Fimbul

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Årsskrift fra Evenes Bygdeboknemnd 2011
Foto: Evenes Bygdeboknemnd

Fimbul er et småskrift fra Evenes bygdeboknemnd. Innholdet på disse sidene er i sin helhet hentet fra Fimbul.

Se også oversikten over artikkelforfattere og andre bidragsytere i Fimbul. På siden Gårder i Evenes finnes inngang til enkelte av artiklene fra Fimbul, sortert etter hvilken gård de omtaler.

Småskriftserien har standard serienummer ISSN 0800 4021

Tittel Utgitt Tema/innhold
Fimbul nr 1 (prøvenr) 1976 Artikler om opprinnelsen og en mulig forklaring til navnene Lofoten og Ofoten, litt kaihistorie fra Liland, bosetting i Ofoten og på gårdene Liland og Bjelgam, litt veihistorie, eventyr/sagn om navngitte steiner, elevene i 2. og 3. klasse på Liland skole har skrevet ned rim og regler de kjenner til og til slutt om navnet Fimbul. Status3-4.jpg
Fimbul nr 2 1976 Den første ordinære utgaven inneholder artikler om nemndas arbeid og det lokalhistoriske arbeid i Nord-Norge. Vi får historier tidligere trykket i Håløygminne og en smakebit av skolehistorien, her representert av skolene Forra, Østervik og Tårstad. Denne utgaven inneholder også annet Tårstad-stoff. Vi kan lese om kraftstasjonen i Bogen, en fjøs på Bjellgam og kaia i Botn, i tillegg til flere små historier om levemåten i gamle dager, bl a historien folket i Brenna. Fimbul nr 2 inneholder også en artikkel om geologiske forhold i Evenes, et stemningsbilde fra Evenesmark via Haugbakkveien til prost Jakob J. Andersen. Dessuten gamle bilder, barnerim & regler, ordtak og noe om stedsnavn. Status3-4.jpg
Fimbul nr 3 1977 Den tredje utgaven inneholder skolelærer og klogger Lars Pedersen Grove's egen egen historie om sitt liv, en historie fra da sykkelen kom til Evenes, om Tinghaugen på Tårstad, noen gamle stedsnavn på strekningen Dragvik-Vassbotn, Karen Margrethe's historie fra 1820-tallet. Lambert Lambertsen forteller om bygginga av rørgata fra Niingen til kraftstasjonen og om okkupasjon og frigjøring. Vi kan lese om Evenesmark 1940-45 og om legeskyssbåten i Ofoten, i tillegg til sanger, Rim og regler. Til slutt en sammenstilling av folketellingen for 1875. Status3-4.jpg
Fimbul nr 4 1978 I denne utgaven får vi dikt og sang, litt om hendelsene i 1814, historier fra gamle dager, litt om livet på prestegården, anekdote om korssteinen i skillet mellom Dragvik og Strand, litt om gammel slekt på Strand og Bergviknes, gruvedriften i Bogen og tilhørende "bondreft", utdrag fra folketellinga 1875 fra Stunes og Lenvik og til slutt eksempler på tiggerbrev, sannsynligvis ført i pennen av presten. Status3-4.jpg
