Bibliografi:Rana kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Utsikt over Mo i Rana i 1950-åra.
Utsyn over Svartisen/Tjæhppisjiegŋa i 1963.
Meyer turisthotel i Mo i Rana i 1950-åra.

Bygdebøker og bygdehistorie

 • Hermanstrand, Håkon ofl.: Ranas samiske historie = Raanen saemien histovrije = The History of the Sámi people in Rana. Utg. Rana kommune. 2013. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heltzen, Ivar Ancher: Ranens Beskrivelse 1834. Utg. Rana museums- og historielag. 1981. 290 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XIX, s. 216–219.
 • Jacobsen, Tor: Smeltedigelen : den dramatiske historien om jernverksbyen Mo i Rana. Utg. Gyldendal. 1988. 295 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Grendehistorie

 • Bjerkli, Harry: Langvassgrenda : gårdsliste for Langvassgrenda : gårdene rundt Langvatnet : bosetning og slekt i det tyvende århundre. Utg. H. Bjerkli. 1999. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Straumbotn, Øivind: Bygdefolket i Ytre Rana : fra årestue til krig og fred. Utg. Ytre Rana bondelag. 2009. 241 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øvre Dunderlandsdalen. Glimt fra historia gjennom 280 år. Fra Verdalen til Strandjorden. Gårdene i Øvre Dunderlandsdalen. Red. Dagfinn Granheim. Utg. Øvre Dunderlandsdalen historielag. 2008. 263 s. ISBN 978-82-997967-0-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øvre Dunderlandsdalen. Brytningstid. Fra Verdalen til Strandjorden : gårdene i Øvre Dunderlandsdalen. Red. Gerd Arntzen ofl. Utg. Øvre Dunderlandsdalen historielag. 2009. 176 s. ISBN 978-82-997967-1-2. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirkehistorie

 • Eidsaune, Thor Helge: Så "trædde ieg Iver Anker Heltzen frem for min menighed aar 1811" : Heltzen og Mo 1811-1814. Utg. Helgeland museum. 2014. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karstensen, Per: Nevernes kirke 100 år : 1893-1993 : hilsen til jubileet : 100-årsberetning. Utg. Nevernes menighetsråd ; [Mo i Rana] : Rana museums- og historielag. 1993. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røssvoll kirke 40 år : 27. juni 1993 : Anne Marie-kirken. Utg. [Menighetsrådene for Nevernes og Røssvoll]. Røssvoll?. 1993. 4 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røssvoll kirke 50 år 1953-2003 : Anne Marie-kirken, "Såmannkirken". Utg. Røssvoll menighetsråd. Skonseng. 2003. 8 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Skoler

 • Enoksen, Knut ofl.: Jubileums-mokhasinen : 50 år med Mo kommunale høyere almenskole, Rana gymnas og Moheia videregående skole : 1953-2003. Utg. Moheia videregående skole. Mo i Rana. 2003. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karstensen, Per: Ranas skolehistorie : fra sandskriverbord til dataskjerm. Utg. Rana historie- og museumslag. 1988. 325 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oddvang, Bjørn: Fra metall til soft ware : tilbakeblikk på 50 år ved Rana yrkes[s]kole og Kongsvegen videregående skole. Utg. Kongsvegen videregående skole. 2005. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

 • Jacobsen, Tor: Fra sneppert til skalpell : sykehushistorie i Rana gjennom hundre år. Utg. Rana sykehus. 2001. 230 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Juvik, Lars Hansen: Bibliotek til ranværingene : fra folkeboksamling til byens hjerte. Utg. Norlandica. 2013. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Straumfors, Asbjørn Inge (red.): Langt mot nord, midt i verden : Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana 1989-1999. Utg. Nasjonalbiblioteket. 1999. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

Auronasa offersted i andre halvdel av 1800-tallet.
Skonseng ved Mo i Rana i slutten av 1940-åra.

