Bibliografi:Steigen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Ballangen · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Tjeldsund · Træna · Tysfjord · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Hansen, M.B.: Slekter og gårder i Steigen prestegjeld. 1955. 268 s.
 • Fygle, Svein: Fiske og fangst i Steigen: historie, tro og tradisjon. Utg. Steigen sentralskole. 1977. 286 s.
  • Melding: Tvinnereim, Jon i Heimen, b. XVIII, s. 124–127.
 • Ord og uttrykk fra Steigen. Utg. Steigen bondekvinnelag. 1988. 46 s. – Ny utg. 2016. 59 s.
 • Pedersen, Jarl-Arne: Steigen. En vandring gjennom tusenårig historie. Utg. Steigen turistsenter. 2008. 151 s. ISBN 978-82-997831-0-1.

Hovedoppgaver 1907-

 • Brænd, Marit: Å samle Steigen til ett rike. En studie av Steigen sagaspills betydning for lokaltilhørighet. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Planlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune: Steigen
 • Dahl, Kjersti: Jernalder i Steigen og Bø. Graver, landskap og bosetning. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Steigen
 • Eidsvik, Eli: Bønder og byråkrater ... i skjønn forening? En studie av reorganisering i Steigen kommune. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Steigen
 • Fygle, Svein: Krisesymptomer og krisestrategi i Steigen kommune 1920-1939. Universitetet i Trondheim 1987. Fag: Historie. Kommune: Steigen
 • Mehus, Monika og Trosten, Mari: Lokal organisering av medlemmene i Meieriet Nord. En medlemsundersøkelse i Salangen, Salten og Steigen. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: Salangen [Merknad: Salten: se også Salangen, Steigen: se også Salangen]
 • Moltu, Tom: Engeløya i Steigen. Studiar over den førhistoriske busetnaden tufta på arkeologi og vegetasjonshistorie. Universitetet i Tromsø 1988. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling). Kommune: Steigen
 • Leirvaag, Ole-Gunnar: Substantivbøyinga i Steigen-målet. Med eit synkront oversyn over lydverket og dei prosodiske tilhøva. Oslo 1979 Fag: Norsk??

Stensland, Rolf H.: Bosetninga i Steigen 1300-1660. Tromsø 1979 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2350 STEIGEN)
Amerikafeber. Utg. Steigen historielag. I: Årbok for Steigen. Årg. 3 (1978). S. 139-142. Red. Svein Fygle. Merknad: Avsendar: "En steigværing" 1904.
 • Diplom ; skifte (2351 STEIGEN)
To 1500-talls-diplomer in extenso. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 64, nr 1 (1983). S. 289-291. Red. Audun Dybdahl. Merknad: Frå 1516 (omhandlar Steigen) og 1578 (Værøy).
 • Husmannskontrakt (2352 RØYVÆRØY)
Husmannsvesenet under Steigen prestegård, Laskestad. Utg. Steigen historielag. I: Årbok for Steigen. 1977. S. 84-110. Red. Svein Fygle. Merknad: 2 kontraktar, for Sandvåg 1796 og Vestre Mølleskog 1904.

Aviser