Bibliografi:Ofoten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • 100 år i fjellet : Narvik og omegn turistforening 1902-2002. Red. Tore Martin Jakobsen og Harald Harnang. Utg. Turistforeningen. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Oddmund: Ofuohtagat: samer og nordmenn i Ofoten. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 1992.
 • Benjaminsen, Terje: Ka du bala med? : 2150 gamle ord og uttrykk brukt i Ofoten. Utg. Licentia forl. 2013. 144 s. ISBN 9788282581202.
 • Benjaminsen, Terje: Ka du bala med? : 2200 gamle ord og uttrykk brukt i Ofoten : ord fra båt og fiske, landbruk, mat og drikke, skjellsord o.l. og mange andre ord. Utg. T. Benjaminsen. 2018. 134 s. ISBN 978-82-303-3825-4.
 • Beretning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen krets av den Indre sjømanns misjon ved 25 års jubileet : 1913-1938. Utg. Den indre Sjømannsmisjon Lofoten, Ofoten og Vesterålens krets. 1938. 8 s.
 • Bjørnson, Inga: Dundor-Heikka og flere lappers historier fortalt av dem selv : optegnelser fra Ofoten. Utg. Cammermeyer. 1916. 129 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blomlie, Trond: Skatter i fjell : på tur i bergverkshistorien til Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord. Utg. Museum Nord. 2011?. 128 S. ISBN 9788291340234. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dalberg, Albin: Fattigkasse og krig : svarte år [i.e. i] indre Ofoten. Utg. Lokalhistorisk forlag. 1990. 103 s. ISBN 82-7404-040-6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dalberg, Albin: Fra Ofoten i eldre tid. Utg. A. Dalberg. 1982. 89 s. ISBN 8290412002
 • Forselv, Edvard Olav: Befolkning, bosetning og jordbruk i Ofoten på 1800-tallet. Hovedoppgave i geografi, Bergen 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grenersen, Geir: Ved forskningens grenser : historien om et forskningspro[s]jekt i det samiske Nord-Norge. Utg. Spartacus. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harnang, Harald: Ofotens dampskibsselskap 75 år 1912-1987. 1987?. 131 s.
 • Hartviksen, Bente: Rekrutteringa til ordførervervet de første femti årene etter at lokalt selvstyre ble innført : Sunnmøre og Lofoten/Vesterålen/Ofoten. Utg. Distriktshøgskolen i Volda. 1974. 36 s.
 • Johansen, Tore Einar: På spor av "samiskhet" og "norskhet" : markabygdbosetning i Stourranjárga i et livsløpsperspektiv, 1850-1900. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 1995.
 • Johnson, Thor: Fritidsarealer og fritidsbebyggelse i Ofoten. Geografi, Oslo 1971.
 • Kalland, Theodor J.: Ofotens historie. Fra formannskapsloven til herredets deling 1837-1884. Historie, Oslo 1931.
 • Kolsrud, Knut: Finnefolket i Ofoten : en studie i Ofotens demografi og sjøfinnenes etnografi i eldre tid. 1947. 222 s. Merknad: Nordnorske samlinger 8 og Bidrag til finnernes bygdehistorie og etnografi 3.
 • Kolsrud, Knut: Finnefolket i Ofoten : en studie i Ofotens demografi og sjøfinnenes etnografi i eldre tid. Utg. 1947. 222 s. Merknad: Serie: Nordnorske samlinger ; nr 8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolsrud, Knut: Sommersete : til problemet om halvnomadisme og seterflytting blant norske sjøsamer. Utg. 1961. 74 s. Merknad: Serie: Samiske samlinger.
 • Krogstad, Birger: Sagn fra Nordland (Ofoten m.m.). Utg. B. Krogstad. 1929. 36 s.
 • Larssen, Halvard: I verden, men ikke av verden : tilbaketrekking eller deltakelse i samfunnet : et pietistisk dilemma i læstadiansk kontekst. Hovedoppgave i kristendomskunnskap - Universitetet i Bergen, 1995 II.
 • Larssen, Torleiv: Ofoten meieri 50 år : 1926-1976. 1976. 75 s. Merknad: Tillegg til Ofotens meieris 50-års jubileumsskrift : fra 1976 til 1984 / Lorentz Larsssen. 1984. 11 s.