Idrettshistorie

 • Alstadhaug, Leif: Fra Ånnersbakken til olympiatoppen : Mo skilag 100 år : 1896-1996 : et stykke nordnorsk ski- og kulturhistorie. Utg. Skilaget. 1996. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alstadhaug, Leif: Sommersport under polarsirkelen : Mo idrettslag 1904 - 100 år - 2004 : et bidrag til Mo i Ranas kulturhistorie. Utg. Mo idrettslag. 2004. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løvstrand, Gunhild: Bossmo & Ytteren idrettslags jubileumsberetning : 1908-1988. Utg. Idrettslaget. 1988. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Fagforeninger

 • Helgeland typografiske avdeling, Rana typografiske forening, Rana grafiske forening gjennom 75 år : 1918-1993.
 • Karstensen, Per: Koks, lomp og kvitvask : Mo kjemiske fagforening 1959-1990 : og om Norsk koksverk A/S. Utg. Primas. 1991. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Svein Erik: Jubileumshefte for Mo tekniske funksjonærers forening : 50 år : stiftet 6. oktober 1950. Utg. [Foreningen]. 2000. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Annet

 • Arner, Oddvar: De frivillige foreninger i Rana. Utg. Universitetet i Oslo. Instituttet for sosiologi. 1959. 120 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berntsen, Bilmar ofl.: Røvassdalen skytterlag : 100 år : 1902-2002. Utg. Røvassdalen skytterlag. 2002. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjelvin, Harald, Per Zahl Hanssen (red.): Rana turistforening 50 år : 1927-1977. Utg. Rana turistforening. 1977. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karstensen, Per: 90 år for folkehelsa : Mo og Nord-Rana sanitetsforening 1905-1995. Utg. Mo og Nord-rana sanitetsforening. 1995. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norges lastebileier-forbund Nordland 60 år : 1946-2006 ; Rana lastebileier forening 70 år : 1936-2006. Utg. Rana lastebileierforening. 2006. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Språk

 • Leirfjord bygdebok. Utg. Leirfjord bygdeboknemnd. [1983]-
  • Særbind 1: Jenssen, Øyvind: Helgelandsmålet i Leirfjord. Språk og språkkultur der Vefsn og Rana møter Øyan. [1983]. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket

Musikk og teater

 • Berg, Thoralf (red.): Nordland teater - qou [i.e. quo] vadis? : debatten om Nordland teater 1990-1991. Utg. Institutt for drama, film og teater, UNIT/AVH. 1991. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hartviksen, Ivar: Hengivne Ranamusikanter i samspill : Mo orkesterforening 75 år, 1925-2000. Utg. [Foreningen]. 2000. 66 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bedrifter

Jernverket i Mo i Rana i 1955.
Revelen sag og høvleri ved Mo i Rana.

Norsk jernverk

 • Børresen, Anne Kristine: Drømmer av stål : A/S Norsk jernverk fra 1940-årene til 1970-årene. Utg. Historisk institutt, Universitetet i Trondheim. 1995. 501 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønlie, Tore: Jern og politikk : 1945-1955 : A.S Norsk jernverk, beslutningsprosessen fra plan til produksjon. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 210 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryssdal, Reidar: Fra Hans Nielsen Hauge til Norges største industripark : historien om Norsk jernverk. Utg. Mo industripark. 1996. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Rana gruber

 • Bugge, Jens A.W.: Rana gruber : geologisk beskrivelse av jernmalmfeltene i Dunderlandsdalen. Utg. I kommisjon hos Aschehoug. 1948. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Hans Jørgen, Eirik H. Pettersen: Rana gruber AS : en historisk beretning. Utg. [Rana gruber]. 1995. 97 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Andre

 • Coldevin, Axel: Gammel kultur på Helgeland : [jubileumsskrift for] Mo bok- og papirhandel, Meyers gull og sølv, 1906-1986. Utg. Firmaet. 1986. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Coldevin, Axel: Hundre års handel i Nord-Norge : L.A. Meyer, Mo i Rana : 1854-1954. Utg. L.A. Meyer. 1954. 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Coldevin, Axel: Mo sparebank gjennom 100 år : et bygdesamfunn går inn i maskinalderen. Utg. Mo sparebank. 1976. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hartviksen, Ivar: Ranaindustrien i bilder : en historie fra 1892 til 2012. Utg. Mip-info, Mo industripark. 2012. 165 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karstensen, Per: Samvirkehandel gjennom 50 år : fra Mo kooperative forening til Rana samvirkelag. Utg. 1962. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryssdal, Reidar: D@tapioner i nord : fra Norsk jernverks hullkortavdeling til Postens SDS region nord : IT-historien i Rana i tekst og bilder. Utg. Regionen. 1999. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker og tidsskrifter

