Bibliografi:Hadsel kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Mann i robåt på Trollfjorden en gang mellom 1880 og 1910.
Utsikt over Stokmarknes i 1958.
Gårdene Haug ved Ongstadneset like vest for Melbu sentrum.
Raftsundet en gang mellom 1880 og 1910.
 • Conradi, Elin ofl.: «Prestegårdshagen i Hadsel», s. 55-71 i Gjennom hageporten til hundre års hageglede. Utg. Landbruksforlaget. 2000. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eggen, Mette ofl. (red.): Landskapet vi lever i : festskrift til Magne Bruun. Utg. Norsk arkitekturforl.. 1999. 294 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerstad, Odd: Bygda med verden som marked : historien om Fiskebøl-lensa gjennom 25 år. Utg. NorLense. 2000. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hadsel bygdebok. Utg. Hadsel bygdehistorienemnd. 1995-
 • Iversen, Lars Edvard: Fra tilskuer til deltaker : om "Melbuprosessen" - en historie om nærmiljø- og stedsutvikling. Utg. Nordland akademi for kunst og vitenskap. Melbu. 1994. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Et nordnorsk industrieventyr» (Norull) i Harstad Tidende 29.desember 2018.
 • Larssen, Kristian A.: Vår uten glede : fiskeskøyta Hildurs dramatiske skjebne en vårdag i 1937 utenfor Finnmarkskysten. Utg. Hadsel historielag. 2003. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Målet i Hadsel : småstykke på talemål, jamført med skriftmåla nynorsk og bokmål, og ei kort utgreiing om talemålet i Hadsel. Utg. Hadsel mållag. 1961. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olstad, Tone Marie: Alterskapet i Hadsel kirke : et alterskap fra senmiddelalderen attribuert til Lekagruppen : undersøkelser og behandling av alterskapet : oppmåling av fire skap i Lekagruppen. Utg. NIKU. 2008. 83 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersen, Arne: Fra Melbus historie : fra storgård til industristed : sosiale og politiske spenninger og motsetninger i industrialismens barndom 1890 - 1930. Utg. Nordland akademi for kunst og vitenskap. Melbu. 1992. 364 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegård, Torunn (red.): -i hundre : 1907-2007 : elektrisitetens hundreårige historie i Hadsel. Utg. Trollfjord kraft. 2007. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver

 • Bræck, Arvid G.: Personnamn i Hadsel. Nordisk, Trondheim 1979.
 • Brænde, Per: Befolkningsutviklingen i Hadsel herred 1865-1920. Historie, Bergen 1977.
 • Fossheim, Solbjørg Ellingsen: Bosetning og økonomi i Hadsel kommune fra høymiddelalder til ca. 1660. Historie, Tromsø 1980.
 • Hansen, Kim Ove: Utviklingen innen den motoriserte fiskeflåten i Hadsel og Bodø 1920-1940. Historie, Universitetet i Tromsø 1987.
 • Skare, Olav: Målet i Hadsel - eit apokopemål halvt for hogg? Eit studium av språklig variasjon på Hadseløya i Vesterålen. Nordisk, Universitetet i Tromsø 1994.
 • Thomassen, Solveig V.: Kontinuitet i det religiøse landskapet. En komparativ studie. Arkeologi, Universitetet i Tromsø 1996.
 • Weigård, Jarle: Grenser for administrasjon? : forholdet mellom byråkrati og demokrati i kommunal forvaltning i lys av det nye inntektssystemet. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1989.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (2312 HADSEL)
Dagbok fra krigen i 1940. Utg. Hadsel historielag. I: Hofdasegl. Årg. 25, nr 26 (1981). S. 182-190. Merknad: Skrive av Inga Pettersen. 9 april - 9 juni. Utdrag.
 • Eigedomsdokument - skøyte (2313 HADSEL)
Gamle dokumenter. Utg. Hadsel historielag. I: Hofdasegl. Årbok. Nr 30 (1985). S. 54-55. Red. Gunvald Krey. Merknad: 2 skøyte, frå Breidvik 1722 og Taen 1734.
 • Forliksbrev (2314 HADSEL)
Et forlik. Utg. Hadsel historielag. I: Hofdasegl. Årg. 25, nr 26 (1981). S. 223. Red. Gunvald Krey. Merknad: Frå 1807.
 • Føderådskontrakt (2315 HADSEL)
Kaarbrev. Utg. Hadsel historielag. I: Hofdasegl. Årg. 12, nr 13 (1968). S. 47. Merknad: Frå Kalsnes 1849.
 • Føderådskontrakt (2316 HADSEL)
Hundreårs tidsbilde. Utg. Hadsel historielag. I: Hofdasegl. Årg. 6, nr 7 (1962). S. 197-199. Red. Jens Tekle. Merknad: Frå Ongstad 1862.
 • Husmannskontrakt (2317 HADSEL)
Husmandsseddel. Utg. Hadsel historielag. I: Hofdasegl. Årbok. Nr 27 (1982). S. 301. Red. Arne Skagen. Merknad: Rubikon under Skagen 1860.
 • Manntal 1664-66 (2318 HADSEL)
Prestenes manntall 1666. Utg. Hadsel historielag. I: Hofdasegl. Årbok. Nr 16 (1971) s. 126-129; nr 17 (1972) s. 186-193; nr 18 (1973) s. 238-243; nr 19 (1974) s. 280-287; nr 21 (1976) s. 396-399. Red. Øystein Bottolfsen.
 • Skifte (2319 HADSEL)
Et skifte fra Holdøy i Hadsel. Utg. Hadsel historielag. I: Hofdasegl. Årbok. Årg. 28, nr 29 (1984). S. 402-410. Red. Gunvald Krey. Merknad: Frå 1711.
 • Supplikk (2320 HADSEL)
Søknad til Commersekollegiet om å få bruke torskegarn i Raftsundet. Utg. Hadsel historielag. I: Hofdasegl. Årg. 16, nr 17 (1972). S. 176-181. Merknad: Frå 1783.

Aviser