Gårder i Evenes

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gnr Gårdsnavn Skrivemåte 1920* Artikler publisert i Fimbul, småskriftet fra Evenes bygdeboknemnd
som berører / omtaler gården.
Kart Kommentar
1 Ramnes - Folketelling 1875
- Kokkglunten som ble jægteskipper
- Ramnes, gårds- og slektshistorie av Kristian Emil Hansen Lenvik
- Folketelling 1865 for 1853 Ofoten
Overført fra Evenes kommune til Tjeldsund kommune Gnr 94 i 1964.
1 Veggen - Veggen - gårdshistorie
- Ofotfjordens ofre
- Den samiske offerplassen - Sølvsteinen
Overført til Evenes kommune fra Narvik kommune i 1999.
2 Skar Skar 18 - Fiskebåter i Skar - Tårstad - Stunes
19 - Skar, Tårstad og Stunes gjennom de siste 100 år
20 - Født 4. mars 1903, ... se flere på gårdssiden
3 Tårstad Taarstad 15 - Engelsk feltsykehus på Tårstad 1940
15 - Russiske krigsfanger på Tårstad
21 - Tårstad postkontor 1895 - 1992, ... se flere på gårdssiden
Tårstad.jpg
4 Stunes Stunes 16 - I presteskyss over Ofotfjorden
18 - Fiskebåter i Skar - Tårstad - Stunes
18 - Ei slekt fra Stunes, ... se flere på gårdssiden
5 Evenes Evenes 2 - Haugbakkveien
2 - Evenesmark
4 - En aften i Ofoten gamle prestegaard
4 - Prestegårdshagen
4 - Livet på prestegården
4 - Konfirmasjonsforberedelser og kirkesøndager
6 Sør-Kvitfors Sørkvitfors 17 - Sør-Kvitfors - gårdshistorie
7 Storelven Storelven 17 - Storelv - gårdshistorie
8 Myrnes Myrnes 17 - Myrnes - gårdshistorie
18 - Beretning om bosetning og slekter på Gallogieddi.
9 Fjellkroken Fjeldkroken 17 - Fjellkroken - gårdshistorie
10 Fjellaksla Fjeldakselen
11 Dalhaugen Dalehaugen
12 Osvatnet Osvandet 2 - Evenesmark
13 Osmarken Osmarken 14 - Den samiske bosetting i Osmarka, Hjalmar Osmark forteller til Martin Myrnes
14 Lien Lien 9 - Gårds- og slektshistorie
12 - En skoledag i 1920 årene
16 - Sætra på Tortenbakkan, ... se flere på gårdssiden
15 Lilandskar Lilandskar 3 - Lars Pedersen forteller
9 - Gårds- og slektshistorie, av Kristian Emil Hansen Lenvik
21 - Lars Pedersen Grove med Etterkommere, ... se flere på gårdssiden
16 Vollen Volden 16 - Den gamle allfars veg - Kirkevegen, hvor gikk nå den?
19 - En vandring gjennom tiden 1900-2000 for gårdene Lien - Bjellgam
21 - Liland i Ofoten - vandring i vakkert kulturlandskap, ... se flere på gårdssiden
Vollen.jpg
17 Liland - Hovdes Hotel - et minne
- Storgårdsliv i Ofoten i gamle dager
- Karen Margrethe, ... se flere på gårdssiden
Liland.jpg
18 Øya Øien 10 - Gårds- og slektshistorie
19 Bjellgam Bjeldgam - På dyrskue i gamle dager
- Da krigen kom til Evenes
- Okkupasjonstider i bygda, ... se flere på gårdssiden
20 Leiros Leros - Klokkaren - Andreas Kornelius Strand
- Jens Jenssen - stortingsrepresentant og skolemann
- Krigshelt fra Leirosen - Peder Ross, ... se flere på gårdssiden
21 Lakså Laksaa - Laxaa Kobberværk i Ofoten (1882 - 1905)
- Livshistorien til Olaf Småbakk slik han selv fortalte den
- Et lite glimt om Oluf Nergård, Lakså, ... se flere på gårdssiden
22 Dragvik Dragvik - Ei Mikkel-slekt
- Leiros, Lakså og Dragvik de siste 100 år
- Minne fra krigen, ... se flere på gårdssiden
23 Strand - Bogen og Kleiva først på 1900-tallet
- Rasulykka i Niingen i 1952 artikkel 1 og artikkel 2
- Jernbanen ved Bogen gruver, ... se flere på gårdssiden
24 Bergvik - Krigsfangeleiren i Bogen
- Mer om ætta i Bergvika
- Bogen skole 40 år, ... se flere på gårdssiden
25 Kleiven Kleven 2 - Gamle bilder fra Bogen
26 Lenvik Lenvik 9 - Thomasætta frå Lenvik i Ofoten
11 - Gamle minner og Gammelstua på Kildbakken
20 - Den gamle kjøreveien fra sjøen opp til Snubba, ... se flere på gårdssiden
27 Lenvikmark Lenvikmark 11 - Første skolehus i Lenvikmark
11 - Livberging i ei fjellbygd
14 - Lenvikmarks historie i korte trekk i tiden 1800 - 1966, ... se flere på gårdssiden
28 Østervik Østervik 4 - Østervikhvalen
19 - Østervik på 1900-tallet og
20 - "Moshulu", ... se flere på gårdssiden
29 Botn Botn 24 - Gårds- og slektshistorie
25 - Gårds- og slektshistorie del 2
25 - Skifte etter Finn-Lapp Henrik Mikkelsen, ... se flere på gårdssiden
Botn.jpg
30 Botnmarka Botnmark 16 - Gårds- og slektshistorie, Botnmark, av Kristian H. Lenvik
22 - Botnmark, av Aslaug Olsen
23 - Kornmøller/Kvernes i Evenes
31 Forra Forra 11 - Forra - glimt fra 1900-tallet
16 - Gårds- og slektshistorie, Forra
22 - Forra slip og båtbyggeri 1926-1976, ... se flere på gårdssiden
93 Bogfjell eller Bogmarken (?) 19 - Gårdsnummer 93 Bogmarken

Kilde

  • Skrivemåte 1920: Oluf Rygh: Norske Gaardnavne