Bibliografi:Hamarøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur fra Hamarøy

Høgtun på Hamarøy i 1972.
Innhavet i 1955.
Hammarøyskaftet i 1961.
 • Aalstad, Trond: Hyttebygging og kommunal planlegging med konkret prosjekt: Vurdering av foreslått hyttebyggingsområder i Hamarøy kommune, Nordland - en konfliktanalyse. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1989. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Hamarøy
 • Andersen, Oddmund: Utgravningsrapport fra Vielggisbákte og Slunkajávrre i Hamarøy kommune 2002-2003. Utg. Árran lulesamisk senter Báhko. 2006. 84 s. ISBN 8279430296. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brekmoe, Lise: Fortellinger om fortiden : en analyse av kulturminneoppfatninger i marginale kystsamfunn i Nordland. Mastergradsoppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2004. (Bodø, Gildeskål og Hamarøy).
 • Ellingsen, Georg: "Når dagen daler og blir et minne-" : Georg Ellingsens etterlatte skrifter. Utg. T. Ellingsen. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ellingsen, Terje (red.): "Når dagen daler og blir et minne-" : Georg Ellingsens etterlatte skrifter. Utg. T. Ellingsen. 2004. 210 s. ISBN 8299616638. Digital versjonNettbiblioteket
 • Festskrift ved vigslingen av Hamarøy kirke 16. juni 1974. Utg. Hamarøy menighetsråd. 1974. 45 s.
 • "Gutteklubb og husmorlag gir ny livskraft" : tre lokalstudier i 1990 av befolkningsnedgang og kulturell endring i nordnorske bygdesamfunn. Red. Bjørn Bjerkeli ofl. Utg. Nordlandsforskning. 1990. 34 bl. Merknad: Dønna, Vestvågøy og Hamarøy. Digital versjonNettbiblioteket
 • Høivaag, Per: Kirken ved fjorden : Sagfjord kirke i Karlsøy - 100 år. Utg. Sagfjord kirke. 1987. 39 s.
 • Håker, Elsa Irene Jervan og Halvard Leirvaag: Slekta Dass Walnum, Jacobsen Maas : aner og etterkommere til Anne Marie Dass Walnum og Jacob Jacobsen Maas. Utg. E.I.J. Håker. 2000. 350 s.
 • Knutsen, Nils M. og Frode K. Pettersen: Vandring på gjengrodde stier : Hamsuns Hamarøy. Utg. Nordland fylkeskommune. 1997. 15 s. ISBN: 8291138923. Merknad. Serie: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lønning, Dag Jørund og Erika Søfting: Ringar i vatnet : innlevingsøkonomi i det kulturelle hamsunlandskapet Hamarøy. Utg. Segelfoss forlag. 2009. 114 s. ISBN 9788293050001. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nicolaissen, O.: Kirker i Nord-Norge : XVII. Hamarøy Kirke. XVII. Sagfjorden kirke. XIX. Lyngens kirke. Utg. 1921. 23 s.
 • Nordbygdas egen nærbutikk : 1919-1989. Utg. Olav Elsbak. 1989. 16 s. Merknad: Innhold: Utviklinga på Nordbygda de siste 70 år ; Tranøy som kystlosstasjon ; Nordbygdas historie.
 • Normann, Helge: Jordbruket i Hamarøy i etterkrigstiden. Hovedoppgave. NLH 1977 Fag: NLH
 • Norsk grunnskole 250 år : 1739-1989 : jubileums-blad, Hamarøy. Utg. 1989. 22 s.
 • Olaisen, Audhild: Kyrkjene i Hamarøy : ei reise i nordnorsk kyrkjearkitektur. Hovedoppgave i kunsthistorie. Universitetet i Tromsø, 2004.
 • Olsen, Bjørn Erik og Rolf Steffensen: Hjemlængsel : vandringer i Knut Hamsuns rike. Utg. Forlaget Nordlandsbilder, 2004. 132 s. ISBN 8299210062. Digital versjonNettbiblioteket
 • Olsen, Bjørn Erik og Karianne Sørgård Olsen: Æventyrlandet : natur og kultur i Hamarøy. Utg. Segelfoss forlag. 2010. 39 s. ISBN 9788293050018. Digital versjonNettbiblioteket
 • Olsen, Kåre og Georg V. Olsen: 50-års jubileum : 1/10 1937 - 1/10 1987. Utg, Hamarøy idrettslag. 1987. 71 s.
 • Strandskog, Børge: Samene i Hamarøy i eldre tider : med hovedvekt på perioden 1600-1900 : emnehefte i lokalhistorie. Utg. Innhavet skole. 1983. 55 s.