Diverse

Toget skal fram! Snømåking på jernbanelinja, Saltfjellet/Sáltoduoddar ved Stødi/Stöjje, helt nord i Rana kommune
Lagvassågbrua ved Skonseng i slutten av 1940-åra.
 • Alstadhaug, Leif: "Det længtende sind" : Barbara Baarsen Bostrøm. Utg. Rana museums- og historielag. 1999. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Håkon With ofl.: Norsk industrikultur- : en tverrfaglig studie av et jernindustrimuseum i Rana. Utg. 1992. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Paul Olav: Ringvirkninger av ny storindustri : utvikling i næringsliv og bosetting i Årdal Og Mo i Rana med omliggende distrikter siden 1946. 1965. 146 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berre, Lorents: Streiken ved Dunderlandsanlægget i Juni 1903, Dunderlandsdølens Forlag, UÅ (Mo 1903)
 • Bråten, Roger: Vårres liv : FlåPluNa slekta : Flåklypa via Plurdalen og Nabben : perspektiv i livet - oss i 300 år. Utg. R. Bråten. 2016. 654 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Børresen, Dag Ingemar: Vi vil oss et land! : Norges kommunistiske parti i Helgeland og Salten distrikt - med tyngdepunkt på Mo i Rana 1945-1960. Utg. Historisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelig[e] universitet. 1999. 423 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "De falt på sin post-" : Dunderlandstragedien 5. juli 1948 : en utstilling fra Rana museum, Kulturhistorisk avdeling, 1998. Utg. Museet. 1998. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gåsdal, Odd: En undersøkelse av friluftslivet i bykommunene Rana og Lillehammer. Utg. Norsk institutt for naturforskning. 1992. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helgesen, W.Th.: Dobbeltdrabet i Mo, eller Lapper og Bumænd En Retshistorie fra Mo i Ranen fra det attende Aarhundrede. Efter samtidige Kilder optegnet for "Nordlands Folkeblads" Føljeton. Utg. Nordlands Folkeblads Trykkeri. 1902. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hirsti, Øyvind: Folkets røst i 90 år : Dunderlandsdølen, Helgelands fremtid, Rana blad 1902-92. Utg. Rana blad. 1992. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holm, Sverre ofl.: Industrireisinga og samfunnet : Mo i Rana : befolkningen : en arbeidsbok. Utg. Universitetet. 1958. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mikalsen, Ulf: Trebåtbygging : bygging av spissbåt i Rana : historikk og byggeteknikk. Utg. Båtbyggerens forlag. 2006. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen-Hagen, Bernt, Anne Blix Gulstad: Mo i Rana lufthavn, Røssvoll : dokumentasjon for arkivmessig bevaring. Utg. Norsk luftfartsmuseum. 2014. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Otnes, Jakob: «En forholdsvis ukjent grotte i Nord-Rana». I: Norsk geografisk tidsskrift. XIV. 1954. S. 362–364.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Kamp om kontroll : kald krig og kommunisme i Rana», i Arbeiderhistorie. Utg. Universitetsforl. 2008. Digital versjonNettbiblioteket, s. 317-333.
 • Solbakken, Klaus: 100 år - 100 mennesker : historier, tanker, opplevelser og hendelser gjennom 100 år : fortalt av folk selv - og lokalavisa. Utg. Rana blad. 2002. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solbakken, Klaus: Maskinveteraner forteller : en dokumentasjon i tekst og bilder om en viktig periode av Ranas og Helgelands historie. Utg. Solbakken forl.. 2012. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solbakken, Klaus: Wulfsberg : slekten, historien og firmaet gjennom to generasjoner. Utg. Solbakken forl. 2016. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solås, Arild: Transportsentralen Rana SA : gjennom 70 år : 1947-2017. Utg. Transportsentralen Rana. 2017. 161 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storli, Inger: "Stallo"-boplassene : et tolkningsforslag basert på undersøkelser i Lønsdalen, Saltfjellet. Utg. Institutt for samfunnsvitenskap. 1991. 206 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Straumfors, Per: Per Karstensen : skolemann, motstandsmann, politiker og samfunnsmenneske. Utg. Rana historielag. 2010. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Avhandlinger

