Bibliografi:Lofoten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Fiskefartøy i havna i Svolvær i 1971.
Foto: Kanstad/Nordlandsmuseet.
Fiskefartøy i havna i Stamsund.
 • Austrem, Liv Marie og Guri Ingebrigtsen: Feskarbonden og andre kvinnfolk. Utg. Orkana. 1992. 121 s. ISBN 8291233004. Digital versjonNettbiblioteket – Ny utg. 2001.
 • Gjerdåker, Brynjulv: «Om tenarar i Lofoten 1754–1818». I: Heimen, b. XVII, s. 469–483.
 • Jacobsen, Yngve: Kampen om Lofast. Utg. Media services. 2007. 127 s. ISBN 978-82-997727-0-9. Merknad: Alle høydepunkter om planene, kranglene og byggearbeidene. Rikt illustrert reportasjebok om Lofotens fastlandsforbindelse.
 • Klevstad, Karl: Betel Lofoten. Menighets- og misjonshistorie 1928-2003. Utg. K. Klevstad. 2010. 296 s. ISBN 978-82-303-1669-6
 • Laupstad, Sølvi (red.): Lofoten og Vesteraalens folkehøiskole/Vågan folkehøgskole/Lofoten folkehøgskole 100 år, 1901-2001. Utg. Høgskolelaget Nor[d]lendingen. 2001. 160 s. ISBN 82-996075-0-7. Merknad: Ifølge forordet er teksten skrevet av Åsa Elstad.
 • Lofotens og Vesterålens historie. Utg. kommunene i Lofoten og Vesterålen. Tre bind, utg. 1978-1995.
 • Nielssen, Alf Ragnar: Samisk fortid i Lofoten. Utg. Museum Nord. 2022. Merknad: Serie: Museum Nords skriftserie ; 2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersen, John Roald: Småmort : barn i nord for hundre år siden. Utg. Orkana. 2000. 103 s. ISBN 82-91233-55-1.
 • Strauman, Lars Blix: "Passende til Lofodbrug"? : Lofoten sykehus 1854-1998. Utg. Intarsia forlag. 1998. 149 s. ISBN 82-994908-0-4.
 • Vea, Jan: Der hav møter land. Fiskerbondesamfunnet i Nordland 1870-1940. Utg. Fagbokforlaget. 2004. 345 s. ISBN 82-450-0075-2
 • Øye, Kjell Alf: Telegrafens utvikling i Vest-Lofoten. 2002. 139 bl.

Hovedoppgaver

 • Aarstad, Steinar: Fiskeforedling og bosetting i Lofoten. En studie om konsentrasjon. Geografi, Oslo 1980.
 • Antonsen, Karin Marie: Å velge bosted i Lofoten : en diskursanalyse av folkelige fortellinger om bostedsvalg og hverdagsliv. Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2011.
 • Bekken, Wenche: "Kalven trives best der han er født" : en studie av familie, slekt og tilhørighet i et fiskerisamfunn. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2000.
 • Benonisen, Vidar: Bosetningsmønstre i Lofoten i yngre steinalder og tidlig metalltid : en empirisk undersøkelse med utgangspunkt i hustuftene. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø, 2005.
 • Bottolfsen, Øystein: Befolkningsutvikling og næringsutvikling i Lofoten og Vesterålen 1769-1835. Historie, Bergen 1980.
 • Brun, Wenche: Mellomalderarkeologi i teori og praksis : ei drøfting av anvendte metoder ved tre utgravingsprosjekter i Norge. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø, 2001. E-bok.
 • Bøe, Thomas: Av Lofotens og Vesterålens historie fra senmiddelalderen til 1660-årene. Historie, Oslo 1928.
 • Fossum, Heidi: Utror og in-sted. Reiseliv og reiselivsorganisering i Lofoten 1960-1995. Historie, Universitetet i Tromsø 2000.
 • Glomseth, Hans Otto: Norges fiskarlag og striden om not i Lofoten. Historie, Oslo 1969.
 • Grande, Jan: Modernisering og risiko. Beretninger om fisket i Lofoten ca. 1814-1884. Historie, NTNU 1996.
 • Hartviksen, Bente: Framveksten av væreiersystemet. Økonomisk og sosial historie fra Vest-Lofoten ca. 1765-1865. Historie, Oslo 1979.
 • Hauge, Elisabet Sørfjorddal: Fiskerinæringen i Lofoten. Internasjonalisering og omstilling i territorielle produksjonssystem. Geografi, Universitetet i Bergen 2000.
 • Knudsen, Liv Carstens: Gjestgivere i Lofoten og Vesterålens fogderi. Steder, rekruttering, virksomhet 1762-1808. Historie, Oslo 1973.
 • Lefdalsnes, Per Ole: Omleggingen til juksafiske i Lofoten i 1920- og 1930-årene. Historie, Bergen 1969.
 • Mikkelstuen, Hege: Landskapsforståelse : vei og skredsikring i Lofotlandskapet. Hovedoppgave i Landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole, 2001.
 • Nilsen, Gøril: Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap : en analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Tromsø, 2003.Bibliografi: s. 391-422. E-bok
 • Rogne, Per: Rorbusystemet i Lofoten på 1800-tallet : konflikt eller samspill? Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 2004.
 • Sund, Jan: Skjærgårdsnavn fra Vest-Lofoten. Nordisk, Trondheim 1978.
 • Tjeldnes, Agnar S.: Vegarbeiderlønninger i Helgeland og Lofoten og Vesterålen ca. 1870-1910. Økonomisk historie, NHH 1977.
 • Utne, Astrid: En veidekulturs-boplass i Lofoten. Storbåtshallaren ved Nappstraumen. Arkeologi, Tromsø 1973.
 • Welle-Strand, Erling: Motorstriden i Lofoten. Historie, Oslo 1941.

Aviser