Fimbul nr 5 1979 Utgaven inneholder ikke et bestemt tema. Du lese om det som kan ha vært det første 17. mai-toget i Bogen, om reisemåter i gamle dager, om stiftelsen av ungdomslaget Nord-Norge i Oslo og om stedsnavn i området Lakså-Dragvik. Vi kan lese om ho Holger-Anne, om flyttsamer i gamle dager og vi får erindringer fra en Lofottur. Vi får et innblikk i en gammel protokoll fra Evenes skytterlag og vi får vite hvordan det var på dyrskue i gamle dager. Historien om styrmannen som kom bort på Liland havn i 1793 med kommentarer av nyere dato er det også plass til. Du får også flere fortellinger i verseform og til slutt litt skolehistorie fra Evenes og gårdshistorie fra Ramnes, Skar og Tårstad. Status3-4.jpg
Fimbul nr 6 1982 Denne utgaven inneholder den første av en rekke salmer av prost Anderssen, under overskriften "Søndagsbetraktning". Så får vi historien om det læstadianske inntog i våre bygder. Utgaven inneholder også en fortelling om postfører Nils Eriksen, en beskrivelse av Peter Hansa-veien spesielt og utbyggingen av vegnettet generelt. John Løvlis historie om bosetting og levemåte i Snubba i gamle dager kan du lese her sammen med en gjengivelse av folketellingen for 1801. Status3-4.jpg
Fimbul nr 7 1983 Utgaven handler i sin helhet om gruvedriften i Evenes. Hovedsaken er en gjengivelse av en del dokumenter i forbindelse med oppstarten av den berømte bondedriften i Bogen og Kleiva, med fortegnelse over anvisninger og eiendommer og en gjengivelse av konsesjonsvilkårene. Deretter følger "Beretning om A/S OFOTENS MALMFELTERS DRIFT med bilag" forfattet av Dr. L. Andersen Aars med flere. Denne er gjengitt i sin helhet. Vi kan også lese litt om bergverk og bergverksdrift på Tårstad og Lakså og se noen bilder fra gruvemiljøet. Status3-4.jpg
Fimbul nr 8 1984 Denne utgaven inneholder historier om livet som småbruker og fisker i gamle dager, noen alvorsord på rim og om jektebruk, jekteoppsett og handel på Liland. Fra Liland får vi også historien om da skolen på Liland brant i 1916 og litt om dampmeieriet på Liland. Du kan lese litt om emigranter og og lese noen av amerikabrevene de sendte hjem. Vi får en historie fra konfirmasjonsskolen i 1907, litt om hjemmedåp i gamle dager og historien om da kirkebøkene forsvant fra Evenes kirke. Til slutt forteller John Løvli om Kibergan og Ragnhildsteinen i Lenvikmark og gårdshistorie fra Stunes og Evenes. Status3-4.jpg
Fimbul nr 9 1985 Her kan vi lese om barneminner, to slekter fra Lenvik, Sundhedscomissionens arbeide, Laxaa Kobberværk, opphavet til navnet Nord-Norge, råd mot forskjellig, skolebilder fra Liland, lensmenn i Ofoten, historie fra Lofothavet, biografi over Peder Edvard Pedersen Dyping og til slutt gårds- og slektshistorie fra Lien, Lilandskar og Vollen. Status3-4.jpg
Fimbul nr 10 1987 Denne utgaven av Fimbul inneholder mest bilder.
Det er bilder av prestegården, kirka, skoleklasser, arbeidsfolk, folk på ski, pensjonærer på bygdeheimen, den første 17. maifeiringen i Bogen etter krigen, de første bilene i kommunen, gammelbrua i Bogen og kaia i Botn. Det er bilde fra bondriftas generalforsamling i 1930, bilder Fra Lenvikmark og bilder fra okkupasjonstiden i Evenes. Så rundes det av med en bryllupssang, gårdshistorie for Øya (Skogøya) og til slutt kommunens budsjettforslaget for 1934-35.
