og Leif Elsvatn: Gardshistorie for Hattfjelldal = Vefsn bygdebok. Utg. Vefsn bygdeboknemnd.
  • Særbind 6a: Jacobsen, Kjell: G.nr. 1–2, 38–47, 80–82. 2001. 548 s. ISBN 82–993989–2–4. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Særbind 6b: Jacobsen, Kjell og Leif Elsvatn: G.nr 68-79, 83-87. 2009. 378 s. ISBN 978-82-993989-4-7. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Særbind 6c: Elsvatn, Leif: Gardshistorie for Hattfjelldal : G.nr 3-11, 29-37. 2013. 408 s. ISBN 978-82-993989-8-5. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Særbind 6d: Elsvatn, Leif: Gardshistorie for Hattfjelldal: Gnr. 48–67. 2016. ISBN 978-82-690478-0-6. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Særbind 6e: Elsvatn, Leif: Gardshistorie for Hattfjelldal: Gnr. 12–28 og Reindriftsområdet Børgefjell. Med Per Smørvik: Register til Gardshistorie for Hattfjelldal. 2019. ISBN 978-82-690478-3-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jørgensen, Kjell Arne, Harald Mathiassen: 7 ordførere : samme mål. Utg. Polarsirkelen friluftsråd. Nesna. 2007. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolsvik, Terje: Småviltjakt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal. Hovedoppgave i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Lie, Anne Lene: De som bygde vår velstand : en fortelling om menneskene som skapte Røssåga-anleggene. Utg. Statkraft. 2005. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Paul Harald: Bruken av jakt og fangstområdene i Vefsnavassdragets nedslagsfelt i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Utg. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Reguleringsundersøkelsene i Nordland. 1976. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Qvigstad, Just: Aarporten jih Åarjel-smaaregen soptsesh. Samiske fortellinger fra Hattfjelldal og Trøndelag. Omsatt til moderne sørsamisk rettskriving av Lajla Mattsson Magga. Utg. Samisk utdanningsråd. 1996. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rein, Ragnvald, Kåre Djupdal (red.): Hattfjelldal prestegjeld : 100 år. Utg. Arrangementskomiteen. 1960. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skorpen, Knut: Reisverk eller redningsplanke. Om skogbruk og sysselsetting i Hattfjelldal. Hovedoppgave i skogøkonomi, NLH 1985.
 • Sveli, Arvid: Sponplatefabrikken i Hattfjelldal : et eventyr fra utkant-Norge. Utg. Arbor-Hattfjelldal. 2004. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæterstad, Åke Arvid: "Medt i veko, ein dag fri - " : tanker i livets seinsommer - fra Valen gård i Hattfjelldal. Utg. Å.A. Sæterstad. 2009. 126 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Valen, Jacob: Sørdal slekta. Slektshistorie med fortellinger om livet til folket rundt Røsvatnet og utvandrerne til Amerika. 1996. 151 s. ISBN 82-993889-0-2. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19291107 Fra: J. M. Ingebrigtsen, Hattfjelldal, Nordland Til: K. L. Gravem, USA Eier: NAHA,
Stikkord: foto, Familieforhold, fisker, Kommunikasjon, rutebil, dampbåt, Værforhold, Årsvekst og avling, jordmor, dødsfall, Nærmiljø, kårmann, bruksdeling, annekskirke, slektsopplysninger, bygdehistorie,
 • År: 19490121 Fra: Ingebrigt Ingebrigtsen Fagerbakk, Hattfjelldal, Nordland Til: Carl L. Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, penger, oversettelse, brev,
 • År: 19490201 Fra: Ingebrigt Ingebrigtsen Fagerbakk, Hattfjelldal, Nordland Til: Carl L. Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: foto,
 • År: 19511002 Fra: Ingebrigt Ingebrigtsen Fagerbakk, Hattfjelldal, Nordland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: amerikapakke, rasjonering, norgesbesøk, slektsbok, Værforhold, Årsvekst og avling,
 • År: 19511002 Fra: Louise Ingebrigtsen Fagerbakk, Hattfjelldal, Nordland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: amerikapakke, rasjonering, Økonomiske kår, priser, kåpe,
 • År: 19511130 Fra: Louise og Ingebrigt Ingebrigtsen Fagerbakk, Hattfjelldal, Nordland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: porto, klondykeferd, bokskriving, rasjonering, amerikapakke, varemangel, Værforhold,
 • År: 19520125 Fra: Louise og Ingebrigt Ingebrigtsen Fagerbakk, Hattfjelldal, Nordland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Amerikanske forhold, dødsfall, Værforhold, julehefte
 • År: 19530311 Fra: Louise og Ingebrigt Ingebrigtsen Fagerbakk, Hattfjelldal, Nordland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: foto, Amerikanske forhold, avispakke, språkvansker, Politikk, krigsfrykt, kommunistpropaganda, kommunistfrykt, okkupasjon, Annen verdenskrig, tortur, slektsbok, Familieforhold, Helse og sykdom, revmatisme, okkupasjonsdikt,
 • År: 19541227 Fra: Louise og Ingebrigt Ingebrigtsen Fagerbakk, Hattfjelldal, Nordland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Kommunikasjon, vegutbygging,
 • År: 19561222 Fra: Louise og Ingebrigt Ingebrigtsen Fagerbakk, Hattfjelldal, Nordland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, gikt, Værforhold, Næringsliv, finerplatefabrikk,

Lenker