 • Sæther, Olav: Kulturhistoriske undersøkelser i Kobbelvområdet 1976-1978 : rapport. Utg. Nordland fylkesmuseum. 1981.
  • Del 1: Registrering av kulturminner fra nyere tid. 181 s. ISBN 8255403108.
  • Del 2: Områdets kulturhistorie. 166 s. ISBN 8255403116. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, Willy W.: Virker virkemidlene? En undersøkelse omkring betydningen av distriktspolitiske virkemidler i Nordlandskommunene Sørfold, Hamarøy og Tysfjord. Bergen 1982 Fag: Geografi
 • Vanberg, Rune: Namnebruken i Knut Hamsuns nordlandsdikting. Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Trondheim, 1980 II. Merknad: Samanheng mellom Hamsunnamna og namnematerialet frå Hamarøy

Lokalhistorisk litteratur fra Tysfjord

Botten i Tysfjord i 1948.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
Ferjekaia i Bognes i 1963.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
 • Aira, Harrieth: Samisk distriktspolitikk i kommunalpolitiske kontekster. Utg. NORUT. 1995. 91 s. merknad: Bygger på forfatterens hovedoppgave "Samiske kommuner - pådrivere eller tilretteleggere for samisk distriktspolitikk? En studie av variasjon i oppslutning om Samisk utviklingsfond i tre kommuner. fra 1994. (Skånland, Kåfjord og Tysfjord). Digital versjonNettbiblioteket
 • Andersen, Kurt Tore: Den læstadianske vekkelsen i Tysfjord : fra 1850 til andre verdenskrig. Utg. Báhko. 2007. 88 s. ISBN 9788279430322. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andersen, Kurt Tore: Læstadiánalasj gåhttsåm Divtasvuonan : 1850 jage rájes gitta maŋep væráldadoaro rádjáj. Utg. Báhko. 2010. 88 s. ISBN 9788279430407. Merknad: Norsk tittel: Den læstadianske vekkelsen i Tysfjord.
 • Andersen, Kurt Tore: Læstadianismen i Tysfjord fra 1850 til Andre verdenskrig. Utg. K.T. Andersen. 1995. 53 s.
 • Andersen, Kurt Tore: Láttaga! : láddim lasseæládussan Divtasvuona sámij gaskan = Moltebær! : moltebærplukking som binæring blant samene i Tysfjord. Utg. Ájluovta skåvllå Samedigge. 2001. 36 s. ISBN 8279540695.
 • Andersen, Tron Lande: Statlige intensjoner - lokale forutsetninger. En studie av kommunal samfunnsplanlegging i Tysfjord kommune. Oslo 1983 Fag: Statsvitenskap. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andreassen, Lars Magne: Kultuvrra ja luonndoárbbe = Kultur og naturarv. Utg. Árran, julevsáme guovdás. 2010. 108 s. ISBN 9788279430391.
 • Bjerck, Hein Bjartmann: "Dyreberget" : bergbildene på Leiknes. Utg. Nordland fylkeskommune. 1995?. 1 fold. pl. merknad: Serie: Fotefar mot nord.
 • Bårjås : diedalasj ájggetjála = populærvitenskapelig tidsskrift. Utg. Árran lulesamisk senter. 1999-. ISSN 1502-0002.
 • Divtasvuona suohkan = Tysfjord kommune 150 år : 01.01.1869-01.01.2019. Utg. Tysfjord kommune. 2019. 94 s. ISBN 978-82-92-55238-4. Merknad: Tillegg til Årbok for Tysfjord 2018
 • Holm, Olaf: Lidt om Tysfjord-Lapper. Utg. Kvindelige Missions Arbejdere. 1927? 20 s.
 • Homme, Lina Rønnaug: Et samesamfunn (Hellemofjorden i Tysfjord). En sosiologisk analyse. Oslo 1966 Fag: Sosiologi
 • Homme, Lina Rønnaug og Wilhelm Aubert: Orjo Vuodna : 1. Utg. Institute for Social Research, Department of Sociology. 1970. 110 s.
 • Hveding, Johan: Tysfjordmålet jamført med nynorsken til skulebruk. Utg. 1921. 31 s.
 • Innføring i samisk kultur og historie : undervisningsopplegg for 9. klasse. Utg. Kjøpsvik skole. 1997. 102 s.
 • Jenssen, Frank A.: Med solidarisk hilsen : Tysfjord arbeidsmannsforening 75 år : 1923-1998. Utg. Tysfjord arbeidsmannsforening. 1998. 127 s. ISBN 8299460204. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Erling: En oversikt over lydlære og formlære i målet på Tysfjords vestside. Oslo 1955 Fag: Norsk??