Status3-4.jpg
Fimbul nr 11 1990 Denne utgaven er viet den østre delen av kommunen, fra Liland til Lenvikmark, og Forra. Vi får bilder fra åpningen av veien over Herjangsfjellet, en beretning fra aprildagene i 1940, om livet til Hanna Øse fra Lenvikmark og hvordan folket livberga seg der i forrige århundre. Glimt fra Forra og husmannsplassen Skavåsen med folket levde der, og noe fra Østevik og Lenvik er også med. Skolehistorie med skolejubliéet (1789-1989), det første skolehus i Lenvikmark og Ole Jakobsen som eide huset. Ellers finnes mange små historier fra hverdagsliv, bilder fra høytid og fest. Til slutt gårdshistorie fra Liland og Bjellgam. Og Hans Olsa Snekkar, hvem var han? Status3-4.jpg
Fimbul nr 12 1991 Artikler om ordførere i Ofoten - Evenes før 2. verdenskrig, minner fra Hovdes Hotel, fraværsgrunner i folkeskolen i gamle dager, husmenn på Evenes prestegård, eksempler på skifter fra slutten av 1700-tallet, om klokker Andreas Kornelius Strand, om meieriene i Evenes, bilder fra Lenvikmark, minner fra krigsårene, om skolen og klokkerboligen på Lunnan, minner fra "gamle dager" og gårds- og slektshistorie fra Leiros - Lakså. Status3-4.jpg
Fimbul nr 13 1993 Heftet er ikke viet noe spesielt tema. Innholdet spenner en beskrivelse av den gamle "Allfars veg" - Kirkevegen til en historie om den siste bjørnen på Lavangseidet og en beskrivelse av et offersted. Vi kan også lese om hvordan en gamme brukt til familiebolig så ut. Litt skolehistorie fra gamle dager er det også plass til sammen med gamle vers og barneleker. Utgaven inneholder artikler fra Tårstad og Skar der mange tema er omtalt. Utgaven inneholder også mange bilder fra hele Evenes. Du kan også lese om hvordan korndyrking foregikk på våre kanter. Til slutt gårds- og slektshistorie fra Dragvik, Strand og Bergvik. Status3-4.jpg
Fimbul nr 14 1994 Utgaven starter med to salmer av prost Andersen og historien om utstikningen av jernbanetraséen gjennom i Evenes. Så kommer dikt, rim og regler og en autentisk beskrivelse av et bryllup i 1880-årene. Så kommer en bolk med den samiske bosetting i Osmarka, Siri i Siriåsen og historien om Liksletten. Vassbotnfamilien (ved Skoddebergvatnet) og Lenvikmarks historie i tiden 1800 - 1966 vies oppmerksomhet sammen med utviklingen av distriktslegeordningen. Utgaven avsluttes med Oddmund Tverfjelds fortsettelse av historien om det å være soldat i 1940, gårdshistorie fra Kleven, Lenvik, Østervik og litt om den gamle kraftstasjonen. Status3-4.jpg
Fimbul nr 15 1995 Denne utgaven av Fimbul er, i forbindelse med 50-årsmarkeringen for frigjøringen etter 2. verdenskrig, viet temaet krig og okkupasjon. Vi kan lese en ungdoms tanker foran monumentet over de falne og en kort biografi over de falne fra Evenes. Videre kan vi lese flere skribenters minner fra krigsårene, om det engelske feltsykehuset på Tårstad i 1940 og om russiske krigsfanger på Tårstad og i Bogen. Vi får historien om Jens Haldorsen, Trygve Brattelis redningsmann i den tyske konsentrasjonsleiren Natzweiler og historien om krigshelten Peder Leiros Ross. Denne utgaven har også mange bilder fra krigsårene og fra jubelen etter frigjøringen, samt bilder av rasjoneringskort og reklame for vareerstatninger som ble tilbudt under krigen. Status3-4.jpg
Fimbul nr 16 1996 Utgaven åpner med en salme av prost Anderssen etterfulgt av en beskrivelse av Madtz Homles kirke (før 1800) og litt om altertavlen og lysekronen i dagens kirke. Vi får en vurdering av heimstaddikting, romaner som har en direkte tilknytning til Evenes. Kanskje får vi svar på hvor den gamle kirkevegen gikk, en oppfølger fra Fimbul nr 13. Du kan lese om sætra på Tortenbakkan i Liavik og historien om Berit og Amund Paulsen i Skavåsen. Vi får en oversikt over emigranter fra Osmark, Evenesmark, og Fjellkrok, etterfulgt av et Amerika-brev, to møter med Elen på Parten og historien om Jens Haldorsen som satt dødsdømt i Hitlers dødsleire i fire år. Denne utgaven inneholder gårdshistorie fra Botn, Botnmark og Forra og historier fra hverdagsliv i kommunen. Status3-4.jpg
Fimbul nr 17 1998 I dette nummeret kan vi lese artikler om; "den siste viking" - historien om Sigurd Paulsen, noen minner fra Lofoten fra før krigen, møte med en tysk ubåt på Ofotenfjorden, alvor og skjemt på vers fra M.B. Eikseth, oversikt over ordførere i Evenes 1939-40 og 1946-98, bosettinga i Osmarka og ved Osvannet og litt om Oluf Nergård på Lakså. I tillegg får vi mange bilder og noe av gårdshistorien til Dalhaugen, Fjellaksel, Fjellkroken, Myrnes, Storelv og Sør Kvitfors.