 • Lokomotivstallpersonalets forening Narvik distrikt 60 år : 1913 - 13. juni – 1973. 1973. 12 s.
 • Melbøe, Gunnar: Posten i Ofoten gjennom 100 år : (1853-1953). Utg. G. Melbøe. 1996. 96 s.
 • Melbøe, Gunnar: Postforholdene i Ofoten fra slutten av 1600-tallet til begynnelsen av 1900-tallet. Utg. G. Melbøe. 1987. 38 bl.
 • Nymo, Randi: "Har løst å kle på sæ kofte, men tør ikkje og vil ikkje" : en studie av fornorskning, identitet og kropp i markebygdene i Ofoten og Sør-Troms. Hovedoppgave i sykepleievitenskap, Universitetet i Tromsø, 2003.
 • Ofoten flerfaglige opplæringskontor : 10 år : 1991-2001. Utg. Opplæringskontoret. 2001. 7 s.
 • Olsen, Janichen Elisabeth: Ofoten 1701-1801 : folketall og etnisk sammensetning. Mastergradsoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 2005.
 • Olsen, Janichen Elisabeth: Ofoten 1701-1801 : folketall og etnisk sammensetning. Utg. Árran lulesamisk senter Báhko. 2006. 92 s. ISBN 82-7943-028-8. Revidert utgave av forfatterens mastergradsoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Qvigstad, Just: Just Qvigstads lappiske ordbok fra Ibestad, Lenvik og Ofoten. Utg. Skániid girjie. 2004. 366 s. ISBN 8291973040. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skifter i Salten : 13500 skifter fra Salten og Ofoten 1713-1877. Utg. DIS Salten slektshistorielag. 2000. 1 cd.
 • Skoglund, Ivan: Charles Ravn : glemte bilder. Utg. Orkana. 2020. 120 s. ISBN 9788281044432.
 • Skoglund, Ivar (red.): Ofotenbilder fra en svunnen tid. Utg. Ravnebilder. 2012-2017.
  • [B.1]:Fotograf Charles Ravn : ofotbilder fra en svunnen tid. Utg. 2012. 81 s. ISBN 9788299898706. Merknad: Ballangen, Narvik. Digital versjonNettbiblioteket.
  • [B.2]: På kryss og tvers med fotograf Charles Ravn. Utg. 2013. 82 s. ISBN 9788299898713. Merknad: Harstad, Narvik, Rendalen. Digital versjonNettbiblioteket.
  • [B.3]: Dypdykk i Charles Ravns fotoarkiv. Utg. 2015. 82 s. ISBN 9788299898737. Digital versjonNettbiblioteket Merknad: Ballangen.
  • [B.4]: Det beste fra Charles Ravns fotoarkiv. Utg. 2017. 78 s. ISBN 978-82-998987-4-4. Merknad: Harstad. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ydstebø, Palle: Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge 1880-1920 : trusler, strategi og militær planlegging. Utg. Institutt for forsvarsstudier. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vistnes, Hilde Merete: Vi pynter oss med navn. En studie av personnavnendringer i Ofoten i vår tid med vekt på mønstre, motiver - og identitet. Hovedoppgave i nordisk, NTNU 2000.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (2293 BALLANGEN)
Bergverksdrift på Ballangshalvøya 1673-1913. Utg. Bygdeboknemnda i Ofoten. I: Ofoten i historien. Årbok. 1976. S. 31-51. Red. Magnus Pettersen. Merknad: Frå bergmeistar Henning Irgens 1673. Omsett frå tysk.
 • Amerikabrev (2302 EVENES)
Emigranter og Amerikabreve. Utg. Bygdeboknemnda i Ofoten. I: Ofoten i historien. Årbok. 1979. S. 58-70. Red. Kaare Pettersen. Merknad: 8 brev 1884-1908.
 • Kyrkjeskøyte (2307 EVENES)
Evenes kirke. Utg. Bygdeboknemnda i Ofoten. I: Ofoten i historien. Årbok. 1976. S. 18-27. Red. Arthur Ravn. Merknad: Utstedt av kongen 1827.

Aviser