Motiv fra Mo i Rana.
 • Amundsen, Tina: Steinalder i Ranafjellene. Endring av slåteknikk i kvartsitt. Arkeologi, NTNU 1997.
 • Andersen, Håkon With og Per Maurseth (red.): Drøm, stål og virkelighet: Mo i Rana, 1946-1990. 1993-1999.
  • 1: Lindberg, Steinar: Fra nasjonalt symbol til underskuddsbedrift. A/S Norsk Jernverk 1946-1966. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1993. 202 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 4: Davidsen, Ole: "Klubb, skift og pensjon". Jernverksklubben i Mo i Rana og dens arbeide med sosiale saker 1955-1975. Historie, Universitetet i Trondheim 1994. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 5: Karlsen, Anne Marit: Fra trivial vitenskap til forskning. A/S Norsk Jernverks laboratorium 1955-1970. Historie, Universitetet i Trondheim 1994. Utg. 1995. 201 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 6: Kvande, Lise: Frå arbeidarvern til arbeidsmiljø. Utfordringar og tiltak ved A/S Norsk Jernverk 1955-1975. Historie, Universitetet i Trondheim 1994. 279 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 7: Klausen, Ann Kristin: "Den røde byen". Teknologi, forurensing og opposisjon. Historie, Universitetet i Trondheim 1994. 287 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 8: Falnes, Jørun: "Jomfruer" i maskulint miljø. Drift av elektroråjernovner i Mo i Rana på 1950- og 1960-tallet. Historie, Universitetet i Trondheim 1994. 185 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 9: Øksnes, Mona: Norsk Jernverk og den internasjonale stålkrisen 1974-87. Historie, Universitetet i Trondheim 1994. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 10: Daling, Unn Kristin: Ei soge om eit statsføretak. Norsk Koksverk A/S 1960-1970. Historie, Universitetet i Trondheim 1995. 263 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 11: Wale, Astrid: Fleksibel masseproduksjon. Salg og produksjon av skipsprofiler ved A/S Norsk Jernverk 1959-1977. Historie, Universitetet i Trondheim 1995. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 13: Uglem, Åshild: Kristenliv i jernverksby. Kirkelige forestillinger om Mo i Rana på 1950- og 1960-tallet. Historie, NTNU 1996. Utg. 1999. 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arner, Oddvar: De frivillige foreninger. Et opplegg til sosiologisk forskning belyst ved studier i Rana. Sosiologi, Oslo 1956.
 • Arntzen, Eystein: Mo i Rana. En kulturundersøkelse. Sosiologi, Oslo 1970.
 • Berg, Alf Egil: Dunderland Iron Ore Company Limited i Rana. Forspillet og første driftsperiode. Historie, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Børresen, Dag Ingemar: "Friskt blod, varme hjerter og dristige hjerner". Norges Kommunistiske Parti i Helgeland og Salten distrikt - med tyngdepunkt på Mo i Rana 1945-1960. Historie, NTNU 1997.
 • Edvardsen, Jonny og Stifjeld, Berit: Rana Bokcafe: i går, i dag, i morgen? Statens bibliotekhøgskole 1986.
 • Eidsaune, Thor Helge: En industriarbeiderkultur tar form. Jernverksarbeiderne 1955-1971. Etnologi, Universitetet i Oslo 1998.
 • Fagerland, Berit: Rød røyk, barn og kultur. Oppvekst, bibliotek og kultur i industribyen Rana på 60- og 70-tallet. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1994.
 • Frøholm, Anders: Busetjinga i Nord-Rana til 1800. Historie, Oslo 1952.
 • Gran, Odd: Noen økonomiske forhold ved utviklingen av jordbruket i Rana-området, Nordland. NLH 1952.
 • Haga, Arna: Kvarts, rein og fangstfolk under Okstindan. Brudd eller kontinuitet i bruken av fjellet ca 1800 f. Kr. - 800 e. Kr. Arkeologi, NTNU 1997.
 • Hofstad, Torbjørn: Strukturanalyse av meieribruket i deler av Trøndelag ved hjelp av lineær programmering. Meieriinstituttet, NLH 1981.
 • Hultgreen, Tora Ingeborg: Yngre steinalder i Rana. En analyse av kyst- og innlandsbosetninga mellom 4000-2000 BC. Magistergradsavhandling i arkeologi, Universitetet i Tromsø 1988.
 • Høydahl, Even: Med Rana som arena. Unge ranværinger i et arbeidsmarked i endring. Geografi, Universitetet i Bergen 1992.
 • Johannessen, Kåre: Jordbruket i Rana. Jordressurser og utnytting av ressurser. NLH 1953.
 • Løseth, Olav: Rom for fellesskap. En kvalitativ analyse av noen boområder i Mo i Rana. Geografi, Universitetet i Trondheim 1991.
 • Mathiesen, Thomas: Aspects of social stratification in a changing society (Mo i Rana). Sosiologi, Oslo 1958
 • Maurseth, Per, Håkon With Andersen, Anne Kristine Børresen (red.): Jernverk og samfunnsendring : tretten bidrag til historien om jernverket og Mo i Rana. Nr. 40 i Skriftserie fra Historisk institutt, utg. Institutt for historiske og klassiske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2003. 245 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mellingen, Turid: Kørva a jente, korsn snakk dokk? En bymålsstudie i Rana. Nordisk, Universitetet i Tromsø 1994.
 • Nordnes, Oddvar M.: Jordbruk i Rana. En bygdesosiologisk undersøkelse av samspillet mellom en del faktorer, og den betydning de kan ha for den driftsmessige tilpassing på det enkelte bruk. NLH 1972.
 • Pedersen, Linda Helen: Lokalbibliografi for Rana 1964-1991. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1992.
 • Pollan, Sonja: Radikalisme og religiøse nydannelser i bygdemiljøet i Mo i Rana. Sosiologi, Oslo 1958.
 • Slottemo, Hilde Gunn: Sigrid, Bjørn og Erna - kvinneportrett fra Mo i Rana. Kvinners arbeid i et kulturhistorisk perspektiv, 1930-1980. Historie, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Solli, Helge: Ei sosiologisk vurdering av enkelte problemer i bygdesamfunnet omkring Mo i Rana i Nordland. NLH 1952.
 • Tveit, Eva-Marie: Sild, skip og slott av stål. Arbeiderhverdag - en kulturanalyse. Folkloristikk, Universitetet i Bergen 1994.
 • Østerdal, Einar: Gjennomføring av 9-årig obligatorisk skole i Rana. Historie, Trondheim 1975.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18990319 Fra: Ingeborg Marie (tante) Olsen, Rana, Nordland Til: Berner Andreas Olsen Loftfjell, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Rana 1998
Stikkord: Hverdagsliv, eget hjem, husmorrolle, Familieforhold, dødsfall, mavesår, sykeleie, Religiøsitet, Helg og høytid, begravelse, Nærmiljø, Kommunikasjon, jernbane
 • År: 19180519 Fra: Bereth Stormdalshei (svigerinne), Rana, Nordland Til: Anna C. Andersen Grannes, Belview, Minnesota, USA Eier: Beatrice H. Gilfilen, Bellingham, WA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, foto, Religiøsitet, Emigrasjon, savn, Økonomiske kår, priser, uår, første verdenskrig, matrasjonering, Årsvekst og avling, lønn, Familieforhold, dødfall, Vær, begravelse, Helse og sykdom, Nærmiljø, asyl, anleggsarbeid, gardskjøp