Status3-4.jpg

Fimbul nr 18 1999 I dette nummeret kan vi lese om Evenes som kirkested gjennom 750 år, Eidsvoll-minnestøtte, bosetting på Gallogieddi, Ofoten bygdeboknemnd, "Nuorttanaste" Østens stjerne, månens innflytelse på menneske og natur, pengesaneringen i 1945, fiskebåter i Skar - Tårstad - Stunes, Daniel Danielsen forteller om en hendelse på Finnmarka, ei slekt fra Stunes, sauemerker i Evenes, Olga Rørvik forteller om sin oppvekst og om Letta, gruvedriften i Bogen og til slutt et Amerikabrev. Status3-4.jpg
Fimbul nr 19 2000 Fra forordet
Vi er inne i et nytt årtusen, og i denne utgaven av "Fimbul" prøver vi å formidle noe av historien til våre bygder de siste 100 år. Her er tatt med stort og smått av hendelser som skribentene selv har opplevd eller som eldre folk har fortalt om.
Her fortelles det om kampen for å klare å forsørge seg og sine, om arbeid ute og inne for alle i store barnefamilier, om levende bygdelag med liv i hus og fjøs, om tilbakegangen for jordbruket med mange uslåtte jorder. Her fortelles også - i tekst og bilder - om et rikt foreningsliv.
Status3-4.jpg
Fimbul nr 20 2001 Denne 20. utgaven av Fimbul åpner med en salme av Prost Anderssen, så kan vi lese om den gamle kjøreveien fra sjøen opp til Snubba og om Evenes sogns tuberkuloseforening. Marie Nymo forteller sin historie og vi kan lese om et hestetyveri under farlige omstendigheter under krigen. Vi får vite litt om ho "Spinnar-Marja" og om "Breidablikk" avisen til bondeungdomslaget "Bonden". Historien om "Moshulu", en firemasters bark av Mariehamn, og hvordan den havnet i Østervik er med sammen med historien om D/S Barøy's krigsforlis i 1941. Vi kan være med en tur langs Haugbakkvegen og lære om hestekjøretøy. Til slutt en sammenstilling av folketellingen for 1865. Status3-4.jpg
Fimbul nr 21 2003 Dette nummeret innledes med en salme av prost Jak. J. Anderssen, så kan vi lese om Bergvika og ættene der etterfulgt av artikler om ord og uttrykk fra Evenes, Tårstad postkontor, Olea Jakobsen forteller om sitt virke hos general Fleischer og frue, kulturlandskapet på Liland, gårdshistorien til Veggen, Ofotfjordens ofre, storgårdsliv i Ofoten i gamle dager, eksempel på en gjeterkontrakt, dikt om Lyder og hans skjebne, om Moshulu, om jernbanen ved Bogen gruver, stortingsrepresentanten og skolemannen Jens Jensen, skolemester og klokker Lars Pedersen Grove og til slutt om bondegampens hverdag i de gamle, gode dager. Status3-4.jpg
Fimbul nr 22 2004 Utgaven innledes med en salme av Prost Anderssen etterfulgt av en artikkel om personnavn og spesielle navnetradisjoner i Ofoten for 200 år siden. Vi kan lese en artikkel om slekter i Evenes som har aner fra Selbu i Sør-Trøndelag. Olav Ravn forteller om Liland brygge og virksomheten der under 2. verdenskrig. Fritz Fadranski, senere mottaker av Willy Brandt prisen, forteller om sin tid på "Moshulu". Utgaven inneholder et utdrag av gårdshistorien til Botnmarka og historien om Forra slip og båtbyggeri. Lilly Rones Sandsund forteller sin historie og vi får første del av artikkelen om etterslekta til Evenes-presten Aron Pedersen Arctander. Status3-4.jpg
