Bibliografi:Evenes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjørnson, Inga: Dundor-Heikka og flere lappers historier fortalt av dem selv: optegnelser fra Ofoten. Utg. Cammermeyer. 1916. Illustratør: Danielsen, Elise. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blomlie, Trond: Skatter i fjell : på tur i bergverkshistorien til Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord. Utg. Museum Nord. 2011?. 128 S. ISBN 9788291340234. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bogen kapell 50 år : jubileumsskrift : Bogen kapell ble vigslet Kristi himmelfartsdag. Utg. Bogen kapellforening. Bogen. 2014. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brantenberg, Terje: Skoddebergsaken 1985-1991 : Forsvaret og samiske interesser. Utg. Sámi instituhtta I samarbeid med Sámi dutkamiid guovddáš, Universitetet i Tromsø. 2000. 132 s. Merknad: "Rapport III, Skoddebergprosjektet, Terje Brantenberg, 1998".
 • Collin, Fredrik: Kontaktavstand og kontakthyppighet. Studium av reisevaner i Evenes, Tjeldsund og Skånland kommuner. Hovedoppgave i geografi, Bergen 1971.
 • Gaski, Lina: "Hundre prosent lapp?" : lokale diskurser om etnisitet i markebygdene i Evenes og Skånland. Utg. Sámi instituhtta i samarbeid med Sámi dutkamiid guovddáš, Universitetet i Tromsø. 2000. 99 s. Merknad: "Rapport II, Skoddebergprosjektet, Lina Gaski, 1997". Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grenersen, Geir: Ved forskningens grenser : historien om et forskningspro[s]jekt i det samiske Nord-Norge. Utg. Spartacus. 2002. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Yngve: En flyplass blir til : Harstad-Narvik lufthavn, Evenes. Utg. Støtteutvalget for Harstad-Narvik lufthavn, Evenes. 1995. 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Yngve: Evenes : en flyplass i vekst : Harstad/Narvik lufthavn 40 år. Utg. Media services. 2013. 209 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Tore Einar: På spor av "samiskhet" og "norskhet" : markabygdbosetning i Stourranjárga i et livsløpsperspektiv, 1850-1900. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 1995.
 • Minde, Henry: Diktning og historie om samene på Stuoranjárga. Utg. Sámi instituhtta i samarbeid med Sámi dutkamiid guovddáš, Universitetet i Tromsø. 2000. 220 s. Merknad: Rapport 1, Skoddebergprosjektet. Den kulturhistoriske undersøkelsen, Henry Minde, 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myrnes, Martin og Olsen, Aslaug: Samiske stedsnavn i Evenes / Evenáši sámi báikenamak. 2010. 59 s. ISBN 978-82-91973-34-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nicolaisen, O: Under overskriften "Kirkeundersøkelser i Nordland 1912" kommer «Evenes kirke i Ofoten» i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913
 • Rasmussen, Mangor: Mitt liv som båtbygger : historien om Nordland slip & båtbyggeri. Utg. [M. Rasmussen]. 1996. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Samuelsen, Sverre: Arnes : ei bygd i Ofoten. Utg. S. Samuelsen. 1983. 143 s.
 • Skåden, Emma Margret: Tsjekkarn : tysk soldat i Markebygda. Utg. Skániid girjie. 2004. 41 s. ISBN 8291973083. Merknad: Fortellinger om tyskeren som deserterte og dukket opp i Markebygda, senvinteren 1945.
 • Sviggum, Anders Birger: Kontaktavstand og kontakthyppighet : studium av reisevanar og reisemønster i norske utkantstrøk. Universitetet i Bergen, Geografisk institutt, NHH. 1974. 83 s. Merknad: Serie: Geografiske studier av utkantsstrøk i Norge; 4. Omhandler Voss, Vik, Skånland, Evenes og Tjeldsund. Digital versjonNettbiblioteket

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2302 EVENES)
Emigranter og Amerikabreve. Utg. Bygdeboknemnda i Ofoten. I: Ofoten i historien. Årbok. 1979. S. 58-70. Red. Kaare Pettersen. Merknad: 8 brev 1884-1908.
 • Amerikabrev (2303 EVENES)
Emigranter og Amerika-brev. I: Fimbul. Småskrift fra Evenes bygdeboknemnd. Nr 8 (1984). S. 11-18. Merknad: 5 brev. Avsendarar: Olaus A. Larssen Strand 1902 (2), 1903, 1904, Hans Christian Johnsen 1903.
 • Folketeljing 1801 Folketelling 1801. (2304 EVENES)
Utg. Evenes bygdeboknemnd. I: Fimbul. Småskrift fra Evenes bygdeboknemnd. Nr 6 (1982). S. 34-52. Red. Bjørg Melbøe.
 • Folketeljing 1875 (2305 EVENES)
Folketelling 1875. I: Fimbul. Årg. 2, nr 3 (1977) s. 52-75; årg. 3, nr 4 (1978) s. 42-46. Red. Kr. Lenvik.
 • Husmannskontrakt (2306 EVENES)
Husmannsplassen Skavåsen og folket der. I: Fimbul. Småskrift fra Evenes bygdeboknemnd. Nr 11 (1990). S. 15-19. Red. Egil Rasmussen. Merknad: Skavåsen under Forra 1866. Gjengitt i fotografisk avtrykk.
 • Kyrkjeskøyte (2307 EVENES)
Evenes kirke. Utg. Bygdeboknemnda i Ofoten. I: Ofoten i historien. Årbok. 1976. S. 18-27. Red. Arthur Ravn. Merknad: Utstedt av kongen 1827.