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2340 RANA)
Amerika-brev. Utg. Rana museums- og historielag. I: Årbok for Rana. Nr 8 (1975). S. 53-56. Red. Sigurd Marsten. Merknad: Avsendar: Israel Pedersen 1882.
 • Brev (2341 RANA)
7 brev om Bossmo bergarbeiderforening og streiken 1898-99. Utg. Rana museums- og historielag. I: Årbok for Rana med omliggende distrikter. Nr 3 (1970). S. 41-46. Red. Kåre Odlaug.
 • Dagbok (2342 RANA)
Svensken Petter Fernstedt på Skonseng i Nord-Rana (1793-1843) og dagboka hans frå åra 1824-1840. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 44, nr 4 (1963). S. 201-209. Red. Anders Frøholm.
 • Eigedomsdokument - bygsel (2343 RANA)
Lapper, lappelensmenn og bygselområder i Rana i tiden 1800-1910. Utg. Rana museums- og historielag. I: Årbok for Rana med omliggende distrikter. Nr 4 (1971). S. 5-12. Red. Kåre Ildgruben. Merknad: Frå 1886.
 • Kyrkjerekneskap (2344 RANA)
Kirkeklokkene og det eldste inventaret. Utg. Rana museums- og historielag. I: Årbok for Rana med omliggende distrikter. Nr 6 (1973). S. 50-56. Red. Ola Grotnes. Merknad: Frå 1849.
 • Obligasjon (2345 RANA)
To obligationer. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 11 (1980). S. 122-124. Merknad: Frå 1692. Lån hos Petter Dass.
 • Søknad - privilegium ; kongebrev - privilegium (2346 RANA)
De første forberedelser til bergverksindustri i Rana. Utg. Rana museums- og historielag. I: Årbok for Rana med omliggende distrikter. Nr 10 (1977). S. 93-100. Red. Bjørne Astor Endresen. Merknad: Frå 1662. Modernisert ortografi.

Aviser

Lenker