Fimbul nr 23 2005 Utgaven innledes med en salme av Prost Anderssen etterfulgt av noen klipp fra boken "Nordlands Amt", under tittelen Evenes for 100 år siden ispedd litt skolestoff og fiskepriser fra 1905. Vi får en oversikt over kornmøller og kverner i Evenes og artikler om Evenes Kraftforsyning med minner fra anleggstiden og fra rasulykka i 1952. Vi kan lese om 1. Bogen speidertropps tur til Landsspeiderleiren i 1948, om å vokse opp i Bogen, en gutts opplevelser fra okkupasjonstiden, litt fra Fjellheim gartneri i 1941 og bilder fra flommen i Bogen i 1959. Artikkelen om etterslekta til presten Aron Arctander fortsettes fra Fimbul nr 22 - 2004. Status3-4.jpg
Fimbul nr 24 2006 Utgaven åpner med en salme av prost Anderssen, så kan vi lese om kobberbarren fra Bogen som ligger i frihetsstatuens museum i New York. Vi er med bygdeboknemnda på tur til Sølvsteinlia og kan lese om kraftstasjonen der. Vi får et kåseri om å vokse opp i etterkrigstiden, ei beretning om hvordan invasjonen i 1940 opplevdes av en som bodde i Leirosen, to livshistorier om oppvekst og liv i trange kår rundt det forrige århundreskiftet og vi kan lese om den politiske kampen om Bogendokken. Vi kan lese om nydyrkingsmannen på Dalhaugen, om kvinner i aksjon på Riksvei 19 gjennom Evenesmark og om barndom og oppvekst i Evenesmark. Utgaven inneholder også første del av gårds- og slektshistorien for Botn. Status3-4.jpg
Fimbul nr 25 2007 Denne utgaven åpner med en salme av Prost Anderssen, så kan vi lese og se bilder fra kvinneforeningen hos Eide på Liland. Vi kan lese om Stuneshaug og folket der fortalt av postfører Eriksen og 2 av hans etterkommere. Karl Bakkebø deler gode minner og vi får en historie om krigsfangeleiren i Bogen og en utskrift fra en rettssak om "Forraskjæret". Til slutt del 2 av gårds- og slektshistorien til Botn og bilder fra Liland og Bogen. Status3-4.jpg
Fimbul nr 26 2008 Denne utgaven inneholder tre hovedtemaer; gammetufter i Snubba og i Osmarka, Liland med Hovdegården og Andersen-/Bergviknesgården. I tillegg kan vi lese prost Anderssens søndagsbetraktning og Jennys bordbønn. Utgaven inneholder også en artikkel om hvordan luggan ble laget, tidsbilder fra 1879 og 1881, to små fortellinger fra Tårstad og litt om seterdrift i Forra. Vi kan lese om sjøvetten "godbonden", om sykdom og forklaring på sykdom gjennom tiden og til slutt litt om flukts-hula i Rogndalen. Status3-4.jpg