 • Jubileumsalbum 2012. Utg. Tysfjord lokalhistorielag. 2013. 86 s. Merknad: Vedlegg til Årbok for Tysfjord 2012.
 • Kalstad, Johan Albert: Registrering av samiske kulturlevninger. Utg. 1977. 7 bl.
 • Kalstad, Johan Albert: Sørfjordvassdragene i Tysfjord : samisk bosetning og ressursutnyttelse : rapport : [1]. Utg. 1976. 30 s.
 • Knutsen, Kirsti Nina Synnøve: Språkvalg i et lokalsamfunn : dets forutsetninger og konsekvenser. Hovedoppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Tromsø, 2005.
 • Kolsrud, Knut: Sommersete : til problemet om halvnomadisme og seterflytting blant norske sjøsamer. Utg. 1961. 74 s. Merknad: Serie: Samiske samlinger.
 • Kolvik, Magne (red.): Julevsáme Sálmmagirjje : seminar på Drag i Tysfjord, 12.11.2005. Utg. 2007. 63 s. merknad: Innhold: Samisk skolehistorie med eksempler fra Salten og Tysfjord / Bjørg Evjen. "Ge oss vårt språk tilbaka" - samernas vädjan till Oscar II 1904 / Lester Wikström. Från En lijten Sångebok 1619 till Julevsáme Sálmmagirjje 2005 / Olavi Korhonen. Samiske salmetradisjoner i Tysfjord i nyere tid / Paul Gælok. Julevsáme Sálmmagirjje - text och musik / Valborg Mangs Märak.
 • Krigshistorie fra Drag 1940-1945 : undertrykkelse og utrygghet. Red. Per Adelsten Ellingsen ofl. Utg. P. Ellingsen. 2015. 122 s. ISBN 9788230328453. Digital versjonNettbiblioteket
 • Láng, Zsófia: Tradition and modernity : the role of Árran - Lule Sami Centre in the revitalization process of the Lule Sami language in Tysfjord. Mastergradsoppgave i urfolksstudier - Universitetet i Tromsø, 2005.
 • Myklevold, Lars Børge: Árran - julevsáme guovdásj 1994-2004 : ávvotjála = Árran - lulesamisk senter 1994-2004 : jubileumsskrift. Utg. Báhko. 2004. 20, 20 s. ISBN 8279430156. Digital versjonNettbiblioteket
 • Myrvoll, Marit: "Bare gudsordet duger" : om kontinuitet og brudd i samisk virkelighetsforståelse. Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Tromsø, 2011. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nicolaissen, O.: Kirker i Nord-Norge : 43(1920) nr. 4 14 : Korsnes kirke. 15, Tysfjord kirke. 16, Talvik kirke. Utg. Tromsø museum. 1921. 20 s.
 • Nielssen, Alf Ragnar: Gielas/Kjølen : arkeologi og historie i lule- og sørsamisk område. Utg. Báhko. 2017. 110 s.
 • Storjord, Thorbjørn: Nordlandske fiskebåter og nordlandsk fiskebruk. Terminologi fra Tysfjord. Oslo 1951 Fag: Norsk??
 • Storjord, Thorbjørn: Samene i Nord-Salten : lulesamisk historie og kultur. Utg. Th. Blaasværs forlag. 1993. 176 s. ISBN 8290537522. Digital versjonNettbiblioteket
 • Storjord, Thorbjørn: Tysfjord : samiske og norske stadnamn = Divtasvuodna. Utg. Árran. 1998. 204 s. ISBN 8299458218. Digital versjonNettbiblioteket
 • Storm, Dikka: Registrering av samiske kulturlevninger. Utg. 1978. 4 bl.
 • Sæther, Olav: Kulturhistoriske undersøkelser i Kobbelvområdet 1976-1978 : rapport. Utg. Nordland fylkesmuseum. 1981.
  • Del 1: Registrering av kulturminner fra nyere tid. 181 s. ISBN 8255403108.
  • Del 2: Områdets kulturhistorie. 166 s. ISBN 8255403116. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, Willy W.: Virker virkemidlene? En undersøkelse omkring betydningen av distriktspolitiske virkemidler i Nordlandskommunene Sørfold, Hamarøy og Tysfjord. Bergen 1982 Fag: Geografi
 • Ugland, Olivia: Der Herren bereder vei. Utg. 1948. 63 s.
 • Urheim, Mikal: Muhtem sáme årrombájkke : bierggim ja barggo Oarjjevuonan 1940-1970. Utg. ČálliidLágádus. 2017. 136 s. ISBN 978-82-8263-245-4.

Aviser