Fimbul nr 27 2009 Dette nummeret innledes med en salme av prost Jak. J. Anderssen, så kan vi lese om prestegårdshagen og prestegården på prost Anderssens tid, fra Fimbul nr 4. Vi får lære om gamle høytidsdager, hjemmedåp i gamle dager, to historier fra prestegården og om kirkens bibel som havnet i privat eie. Vi kan lese om offerplassen Sølvsteinen og gårdshistorie fra Fjellkroken, Storelven og Sør-Kvitfors. To artikler om "Dampkjøkkenet" i Bogen, om rasulykka i Niingen og historien til nordlandsbåten "Olav". Utgaven avsluttes med en artikkel om gamle medisinplanter og evnen til å stenge blod. Vi kan også se mange bilder. Status3-4.jpg
Fimbul nr 28 2010 Utgaven åpner med en salme av prost Anderssen, en beskrivelse av markeringen av 13. dag jul, historien om Laurastua i Skar og litt skolehistorie Tårstad og Bogen. Arnulf Lind forteller om sitt livs skihopp, så litt gårdshistorie fra Fjellaksel og Dalhaugen med Elvebakken. Vi får være med på saueleiting i Kvantobotnen og Langbergan sist i januar 1960 og på bygdeboknemndas tur til Siriåsen og Liksletten i juni 2007. Vi kan lese om en spesiell T-ford traktor i Evenes. Også i denne utgaven kan vi lese om okkupasjonstiden og se mange gamle fotominner. Status3-4.jpg
Fimbul nr 29 2011 Artikler som spenner fra samiske miljøer via et kongeskjøte fra 1859 til historien om Hospitalskipet Viking Status0-4.jpg
Fimbul nr 30 2012 Status0-4.jpg
Fimbul nr 31 2013 Status0-4.jpg
Fimbul nr 32 2014 I årets Fimbul finner du blant annet et tilbakeblikk på Evenes/Ofotens rolle omkring hendelsene i 1814. Ellers er det mye annet spennende lokalhistorisk stoff fordelt på 80 sider i årets Fimbul, det 32. i rekken. Godt illustrert med blant annet mange gamle fotografier. Fimbul selges i Ofoten sparebank, Bogen og på Joker Liland for kr. 150. (Hentet fra nyhetssak på Evenes kommunes nettside) Status0-4.jpg
Fimbul nr 33 2015 Evenes Bygdeboknemnd melder om at Fimbul nr. 33 er kommet i salg.
I og med årets jubileum for Frigjøringa, så er det en del stoff fra krigen med fokus på hverdagsliv her i Evenes. Visste du at en familie flyktet fra Narvik og bodde i Vassbotn i 2 år? Ellers er blant annet gårds- og slektshistorie og gruvedrift tema. Heftet har 72 sider og er rikt illustrert med mange bilder. En flott julegave!
Heftet kan kjøpes i Ofoten Sparebank i Bogen eller på Joker Liland for kr. 150. (Hentet fra nyhetssak på Evenes kommunes nettside)
Status0-4.jpg
Forklaring
Forklaring til symboler som viser status for innlegging av innhold Status: alt innhold i alle utgitte hefter

Status0-4.jpg - Siden er laget og innholdsfortegnelsen er lagt inn
Status1-4.jpg - En tredjedel av innholdet er lagt inn
Status2-4.jpg - To tredjedeler av innholdet er lagt inn
Status3-4.jpg - Innholdet er komplett, uten bilder
Status4-4.jpg - Innholdet er komplett
  • 84% av artiklene er lagt inn
  • 83% av teksten er lagt inn
  • 0,7% av bildene er lagt inn
Status: oppsatt plan forelagt kommunen (nummer 1 - 28)
  • 100% av artiklene er lagt inn
  • 100% av teksten er lagt inn
  • 0,8% av bildene er lagt inn
Fremdrift er i henhold til oppsatt plan forelagt kommunen.

Kilde

  • Skriftet Fimbul.